Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince öğretim üyesi alınacaktır.S.NBİRİMBÖLÜM

ANABİLİM DALI/ PROGRAMI


KADRO UNVANIDERECEÖZEL ŞART1


Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesi


Klinik Bilimler

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi


Dr. Öğr. Üyesi4


İlgili alanda doktora ya da uzmanlık yapmış olmak


2

Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Çocuk Diş Hekimliği

Dr. Öğr. Üyesi


4

İlgili alanda doktora ya da uzmanlık yapmış olmak3


Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesi


Klinik Bilimler

Diş Hastalıkları ve Tedavisi


Dr. Öğr. Üyesi4


İlgili alanda doktora ya da uzmanlık yapmış olmak


4

Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler


Endodonti

Dr. Öğr. Üyesi


4

İlgili alanda doktora ya da uzmanlık yapmış olmak


5

Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler


Ortodonti

Dr. Öğr. Üyesi


4

İlgili alanda doktora ya da uzmanlık yapmış olmak


6

Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler


Periodontoloji

Dr. Öğr. Üyesi


4

İlgili alanda doktora ya da uzmanlık yapmış olmak


7

Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Protetik Diş Tedavisi

Dr. Öğr. Üyesi


4

İlgili alanda doktora ya da uzmanlık yapmış olmak
8İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi


Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Hukuk BilimleriDr. Öğr. Üyesi
3

Hukuk Fakültesi lisans mezunu olup uluslararası çalışma normları ve iş gücü piyasasında dezavantajlı grupların korunmaları ve hakları üzerine çalışmaları olmak.
9Sağlık Bilimleri FakültesiÇocuk Gelişimi
Çocuk GelişimiDr. Öğr. Üyesi
5

Psikiyatri Hemşireliği doktora programından mezun olmak, kadına yönelik şiddet ve pandemi sürecinde madde kullanımı üzerine çalışmaları olmak.
10

Karabük Üniversitesi 50 Sözleşmeli alım ilanı Karabük Üniversitesi 50 Sözleşmeli alım ilanıSağlık Bilimleri FakültesiÇocuk Gelişimi
Çocuk GelişimiDr. Öğr. Üyesi
5

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi doktora programından mezun olmak, çocukların beslenme alışkanlıkları ve üstün yetenekli çocuklar üzerine çalışmaları olmak.11Sağlık Bilimleri FakültesiÇocuk GelişimiÇocuk GelişimiDr. Öğr. Üyesi5

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi doktora programından mezun olmak, çocukların gelişimsel özellikleri ve yas konularında çalışmaları olmak.12Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve
TekniklerOptisyenlik Pr.Doçent1


Doçentliğini fizik alanında almış olup matematiksel fizikte gravitasyon konusunda çalışmaları olmak.


13

Teknik Bilimler
Meslek Yüksekokulu

Elektrik
ve Enerji


Elektrik Pr.

Dr. Öğr.
Üyesi


1

Elektronik tümör lokalizasyon dedektörü
yapımı üzerine çalışmaları olmak.14Tıp Fakültesi


Dahili Tıp BilimleriAcil TıpDoçent1

KOAH Hastalarında D Vitamini ve toraks
travmasına bağlı akciğer kontüzyonu konularında çalışma yapmış olmak15Tıp Fakültesi


Temel Tıp BilimleriAnatomiDoçent1

Tıp doktoru olup tıp anatomi alanında doçentlik unvanını almış olmak. Fetal anatomi kadavra çalışmaları yapmış
olmak16


Yabancı Diller Yüksekokulu


Yabancı DillerYabancı Diller


Dr. Öğr. Üyesi1

Yabancı Dil konuşmada akıcılığın geliştirilmesi, AB Eğitimi ve AB Dil Ortak Ölçüt Çerçevesi (CEFR) ile ilgili çalışma yapmış olmak ve Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu
puan muadili bir puana sahip olmak.

Adayların;

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki genel şartları taşımaları,

 2. Üniversitemizin http://www.kmu.edu.tr adresinden elektronik ortamda başvurularını yaptıktan sonra istenilen belgelerin çıktısı ile (Başvuru Dilekçesi, Taahhütname, Özgeçmiş ile Akademik ve İdari Etkinlikler Listesi) başvurmaları,

 3. Durumlarının, “Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Yükseltilme ve Atanmayla İlgili Değerlendirme Yönergesi”ne uygun olması,

 4. 2547 sayılı Kanun’un 23’üncü maddesine göre doktor öğretim üyesi kadrolarına başvuracak adayların, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile birlikte, yabancı dilini belirten dilekçelerine ilave olarak, özgeçmiş, lisans, yüksek lisans, doktora belgesi, yayın listesi ve varsa YDS, ÜDS veya KPDS sonuç belgelerini, iki adet vesikalık fotoğraflarını, kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların (Üniversitemizde görev yapanlar hariç) hizmet belgelerini ekleyerek ilgili birimlere şahsen veya postayla ulaştırmaları gerekmektedir.

 5. Doçent kadroları devamlı statü için olup 2547 sayılı Kanun’un 24’üncü maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile birlikte, anabilim dalını belirten dilekçelerine ilave olarak özgeçmişlerini, lisans, yüksek lisans, doktora belgesi, Doçentlik başarı belgelerini, yayın listelerini, iki adet vesikalık fotoğraflarını ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların (Üniversitemizde görev yapanlar hariç) hizmet belgelerini ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya postayla ulaştırmaları gerekmektedir.

  Mecburi hizmet yükümlülükleri olanların 2547 sayılı Kanun’un 35’inci maddesinin 3’üncü paragrafında belirtilen eş durumu ve sağlık mazeretlerine ilişkin belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir.

  Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de yayım tarihinden itibaren onbeşinci günü mesai bitimidir. Onbeşinci gün hafta sonu ve/veya resmi tatil gününe rastgelmesi halinde takip eden günün mesai bitim tarihi olup son başvuru tarihi www.kmu.edu.tr adresinde duyurulacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurular ile postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

  Adaylar ilgili birime teslim edecekleri eser dosyalarının en az biri basılı olması kaydıyla flash bellek olarak teslim edebilirler. (İstenildiğinde basılı dosya teslim etmeleri kaydıyla)

  2547 sayılı Kanun’un Ek-38 maddesi uyarınca belirlenen %20 kotası ile başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

  İlan olunur.