2022 Yılı norm kadro güncelleme işlemleri Ekim ayında yapılacak. Bakanlık güncelleme yazısını yayınladı.

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 14.09.2022 tarih ve 57643199 sayılı yazısı ile 2022 yılı norm kadro güncellemelerinin Ekim ayında yapılmasını istedi. Norm kadrolar güncellenmeden önce öğretmenlere tebliğ edilecek.

Bakanlık norm kadro güncelleme işlemleri ile ilgili olarak; 

İlksan Kanser Sağlık Desteği İlksan Kanser Sağlık Desteği

Buna göre; 
1-Eğitim kurumu yöneticilerinin Norm Kadro Modülüne girecekleri alanlar bazındaki ders yükleri, şube sayıları vb. bilgileri eğitim kurumunda çalışan "öğretmenlere" duyurmaları, 
2-Norm kadro güncellemesinde veri girişlerinin tam ve doğru olarak girilmesi, 
3-Norm kadro güncellemesi yapılacağından hareketle daha önce güncelleme yapılmak üzere Bakanlığımıza gönderilen taleplerden eksik belge veya çeşitli sebeplerle işlemi yapılamayanların eğitim kurumu müdürlüklerince sisteme işlenmesi,
gerekmektedir.

açıklamalarına yer verdi. Norm kadrolar okul/kurum müdürlüklerince 3-5 Ekim 2022 tarihleri arasında güncellenecek.