Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünden

Beykent Üniversitesi Öğretim Görevlisi alıyor Beykent Üniversitesi Öğretim Görevlisi alıyor

 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi’nde belirtilen kriterler doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. İlana başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları, ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.

Adaylar; http://www.erbakan.edu.tr internet adresinden erişebilecekleri Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi’ne göre hazırlayacakları puan tablolarını dosyalarına eklemelidir.

1Profesör adaylarının; http://www.erbakan.edu.tr internet adresinde yer alan dilekçe ve istenen belgeler ile birlikte bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, üniversite yönetimine katkılarını da kapsayan belge ve bilgileri, 6 adet dosya veya 1 adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 6 adet flaş bellek ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. Not: Bilimsel dosyalar ve puanlama tablosu hazırlanırken doçentlik öncesi ve doçentlik sonrası şeklinde düzenlenmelidir.

2. Doçent adaylarının; http://www.erbakan.edu.tr internet adresinde yer alan dilekçe ve istenen belgeler ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 4 adet flaş bellek ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. Not: Bilimsel dosyalar ve puanlama tablosu hazırlanırken doktora öncesi ve doktora sonrası şeklinde düzenlenmelidir.

3Doktor Öğretim Üyesi adaylarının; http://www.erbakan.edu.tr internet adresinde yer alan dilekçe ve istenen belgeler ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 4 adet flaş bellek ile ilgili birimlerine başvurmaları gerekmektedir.

4. Profesör veya Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara başvuru yapamazlar.
5. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından onaylanmış olması gerekir.
6. Mecburi hizmet yükümlülükleri olanların eş durumu ve sağlık mazeretlerine ilişkin belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir.
7. İlan edilen kadrolara müracaat eden adaylardan, ilan edilen kadronun anabilim dalı ile doçentlik, doktora, uzmanlık veya sanatta yeterlik alanları farklı olan adayların başvuruları Üniversite Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra nihai karar verilecek olup, uygun görülmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.
8. Yabancı dilde eğitim veren bölüm ve anabilim dalları için Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. maddesinin 7. fıkrasında belirtilen şartlara sahip olmak(*).
9. Profesör ve Doçent adaylarının ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi adaylarının ise ilgili birimlere şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.
10. Üniversitemiz Rektörlüğü uygun gördüğü takdirde ilanı her aşamasında iptal edebilir.

ADRES: Necmettin Erbakan Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Yaka Mah. Kasım Halife Sok. No: 11/1 (A Blok) Pk: 42090 Meram/KONYA
Telefon: (0 332) 221 06 22-28 

 

SN BİRİM BÖLÜM ANABİLİM DALI/ PROGRAM K. UNVANI DERECE ADET ÖZEL ŞARTLAR
1 Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitim Yönetimi Profesör 1 1 Eğitimde Değişim, Öğrenme ve Yükseköğretim alanlarında çalışmalar yapmış olmak
2 Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Fizik Eğitimi Profesör 1 1 Sanal laboratuvar uygulamaları ve sanal cisimler konusunda çalışmalar yapmış olmak.
3 Veteriner Fakültesi Klinik Bilimler Veterinerlik İç Hastalıkları Profesör 1 1 Ruminantlarda koruyucu hekimlik ve biyogüvenlik alanında çalışmış olmak
4 Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doçent 1 1 Danışmanların denetim süreçleri ile ilgili çalışma yapmış olmak
5 Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Arap Dili Eğitimi Doçent 1 1 Modern Dönem Arap edebiyatında Mısır ve Suriyeli şairler ile Arapça öğretimi hakkında çalışmalar yapmış olmak.*
6 Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Doçent 2 1 Doçentliğini Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi alanında almış olmak. Ortognatik cerrahi sonrası kemik değişiklikleri, fraktal analiz üzerine çalışmalar yapmış olmak
7 Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Periodontoloji Doçent 1 1 Doçentliğini Periodontoloji alanında almış olmak. Periodontal sağlık, stres arasındaki ilişki üzerine çalışmalar yapmış olmak
8 Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Termodinamik Doçent 3 1 Birleşik güç sistemleri üzerine çalışma yapmış olmak
9 Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme  Mühendisliği Malzeme Doçent 3 1 Doçentliğini Malzeme ve Metalurji Mühendisliği alanında almış olmak, seramik ve seramik refrakterler konularında çalışmalar yapmış olmak. *
10 Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Malzeme Doçent 3 1 Enerji depolama sistemleri, termokromik ve optoelektronik uygulama alanlarında çalışmalar yapmış olmak. *
11 Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Sağlık Hizmetleri Yönetimi Doçent 1 1 Hasta güvenliği, çalışan güvenliği, sağlık hizmetlerinde örgütsel davranış konularında çalışmaları olmak
12 Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Makine Malzemeleri ve İmalat Teknolojileri Doçent 3 1 Elastomerler malzemeler üzerine ve alüminyum tozları üzerine çalışma yapmış olmak
13 Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Gastronomi ve Mutfak Sanatları Doçent 3 1 Doçentliğini Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanında almış olmak. Yaş makarna üretim teknolojisi ile ilgili çalışmaları olmak.
14 Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Turizm İşletmeciliği Doçent 3 1 Doktorasını Turizm İşletmeciliği alanında yapmış olmak. Turizm Bilim / Sanat alanında Doçentliğini almış olmak. Turizm, Tüketici Davranışları ve Hizmet Sektörü üzerine bilimsel çalışmalar ve AB Proje yürütücülükleri yapmış olmak.
15 Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Müzik Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi 3 1 Engelli bireylerin uzaktan müzik eğitimine yönelik çalışmaları olmak.
16 Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Alman Dili Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi 3 1 Seviyelendirilmiş metinler ve uzaktan eğitim üzerine çalışmalar yapmış olmak.
17 Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi İngiliz Dili Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi 3 1 Türk-Amerikan öğrencilerin ev ve okul arasındaki karmaşık dil kullanımlarının İngilizce öğretimine yansımaları üzerine çalışmalar yapmış olmak
18 Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Türk İslam Edebiyatı Dr. Öğr. Üyesi 4 1 Doktorasını Türk İslam Edebiyatı alanında yapmış olmak. Hacname geleneği ve manzum nasihatnameler üzerine çalışmalar yapmış olmak.
19 Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Dr. Öğr. Üyesi 5 1 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanında doktora yapmış olmak. Kadın Sağlığında ve Kardiyopulmoner Rehabilitasyon alanında çalışmaları olmak
20 Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Sağlık Ekonomisi Dr. Öğr. Üyesi 5 1 Yüksek lisansını Sağlık Yönetimi alanında, Doktora eğitimini Sağlık Ekonomisi alanında tamamlamış olmak ve Sağlık Ekonomisi alanında çalışmaları olmak.
21 Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji Sosyal Psikoloji Dr. Öğr. Üyesi 5 1 Sosyal psikoloji alanında doktora yapmış olmak. Deneysel sosyal psikoloji alanında çalışmaları olmak. *
22 Veteriner Fakültesi Klinik Bilimler Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi Dr. Öğr. Üyesi 5 1 Koyun ve keçilerde embriyonik ölümlerin engellenmesi üzerine çalışmalar yapmış olmak
23 Veteriner Fakültesi Temel Bilimler Veterinerlik Fizyolojisi Dr. Öğr. Üyesi 5 1 Veteriner Fizyoloji alanında doktora yapmış olmak
24 Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Havacılık Yönetimi Havacılık Yönetimi Dr. Öğr. Üyesi 3 1 Kalite Fonksiyon Yayılımı (QFD) konusunda çalışmaları olmak. *
25 Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Havacılık Elektrik ve Elektroniği Havacılık Elektrik ve Elektroniği Dr. Öğr. Üyesi 5 1 Radar, mikro denetleyiciler, RF (Radyo Frekans) uygulamaları ve VTOL hava araçları konularında çalışmaları olmak.
26 Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Çevre Teknolojileri Dr. Öğr. Üyesi 3 1 Elektromembran biyoreaktör, elektrokimyasal arıtım, biyokatıların tarımsal kullanımı konularında çalışmalar yapmış olmak.
27 Meram Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Dr. Öğr. Üyesi 5 1 Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun TİP 1 diyabetes mellitüs tedavisi konularında çalışmalar yapmış olmak
28 Meram Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Dr. Öğr. Üyesi 5 1 Obsesif kompülsif bozukluğu olan hastalar, fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme konularında çalışmalar yapmış olmak.
29 Meram Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Mikrobiyoloji Dr. Öğr. Üyesi 5 1 Anaerop bakterilerin tanımlanması konusunda çalışmalar yapmış olmak