Bakanlığımızın taşra teşkilatı kadrolarında bazı unvanlarda görev yapan personelin (hizmetli, memur, vhki, bilgisayar işletmeni, teknisyen, şef ve diğerleri) il dışı isteğe bağlı yer değiştirmelerine ilişkin işlemleri, Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında bir örneği ekte gönderilen "Taşra Teşkilatı Kadrolarında Bazı Unvanlarda Görev Yapan Personelin 2021 Yılı İller Arası İsteğe Bağlı Yer Değiştirmelerine İlişkin Duyuru" çerçevesinde yapılacaktır.

Yer değiştirme başvuruları 28 Haziran - 05 Temmuz 2021 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacağından, personelin başvuru ve atamalarına etki edecek Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) kayıtlarındaki bilgilerinin güncellenmesi önem arz etmektedir.


Bu kapsamda, yer değiştirmelerin herhangi bir aksaklığa meydan verilmeden süresi içerisinde tamamlanabilmesi bakımından gerekli tedbirlerin alınması hususunda,

Türkiye Maarif Vakfı Yayınları Türkiye Maarif Vakfı Yayınları