“Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre Öğretim Üyeleri ve Öğretim Görevlileri alınacaktır.

Mudanya Üniversitesi Rektörlüğünden

  

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

Yükseköğretim Kurulu’na başvuru yapılması planlanan üniversitemizin bölüm ve programlar için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre Öğretim Üyeleri ve Öğretim Görevlileri alınacaktır.

Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki koşulları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir.

Başvurular, ilanın yayımlandığı tarihi izleyen 15 gün içinde ilanda belirtilen adrese şahsen yapılır. Başvuru için gerekli bilgi, belge ve sınav takvimi http://www.mudanya.edu.tr adresinde yer almaktadır. Eksik belge, kargo/posta/e-posta ile yapılan başvurular, değerlendirmeye alınmaz.

BAŞVURU BELGELERİ
Prof., Dr. Öğretim Üyesi Kadroları İçin
 Başvuru formu (ıslak imzalı, başvuru esnasında kurumdan temin edilerek şahsen doldurulur)
 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza onay metni (ıslak imzalı, başvuru esnasında kurumdan temin edilerek şahsen doldurulur)
 Özgeçmiş (e-posta ve iletişim bilgileri eklenmiş YÖK Formatında)
 Yayın listesi (başlıca eserler belirtilmelidir)
 3 adet vesikalık fotoğraf
 İkametgâh belgesi
 Nüfus kayıt belgesi (e-Devlet üzerinden alınmış barkotlu)
 Adli sicil belgesi (arşiv ve sicil kaydı içerikli, e-Devlet üzerinden alınmış barkotlu)
 Noter onaylı diploma fotokopileri (lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik; e-Devlet üzerinden alınmış barkotlu belgelerde kabul edilir)
 Yurt dışından alınan belgeler için YÖK/ÜAK denklik belgesi,
 Akademik unvana atanma yazıları (varsa atama yazısı)
 Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge
 Bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan dosya (USB kopyalara bilimsel çalışmalar ile birlikte mutlaka YÖK formatlı özgeçmiş eklenmelidir)
- Profesör kadrosu için 6 adet dosya veya 1 adet dosya 5 adet ad-soyad etiketli USB kopya
- Doçent ve Doktor kadroları için 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet ad-soyad etiketli USB kopya

Araştırma Görevlisi/Öğretim Görevlisi Kadroları İçin
 Başvuru formu (ıslak imzalı, başvuru esnasında kurumdan temin edilerek şahsen doldurulur)
 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza onay metni (ıslak imzalı, başvuru esnasında kurumdan temin edilerek şahsen doldurulur)
 Özgeçmiş (e-posta ve iletişim bilgileri eklenmiş YÖK Formatında)
 ALES belgesi (geçerlilik süresi içinde alınmış) (Doktora veya tıpta uzmanlık eğitimini tamamlamış olanlar ile Yükseköğretim Kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlar ALES’ ten muaf olup, muafiyetten yararlanmayı talep edenlerin bu durumlarını dilekçe ile belgelendirmeleri gerekmektedir.)
 Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge
 Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, yüksek lisans, doktora; e-Devlet üzerinden alınmış barkotlu belgelerde kabul edilir)
 Yurt dışından alınan belgeler için YÖK denklik belgesi
 Not dökümleri (lisans, lisansüstü)
 3 adet vesikalık fotoğraf
 Nüfus kayıt belgesi (e-Devlet üzerinden alınmış barkotlu)
 İkametgâh belgesi
 Adli sicil belgesi (e-Devlet üzerinden alınmış barkotlu)
 SGK hizmet döküm belgesi (e-Devlet üzerinden alınmış barkotlu)
 Askerlik durum belgesi
 Lisansüstü öğrenci belgesi (araştırma görevlisi kadrosu başvurusu için, e-Devlet üzerinden alınmış barkotlu)

ÖNEMLİ NOTLAR:
a) 
Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
b) Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
c) Mudanya Üniversitesi web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
d) Başvuruda teslim edilen evrakların iadesi yapılmayacaktır.
e) Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.

Başvuru Adresi : Mudanya Üniversitesi Çağrışan Mahallesi, 2029 Sokak, No: 2 Mudanya/BURSA
Web Adresi : http://www.mudanya.edu.tr
İrtibat : 0224 224 20 22 - 0554 872 18 87

 

FAKÜLTE/ YÜKSEKOKUL/ MESLEK YÜKSEK OKULU BÖLÜM / PROGRAM TOPLAM KADRO SAYISI UNVAN ALES YABANCI DİL BELGESİ UZMANLIK ALANI /
ARANILAN ŞARTLAR
Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Endüstri Mühendisliği 1 Profesör - - Geoteknik ve/veya Mühendislik Jeolojisi alanında doçent unvanını almış olmak. Geoteknik alanında uluslararası bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Endüstri Mühendisliği 1 Profesör - - İstatistik alanında doçent unvanını almış olmak. Ağ Bilimi, Büyük Veri ve Makine Öğrenmesi alanlarında bilimsel çalışmalar yapmış olmak
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 1 Doktor Öğretim Üyesi - - Tıp doktoru olup, temel bilimlerden birinde tercihen biyokimya alanında uzmanlık yapmış olmak
Hemşirelik Bölümü 1 Doktor Öğretim Üyesi - - Tıp doktoru olup, kardiyoloji dalında uzmanlık yapmış ve en az 5 yıl deneyime sahip olmak
Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji 1 Araştırma
Görevlisi
70 55 Psikoloji lisans mezunu olmak. Yine bu alanların birinde tezli yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı olmak
Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım 1 Profesör - - Genel biyoloji, sistematik ve elektromikroskopi üzerinde bilimsel çalışmalar yapmış olmak. Zooloji alanında doktora yapmış ve doçent unvanını almış olmak.
Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım 1 Doktor Öğretim Üyesi - - Tıp doktoru olup, kardiyoloji dalında uzmanlık yapmış ve en az 5 yıl deneyime sahip olmak
Anestezi 1 Doktor Öğretim Üyesi - - Tıp doktoru olup, cerrahi branşlarından birinde uzmanlık yapmış olmak
Fizyoterapi 1 Doktor Öğretim Üyesi - - Tıp doktoru olup, beyin ve sinir cerrahisi alanında uzmanlık yapmış olmak
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 1 Doktor Öğretim Üyesi - - Tıp doktoru olup, radyoloji dalında uzmanlık yapmış ve en az 10 yıl deneyime sahip olmak
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 1 Doktor Öğretim Üyesi - - Tıp doktoru olup, kardiyoloji dalında uzmanlık yapmış ve en az 5 yıl deneyime sahip olmak
Rektörlük Ortak Dersler Koordinatörlüğü (2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5. maddesinin (ı) bendi kapsamındaki dersler) 1 Doktor Öğretim Üyesi - - İngiliz Edebiyatı alanında doktora derecesine sahip olmak
1 Öğretim
Görevlisi
70 - Sanat Tarihi lisans mezunu olup, tezli yüksek lisansını Sanat Psikolojisi, İnsan Bilimleri ve Felsefe alanlarında tamamlamış ve Yükseköğretim Kurumlarında Sanat Tarihi, Uygarlık Tarihi, Estetik, Güzel Sanatlar vb. konularda ders vermiş olmak