data-ad-format="auto" data-full-width-responsive="true">

Pandemi nedeniyle idari izinli sayılanlara sehven ödenen ek dersler geri alınabilir mi?
data-ad-format="auto" data-full-width-responsive="true">

MEB; "Bu süreçte yönetici ve öğretmenlerin, gerek yukarıda belirtilen Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı gerekse Cumhurbaşkanlığının ilgili genelgesi kapsamında üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılmaları mümkün bulunmamaktadır.


Zira Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararında;


1- Genel idari izinli olmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenlerin,
2- Öğrencilerin çeşitli nedenlerle sınıf veya okul bütünlüğünde izinli sayılmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenlerin, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılmaları öngörülmüştür.


2020-2021 eğitim öğretim yılında uzaktan ve/veya yüz yüze eğitim yoluyla eğitim öğretim faaliyetlerinin yürütülmekte olduğu göz önünde bulundurulduğunda; yönetici ve öğretmenlerin genel

idari izinli olmadıkları, öğrencilerin de sınıf veya okul bütünlüğünde izinli sayılmadıkları açıktır.


Aynı şekilde Cumhurbaşkanlığının 29.05.2020 tarihli ve 2020/8 sayılı Genelgesinin ikinci paragrafında yer alan; "... Bu personel amirinin izni dışında görev mahallinden ayrılmayacak ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar çağrıldıkları anda görevlerine döneceklerdir." açıklamasında da belirtildiği üzere, bu kapsamda verilen idari izin kesintisiz bir süreci kapsamamaktadır.


Bu nedenle eğitim kurumu yönetici ve öğretmenlerinden Cumhurbaşkanlığının ilgilli Genelgesi kapsamında idari izinli sayılanların, 2020-2021 eğitim öğretim yılında yapılan ek ders ücreti ödemeleri bakımından, gerek Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının yukarıda belirtilen hükmü gerekse Cumhurbaşkanlığının ilgili genelgesi kapsamında aylık karşılığı ders ve ek ders görevlerini yapmış sayılmaları mümkün bulunmamaktadır.

Buradan hareketle 2020-2021 eğitim öğretim yılında yönetici ve öğretmenlerin ek ders ücretinden ne şekilde yararlandırılacakları, birer örneği daha önce Valiliğinize gönderilen ilgi (c, ç, d) yazılarda duyurulmuş olup bu yazılarda yönetici ve öğretmenlerin, yalnızca fiilen yürüttükleri görevler karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılabilecekleri münhasıran belirtilmiştir.

Bu itibarla, yönetici ve öğretmenlerden Cumhurbaşkanlığının 29.05.2020 tarihli ve 2020/8 sayılı Genelgesi kapsamında idari izinli sayılanların, 2020-2021 öğretim yılının başladığı 31 Ağustos 2020 tarihinden itibaren idari izinli oldukları sürelerde fiilen yerine getiremedikleri ders görevlerini yapmış sayılarak karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılmaları mümkün bulunmamaktadır. Dolayısıyla 31 Ağustos 2020 tarihinden sonra varsa bu kapsamda yapılan yanlış ödemelerin geri alınması gerektiği açıktır." açıklamasında bulunmuştur.

CUMHURBAŞKANLIGI GENELGESİNE GÖRE EK DERSLEİRN ÖDEMESİ GEREKMEKTEDİR:Biz bu görüşe katılmıyoruz

çünkü; "MEB, kendi görüş yazısına aykırı görüş yazısı yazıyor" detaylı haberimzide gerekçeleriyle bu durumu yazmış ve 

"Bu ret cevabı en başından Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün 26.08.2020 tarih ve 11328449 sayılı görüş yazısında 2020/8 nolu Cumhurbaşkanlığı Genelgesine atıfta bulunularak; “fiilen yerine getirmiş sayılarak karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılmaları gerektiği değerlendirilmektedir” açıklaması ile çelişmektedir.

Ayrıca Usul ve Esasların “Uygulamaya ilişkin diğer hususlar” başlıklı 8. maddesi 10. fıkrasındaki “idari izinli sayılanlar, bu sürede istihdamlarına esas görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılır.” hükümlerine, 2020/8 nolu Cumhurbaşkanlığı Genelgesinin “İdari izinli sayılanlar bu sürede görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacak;” hükümlerine de aykırıdır." şeklinde tespitte bulunmuştuk.

ÖDEMESİ YAPILAN EK DERSLER GERİ ALINAMAZ

Peki Bakanlıgın ret cevabındaki sehven ödenen ek dersler için "Dolayısıyla 31 Ağustos 2020 tarihinden sonra varsa bu kapsamda yapılan yanlış ödemelerin geri alınması gerektiği açıktır." açıklaması hukukimidir?

Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu, 22.12.1973 tarih ve 1969/8 - 1973/14 sayılı kararı ile; idarenin, yokluk, açık hata, memurun gerçek dışı beyanı veya hilesi hallerinde süre aranmaksızın kanunsuz terfi veya intibaka dayanarak ödediği meblağı her zaman geri alabileceğini ancak; belirtilen bu istisnalar dışında kalan durumlarda yapılan ödemelerin, ödemenin yapıldığı tarihten başlamak üzere 60 gün içinde geri isteyebileceği, 60 günlük süre geciktikten sonra geri almanın mümkün olmayacağı sonucuna varmıştır.

Bu İçtihat Kararı gereğince, maddi hata yapılması, idareyi aldatıcı belge ibraz edilmesi, beyan esasına dayanılarak yapılacak ödemelerde gerçek dışı beyanda bulunulması vb. nedenlerle, bir memura fazla ve yersiz olarak yapılan ödemelerin 60 günlük süreye bağlı kalınmaksızın her zaman geri alınması mümkündür.

Ancak; idarenin kendi ihmali ve bilgi azlığı gibi nedenlerden kaynaklanan idari işlemlere dayanılarak yapılan fazla ve yersiz ödemelerin (örneğin; bir memura, memurun bilgisi dışında idarece fazla ve yersiz maaş, ücret, tazminat ... ödenmesi gibi) ödemenin yapıldığı tarihten başlamak üzere mutlaka 60 günlük dava açma süresi içinde geri istenmesi gerekmekte bu sürenin aşımı halinde yapılabilecek bir yaptırım bulunmamaktadır.

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:16)Kişilerden Alacaklar” konulu tebliğiI- KİŞİLERDEN ALACAKLARIN TAKİBİ, TAHSİLİ VE TERKİNİNE İLİŞKİN İŞLEMLER” bölümünde bu Danıştay İçtihat Kararı gereğince işlem yapılmasını emretmektedir.

Bu drumda kendisinden resmi ayzıyla zimmet çıakrıalrak ödeme yapması istenilen öğretmenlerimiz için hazırladıgımız "Zimmet Çıkarılma İşlemin İiptal Dilekçesi"ni yukarıda yer verdiğimiz Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu, 22.12.1973 tarih ve 1969/8 - 1973/14 sayılı kararı ileDanıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu, 22.12.1973 tarih ve 1969/8 - 1973/14 sayılı kararını dilekçeleirne ekleyerek okul yönetimine vermeleri gerekmektdir.

Yöneticiler bu durumu bildikleirnden sözlü olarak bu ödemenin yapılamsını isterler. Hiçbir öğretmenimiz söz üzerine hareket etmeyip ödeme yapmamalarını öneriyoruz. İdare dava açmadan hiçbir şekilde bu zimmet işlemini sizden tahsil edemez.

Kaynak: Ogretmenler.net

Bu yazının tüm hakları www.ogretmenler.net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca izin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez, alıntılanamaz ve kullanılamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının iktibas edilmesi, alıntılanması ve kullanılması halinde Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Konu hakkında YASAL UYARI ve KULLANIM ŞARTLARI VE ÜYELİK HİZMET SÖZLEŞMESİ metinlerini okuyunuz.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol