Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınav Duyurusu İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınav Duyurusu

Üniversitemiz Adalet Meslek Yüksekokulu, Gastroenteroloji Enstitüsü, Güzel Sanatlar Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Rektörlük, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Teknik Hizmetler Meslek Yüksekokulu ve Yabancı Diller Yüksekokulu:na 15.07.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 10 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili maddeleri, 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Başvurular https://persis.marmara.edu.tr adresi üzerinden istenen belgeler yüklenerek online olarak yapılacaktır.

NOTLAR
-Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartları taşıyor olmaları gerekmektedir.
-Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir.
-Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda yüksek lisans veya doktora öğrencisi olma şartı aranır. Adayların azami eğitim (lisansüstü) süresini aşmamış olması gerekir.
-06.02.2013 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim süresini dolduran ancak 2016-2017 eğitim öğretim güz yarıyılından itibaren azami süreleri tekrar başlatılan öğrenciler ile, Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinin yayımlandığı 20.04.2016 tarihinden itibaren 2017 Güz dönemine kadar geçen sürede azami öğrenim sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişikleri kesilen araştırma görevlileri 2016-2017 güz döneminde azami öğrenim sürelerinin yeniden başlaması nedeniyle araştırma görevlisi kadrolarına başvuramazlar.
-İlan edilen bu kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerektedir.
-Aynı tarihli ilanlarda adaylar, ilan edilen kadrolardan yalnızca birine başvurabilirler.
-İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
-İdarenin uygun gördüğü taktirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

SINAV TAKVİMİ
İLK BAŞVURU TARİHİ : 21.09.2022
SON BAŞVURU TARİHİ : 05.10.2022
ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ : 14.10.2022
SINAV GİRİŞ TARİHİ : 21.10.2022
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ : 28.10.2022
SONUÇLARIN AÇIKLANACAĞI İNTERNET ADRESİ : https://pdb.marmara.edu.tr
 

SIRA NO BİRİM ADI BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI/ANASANAT DALI/PROGRAM KADRO UNVANI ADET DRC. BAŞVURU
ŞEKLİ
ALES PUAN TÜRÜ ÖZEL ŞARTLAR BAŞVURU YAPILACAK WEB ADRESİ
1 Adalet Meslek Yüksekokulu Hukuk Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Öğr. Gör. 1 7 Online EA/SAY/ SÖZ Hukuk Fakültesi mezunu olmak, Kamu Hukuku alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak, belgelendirmek şartıyla lisans öğrenimi sonrası Yükseköğretim Kurumlarında en az 10 (on) yıl deneyime sahip olmak. https://persis.marmara.edu.tr
2 Gastroenteroloji Enstitüsü - İç Hastalılkları Öğr. Gör. (Uygulamalı Birim) 1 3 Online SAY Mitokondri türevli peptidler, melatonin, hematolojik kanserler, ailesel akdeniz ateşi konularının her biri hakkında ulusal veya uluslararası bilimsel
araştırmaları olmak.
https://persis.marmara.edu.tr
3 Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Tezhip-Süsleme Öğr. Gör. 1 3 Online EA/SÖZ Güzel Sanatlar Enstitülerinin Geleneksel Türk Sanatları Anasanat Dalında Tezli Yüksek Lisans eğitimini tamamlamış olmak. Alanıyla ilgili en az 3 yıl iş tecrübesi olmak. Uluslararası projelerde yer almış olmak. https://persis.marmara.edu.tr
4 Güzel Sanatlar Fakültesi Endüstriyel Tasarım Endüstriyel Tasarım Öğr. Gör. 1 2 Online SÖZ/SAY Üniversitelerin Endüstriyel Tasarım/İç Mimarlık/Seramik Bölümlerinden Lisans mezunu olmak ve bu alanlardan birinde Sanatta Yeterlik/Doktora yapmış ya da yapıyor olmak. Görsel Anlatım ve Sunum Teknikleri alanında tecrübe sahibi olmak. https://persis.marmara.edu.tr
5 İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Kuranı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Öğr. Gör. 1 1 Online SÖZ İlahiyat lisans mezunu olup Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi bilim dalında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak, lisans düzeyinde Kur’an-ı Kerim ders sunumu tecrübesine ve hafızlık belgesine sahip olmak. https://persis.marmara.edu.tr
6 Rektörlük - - Öğr. Gör. (Uygulamalı Birim) 1 1 Online SAY Bilişim alanında Tezli Yüksek Lisans mezunu olup aynı alanda doktora yapıyor olmak veya mezun olmak. Yükseköğretim ile ilgili çalışmalara, yönetim ve bilgi sistemlerinde deneyime sahip olup Yükseköğretim kurumlarında en az 5 yıl iş tecrübesine sahip olmak. Belgelendirmek kaydıyla
web tasarımı sertifikasına sahip olmak.
https://persis.marmara.edu.tr
7 Rektörlük - - Öğr. Gör. (Uygulamalı Birim) 1 1 Online SAY Tıbbi Cihazlarda Kalite Yönetim Standartları konusunda sertifikası olmak, medikal firmalarında kalite yönetim temsilcisi ve tıbbi cihaz belgelendirme uzmanı olarak görev yapmış olmak.
En az Tezli Yüksek Lisans mezunu olmak.
https://persis.marmara.edu.tr
8 Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik İç Hastalıkları Hemşireliği Öğr. Gör. 1 1 Online SAY İç Hastalıkları Hemşireliğinde Tezli Yüksek Lisans yapmış ve aynı alanda doktora yapıyor olmak. İç Hastalıkları Kliniklerinde en az bir yıl çalışma
deneyimi olmak.
https://persis.marmara.edu.tr
9 Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Öğr. Gör. 1 1 Online SAY En az 5 yıl klinik deneyimi bulunmak, Cerrahi
Hastalıkları Hemşireliği ya da Hemşirelikte Doktora Programı öğrencisi olup tez aşamasında olmak.
https://persis.marmara.edu.tr
10 Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu
Tıbbi Hizmetler ve
Teknikler
İlk ve Acil Yardım Öğr. Gör. 1 1 Online SAY Tıp hukuku Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak, sağlık hukuku ile ilgili ders vermiş olmak, eğitim becerileri kursuna katılmış olmak. https://persis.marmara.edu.tr
11 Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu
Tıbbi Hizmetler ve
Teknikler
Anestezi Öğr. Gör. 1 1 Online SAY Hastane ve Sağlık Yöneticiliği Tezli Yüksek Lisansı yapmış olmak, anestezi teknikerliği tecrübesi olmak. https://persis.marmara.edu.tr
12 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bilgisayar Programcılığı Öğr. Gör. 1 1 Online SAY Üniversitelerin Teknik Eğitim Fakültelerinin Bilgisayar ve Kontrol veya Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği, Mühendislik veya Teknoloji Fakültelerinin Bilgisayar ve Mekatronik Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak, alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak, en az üç yıl
deneyime sahip olmak.
https://persis.marmara.edu.tr
13 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektrik ve Enerji Bölümü Elektrik Öğr. Gör. 1 1 Online SAY Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektrik Öğretmenliği Bölümlerinden mezun olmak, bu alanlardan birinde Tezli Yüksek Lisans derecesine sahip olmak. En az
3 yıl deneyime veya Önlisans/Lisans düzeyinde ders verme tecrübesine sahip olmak. Ulusal düzeyde asgari bir adet akademik faaliyette
bulunmak
https://persis.marmara.edu.tr
14 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Öğr. Gör. 1 1 Online SAY Teknik Eğitim Fakültelerinin Elektronik ve Haberleşme veya Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Mühendislik veya Teknoloji Fakültelerinin Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği veya Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak, bu alanlardan birinde Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak ve akademik faaliyette bulunmak, en az üç yıl deneyime sahip olmak. https://persis.marmara.edu.tr
15 Yabancı Diller Yüksekokulu - - Öğr.Gör. 2 1 Online SÖZ İngilizce Öğretmenliği Bölümü’nden lisans ve Tezli Yüksek Lisans mezunu olmak. Belgelendirmek kaydıyla Yükseköğretim kurumlarında en az 3 (üç) yıl ders verme deneyimine sahip bulunmak. Merkezi bir Yabancı Dil (İngilizce) sınavından en az
85 ve üstü eşdeğerliliği ÖSYM tarafında kabul edilen bir sınavdan bu puana denk bir puan almış
olmak.
https://persis.marmara.edu.t