Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

KURUM/TEŞKİLAT: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
UNVAN ÇALIŞTIRILACAĞI HİZMET TÜRÜ ADEDİ NİTELİK
Sürekli İşçi Hasta Bakımı ve Temizliği Hizmetleri 2  Ortaöğretim kurumlarının hasta ve yaşlı hizmetleri alanının engelli bakımı, hasta bakımı ve yaşlı bakımı dallarından yada sağlık hizmetleri alanının ebe yardımcılığı, hemşire yardımcılığı ve sağlık bakım teknisyenliği dallarından birinden mezun olmak.
Sürekli İşçi Beden İşçisi (Genel) 1  En az Ortaöğretim kurumlarından mezun olmak.
 Of ilçesinde ikamet ediyor olmak.

 

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
1
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2- Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.
3- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
4- İşe alınmada öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.
5- Göreve başlayacak personelin başvurduğu kadronun gerektirdiği görevleri yapmasına engel sağlık sorununun olmaması gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul etmiş  sayılacaktır. Aksi durumda ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır (fiziksel ve ruhsal)
6- Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
7- Kamu Kurum ve Kuruluşlarının İşçi Alınmasında Uygulana Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 12. maddesinin 3. bendine göre işe başlatılacak işçiler sadece noter kurasıyla belirlenecektir. Bu durumda önceliklilerde dahil olmak üzere talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayıda yedek sıralı olarak doğrudan kurayla belirlenecektir.

BİLGİLENDİRME
1
Müracaatlar 22-27.06.2022 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılacaktır.
2- Noter Huzurunda kura çekilişi 07.07.2022 tarihinde; saat 14:00’ da; KTÜ TV Stüdyosunda (Elektrik Elektronik Mühendisliği Binası) yapılacak olup https://www.youtube.com/c/ KTÜTV adresinden canlı yayın olarak gerçekleştirilecektir. Kura tarihi ve saatinde herhangi bir değişiklik olması halinde www.ktu.edu.tr internet adresinden duyuru yapılacaktır. Bu ilan tebligat niteliğinde olduğundan adaylara ayrıca herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır.
3- İŞKUR tarafından gönderilen nihai listeler, noter kurası sonucu hak kazanan asıl ve yedek adayların listesi, işe başlayacak adaylar için istenilen belgeler https://www.ktu.edu.tr/ ve https://www.ktu.edu.tr/personel adreslerinden ayrıca duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
4- Göreve başlamaya hak kazanan adaylar Atamaya Yetkili Amirin olur işlemleri sonucunda belirtilecek tarihte göreve başlayacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenlerin işe başlama işlemi geçersiz sayılacaktır.
5- İlanda belirtilen öğrenim durumu en az Ortaöğretim olup atanmaya hak kazananların göreve başlayışları yapılmış olsa dahi başvurunun son günü dahil alt öğrenim bitirdiği tespit edilenlerin ilişikleri kesilecektir.
 Konuya ilişkin tüm duyurular; https://www.ktu.edu.tr/ ve https://www.ktu.edu.tr/ personel adreslerinden yapılacaktır.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel şartları ve "Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri ile İlgili Yönerge"sinde istenen özellikleri sağlamaları gerekmektedir.

Profesör kadrolarına kurum içi başvurular http://bys.ktu.edu.tr/, kurum dışı başvurular ise https://online.ktu.edu.tr/ adresinden elektronik olarak yapılacak olup, ayrıca adaylar 2547 sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şekilde yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak sundukları dilekçeleri ekinde özgeçmiş, doçentlik belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, yayın listesi ve yayınlardan oluşan bir takım dosyayı Personel Daire Başkanlığına göndereceklerdir.
Doçent kadrolarına kurum içi başvurular http://bys.ktu.edu.tr/, kurum dışı başvurular ise https://online.ktu.edu.tr/ adresinden elektronik olarak yapılacak olup, ayrıca adaylar başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçeleri ekinde, doçentlik belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlardan oluşan bir takım dosyayı Personel Daire Başkanlığına göndereceklerdir.

GENEL AÇIKLAMALAR
Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
Başvurular Resmî Gazete’de ilan edildiği tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacaktır.
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri ile İlgili Yönerge"ye Üniversitemiz www.ktu.edu.tr/personel web sayfasındaki mevzuat kısmından ulaşabilirsiniz.

İlan
No


Birimi


Bölümü


Anabilim Dalı

Kadro
Unvanı

Kadro
Derecesi

Kadro
Adedi


Açıklama490Tıp Fakültesi

Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı


Dahili Tıp Bilimleriİç HastalıklarıProfesör11

Tıbbi Onkoloji alanında doçentliğini almış olmak ve mide kanserli hastalarla ilgili çalışmalar yapmış olmak.
491Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Doçent
1
1

Çocuk gastroenteroloji bilim dalında doçentliğini almış olmak ve fekal elastaz konusunda çalışma yapmış olmak.

Toplam

2


İlgililere duyurulur.