ODAP kapsamında uygulanacak olan telafi derslerinin içeriklerinin geliştirilmesine yönelik çalıştay 13-15 Eylül 2022 tarihlerinde Ankara'da düzenlendi.

Kaynaştırma/Bütünleştirme Yoluyla Eğitim Uygulamaları Hizmet İçi Eğitim Kursu Kaynaştırma/Bütünleştirme Yoluyla Eğitim Uygulamaları Hizmet İçi Eğitim Kursu

Çalıştay, Operasyon Koordinasyon Birimi Koordinatörü Başkanı Sayın Emine AKINCI tarafından yapılan açış konuşması ve sonrasında Teknik Destek Ekibi tarafından proje ve faaliyetin mevcut durumu ile gelecekteki çalışmalar hakkında yapılan bilgilendirme ile başladı.

Düzenlenen çalıştayda telafi dersleri kapsamında okuduğunu anlama becerilerine yönelik hazırlanan taslak içerikler, katılımcılar tarafından gözden geçirilerek değerlendirildi. İçeriklere katkı sağlayacak öneriler sunuldu.

ODAP faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen telafi derslerinin içeriklerinin geliştirilmesi çalıştayları  ile fen bilimleri (fizik, kimya ve biyoloji), matematik ve okuduğunu anlama becerileri alanlarındaki telafi dersleri içerikleri hazırlanarak ilerleyen süreçte 14 ilde ve 50 pilot okulda uygulanacak.