Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği” ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi sözleşmeli statüde tam zamanlı öğretim elemanı alınacaktır. İlan edilen kadrolara müracaat edecek adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel şartlar ile ilgili Kanun ve Yönetmelikte belirtilen koşulları sağlamış olmaları ve aşağıda belirtilen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla ilanda belirtilen adrese başvurmaları gerekmektedir. Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete ’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür.


İlan No


Birimi

Bölümü/Anabilim Dalı/
Program/


Kadro Unvanı


Adedi


ALES

YAB.
DİL


Özel Şartlar2022/75Avrupa Meslek YüksekokuluBilgisayar TeknolojisiÖğr. Gör. (Ders verecek)1SAY/70-

Bilgisayar Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği bölümlerinden birinden lisans mezunu olup ilgili
alanlardan birinde tezli yüksek lisansını yapmış olmak.2022/76Avrupa Meslek YüksekokuluBilgisayar ProgramcılığıÖğr.Gör. (Ders verecek)

Süleyman Demirel Üniversitesi Akademik alım ilanı Süleyman Demirel Üniversitesi Akademik alım ilanı1SAY/70-

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Yazılım Mühendisliği ve/veya Bilgisayar Mühendisliği bölümlerin birinden Lisans mezunu olup bu alanların birinde tezli yüksek
lisansını yapmış olmak.2022/77


Sağlık Bilimleri Fakültesi


Fizyoterapi ve Rehabilitasyon


Öğr.Gör. (Ders verecek)1SAY/7050

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans mezunu olup aynı alanda tezli yüksek lisansını yapmış olmak. Belgelendirmek şatıyla
Yükseköğretim kurumlarında çalışmış olmak.2022/78


Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelik


Öğr.Gör. (Ders verecek)1SAY/7050

Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olup tezli yüksek lisansını
Hemşirelik Esasları alanında yapmış olmak. Hemşirelik Esasları alanında doktorasını yapıyor olmak.İSTENİLEN BELGELER
1-         Kadroya başvuru formu. (Web sayfasında mevcut)
2-         YÖK Formatında Özgeçmiş, ekinde yayın listesi
3-         Lisans, yüksek lisans mezuniyet belgesi veya ıslak imzalı mühürlü sureti veya e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu mezuniyet belgesi
4-         Doktora öğrencisi olduğuna dair belge.
5-         Lisans/Lisansüstü öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için Yükseköğretim Kurulu’nca onaylanmış denklik belgesinin aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti
6-         Lisans ve yüksek lisans not döküm belgesi (Transkript) veya ıslak imzalı mühürlü sureti
7-         ALES Belgesi, (Kare kodlu e-Devlet çıktısı kabul edilmektedir.)
8-         Yabancı Dil Belgesi. (Fakülte kadrosuna başvuranlar için)
9-         Nüfus Cüzdan Fotokopisi
10-       Son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf
11-       Yerleşim Yeri ve Adres Belgesi (Kare kodlu e-Devlet çıktısı kabul edilmektedir.)
12-       Adli Sicil kaydı ve Adli Sicil Arşiv kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet çıktısı “Resmi Kuruma” hitaben alınmalıdır.)
13-       Herhangi bir kamu kurumu ya da kamu hizmeti sunan bir kurumda çalışanlardan (daha önce çalışıp ayrılanlar da dahil) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesi.

Duyuru Başlama Tarihi          : 20.09.2022
Son Başvuru Tarihi     : 04.10.2022
Ön Değerlendirme Tarihi       : 10.10.2022
Giriş Sınav Tarihi       : 13.10.2022 Nihai Değerlendirme Sonuç Tarihi       : 17.10.2022
Kabul edilecek Başvuru Şekli            : Şahsen veya Posta ile
Başvuru Adresi          : Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı
Yeniköy Merkez Mah. Ilıca Cadde Bizim Sokak NO: 29 Başiskele/KOCAELİ Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : www.kocaelisaglik.edu.tr