data-ad-format="auto" data-full-width-responsive="true">

AYM 3 Mart 2021 Genel Kurul Gündemi
data-ad-format="auto" data-full-width-responsive="true">

3 Mart 2021 - Genel Kurul Gündemi

İlan Tarihi Toplantı Tarihi Sonuç Tarihi
24.2.2021 3.3.2021

1- Genel Kurul Gündemi 
Sıra No Esas Sayısı Konusu İnceleme Evresi Türü Sonuç
1

E.2021/15
Danıştay Onüçüncü Dairesi

3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu’na 11/5/2018 tarihli ve 7143 sayılı Kanun’un 16. maddesiyle eklenen geçici 16. maddenin iptaline karar verilmesi talebi. İlk İtiraz
Başvurusu
2

E.2021/16
Ankara 5. İdare Mahkemesi

25/1/1956 tarihli ve 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanunu’nun 30. maddesinin iptaline karar verilmesi talebi. İlk İtiraz
Başvurusu
3

E.2021/17
Hatay 6. Asliye Ceza Mahkemesi

24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu’nun 1/7/2016 tarihli ve 6723 sayılı Kanun’un 25. maddesiyle başlığı ile birlikte yeniden düzenlenen 28. maddesinin yedinci fıkrasının “…kovuşturma veya yargılamanın tamamlanması için öngörülen hedef süreler Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun görüşü alınarak Adalet Bakanlığı tarafından belirlenir.” bölümünün iptaline karar verilmesi talebi. İlk İtiraz
Başvurusu

4

E.2021/21
Nevşehir 1. Asliye Ceza Mahkemesi

4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’na 17/10/2019 tarihli ve 7188 sayılı Kanun’un 31. maddesiyle eklenen geçici 5. maddenin (d) bendinin iptaline karar verilmesi talebi. İlk İtiraz
Başvurusu
5

E.2021/18
Hatay 6. Asliye Ceza Mahkemesi

4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 324. maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer alan “…tarifesine göre ödenmesi gereken avukatlık ücretleri…” ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi. İlk İtiraz
Başvurusu

6

E.2021/20
Bursa 2. İdare Mahkemesi

3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8. maddesinin (b) bendine 14/2/2020 tarihli ve 7221 sayılı Kanun’un 6. maddesiyle eklenen sekizinci paragrafta yer alan “… veya parselasyon planları…” ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi. İlk

İtiraz
Başvurusu

7

E.2021/22
Van 4. İdare Mahkemesi

31/1/2018 tarihli ve 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun’un 8. maddesinin (4) numaralı fıkrasının (b) bendinin (5) numaralı alt bendinin iptaline karar verilmesi talebi. İlk İtiraz
Başvurusu

8

E.2021/23
İstanbul 18. Asliye Hukuk Mahkemesi

12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 377. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (e) bendinin iptaline karar verilmesi talebi. İlk İtiraz
Başvurusu

9

E.2021/19
Konya 1. Asliye Hukuk Mahkemesi

5/1/1961 tarihli ve 221 sayılı Amme Hükmi Şahısları veya Müesseseleri Tarafından Fiilen Amme Hizmetlerine Tahsis Edilmiş Gayrimenkuller Hakkında Kanun’un;
A. 1., 2. ve 7. maddelerinin iptallerine,
B. 1., 2. ve 7. maddelerinin iptal edilmeleri halinde uygulanma imkânı kalmayacak diğer tüm maddelerinin de 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 43. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince iptallerine,
karar verilmesi talebi.
İlk İtiraz
Başvurusu
10

E.2018/134

24/7/2018 tarihli ve 30488 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan (14) numaralı İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi. Esas İptal Davası
11 E.2018/99
Birleşenleri
E.2019/92
E.2020/20
21/3/2018 tarih ve 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi. Esas İptal Davası
12 E.2019/36 18/1/2019 tarihli ve 7163 sayılı Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi. Esas İptal Davası
13 E.2019/47 14/2/2019 tarihli ve 7164 sayılı Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi. Esas İptal Davası

2- Siyasi Parti Mali Denetim Dosyaları
Sıra No Esas Sayısı Parti Adı İnceleme Evresi

1.

E.2020/2 (SPMD)

Gelecek Partisi 2019 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

2.

E.2020/3 (SPMD)

Turan Hareketi Partisi 2017 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

3.

E.2020/4 (SPMD)

Turan Hareketi Partisi 2018 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

4.

E.2020/5 (SPMD)

Turan Hareketi Partisi 2019 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

5.

E.2020/10 (SPMD)

Emek Partisi 2019 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

6.

E.2020/15 (SPMD)

As Parti 2019 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

7.

E.2020/16 (SPMD)

Türkiye Ekonomi ve Kalkınma Partisi 2019 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

8.

E.2020/26 (SPMD)

Halkın Kurtuluş Partisi 2019 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

9.

E.2020/27 (SPMD)

Doğru Yol Partisi 2019 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

10.

E.2020/28 (SPMD)

Liberal Demokrat Parti 2019 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

11.

E.2020/36 (SPMD)

Ülkem Partisi 2019 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

12.

E.2020/55 (SPMD)

Hak ve Huzur Partisi 2019 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

13.

E.2020/59 (SPMD)

Saadet Partisi 2019 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

14.

E.2020/69 (SPMD)

Adalet Birlik Partisi 2019 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

15.

E.2020/70 (SPMD)

Türk ve Dünya Birliği Partisi 2019 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

16.

E.2020/74 (SPMD)

Hak ve Adalet Partisi 2019 yılı kesin hesabı

İlk İnceleme

17.

E.2017/25 (SPMD)

Yurt Partisi 2016 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

18.

E.2018/1 (SPMD)

Ezilenlerin Sosyalist Partisi 2017 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

19.

E.2018/3 (SPMD)

Kürdistan Özgürlük Partisi 2017 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

20.

E.2018/5 (SPMD)

Halkın Yükselişi Partisi 2017 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

21.

E.2018/9 (SPMD)

Bağımsız Cumhuriyet Partisi 2017 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

22.

E.2018/11 (SPMD)

Devrimci İşçi Partisi 2017 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

23.

E.2018/12 (SPMD)

Adalet ve Kalkınma Partisi 2017 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

24.

E.2018/13 (SPMD)

Sağduyu Partisi 2017 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

25.

E.2018/16 (SPMD)

Kürdistan Sosyalist Partisi 2017 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

26.

E.2018/23 (SPMD)

İyi Parti 2017 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

27.

E.2018/27 (SPMD)

Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi 2017 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

28.

E.2018/28 (SPMD)

İşçi Kardeşliği Partisi 2017 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

29.

E.2018/31 (SPMD)

Ayyıldız Partisi 2017 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

30.

E.2019/72 (SPMD)

Ayyıldız Partisi 2018 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

31.

E.2018/37 (SPMD)

Demokrat Parti 2017 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

32.

E.2018/40 (SPMD)

Hür Dava Partisi 2017 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

33.

E.2018/42 (SPMD)

Türkiye İşçi Köylü Partisi 2017 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

34.

E.2018/47 (SPMD)

Müdafaa-i Hukuk Hareketi Partisi 2017 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

35.

E.2018/49 (SPMD)

Alternatif ve Değişim Partisi 2017 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

36.

E.2018/52 (SPMD)

Demokratik Bölgeler Partisi 2017 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

37.

E.2018/59 (SPMD)

Milliyetçi Hareket Partisi 2017 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

38.

E.2018/62 (SPMD)

Özgürlük ve Dayanışma Partisi 2017 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

39.

E.2018/68 (SPMD)

Milli Mücadele Partisi 2017 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

40.

E.2018/75 (SPMD)

Türkiye Sosyalist İşçi Partisi 2017 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

41.

E.2018/79 (SPMD)

Muhafazakar Yükseliş Partisi 2017 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

42.

E.2019/10 (SPMD)

Emekçi Hareket Partisi 2018 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

43.

E.2019/11 (SPMD)

Güven Adalet ve Aydınlık Partisi 2018 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

44.

E.2019/12 (SPMD)

Alternatif ve Değişim Partisi 2018 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

45.

E.2019/13 (SPMD)

Bağımsız Cumhuriyet Partisi 2018 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

46.

E.2019/19 (SPMD)

Devrimci İşçi Partisi 2018 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

47.

E.2019/20 (SPMD)

Emek Partisi 2018 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

48.

E.2019/35 (SPMD)

Kadın Partisi 2018 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

49.

E.2019/40 (SPMD)

Millet Partisi 2018 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

50.

E.2019/44 (SPMD)

Liberal Demokrat Parti 2018 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

51.

E.2019/52 (SPMD)

Genç Parti 2018 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

52.

E.2019/53 (SPMD)

Türkiye İşçi Köylü Partisi 2018 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

53.

E.2019/55 (SPMD)

Özgürlük ve Dayanışma Partisi 2018 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

Kaynak: Ogretmenler.net

Bu yazının tüm hakları www.ogretmenler.net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca izin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez, alıntılanamaz ve kullanılamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının iktibas edilmesi, alıntılanması ve kullanılması halinde Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Konu hakkında YASAL UYARI ve KULLANIM ŞARTLARI VE ÜYELİK HİZMET SÖZLEŞMESİ metinlerini okuyunuz.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol