2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" gereğince öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına personel alınacaktır.

Sayıştay Başkanlığı 6 Sözleşmeli Personel alıyor Sayıştay Başkanlığı 6 Sözleşmeli Personel alıyor

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 17 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 27 Haziran - 13 Temmuz)