Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğünden

  

Afyon Kocatepe Üniversitesi İşçi Alacak Afyon Kocatepe Üniversitesi İşçi Alacak

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan ve aşağıda bölümleri/anabilim dalları-programları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Başvurular profesör ve doçent kadroları için Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına; doktor öğretim üyesi kadroları için ise ilgili Birimlere şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır. (Postadaki gecikmelerden dolayı sorumluluk kabul edilmeyecek olup, son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır.)

Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete ’de yayımlandığı tarihten itibaren (yayımlandığı tarih dâhil) 15 (on beş) gündür.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca ve/veya Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması gereklidir.
Adayların başvurdukları ilanın niteliklerinde belirtilen şartları sağladığını gösteren belgeleri sunmaları gerekmektedir.
Profesör kadrosu başvurusunda istenen evraklar (Öğretim Üyesi İlan Başvuru Formu ve Aday Etkinlik Puan Tablosu hariç aşağıda istenen tüm evraklar 6 takım CD/USB Bellek halinde hazırlanacaktır.)
1. Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesindeki Dokümantasyon/Formlar/Akademik Personel Şb. Md. Formlar/Akademik İlanlarla İlgili Formlar menüsünde yer alan Öğretim Üyesi İlan Başvuru Formu,
2. Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı fotokopisi,
3. Lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının e-Devlet çıktıları,
4. Doçentlik belgesi fotokopisi,
5. Askerlik durum belgesi veya terhis belgesi veya e-Devlet çıktısı,
6. Özgeçmiş ve yayın listesi (Başlıca araştırma eseri belirtilecek),
7. Yayınlar,
8. Bir (1) adet fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılması zorunludur),
9. Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri gereği "Aday Etkinlik-Puanlama Tablosu" nun doldurulması gerekmektedir.
10. Varsa kamu hizmetini gösterir hizmet belgesi aslı veya e-Devlet HİTAP Hizmet Dökümü çıktısı (Varsa mecburi hizmeti gösterir).

Doçent kadrosu başvurusunda istenen evraklar aşağıda gösterilen belgeler olup 4 takım CD /USB Bellek halinde hazırlanacak ve özgeçmiş ile yayınlar hariç 1 takım çıktı halinde teslim edilecektir.
1. Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesindeki Dokümantasyon/Formlar/Akademik Personel Şb. Md. Formlar/Akademik İlanlarla İlgili Formlar menüsünde yer alan Öğretim Üyesi İlan Başvuru Formu,
2. Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı fotokopisi,
3. Lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının fotokopileri veya e-Devlet çıktıları,
4. Doçentlik belgesi fotokopisi,
5. Askerlik durum belgesi fotokopisi veya terhis belgesi fotokopisi veya e-Devlet çıktısı,
6. Özgeçmiş ve yayın listesi,
7. Yayınlar,
8. Bir (1) adet fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılması zorunludur),
9. Varsa kamu hizmetini gösterir hizmet belgesi aslı veya e-Devlet HİTAP Hizmet Dökümü çıktısı (Varsa mecburi hizmeti gösterir).

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu başvurusunda istenen evraklar aşağıda gösterilen belgeler olup 4 takım CD /USB Bellek halinde hazırlanacak ve özgeçmiş ile yayınlar hariç 1 takım çıktı halinde teslim edilecektir.
1. Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesindeki Dokümantasyon/Formlar/Akademik Personel Şb. Md. Formlar/Akademik İlanlarla İlgili Formlar menüsünde yer alan Öğretim Üyesi İlan Başvuru Formu,
2. Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı fotokopisi,
3. Lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının fotokopileri veya e-Devlet çıktıları,
4. Yabancı dil belgesi,
5. Askerlik durum belgesi fotokopisi veya terhis belgesi fotokopisi veya e-Devlet çıktısı,
6. Özgeçmiş ve yayın listesi,
7. Yayınlar,
8. Bir (1) adet fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılması zorunludur),
9. Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri gereği "Aday Etkinlik-Puanlama Tablosu" nun doldurulması gerekmektedir.
10. Varsa kamu hizmetini gösterir hizmet belgesi aslı veya e-Devlet HİTAP Hizmet Dökümü çıktısı (Varsa mecburi hizmeti gösterir).

 

S.No. Birim Bölüm ABD/Program Unvan Adet Nitelik
1 Babaeski MYO Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Dr.Öğr.Üyesi 1 Doktora unvanını Muhasebe anabilim dalında almış olmak. Maliyet muhasebesi ve muhasebe eğitimi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
2 Fen Edebiyat  Fakültesi Matematik Geometri Profesör 1 Farklı geometrik uzaylarda eğriler üzerine çalışmalar yapmış olmak.
3 Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Matematiğin Temelleri ve Mat. Lojik Dr.Öğr.Üyesi 1 Doktora unvanını Matematik alanında almış olmak. Sembolik hesaplama alanında çalışmaları olmak.
4 Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Yakınçağ Tarihi Dr.Öğr.Üyesi 2 Doktora unvanını Yakınçağ Tarihi bilim dalında almış olmak.
5 Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Yeniçağ Tarihi Dr.Öğr.Üyesi 1 Doktora unvanını Yeniçağ Tarihi bilim dalında almış olmak.
6 Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eski Türk Dili Dr.Öğr.Üyesi 1 Doktora unvanını Türk Dili ve Edebiyatı anabilim dalında almış olmak. Harezm-Altınordu Orta Türkçe alanında çalışmalar yapmış olmak.
7 Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eski Türk Edebiyatı Dr.Öğr.Üyesi 1 Doktora unvanını Türk Dili ve Edebiyatı anabilim dalında almış olmak. 17. yüzyıl Eski Türk Edebiyatıyla ilgili çalışmaları olmak.
8 Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Yeni Türk Dili Dr.Öğr.Üyesi 1 Doktora unvanını Türk Dili ve Edebiyatı anabilim dalında almış olmak. Medyayla ilgili söz varlığı üzerine çalışmalar yapmış olmak.
9 Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Yeni Türk Edebiyatı Dr.Öğr.Üyesi 1 Doktora unvanını Türk Dili ve Edebiyatı anabilim dalında almış olmak. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında edebi oluşumlar üzerine çalışmaları olmak.
10 İktisadi ve İdari Bil. Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Siyaset ve Sosyal Bilimler Doçent 1 Doçentlik unvanını Siyaset Bilimi bilim alanında almış olmak. Türk siyasal hayatı ve Osmanlı Türk modernleşmesi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
11 Lüleburgaz Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Havacılık Yönetimi Havacılık Yönetimi Dr.Öğr.Üyesi 1 Doktora unvanını Havacılık Yönetimi veya İşletme alanında almış olmak. Havacılık sektöründe yönetim ve organizasyon alanında çalışmalar yapmış olmak.
12 Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bina Bilgisi Doçent 1 Mimarlık lisans mezunu olmak. Doktora unvanını Mimari Tasarım alanında almış olmak. Doçentlik unvanını Mimarlık bilim alanında almış olmak.
13 Mimarlık Fakültesi Mimarlık Restorasyon Doçent 1 Mimarlık lisans mezunu olmak. Doktora unvanını Restorasyon alanında almış olmak. Doçentlik unvanını Mimarlık bilim alanında almış olmak.
14 Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Peyzaj Tasarımı Profesör 1 Doçentlik unvanını Peyzaj Mimarlığı bilim alanında almış olmak. Kentsel Peyzaj Tasarımı ve Kentsel Tasarım alanında yayınları ve çalışmaları bulunmak.
15 Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Şehir Planlama Doçent 1 Şehir ve Bölge Planlama bölümü lisans mezunu olmak. Doçentlik unvanını Şehir ve Bölge Planlama bilim alanında almış olmak. Şehirsel Tasarım, Planlamada Sayısal Yöntemler alanlarında çalışmaları bulunmak.
16 Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Gıda Mühendisliği Dr.Öğr.Üyesi 1 Gıda Mühendisliği yüksek lisans mezunu olmak. Doktora unvanını Gıda Mühendisliği anabilim dalında almış olmak. Özel gıdalar teknolojisi konusunda çalışma yapmış olmak.
17 Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği İnşaat Mühendisliği Dr.Öğr.Üyesi 1 İnşaat Mühendisliği lisans ve yüksek lisans mezunu olmak. Doktora unvanını İnşaat Mühendisliği alanında almış olmak. Demiryolu altyapısı üzerine çalışmalar yapmış olmak.
18 Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Makine Mühendisliği Dr.Öğr.Üyesi 1 Doktora unvanını Makine Mühendisliği veya İmalat Mühendisliği alanında almış olmak. Nanokompozit malzemeler hakkında çalışmalar yapmış olmak.
19 Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Çocuk Gelişimi Dr.Öğr.Üyesi 1 Doktora unvanını Çocuk Gelişimi ve Eğitimi anabilim dalında almış olmak. Çocuk katılımı konusunda çalışmalar yapmış olmak.
20 Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Hemşirelik Dr.Öğr.Üyesi 1 Doktora unvanını Hemşirelik alanında almış olmak. Onkoloji hemşireliği konusunda çalışmalar yapmış olmak.
21 Sosyal Bilimler MYO Yönetim ve Organizasyon Lojistik Dr.Öğr.Üyesi 1 Doktora unvanını İşletme anabilim dalında almış olmak. Lojistik yönetimi ve çok kriterli karar verme teknikleri ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
22 Teknik Bilimler MYO Makine ve Metal Teknolojileri Makine Dr.Öğr.Üyesi 1 Doktora unvanını Makine Mühendisliği alanında almış olmak. Taşıtlarda sürtünme elemanları üzerine çalışmalar yapmış olmak.
23 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Dr.Öğr.Üyesi 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak. Tıpta Uzmanlık unvanını Genel Cerrahi alanında almış olmak. ERCP ve endoskopi sertifikasına sahip olmak.
24 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dr.Öğr.Üyesi 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak. Tıpta Uzmanlık unvanını Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında almış olmak. Anne-bebek sağlığı ve çocuk alerji- immunoloji alanında çalışma yapmış olmak.
25 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Deri ve Zührevi Hastalıklar Dr.Öğr.Üyesi 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak. Tıpta Uzmanlık unvanını Deri ve Zührevi Hastalıkları alanında almış olmak.
26 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Profesör 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak. İnvaziv girişimler, non invaziv girişim ve tetkikler konusunda uygulama ve eğitim deneyimi bulunmak.
27 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Nükleer Tıp Profesör 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak. Nükleer tıp ve PET/CT konusunda çalışma yapmış olmak.
28 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Dr.Öğr.Üyesi 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak. Tıpta Uzmanlık unvanını Radyoloji alanında almış olmak.
29 Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Turizm Rehberliği Doçent 1 Doçentlik unvanını Turizm bilim alanında almış olmak. Turist rehberliği, turist rehberliği eğitimi ve sürdürülebilir turizm üzerine çalışmalar yapmış olmak.
30 Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Yabancı Diller (İngilizce) Dr.Öğr.Üyesi 1 İngilizce Öğretmenliği lisans mezunu olmak. Doktora unvanını İngiliz Dili ve Eğitimi alanında almış olmak. İçerik temelli yabancı dil öğretimi konusunda çalışmalar yapmış olmak.
31 Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Yabancı Diller (İngilizce) Dr.Öğr.Üyesi 1 İngilizce Öğretmenliği lisans mezunu olmak. Doktora unvanını Dilbilim alanında almış olmak. Sözdizim-anlambilim alanlarında çalışmalar yapmış olmak.