KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden:ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANIKTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden:ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Diyarbakır İli Yenişehir Belediyesi Zabıta memuru alım ilanı Diyarbakır İli Yenişehir Belediyesi Zabıta memuru alım ilanı

Üniversitemize 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda belirtilen Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu bünyesine tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır.

Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör kadrolarına yapılacak başvurularda KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Kriterleri Yönergesi kapsamında Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Komisyonu tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda gerekli şartların sağlanması gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör kadrolarına başvuracak adayların dilekçeleri ile birlikte 4 adet vesikalık fotoğraf, YÖK formatlı güncel özgeçmişi, nüfus cüzdanı sureti, vukuatlı nüfus kayıt örneği, askerlik durumunu gösteren belge örneği (erkek adaylar için), Yabancı dil sınav belgesi, Lisans belgesinin onaylı örneği, Yüksek Lisans belgesinin onaylı örneği, Doktora/Uzmanlık belgesinin onaylı örneği, Doçentlik belgesinin onaylı örneği (Doçent ve Profesör başvurularında), Profesörlük belgesinin onaylı örneği (Profesör başvurularında), yurtdışı mezuniyeti için denklik belgesi, yayın listesi, yüksek lisans ve doktora/uzmanlık tezleri, bilimsel çalışma ve yayınları, verdiği dersleri ve yönettiği doktora çalışmalarını kapsayan 4 (dört) takım dosya (Doktor Öğretim Üyesi ve Doçent başvuruları için) / 6 (altı) takım dosya (Profesör başvuruları için) ile Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Direktörlüğü’ne başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Başvurular şahsen veya postayla KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları Direktörlüğü, Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA adresine yapılacaktır.

Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür. 

 

BİRİM BÖLÜM/ALAN UNVANI SAYISI ARANAN ŞARTLAR
Sosyal ve Beşerî Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü Doktor Öğretim
Üyesi
3 Psikoloji  lisans  mezunu  olmak.  Psikoloji  veya Psikolojinin alt dallarının birinden doktorasını almış
olmak. İlgili alanda yayın ve çalışmaları olmak.
Psikoloji Bölümü Doçent 1 Psikoloji  lisans  mezunu  olmak.  Psikoloji  veya Psikolojinin alt dallarının birinden doktorasını almış
olmak. İlgili alanda yayın ve çalışmaları olmak.
Psikoloji Bölümü Profesör 1 Psikoloji  lisans  mezunu  olmak.  Psikoloji  veya Psikolojinin alt dallarının birinden doktorasını almış olmak. İlgili alanda yayın ve çalışmaları olmak.
Sosyoloji Bölümü Profesör 1 Sosyoloji alanında doktora yapmış olmak. Sosyoloji alanında doçentliğini almış olmak. Değerler
Sosyolojisi alanında yayın ve çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İslam İktisadı ve Finans Bölümü Doçent 1 İslam  Bankacılığı  ve  Finans  alanında doktorasını almış olmak. Finans alanında doçentliğini almış olmak. İlgili alanda yayın ve çalışmaları olmak.
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Profesör 1 Resim  Anasanat dalında sanatta yeterliliğini almış olmak. Plastik Sanatlar alanında doçentliğini almış olmak. Resim alanında sergileri bulunmak.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü / Optisyenlik Programı Doktor Öğretim Üyesi 1 Fizik alanında yüksek lisans ve doktorasını yapmış olmak.  Görüntü  İşleme,  Optik  Detektör ve  Lazer Uygulamaları  alanlarının  en  az birinden  yayın  ve çalışmaları olmak.
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü Doktor Öğretim
Üyesi
1 Çocuk Gelişimi lisans mezunu olmak. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanında doktorasını yapmış
olmak. İlgili alanda yayın ve çalışmaları olmak.
Ebelik Bölümü Doktor Öğretim
Üyesi
1 Ebelik veya Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanlarının birinden doktorasını yapmış
olmak. İlgili alanda yayın ve çalışmaları olmak.
Ebelik Bölümü Profesör 1 Ebelik veya Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanlarının birinden doktorasını yapmış olmak. İlgili alanda yayın ve çalışmaları olmak.
Beslenme ve Diyetetik Bölümü Doktor Öğretim
Üyesi
1 Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalında doktorasını  yapmış  olmak,  bu  alanda  yayın  ve
çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Radyoloji
Anabilim Dalı
Doktor Öğretim
Üyesi
1 Tıp  Fakültesi  mezunu  olmak.  Radyoloji  Anabilim Dalında uzmanlığını almış olmak, bu alanda
yayın ve çalışmaları bulunmak.
Dahili Tıp Bilimleri
Bölümü / Radyoloji Anabilim Dalı
Doçent 1 Tıp  Fakültesi  mezunu  olmak.  Radyoloji  Anabilim
Dalında uzmanlığını almış olmak, bu alanda yayın ve çalışmaları bulunmak.
Dahili Tıp Bilimleri
Bölümü / Radyoloji Anabilim Dalı
Profesör 1 Tıp  Fakültesi  mezunu  olmak.  Radyoloji  Anabilim Dalında uzmanlığını almış olmak, bu alanda yayın ve çalışmaları bulunmak.
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Göğüs Hastalıkları Anabilim
Dalı
Doktor Öğretim Üyesi 1 Tıp  Fakültesi  mezunu  olmak.  Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalında uzmanlığını almış olmak, bu alanda yayın ve çalışmaları bulunmak.
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Göğüs Hastalıkları Anabilim
Dalı
Doçent 1 Tıp  Fakültesi  mezunu  olmak.  Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalında uzmanlığını almış olmak, bu alanda yayın ve çalışmaları bulunmak.
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Göğüs Hastalıkları Anabilim
Dalı
Profesör 1 Tıp  Fakültesi  mezunu  olmak.  Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalında uzmanlığını almış olmak, bu alanda yayın ve çalışmaları bulunmak.
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü / Tıbbi Patoloji
Anabilim Dalı
Doktor Öğretim
Üyesi
1 Tıp  Fakültesi  mezunu  olmak.  Tıbbi  Patoloji Anabilim Dalında uzmanlığını almış olmak, bu
alanda yayın ve çalışmaları bulunmak.
Cerrahi Tıp Bilimleri
Bölümü / Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
Doçent 1 Tıp  Fakültesi  mezunu  olmak.  Tıbbi  Patoloji Anabilim Dalında uzmanlığını almış olmak, bu alanda yayın ve çalışmaları bulunmak.
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü / Tıbbi Patoloji
Anabilim Dalı
Profesör 1 Tıp  Fakültesi  mezunu  olmak.  Tıbbi  Patoloji Anabilim Dalında uzmanlığını almış olmak, bu
alanda yayın ve çalışmaları bulunmak.
Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü Doktor Öğretim Üyesi 1 İngilizce  Mütercim  Tercümanlık,  İngiliz  Dili Eğitimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dilbilimi, Amerikan Kültür ve Edebiyatı bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak. Bu alanların birinden doktorasını yapmış olmak. Bu alanda yayın ve çalışmaları  olmak.  Yükseköğretim  kurumlarında yabancı  dil  öğretimi  ve  yabancı  dille  öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte
belirtilen yeterliliğe sahip olmak.

KTO Karatay Üniversitesi aşağıda belirtilen Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu bünyesine Öğretim Görevlisi alacaktır.

Başvurular şahsen veya postayla KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları Direktörlüğü, Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA adresine yapılacaktır. 

İlanda belirtilen tarihten sonra elimize geçen ve eksik belgeli müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Müracaatların Başlama Tarihi : 04.08.2022
Son Müracaat Tarihi : 19.08.2022
Ön Değerlendirme Tarihi : 22.08.2022
Sınav Tarihi : 24.08.2022
Değerlendirme Tarihi : 26.08.2022

 


BİRİM

BÖLÜM/ALAN
KADRO
SAYISI

UNVANI

ŞARTLARI

Hukuk Bölümü / Adalet Programı

1
Öğretim Görevlisi
(Ders Verecek)
Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak. Özel Hukuk alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.
Öğretim elemanı olarak en az 3 yıl deneyim sahibi olmak. ALES'ten eşit ağırlık puan türünden
en az 70 ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen merkezi bir yabancı dil sınavından en az
50 puan veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından
buna denk bir puan almış olmak. 

Adalet Meslek Yüksekokulu

Bilgisayar Teknolojisi Bölümü / Bilgisayar Programcılığı Programı


1

Öğretim Görevlisi
(Ders Verecek)
Bilgisayar  Mühendisliği,  Yazılım  Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik   Mühendisliği,  Elektronik-Haberleşme Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Yapay Zekâ Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak ve bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış    olmak.   Tercihen    yazılım alanında bilgi/deneyim sahibi olmak. ALES'ten en az 70 puan almış olmak.
Ticaret ve
Sanayi Meslek Bilgisayar Teknolojisi Bölümü / Bilgisayar Programcılığı
Programı


1

Öğretim Görevlisi
(Ders Verecek)
Bilgisayar  Mühendisliği,  Yazılım  Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik   Mühendisliği,  Elektronik-Haberleşme Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Yapay Zekâ Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak ve bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak ve tercihen Web Programlama veya Mobil Programlama veya Gömülü Sistemler veya
Yüksekokulu

 


Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Ağ ve Güvenliği veya İşletim Sistemleri
alanında bilgi/deneyim sahibi olmak. ALES'ten en az 70 puan almış olmak.
Ulaştırma Hizmetleri Bölümü / Sivil Havacılık Kabin
Hizmetleri Programı


1

Öğretim Görevlisi
(Ders Verecek)

İşletme lisans mezunu olmak. İşletme alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Havacılık alanında en az 2 (iki) yıl tecrübesi olmak.


Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü / Anestezi Programı


1

Öğretim Görevlisi
(Ders Verecek)
Hemşirelik lisans mezunu olmak. Hemşirelik (Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği) alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. ALES'ten en az 70 puan almış olmak.
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü /
Anestezi Programı

1
Öğretim Görevlisi
(Ders Verecek)
Hemşirelik lisans mezunu olmak. Hemşirelik alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.
ALES'ten en az 70 puan almış olmak.
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
Hemşirelik Bölümü
1Öğretim Görevlisi
(Ders Verecek)
Hemşirelik lisans mezunu olmak. Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. ALES Sayısal puan türünden en az 70 ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen merkezi bir yabancı dil sınavından en az
50 puan veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından
buna denk bir puan almış olmak.

 

İstenen Belgeler

1- Başvuru Dilekçesi (Üniversite Web Sitesinde)
2- Başvuru Formu (Üniversite Web Sitesinde)
3- Özgeçmiş (CV)
4- Onaylı Nüfus Cüzdanı Sureti veya Nüfus Kayıt Örneği (e-Devlet belgesi kabul edilmektedir.)
5- Bir Adet Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş)
6- Onaylı Mezuniyet Belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora (varsa) Mezuniyet Belgesi) (e-Devlet belgesi kabul edilmektedir.)
7- Onaylı Transkript Belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora (varsa)) (e-Devlet belgesi kabul edilmektedir.)
8- ALES ve Yabancı Dil Belgesi (YDS-YÖKDİL veya muadili)
9- Yabancı ülkelerden alınmış olan diplomaların denklik belgesi
10- Askerlik durumuna ilişkin belge (Erkek Adaylar için) (e-Devlet belgesi kabul edilmektedir.)
11- Alanında tecrübe sahibi olduğunu gösterir kaşeli, imzalı kurum/işyeri tarafından verilmiş çalışma belgesi ve e-Devlet üzerinden alınan barkodlu SGK Hizmet Dökümü (Özel Şartlarda “tecrübe şartı” isteniyorsa) (staj, gönüllü çalışma vb. tecrübeler dikkate alınmayacaktır.)
12- Devam Eden Doktora Öğrenimi Hakkında Öğrenci Belgesi. (e-Devlet belgesi kabul edilmektedir.) (Özel şartta belirtilmiş ise veya varsa)

Duyurulur.