Yök’ün Üniversite-Sanayi İş Birliği Bu Kez Yerli Ve Milli Enerji İçin “Enerji Akademi Programı İş Birliği Protokolü Toplantısı” Soma’da Yapıldı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) arasında enerji sektöründe yerli ve millî kaynakların oluşturulması amacıyla imzalanan “Enerji Akademi Programı İş Birliği Protokolü”nün ilk toplantısı Manisa Soma EÜAŞ Tesisleri’nde düzenlendi.

9 Haziran 2022 tarihinde imzalanan protokol kapsamında gerçekleştirilen toplantıya YÖK Başkanvekili Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ömer Açıkgöz, EÜAŞ Genel Müdürü Dr. İzzet Alagöz, genel müdür yardımcıları ve daire başkanları ile bazı üniversitelerin rektör, rektör yardımcıları ve üniversitelerin başta elektrik-elektronik mühendisliği bölümleri olmak üzere ilgili alanlarından öğretim üyeleri katıldı.

Toplantıda enerji alanında katma değeri yüksek millî teknolojiler geliştirme, enerji sektöründe yerli teknolojilerin payını artırma, EÜAŞ’ın beşeri kaynağının bilgi, beceri ve yetkinlik yönlerinden geliştirilmesi, Ar-Ge bazlı lisansüstü programlar yürütülmesi hedeflerine yönelik olarak görüşmelerde bulunuldu.

 ​

“-Enerji kaynaklarına sahip olmak kadar bu kaynakları işleyecek teknolojilere de sahip olmak son derece mühim.”

Toplantının açılışında konuşma gerçekleştiren YÖK Başkanvekili Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, üniversite-sanayi iş birliğinin hayata geçirilmesine yönelik somut adımların önemli olduğunu, yer altı ve yer üstü zenginliklere sahip olmak kadar, bu kaynakları işleyecek teknolojilere sahip olmanın da son derece mühim olduğunu vurguladı. Uzkurt ayrıca bu çalışmanın enerji temalı Ar-Ge Merkezlerinin kuruluşuna da zemin hazırlayabileceğini belirtti.

 ​

3 üniversiteye rektör atandı 3 üniversiteye rektör atandı

“-Elektrik üretiminde ithal eden değil, ihraç eden ülke olmalıyız.”

Ülkemiz için kritik öneme sahip enerji alanında iş birliğinden dolayı YÖK’e teşekkür eden EÜAŞ Genel Müdürü Dr. İzzet Alagöz ise, elektrik üretiminde teknoloji ithal eden bir ülke değil, ihraç eden bir ülke olmamız gerektiğine değinerek enerjinin bugününün değil, yarınının düşünülmesi gerektiğini ifade etti.

 ​

-Soma A Termik Santrali’ne Ziyaret”

Toplantının ikinci oturumunda Soma A Termik Santrali’ne teknik ziyaret düzenlendi. Ziyarette Elektrik Üretim Anonim Şirketi’nin enerji alanındaki öncelikli sorun alanları ele alındı ve ihtiyaç duyulan yeni teknolojilerin tespit edilmesi, yürütülecek projelerin belirlenmesi için istişareler gerçekleştirildi.​