Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre Öğretim Görevlisi alınacaktır.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Görevlisi alıyor İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Görevlisi alıyor

Mudanya Üniversitesi Rektörlüğünden

 


Yükseköğretim Kurulu’na başvuru yapılması planlanan üniversitemizin bölüm ve programlar için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki koşulları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir.

Başvurular, ilanın yayımlandığı tarihi izleyen 15 gün içinde ilanda belirtilen adrese şahsen yapılır. Başvuru için gerekli bilgi, belge ve sınav takvimi http://www.mudanya.edu.tr adresinde yer almaktadır. Eksik belge, kargo/posta/e-posta ile yapılan başvurular, değerlendirmeye alınmaz.

BAŞVURU BELGELERİ
 Başvuru formu (ıslak imzalı, başvuru esnasında kurumdan temin edilerek şahsen doldurulur)
 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza onay metni (ıslak imzalı, başvuru esnasında kurumdan temin edilerek şahsen doldurulur)
 Özgeçmiş (e-posta ve iletişim bilgileri eklenmiş YÖK Formatında)
 ALES belgesi (geçerlilik süresi içinde alınmış) (Doktora veya tıpta uzmanlık eğitimini tamamlamış olanlar ile Yükseköğretim Kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlar ALES’ ten muaf olup, muafiyetten yararlanmayı talep edenlerin bu durumlarını dilekçe ile belgelendirmeleri gerekmektedir.)
 Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge
 Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, yüksek lisans, doktora; e-Devlet üzerinden alınmış barkotlu belgelerde kabul edilir)
 Yurt dışından alınan belgeler için YÖK denklik belgesi
 Not dökümleri (lisans, lisansüstü)
 3 adet vesikalık fotoğraf
 Nüfus kayıt belgesi (e-Devlet üzerinden alınmış barkotlu)
 İkametgâh belgesi
 Adli sicil belgesi (e-Devlet üzerinden alınmış barkotlu)
 SGK hizmet döküm belgesi (e-Devlet üzerinden alınmış barkotlu)
 Askerlik durum belgesi
 Lisansüstü öğrenci belgesi (araştırma görevlisi kadrosu başvurusu için, e-Devlet üzerinden alınmış barkotlu)

ÖNEMLİ NOTLAR:
a) 
Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
b) Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
c) Mudanya Üniversitesi web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
d) Başvuruda teslim edilen evrakların iadesi yapılmayacaktır.
e) Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. 

Başvuru Adresi : Mudanya Üniversitesi Çağrışan Mahallesi, 2029 Sokak, No: 2 Mudanya/BURSA
Web Adresi : http://www.mudanya.edu.tr
İrtibat : 0224 224 20 22 - 0554 872 18 87

 

FAKÜLTE/ YÜKSEKOKUL/ MESLEK YÜKSEK OKULU BÖLÜM / PROGRAM TOPLAM KADRO SAYISI UNVAN ALES YABANCI DİL BELGESİ UZMANLIK ALANI / ARANILAN ŞARTLAR
Rektörlük Ortak Dersler Koordinatörlüğü (2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5. maddesinin (ı) bendi kapsamındaki dersler) 1 Öğretim Görevlisi 70 - Türk Dili ve Edebiyatı lisans mezunu olup, Yeni Türk Edebiyatı alanında tezli yüksek lisansını tamamlamış olmak. Yükseköğretim kurumlarında alanında en az 3 (üç) yıl ders verme tecrübesine sahip olup, Yabancılara Türkçe Öğretimi Sertifikasına sahip olmak ve belgelemek koşuluyla yükseköğretim kurumlarında en az 1 (bir) yıl idari görev yapmış olmak.