MEB, okullarda görev yapan hemşirelerin çalışma koşullarının gözden geçirilerek gerekli tedbirlerin alınmasını istedi.

Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü 09.05.2022 tarih ve 49174559 sayılı yazısında "Bakanlığımıza bağlı okul revirlerinde tespit edilen ihtiyaçların mahalli imkanlar çerçevesinde giderilmesi, mevcut kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması önemli görülmektedir.
Ayrıca, sunulan hizmetlerin kalitesinin geliştirilmesi ve mesleki kariyerlerinin desteklenmesi amacı ile okul sağlığı hemşirelerinin eğitim, çalıştay, atölye çalışması, seminer vb. etkinliklere katılımlarının kurum amirlerince desteklenmesi uygun görülmektedir.
" açıklamalarına yer vererek okullarda görev yapan hemşirelerin çalışma koşullarının gözden geçirilmesini istedi.

MEB GYS-Görevde Yükselme Sınavı Ve UDS-Unvan Değişikliği Sınavı Sınav Takvimi Açıklasın İstiyoruz MEB GYS-Görevde Yükselme Sınavı Ve UDS-Unvan Değişikliği Sınavı Sınav Takvimi Açıklasın İstiyoruz