data-ad-format="auto" data-full-width-responsive="true">

Anayasa mahkemesi, görevden alınan okul müdürü hakkında hak ihlali olduğuna hükmetti
data-ad-format="auto" data-full-width-responsive="true">

Bilindiği üzere 2014 yılında yapılan yasal düzenleme ile çok sayıda okul müdürü yapılan mülakatlar sonucunda düşük puanlar verilerek görevden alınmıştı. Görevden alınan okul müdürlerinin açtığı davalar sonucunda bir çok okul müdürü davayı kazanmış; ancak, yine mülakat yoluyla elenerek okul müdürlüğü görevinden alınmışlardı.

Mardin ilinde görev yapan bir okul müdürü 2014 yılında görevden alınması üzerine idare mahkemesi nezdinde açtığı davayı kazanmış ve bu karar bölge idare mahkemesi tarafından onanarak kesinleşmiştir. Okul müdürü hakkında ikinci kez değerlendirme yapan idare okul müdürüne yine düşük puan vererek okul müdürlüğünden elemiştir. Okul müdürü idare mahkemesi nezdinde ikinci kez açtığı davayı da kazanmış; ancak, dava devam ederken okul müdürü emekli olduğundan bu karar uygulanamamıştır.

Okul müdürü bu davanın kesinleşmesine müteakip mahkeme kararlarının yanlış uygulandığını, mağduriyetinin olduğunu belirterek maddi ve manevi tazminat istemiyle idare mahkemesi nezdinde dava açmıştır. Okul müdürünün bu tazminat davası idare mahkemesi tarafından reddedilmiş ve bölge idare mahkemesince karar onanarak kesinleşmiştir.

Okul müdürü, tazminat davasının kesinleşmesine müteakip hak ihlali olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştur. Anayasa Mahkemesi yaptığı yargılama sonucunda “ADİL YARGILANMA HAKKI KAPSAMINDAKİ KARARIN İCRASI HAKKININ İHLAL EDİLDİĞİNE” hükmederek, yargılamanın yeniden yapılması istemiyle dosyayı yetkili idare mahkemesine göndermiştir. Bu karar üzerine idare mahkemesi okul müdürünün kazandığı davaların gereği gibi yerine getirilmediği gerekçesiyle açılan tazminat davasını yeniden görüşecek.

İşte mahkeme kararında yer verilen tespitler:

58. Somut olayda Mahkemenin 29/4/2015 tarihli ilk iptal karan işlemi yetki ve şekil unsuru yönünden değil esas yönünden hukuka aykırı bulmuştur. Gerekçede işlemin hukuki bir dayanağa sahip olmadığı, yapılan değerlendirmenin somut verilerle desteklenmediği ifade edilmiştir. Yukarıda anılan ilkeler çerçevesinde bu iptal kararı üzerine idarenin yargı kararının uygulanması adına yapması gereken somut verilerle desteklenen bir değerlendirme gerçekleştirmek suretiyle yeniden işlem tesis etmektir. Ancak Mahkeme 29/4/2015 tarihli ilk iptal kararının iptal ile güdülen amaca ve iptal kararının gerekçesine uygun olarak uygulanmadığını verdiği 18/12/2015 tarihli ikinci iptal kararında açıkça ve net olarak ifade etmiştir (bkz. § 16). Mahkeme iptal kararına konu olan ilk işlemin esasa etkili olmayacak küçük değişiklikler yapılması suretiyle aynı şekilde yeniden tesis edildiğini belirtmiştir. Bir başka deyişle ikinci işlemin hukuka aykırılığı, ilk iptal kararının gereğinin yerine getirilmemesi durumu üzerine inşa edilmiş ve gerekçelendirilmiştir.

59. Bu bağlamda somut başvuruya temel olan süreçte esasa ilişkin olarak verilen, kesinleşmiş ancak gerekçesine, icaplarına ve güttüğü amaca uygun olarak icra edilmemiş bulunan bir yargı kararının varlığı hususunda tereddüt bulunmamaktadır. Bununla birlikte kesinleşmiş yargı kararının gereği gibi uygulanmadığını, bir başka ifadeyle kararın icrası hakkına yönelik müdahaleyi derece mahkemesi bizzat tespit etmiş bulunmaktadır (bkz. § 16).

60. Her ne kadar iptal hükmünün idarece uygulanmadığı, dolayısıyla müdehalenin asıl olarak idareden kaynaklandığı açık ise de iptal kararlarının uygulanmamış olduğuna ilişkin tespitin derece mahkemelerince yapılmış olması ve başvurucunun söz konusu "uygulamamaya" yönelik olarak  tazminat yolu ile giderimi seçmiş olması karşısında başvurucunun yargı kararının uygulanmaması nedeniyle 2577 sayılı Kanun'un 28. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca açtığı davanın reddedilmesinin kararın icrası hakkını ihlal ettiği sonucuna ulaşılmıştır.

61. Açıklanan gerekçelerle başvurucunun Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamında kararın icrası hakkının ihlal edildiğine karar verilmesi gerekir.

Mahkeme kararı için tıklayınız.

Cihat KARAKUŞ

Kaynak: Ogretmenler.net

Bu yazının tüm hakları www.ogretmenler.net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca izin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez, alıntılanamaz ve kullanılamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının iktibas edilmesi, alıntılanması ve kullanılması halinde Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Konu hakkında YASAL UYARI ve KULLANIM ŞARTLARI VE ÜYELİK HİZMET SÖZLEŞMESİ metinlerini okuyunuz.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol