14-25 Mart 2022 tarihleri arasında Rize'de, 06-17 Haziran 2022 tarihleri arasında Mersin'de olmak üzere toplamda 87 katılımcı ile eğitim düzenlenmiştir.  

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz tarafından öğrenme güçlüğü yaşayan çocukların eğitsel açıdan tanılanması, okuma, yazma ve matematik becerilerini geliştirmeye yönelik müdahalelerin planlanması ve izlenmesi süreçlerinde kullanılmak üzere 2019 yılında geliştirme süreci tamamlanan Öğrenme Güçlüğü Testi'nin pandemi koşulları nedeniyle rehberlik ve araştırma merkezlerinde kullanımının yaygınlaştırılmasına ara verilmişti.

14-25 Mart 2022 tarihleri arasında Rize'de, 06-17 Haziran 2022 tarihleri arasında Mersin'de olmak üzere toplamda 87 katılımcı ile eğitim düzenlenmiştir.  

Bakan Özer, Paris'te Eğitim Bakanlarıyla İkili Görüşme Yaptı Bakan Özer, Paris'te Eğitim Bakanlarıyla İkili Görüşme Yaptı

17 Haziran Cuma günü kapanışı yapılan eğitimle birlikte Öğrenme Güçlüğü Testi'nin uygulandığı rehberlik ve araştırma merkezi sayısı 135'e yükselmiş olup 2022 yılı içerisinde tüm rehberlik ve araştırma merkezlerine en az bir uygulayıcı yetiştirilecek şekilde eğitim planlaması yapılmıştır. Öğrenme Güçlüğü Testi'nin; öğrencinin okuma, matematik ve yazma alt testi puanları ile alt testler toplamından aldığı puanlar açısından öğrenme güçlüğü risk grubunda bulunup bulunmadığına ilişkin sonuç vermektedir. Ayrıca elde edilen puanlardan öğrencinin gelişim seviyesinin norm grubu içerisinde hangi yaş grubu ve sınıf düzeyinde yer aldığı öğrenilebilmektedir. Raporlama sonucunda öğrencinin hangi ölçme alanlarında desteğe ihtiyaç duyduğu tespit edilebilmektedir. 

ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ TESTİNİN YAYGINLAŞTIRMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR.ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ TESTİNİN YAYGINLAŞTIRMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR.ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ TESTİNİN YAYGINLAŞTIRMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR.ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ TESTİNİN YAYGINLAŞTIRMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR.ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ TESTİNİN YAYGINLAŞTIRMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR.