Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden  

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Elemanı alınacaktır.
Gerekli görülmesi halinde Rektörlükçe ilanın her aşaması iptal edilebilir.
Başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik ya da yanlış yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
İlanda belirtilen kadrolardan birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Ayrıntılı bilgi www.karabuk.edu.tr web adresinde mevcuttur. (Tel: 444 0 478) 

 

İLAN NO BİRİM BÖLÜM ANABİLİM DALI/PR. UNVAN ADET DERECE ALES YDS İLAN ŞARTI ADRES
Çocuk Gelişimi veya Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü
ÖE 2022- 08- 01 SAFRANBOLU ŞEFİK YILMAZ DİZDAR MESLEK YÜKSEKOKULU ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ ÇOCUK GELİŞİMİ ÖĞR. GÖR. (Ders Verecek) 1 5 70 - Lisans mezunu olmak, Çocuk Gelişimi alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak, Çocuk Gelişimi Eğitimi alanında Doktora yapıyor olmak. Lisans mezuniyeti
sonrası alanında en az 5 (beş) yıl deneyimli olmak.
Tezli Yüksek Lisans mezunu olmak, İşyeri Hekimliği ve İş
Güvenliği Uzmanlığı Eğitici Belgesine sahip olmak
ÖE- 2022-
08-02
İLK VE ACİL
YARDIM
ÖĞR. GÖR.
(Ders Verecek)
1 5 70 - (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı onaylı) ve Lisans mezuniyeti sonrasında Yükseköğretim Kurumlarında İlk
ve Acil Yardım Programında en az 2 (iki) yıl ders verme
deneyimine sahip olmak.
ÖE- 2022-
08-03
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER ODYOMETRİ ÖĞR. GÖR.
(Ders Verecek)
1 5 70 - Odyoloji Bölümü Lisans mezunu olmak, Odyoloji alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak ve Odyoloji alanında Doktora yapıyor olmak. https://basvuru.karabuk.edu.tr
Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Lisans mezunu olmak,
ÖE- 2022-
08-04
TIBBİ LABORUVAR TEKNİKLERİ ÖĞR. GÖR.
(Ders Verecek)
1 5 70 - Biyomedikal Mühendisliği alanında Yüksek Lisans yapmış olmak ve Biyomedikal Mühendisliği alanında Doktora yapıyor olmak. Yüksek Lisans mezuniyeti sonrası Yükseköğretim
Kurumlarında alanında ders verme deneyimine sahip olmak.
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Lisans mezunu olmak, aynı
ÖE- 2022- 08- 05 ÖĞR. GÖR.
(Ders Verecek)
1 5 70 85 alanda Yüksek Lisans yapmış olmak ve İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında Doktora yapıyor olmak. Lisans mezuniyeti sonrası
YABANCI DİLLER
YÜKSEKOKULU
YABANCI
DİLLER
YABANCI DİLLER alanında en az 3 (üç) yıl deneyimli olmak.
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Lisans mezunu olmak,
ÖE- 2022- 08-06 ÖĞR. GÖR.
(Ders Verecek).
1 5 70 85 Uygulamalı Dil Bilimi alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak. Lisans mezuniyeti sonrası alanında en az
5 (beş) yıl deneyimli olmak.


A- SINAV TAKVİMİ

İstanbul Gedik Üniversitesi 3 Öğretim Elemanı alacak İstanbul Gedik Üniversitesi 3 Öğretim Elemanı alacak
İlk Başvuru 02.08.2022 Giriş Sınavı 26.08.2022
Son Başvuru (Mesai Bitimi) 16.08.2022 Giriş Sınav Saati 10:00
Ön Değerlendirme Sonuç İlan 23.08.2022 Giriş Sınav Yeri İlgili Birimlerde
Nihai Değerlendirme Sonuç 31.08.2022
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi: www.karabuk.edu.tr

 

B- BAŞVURULARDA İSTENİLEN BELGELER
1
. Başvurdukları Bölüm/Anabilim Dalı/Program Adı, Kadro Unvanı, T.C. No'sunu, yazışma Adreslerini Telefon Numaralarını Belirten Başvuru Formu
2. Özgeçmiş
3. Merkezi sınav (ALES) belgesi fotokopisi
4. Yabancı dil sınavı (YDS, YÖK-DİL veya eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınav) sonuç belgesi.
5. Lisans ve Tezli Yüksek Lisans Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgeleri (e-Devletten alınan kare kodlu belgeler ön değerlendirme aşamasında
kabul edilir. e-Devlet harici diploma/geçici mezuniyet belgeleri mutlaka Aslı veya Resmî Kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü olacaktır.)
6. İstenilen alanla ilgili halen yüksek lisans ve/veya doktora öğrencisi olduğuna dair öğrenci belgesi. (e-Devletten alınacak kare kodlu öğrenci belgesi kabul edilir.)
7. Vesikalık fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)
8. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (657 sayılı Kanunun 48. maddesinin 6. bendinde belirtildiği gibi askerlik ile ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış yahut erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.)
9. Adli sicil kaydı. (e-Devletten alınacak karekodlu sicil kaydı kabul edilir.)
10. Lisans Transkripti (Aslı veya Resmi Kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü veya e-Devletten alınmış karekodlu belge kabul edilir.)
11. Bonservis (Deneyim şartı aranan ilanlar için gereklidir.)
12. SSK Hizmet Dökümü (Deneyim şartı aranan ilanlar için gereklidir.)
13. Hizmet Belgesi (Kamu çalışanlar için - Kıdem şartı aranan ilanlar için gereklidir.)

C- DİĞER AÇIKLAMALAR
1
. Başvurular ve sürece ilişkin bilgiler www.karabuk.edu.tr internet adresinde yayımlanacaktır.
2. Başvuran adaylar ile atanmaya hak kazanan adayların durumları Üniversitemizin www.karabuk.edu.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
3. Aslı veya Resmî kurumlarca onaylanmış sureti istenilen belgelerin onaysız bir belge olması durumunda adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.
4. Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin aslının veya onaylı suretinin başvurulara eklenmesi gerekmektedir.
5. Atanmaya hak kazandığı halde yukarıda belirtilen şartlardan birisini taşımadığının ya da istenilen belgelerden birisinin eksik olduğunun tespit edilmesi halinde atanması yapılmayacaktır. Atanmış olsa dahi söz konusu yapılan atama işlemi iptal edilecektir.

Duyurulur