Cumhurbaşkanlığı Kıbrıs İşleri Koordinatörlüğü tarafından KKTC eğitim modelinin geliştirilmesine yönelik olarak okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim alanlarında devam etmekte olan işbirliğinin geliştirilerek güçlendirilmesi amaçlanmış ve eylem planı hazırlanmıştır.

Hazırlanan eylem planı kapsamında Bakanlığımız Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ev sahipliğinde 20-21 Haziran 2022 tarihlerinde Bursa'da bir çalıştay düzenlenmiştir. Çalıştay kapsamında ülkemizdeki eğitim modelinin KKTC'de de hayata geçirilebilmesi amacıyla hazırlıklar yapılması planlanmıştır. İşyeri Temelli (çıraklık) Eğitim Modelinin geliştirilmesine yönelik planlanmaların da yer aldığı çalıştay, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Sayın Nazan ŞENER'in başkanlığında başlamıştır. Türkiye'den Cumhurbaşkanlığı Kıbrıs İşleri Koordinatörlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, KOSGEB, İŞKUR Genel Müdürlüğü ile Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü katılımcılarının yanı sıra KKTC'den ilgili kurum ve meslek örgüt temsilcileri de katılım sağlamıştır. Çalıştay neticesinde KKTC'nin mesleki eğitim modelinin geliştirilmesine ve yapılandırılmasına yönelik çalışmaların yol haritası belirlenecektir.  

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer UNESCO’da eğitim bakanlarına hitap etti Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer UNESCO’da eğitim bakanlarına hitap etti

21-06-202221-06-2022