İlanda belirtilen kadrolara müracaat eden adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde yer alan şartlarıtaşıyor olması gerekmektedir

02 Kasım 2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik” kapsamında Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Ve Atanma Yönergesi (İlkeler ve Kriterler) uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.

Gözden kaçırmayın

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 13 sözleşmeli personel alacak Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 13 sözleşmeli personel alacak

KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 23 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 12 Mayıs - 26 Mayıs)