Yazılı Yeterlilik Sınav: T.C. Nürnberg Başkonsolosluğu, Regensburger Str. 69, 90478 Nürnberg Sözlü ve Uygulamalı Sınav: T.C. Nürnberg Başkonsolosluğu, Regensburger Str. 69, 90478 Nürnberg Yazılı Sınav: T.C. Avrupa Birliği Daimi Temsilciliği binası, Avenue des Arts, 36-38, 1000 Bruxelles-BelçikaSözlü ve Uygulamalı Sınav: T.C. Brüksel Başkonsolosluğu, Rue Montoyer 4, 1000 Bruxelles-Belçika

T.C.
NÜRNBERG BAŞKONSOLOSLUĞU
Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav Duyurusu 

Ankara Üniversitesi 159 Öğretim Üyesi alım ilanı Ankara Üniversitesi 159 Öğretim Üyesi alım ilanı

ÖNEMLİ: Sınav, Nürnberg / Almanya’da düzenlenecek olup adayların pasaport, vize ve seyahat işlemleri tamamen kendi sorumluluklarında olacaktır. 

T.C. Nürnberg Başkonsolosluğunda münhal bulunan 1 (bir) adet sözleşmeli sekreter pozisyonuna sınavla personel alınacaktır. 

I) ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:  
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2. Sınav tarihi itibarıyla 41 yaşından gün almamış olmak,
3. En az lise veya dengi okulları ile bu okullarla eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak,
4. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,
5. Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
6. Erkekler için askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak (Askerlik görevi ertelenmiş olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.)
7. Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek (Sağlık Kurulu Raporu istihdam edilecek adaylardan istenir),
8. Çok iyi derecede Almanca ve Türkçe bilmek,
9. Bilgisayar kullanabilmek. 

II) BAŞVURU İÇİN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER: 

1. Özgeçmiş (CV) (Adayın adresi, telefon numarası ve e-posta adresine de özgeçmişte yer verilmelidir.),
2. Türk pasaportuna sahip adayların pasaport örneği ile işlem görmüş sayfaları (Kariyer Kapısı’na tek bir belge halinde yüklenmesi gerekmektedir.),
3. Nüfus cüzdanının (T.C. kimlik kartının) aslı veya onaylı sureti,
4. Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet renkli vesikalık fotoğraf,
5. En son mezun olunan okuldan alınan diplomanın aslı veya onaylı sureti (Son olarak yurt dışındaki okullardan mezun olan adayların lise veya üniversite diplomalarından birine ilişkin Eğitim Müşavirlikleri/Ataşelikleri, Milli Eğitim Bakanlığı ya da Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgelerini, Kariyer Kapısı üzerinden yapılan başvuru sırasında “Ek Dosya” bölümündeki “Denklik Gösterir Belge” alanına mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.),
6.  Erkekler için askerlik kesin terhis belgesi veya askerlikle ilişikleri olmadığına dair belge. Sözkonusu belgelerden e-Devlet’ten temin edilemeyenlerin aday tarafından Kariyer Kapısı’na yüklenmesi gerekmektedir. 

III) SINAV: Sınava girerken pasaport veya nüfus cüzdanının (T.C. kimlik kartının) aslının ibraz edilmesi gerekmektedir. 

a) Yazılı Yeterlilik Sınavı: Yazılı eleme sınavı 18 Haziran 2022 Cumartesi günü, 10:00 – 15:30 saatleri arasında “T.C. Nürnberg Başkonsolosluğu, Regensburger Str. 69, 90478 Nürnberg” adresinde yapılacaktır. 

Yazılı Sınav Konuları: Türkçeden Almancaya çeviri (1 saat)Almancadan Türkçeye çeviri (1 saat)Türkçe kompozisyon (1 saat)Matematik (1 saat) 

b) Sözlü ve Uygulamalı Yarışma Sınavı: Yazılı yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar 23 Haziran 2022 Perşembe günü saat 11:00’da Başkonsolosluğumuzda yapılacak sözlü ve uygulamalı yarışma sınavına davet edileceklerdir. 

Sözlü Sınav Konuları: Genel Kültür, Türkiye ve Dünya Coğrafyası, Osmanlı Tarihi, Türk İnkılap Tarihi. 

Uygulamalı Sınav Konuları: Daktilo (Bilgisayar) sınavı. 

IV) BAŞVURU TARİHİ: 
Başvurular 18 Mayıs 2022 Çarşamba TSİ 10.00 ile 3 Haziran 2022 Cuma TSİ 23.59 arasında e-Devlet üzerinden Dışişleri Bakanlığı, Kariyer Kapısı - Kamu İşe Alım sekmesinden ve Kariyer Kapısı (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden alınacaktır. 

Adayların sınava katılabilmeleri için Kariyer Kapısı üzerinden yukarıda belirtilen tarihler arasında yapacakları başvurunun yanı sıra, tüm başvuru belgelerinin asıllarını veya onaylı suretlerini en geç 10 Haziran 2022 Cuma günü mesai bitimine kadar T.C. Nürnberg Başkonsolosluğuna elden veya postayla ulaştırmış olmaları da gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikme ve kayıplardan Başkonsolosluğumuz sorumlu değildir.   

Adayların başvurularının geçerli sayılabilmesi için, başvuru işlemlerini Kariyer Kapısı üzerinden tamamlamaları ve aynı zamanda tüm başvuru belgelerini eksiksiz şekilde işbu duyuruda belirtilen süreler içinde T.C. Nürnberg Başkonsolosluğuna ulaştırmaları gerekmektedir. 

Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup, istihdam edilseler dahi görevlendirmeleri iptal edilecek ve varsa kendilerine ödenmiş olan ücretler yasal faizi ile tazmin edilecektir. 

Adaylar, yazılı sınava katılıp katılamayacaklarını Kariyer Kapısı üzerinden teyit edebileceklerdir. 

V) SINAV YERİ: 

Yazılı Yeterlilik Sınav: T.C. Nürnberg Başkonsolosluğu, Regensburger Str. 69, 90478 Nürnberg 
Sözlü ve Uygulamalı Sınav: T.C. Nürnberg Başkonsolosluğu, Regensburger Str. 69, 90478 Nürnberg 

(Yazılı ya da sözlü sınav tarihinde veya sınav yerinde değişiklik yapılması halinde sınava katılmaya hak kazanan adaylara ayrıca e-posta ile bilgi verilecektir.) 

Tel     : 0911 – 946 76 24 veya 946 76 50
E-posta : konsulat.nuernberg@mfa.gov.tr 

BRÜKSEL BAŞKONSOLOSLUĞU
 
Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınavı Duyurusu

ÖNEMLİ: Sınav, Brüksel / Belçika’da düzenlenecek olup adayların pasaport, vize ve seyahat işlemleri tamamen kendi sorumluluklarında olacaktır.

T.C. Brüksel Başkonsolosluğu’nda münhal bulunan 1 (bir) sözleşmeli sekreter pozisyonuna sınavla personel alınacaktır.

 I) ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:

1.    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2.    Sınav tarihi itibarıyla 41 yaşından gün almamış olmak,
3.    En az lise veya dengi okulları ile bu okullarla eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak,
4.    Kamu haklarından yoksun bulunmamak,
5.    Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
6.    Erkekler için askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak (Askerlik görevi ertelenmiş olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.),
7.    Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek (Sağlık Kurulu Raporu istihdam edilecek adaylardan istenir),
8.    Çok iyi derecede Fransızca ve Türkçe bilmek,
9.    Bilgisayar kullanabilmek.

II) BAŞVURU İÇİN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER:

1. Özgeçmiş (CV) (Adayın adresi, telefon numarası ve e-posta adresine de özgeçmişte yer verilmelidir.),
2.  Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna sahip adayların pasaport örneği ile işlem görmüş sayfaları (Kariyer Kapısı Platformu’na tek bir belge halinde yüklenmesi gerekmektedir.),
3.  Nüfus cüzdanının (T.C. kimlik kartının) aslı veya onaylı sureti,
4. En son mezun olunan okuldan alınan diplomanın aslı veya onaylı sureti (yurt dışındaki okullardan mezun olan adayların lise veya üniversite diplomalarından birine ilişkin Eğitim Müşavirlikleri/Ataşelikleri, Milli Eğitim Bakanlığı ya da Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgelerini, Kariyer Kapısı Platformu üzerinden yapılan başvuru sırasında “Ek Dosya” bölümündeki “Denklik Gösterir Belge” alanına yüklemeleri gerekmektedir.),
5.  Erkekler için askerlik kesin terhis belgesi veya askerlikle ilişiği olmadığına dair belge,
6.  Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet renkli vesikalık fotoğraf,

Sözkonusu belgelerden e-Devlet sisteminden temin edilemeyenlerin aday tarafından Kariyer Kapısı Platformu’na yüklenmesi gerekmektedir. 

III) SINAV :

Sınava girerken pasaport veya nüfus cüzdanının (T.C. kimlik kartının) aslının ibraz edilmesi gerekmektedir.

A) Yazılı Yeterlilik Sınavı :

Yazılı eleme sınavı 15 Haziran 2022 Çarşamba  günü saat 09:00’da, Avenue des Arts, 36-38, 1000 Bruxelles-Belçika adresinde bulunan T.C. Avrupa Birliği Daimi Temsilciliği binasında yapılacaktır.

Yazılı Sınav Konuları:

Türkçe’den Fransızca’ya çeviri (1 saat)
Fransızca’dan Türkçe’ye çeviri (1 saat)
Türkçe kompozisyon (1 saat)
Matematik (1 saat)

B) Sözlü ve Uygulamalı Yarışma Sınavı :

Yazılı yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar 22 Haziran 2022 Çarşamba günü saat 09:00’da Rue Montoyer 4, 1000 Bruxelles-Belçika adresinde bulunan T.C. Brüksel Başkonsolosluğu’nda yapılacak sözlü ve uygulamalı yarışma sınavına davet edileceklerdir.

Sözlü Sınav Konuları: Genel Kültür, Türkiye ve Dünya Coğrafyası, Osmanlı Tarihi, Türk İnkılap Tarihi.

Uygulamalı Sınav Konuları: Daktilo (Bilgisayar) sınavı

 IV) BAŞVURU TARİHİ:

Başvurular 16 Mayıs 2022 Pazartesi günü TSİ 10:00 ile 3 Haziran 2022 Cuma günü TSİ 23:59 arasında e-Devlet sistemi üzerinden Dışişleri Bakanlığı, Kariyer Kapısı - Kamu İşe Alım sekmesinden ve Kariyer Kapısı (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden alınacaktır.

Adayların sınava katılabilmeleri için Kariyer Kapısı Platformu üzerinden yukarıda belirtilen tarihler arasında yapacakları başvurunun yanı sıra, tüm başvuru belgelerinin asıllarını veya onaylı suretlerini en geç 8 Haziran 2022 Çarşamba günü mesai bitimine kadar T.C. Brüksel Başkonsolosluğu’nun “Consulat Général de Turquie à Bruxelles, Rue Montoyer 4, 1000 Bruxelles/Belgique” adresine postayla veya mesai saatleri içinde (hafta içi her gün 09:00-12:30 ve 14:00-16:30 saatleri arasında) elden ulaştırmış olmaları da gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikme ve kayıplardan Başkonsolosluğumuz sorumlu değildir.

Adayların başvurularının geçerli sayılabilmesi için, başvuru işlemlerini Kariyer Kapısı Platformu üzerinden tamamlamaları ve aynı zamanda tüm başvuru belgelerini eksiksiz şekilde işbu duyuruda belirtilen süreler içinde T.C. Brüksel Başkonsolosluğu’na ulaştırmaları gerekmektedir.

Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup, istihdam edilseler dahi görevlendirmeleri iptal edilecek ve varsa kendilerine ödenmiş olan ücretler yasal faizi ile tazmin edilecektir.

Adaylar, yazılı sınava katılıp katılamayacaklarını Kariyer Kapısı Platformu üzerinden teyit edebileceklerdir.

 V) SINAV YERİ:

Yazılı Sınav: T.C. Avrupa Birliği Daimi Temsilciliği binası, Avenue des Arts, 36-38, 1000 Bruxelles-Belçika

Sözlü ve Uygulamalı Sınav: T.C. Brüksel Başkonsolosluğu, Rue Montoyer 4, 1000 Bruxelles-Belçika

(Yazılı ya da sözlü sınav tarihinde veya sınav yerinde değişiklik yapılması halinde sınava katılmaya hak kazanan adaylara ayrıca e-posta ile bilgi verilecektir.)

Telefon      : +32 2 548 93 40
E-mail:  consulat.bruxelles@mfa.gov.tr