Mesleki çalışma döneminde hizmetiçi eğitim faaliyetlerinde eğitim görevlisi olarak görev yapan öğretmenlere seminer dönemi ek ders ücreti ödenecek.

“Halkın Enflasyonu” Araştırması Eylül 2022 “Halkın Enflasyonu” Araştırması Eylül 2022

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Niğde Valiliği'ne gönderdiği 11.12.2019 tarih ve 24595975 sayılı yazısında "Bu çerçevede ilinizde bulunan eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden meslekle ilgili çalışma döneminde; söz konusu hizmetiçi eğitim kursunda ders vermekle görevlendirilenlere, bu kapsamda fiilen derse girmeleri kaydıyla haftada 30 saate kadar ek ders ücreti ödenmesi gerektiği gibi, meslekle ilgili çalışmalarını da yapmış sayılarak buna ilişkin ek ders ücretlerinin de ayrıca ödenmesi gerektiği değerlendirilmektedir." açıklamalarına yer verilerek seminer dönemi ek ders ücretinin ödenmesi gerektiği ifade edildi.