Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, bir dilekçenin ekinde, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans,  yüksek lisans,  doktora belgeleri,  yurt  dışından  alınan  diplomalar için denklik belgesi, nüfus cüzdanının tasdikli fotokopisi, askerlik belgesi, adli sicil belgesi, iki adet  fotoğraf,  özgeçmiş  (YÖK  formatlı),  bilimsel  çalışma  ve  yayınlarını  kapsayan  4  takımdosyayı ilgili dekanlığa teslim etmeleri gerekmektedir.

Kapadokya Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı Kapadokya Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğünden:


2547   sayılı   Yükseköğretim   Kanunu,   Öğretim   Üyeliğine   Yükseltilme   ve   Atanma Yönetmeliği  hükümlerinde  aranan  koşulları  yerine  getirmiş  olmak  kaydı  ile  Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine öğretim üyeleri alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Profesör kadrosuna başvuracakların, bir dilekçenin ekinde, noter veya resmi  kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgeleri, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil başarı belgesi, yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi, nüfus cüzdanının tasdikli fotokopisi, adli  sicil  belgesi,  iki  adet  fotoğraf,  özgeçmiş  (YÖK  formatlı),  bilimsel  yayınlarını  kongre  ve konferans  tebliğleri  ile  bunlara  yapılan  atıfları,  sanat  eserlerini,  icralarını  ve  bunlara  ilişkin dokümanı,  eğitim-öğretim  faaliyetlerini,  yönetimlerinde  devam  eden  ve  biten  doktora,  sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan  dosyayı  Üniversite  Rektörlüğü’ne  altı  nüsha  olarak  teslim  etmeleri  gerekmektedir. Adaylar,   bu   başvurularında   Öğretim   Üyeliğine   Yükseltilme   ve   Atanma   Yönetmeliğinin
14. maddesi gereğince yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterir.

Başvurular bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde şahsen veya posta aracılığı ile  yapılabilir.  Postadaki  gecikmeler  ve  eksik  belge  ile  yapılan  başvurular  dikkate  alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez.
 

Fakülte Anabilim Dalı/Bölüm Kadro Unvanı Kadro Sayısı
Diş Hekimliği Restoratif Diş Tedavisi Doktor Öğretim Üyesi 1
Fen-Edebiyat Psikoloji Profesör 1