Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" hükümleri uyarınca aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi sözleşmeli statüde tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır.

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden

Gözden kaçırmayın

Ordu Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı Ordu Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği” ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi sözleşmeli statüde tam zamanlı öğretim elemanı alınacaktır. İlan edilen kadrolara müracaat edecek adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel şartlar ile ilgili Kanun ve Yönetmelikte belirtilen koşulları sağlamış olmaları ve aşağıda belirtilen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla ilanda belirtilen adrese başvurmaları gerekmektedir. Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete ’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür.

 

İLAN NO BİRİMİ BÖLÜMÜ/ ANABİLİM DALI/ PROGRAM/ KADRO UNVANI ADEDİ ALES YAB. DİL ÖZEL ŞARTLAR
2022/45 Sosyal ve Beşerî Bilimler Fak. Psikoloji Arş. Gör. 1 EA-70 50 Psikoloji bölümü lisans mezunu olup madde bağımlılığı dalında doktora eğitimini yapıyor olmak.
2022/46 Eczacılık  Fakültesi Eczacılık Pr. (İngilizce) Arş. Gör. 1 SAY-70 85 Moleküler Biyoloji veya kimya alanında tezli yüksek lisansını yapıyor olmak.
2022/47 Avrupa Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojisi Öğr. Gör. 2 SAY-70 - Bilgisayar Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği bölümlerinden birinden lisans mezunu olup ilgili alandan birinde tezli yüksek lisansını yapmış olmak.
2022/48 Avrupa Meslek Yüksekokulu Bilişim Güvenliği Teknolojisi Öğr. Gör. 2 SAY-70 - Bilgisayar Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği bölümlerinden birinden lisans mezunu olmak. İlgili alandan birinde tezli yüksek lisansını yapmış olmak.
2022/49 Avrupa Meslek Yüksekokulu Odyometri Öğr. Gör. 1 SAY-  ÖZ-70 - Odyoloji lisans mezunu olup, Tezli Yüksek Lisansını odyoloji alanında yapmış olmak
2022/50 Avrupa Meslek Yüksekokulu Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Programı Öğr. Gör. 3 SAY-70 - Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği ve Otomotiv Mühendisliği alanlarından birinden lisans mezunu olup bu alanların birinde tezli yüksek lisansını yapmış olmak.

 


İSTENİLEN BELGELER
1
- Başvurdukları bölüm/programı belirten dilekçe
2- YÖK Formatında Özgeçmiş, ekinde yayın listesi
3- Lisans, yüksek lisans mezuniyet belgesi veya ıslak imzalı mühürlü sureti veya e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu mezuniyet belgesi
4- Lisans/Lisansüstü öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için Yükseköğretim Kurulu’nca onaylanmış denklik belgesinin aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti
5- Lisans ve yüksek lisans not döküm belgesi (Transkript) veya ıslak imzalı mühürlü sureti
6- ALES Belgesi, (Kare kodlu e-Devlet çıktısı kabul edilmektedir.)
7- Arş. Gör. için Yabancı Dil Belgesi.
8- Nüfus Cüzdan Fotokopisi
9- Son altı ay içinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf
10- Yerleşim Yeri ve Adres Belgesi (Kare kodlu e-Devlet çıktısı kabul edilmektedir.)
11- Adli Sicil kaydı ve Adli Sicil Arşiv kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet çıktısı “Resmi Kuruma” hitaben alınmalıdır.)
12- Herhangi bir kamu kurumu ya da kamu hizmeti sunan bir kurumda çalışanlardan (daha önce çalışıp ayrılanlar da dahil) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesi.

Duyuru Başlama Tarihi : 10.05.2022
Son Başvuru Tarihi : 24.05.2022
Ön Değerlendirme Tarihi : 27.05.2022
Giriş Sınav Tarihi : 31.05.2022
Nihai Değerlendirme Sonuç Tarihi : 03.06.2022
Kabul edilecek Başvuru Şekli : Şahsen veya Posta ile
Başvuru Adresi : Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi  Personel Daire Başkanlığı  Yeniköy Merkez Mah. Ilıca Cadde Bizim Sokak No: 29 Başiskele/KOCAELİ
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : www.kocaelisaglik.edu.tr 

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden

 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" hükümleri uyarınca aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi sözleşmeli statüde tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır. İlan edilen kadrolara müracaat edecek adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel şartlar ile ilgili Kanun ve Yönetmelikte belirtilen koşulları sağlamış olmaları ve aşağıda belirtilen belgelerle birlikte şahsen başvurmaları gerekmektedir. Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete ’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür. 
 

 

İLAN NO BİRİMİ BÖLÜM/ ANABİLİM DALI/ PROGRAM KADRO UNVANI ADEDİ ÖZEL ŞARTLAR
2022/35 Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doktor Öğretim Üyesi 1 Doktorasını Fizyoloji alanında yapmış olmak.
2022/36 Sosyal ve Beşerî Bilimler Fakültesi Psikoloji Doktor Öğretim Üyesi veya Doçent veya Profesör 2 Doktorasını Psikoloji alanında yapmış olmak.
2022/37 Sosyal ve Beşerî Bilimler Fakültesi Psikoloji Doktor Öğretim Üyesi
veya Doçent veya Profesör
3 Uzmanlığını psikiyatri alanında yapmış olmak.
2022/38 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yazılım Mühendisliği Doktor Öğretim Üyesi veya Doçent veya Profesör 1 Lisans veya Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya ilgili alanlardan yapmış olmak.
2022/39 Avrupa Meslek Yüksekokulu Fizyoterapi Profesör 1 Doçentliğini tıp alanında almış olmak.
2022/40 Avrupa Meslek Yüksekokulu Ameliyathane Hizmetleri Profesör 1 Doçentliğini tıp alanında almış olmak.
2022/41 Avrupa Meslek Yüksekokulu Anestezi Profesör 1 Doçentliğini tıp alanında almış olmak.
2022/42 Avrupa Meslek Yüksekokulu Bilişim Güvenliği Teknolojisi Doktor Öğretim Üyesi veya Doçent veya Profesör 1 Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği veya ilgili alanların birinde yapmış olmak.
2022/43 Avrupa Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojisi Doktor Öğretim Üyesi veya Doçent veya Profesör 1 Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği veya ilgili alanların birinde yapmış olmak.
2022/44 Avrupa Meslek Yüksekokulu Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Programı Dr. Öğr. Üyesi 1 Doktorasını Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği ve Otomotiv Mühendisliği alanların birinde veya ilgili alanların birinde yapmış olmak.

 


PROFESÖR, DOÇENT VE DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSU İÇİN İSTENİLEN BELGELER
1
- Başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçe
2- YÖK Formatında Özgeçmiş. Ekinde yayın listesi
3- Lisans, yüksek lisans, uzmanlık/doktora mezuniyet belgesi, doçentlik belgesi aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti veya e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu mezuniyet belgesi
4- Lisans/Lisansüstü öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için Yükseköğretim Kurulu’nca onaylanmış denklik belgesinin aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti
5- Profesör kadrosuna başvuracak adaylardan bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet basılı dosya ve beraberinde 6 (Altı) adet USB flash bellek
6- Doçent kadrosuna başvuracak adaylardan bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet basılı dosya ve beraberinde 4 (Dört) adet USB flash bellek
7- Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylardan bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet basılı dosya ve beraberinde 4 (dört) adet USB flash bellek 
8- Nüfus Cüzdan Fotokopisi
9- Son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf
10- Yerleşim Yeri ve Adres Belgesi (Kare kodlu e-Devlet çıktısı kabul edilmektedir.)
11- Adli Sicil kaydı ve Adli Sicil Arşiv kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet çıktısı “Resmi Kuruma” hitaben alınmalıdır.)
12- Herhangi bir kamu kurumu ya da kamu hizmeti sunan bir kurumda çalışanlardan (daha önce çalışıp ayrılanlar da dahil) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesi

İLANIN YAYIM TARİHİ : 10.05.2022.
SON BAŞVURU TARİHİ : 24.05.2022
BAŞVURU ADRESİ : Yeniköy Merkez Mah. Ilıca Cadde Bizim Sokak No: 29 Başiskele/KOCAELİ
İLANIN YAYINLANACAĞI WEB ADRESİ : www.kocaelisaglik.edu.tr