Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 33. maddesiyle “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”n ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlileri alınacaktır.

Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANIİlgililer ilanda belirtilen kadroya başvuru için gerekli olan belgelere, bilgilere ve sonuçlara Üniversitemizin web sayfasından (www.maltepe.edu.tr) ulaşabilirler. Başvurular ilanın yayımlandığı tarihi izleyen 15 gün içinde ilanda belirtilen ilgili birime şahsen veya postayla yapılır.

Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki koşulları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir.

SINAV TAKVİMİ
İlk Başvuru Tarihi : 16.06.2022
Son Başvuru Tarihi : 30.06.2022
Ön Değerlendirme Tarihi: 01.07.2022
Sınav Tarihi : 04.07.2022
Sınav Sonuç Tarihi : 05.07.2022

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:
• Başvuru Formu (Üniversitemizin web sayfasından sağlanacaktır)
• Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
• Özgeçmiş (YÖK Formatlı)
• ALES Belgesi
• Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi
• Adli Sicil (e-Devletten alınabilir)
• 2 adet vesikalık fotoğraf
• Diploma fotokopileri (onaylı) (Başvuru sırasında e-Devletten alınan belgeler geçerlidir)
• Tezli Yüksek Lisans öğrenimine devam ettiğini gösteren onaylı Öğrenci Belgesi (varsa) (Başvuru sırasında e-Devletten alınan belgeler geçerlidir)
• Doktora öğrenimine devam ettiğini gösteren onaylı Öğrenci Belgesi (varsa) (Başvuru sırasında e-Devletten alınan belgeler geçerlidir)
• Yurtdışından alınan diplomalar için: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca diploma denkliğinin onaylandığını gösteren belge (onaylı)
• Lisans ve/veya Yüksek Lisans mezuniyet transkriptleri (onaylı)
• Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge (onaylı)

Başvurular, T.C. Maltepe Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına dilekçe, başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılmalıdır. Belgesi eksik olan veya süresinde ulaşmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

T.C. Maltepe Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı
Marmara Eğitim Köyü 34857 Maltepe / İSTANBUL Tel: 0(216) 626 10 50
 

FAKÜLTE- YÜKSEKOKUL BÖLÜM İSTENİLEN AKADEMİK
PERSONEL
SAYI ÖZELLİKLER
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Bölümü Arş. Gör. 2 Yazılım Mühendisliği veya Bilgisayar Mühendisliği alanlarının birinden mezun olmak ve fen alanında en az 85 İngilizce dil puanına sahip olmak.
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) Bölümü Arş. Gör. 2 Yazılım Mühendisliği veya Bilgisayar Mühendisliği alanlarının birinden mezun olmak ve fen alanında en az 85 İngilizce dil puanına sahip olmak.
Hemşirelik Yüksekokulu Arş. Gör. 2 Lisans eğitimini Hemşirelik alanında tamamlamış olmak ve/veya Hemşirelik alanlarının birinde tezli yüksek lisans eğitimine devam ediyor olmak.

Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI


Üniversitemizin aşağıda gösterilen akademik birimlerine 2547 sayılı Kanun ve T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca tam zamanlı statüde öğretim üyeleri alınacaktır.

İLAN BAŞLAMA TARİHİ : 16.06.2022
İLAN BİTİŞ TARİHİ (Son Başvuru): 30.06.2022
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Profesör İçin:
• Anabilim Dalını Belirten Dilekçe (Üniversitemiz web sayfasında mevcuttur.)
• T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi Profesör, Doçent, Dr. Öğretim Üyesi Ataması için Ön Değerlendirme Formu (Üniversitemiz web sayfasında mevcuttur.)
• YÖK Formatında Özgeçmiş
• Vukuatlı Nüfus Kaydı ve Adli Sicil Kaydı (e-Devletten alınabilir)
• Fotoğraf (5 Adet)
• Noter Onaylı Diploma Fotokopileri ve Akademik Unvana Atanma Yazısı [Daha Önce Profesör kadrosuna atanmış ise, Atama Yazısı; Doçentlik Belgesi, Doktora Diploması, Yüksek Lisans Diploması, Lisans Diploması (Yurtdışından alınan diploma varsa, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Denklik Belgesi)],
• Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 6 (Altı) Takım Dosya (1 adet basılı kopya ve 5 adet dijital kopya [USB]),
• İngilizce eğitim verebilmek için YDS'den en az 85 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen bir kurumdan bu puanın eşdeğerinde bir puan almış olmak veya lisans ya da doktora eğitimini İngilizcenin ana dili olarak konuşulduğu ülkelerin birinde tamamlamış olmak.

Doçent İçin:
• Anabilim Dalını Belirten Dilekçe (Üniversitemiz web sayfasında mevcuttur.)
• T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi Profesör, Doçent, Dr. Öğretim Üyesi Ataması için Ön Değerlendirme Formu (Üniversitemiz web sayfasında mevcuttur.)
• YÖK Formatında Özgeçmiş
• Vukuatlı Nüfus Kaydı ve Adli Sicil Kaydı (e-Devletten alınabilir)
• Fotoğraf (5 Adet)
• Noter Onaylı Diploma Fotokopileri, Doçentlik Belgesi, Doktora Diploması, Yüksek Lisans Diploması, Lisans Diploması (Yurtdışından alınan diploma varsa Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Denklik Belgesi),
• Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 4 (Dört) Takım Dosya (1 adet basılı kopya ve 3 adet dijital kopya [USB]),
• İngilizce eğitim verebilmek için YDS'den en az 85 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen bir kurumdan bu puanın eşdeğerinde bir puan almış olmak veya lisans ya da doktora eğitimini İngilizcenin ana dili olarak konuşulduğu ülkelerin birinde tamamlamış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi İçin:
• Anabilim Dalını Belirten Dilekçe (Üniversitemiz web sayfasında mevcuttur.)
• T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi Profesör, Doçent, Dr. Öğretim Üyesi Ataması için Ön Değerlendirme Formu (Üniversitemiz web sayfasında mevcuttur.)
• YÖK Formatında Özgeçmiş
• Vukuatlı Nüfus Kaydı ve Adli Sicil Kaydı (e-Devletten alınabilir)
• Fotoğraf (5 Adet)
• Noter Onaylı Diploma Fotokopileri ve Akademik Unvana Atanma Yazısı [Daha Önce Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna atanmış ise, Atama Yazısı, Doktora Diploması, Yüksek Lisans Diploması, Lisans Diploması (Yurtdışından alınan diploma varsa, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen Denklik Belgesi)], • Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 4 (Dört) Takım Dosya (1 adet basılı kopya ve 3 adet dijital kopya [USB]), • İngilizce eğitim verebilmek için YDS'den en az 85 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen bir kurumdan bu puanın eşdeğeri bir puan almış olmak veya lisans ya da doktora eğitimini İngilizcenin ana dili olarak konuşulduğu ülkelerin birinde tamamlamış olmak.

Not: Adayların ilan tarihini izleyen 15 gün içinde Rektörlüğümüze şahsen veya postayla başvurmaları gerekmektedir. Son başvuru tarihinden sonra ve eksik belgeyle yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.
 

FAKÜLTE- YÜKSEKOKUL BÖLÜM- PROGRAM-
ANABİLİM DALI
İSTENİLEN AKADEMİK
PERSONEL
SAYI ÖZELLİKLER
Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü Bilişim ve Teknoloji Hukuku Anabilim Dalı Doç. Dr. 1 Doçentlik unvanını Bilişim ve Teknoloji Hukuku alanından almış olmak.
İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Doç. Dr. 1 Doçentlik unvanını Sinema Anasanat Dalından almış ve Doktora eğitimini tercihen İletişim Bilimleri alanında tamamlamış olmak.
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Bölümü Dr. Öğr. Üyesi 1 Doktora eğitimini Değer Felsefesi alanında tamamlamış olmak.
Sosyal Hizmet Bölümü Doç. Dr. 1 Doçentlik unvanını Sosyal Hizmet alanından almış olmak.
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Gemi ve Yat Tasarımı Bölümü Doç. Dr. 1 Doçentlik unvanını Tasarım alanından almış olmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Bölümü Dr. Öğr. Üyesi 1 Doktora eğitimini Bilgisayar Mühendisliği alanında tamamlamış olmak ve Siber Güvenlik alanlarında çalışmaları bulunmak. Fen alanında en az 85 İngilizce dil puanına sahip olmak.
Dr. Öğr. Üyesi 1 Doktora eğitimini Bilgisayar Mühendisliği alanında tamamlamış olmak ve fen alanında en az 85 İngilizce dil puanına sahip olmak.
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) Bölümü Dr. Öğr. Üyesi 1 Kimya mühendisliği mezunu olup, enerji ve çevre teknolojileri konusunda çalışmalar yapmış olmak ve fen alanında en az 85 İngilizce dil puanına sahip olmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. 1 Doçentlik unvanını İnşaat Mühendisliği Yapı alanından almış olmak.
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) Bölümü Dr. Öğr. Üyesi 2 Doktora eğitimini Yazılım Mühendisliği veya Bilgisayar Mühendisliği alanında tamamlamış olmak ve fen alanında en az 85 İngilizce dil puanına sahip olmak.
Tıp Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Biyoistatistik ABD Dr. Öğr. Üyesi 1 Lisans eğitimini Tıp Fakültesinde ve Doktora eğitimini Biyoistatistik alanında tamamlamış olmak ve tercihen İngilizce yeterliliğe (en az 85 puan) sahip olmak.
Temel Bilimler Bölümü Tıp Tarihi ve Etik ABD Dr. Öğr. Üyesi 1 Lisans eğitimini Tıp Fakültesinde ve Doktora eğitimini Tıp Tarihi ve Etik alanında tamamlamış olmak ve tercihen İngilizce yeterliliğe (en az 85 puan) sahip olmak.
Hemşirelik Yüksekokulu Doç. Dr. 1 Lisansüstü eğitimlerinden birini İç Hastalıkları alanında tamamlamış olmak.
Dr. Öğr. Üyesi 1 Doktora eğitimini Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği alanında tamamlamış olmak.
Meslek Yüksekokulu Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü Uçak Teknolojisi Programı Dr. Öğr. Üyesi 1 Doktora Eğitimini Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği alanında tamamlamış olmak, Yükseköğretim kurumlarında Uçak Teknolojisi alanında ders verme deneyimine sahip olmak.