Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden657 / 4-B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

 Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre ve 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2 nci maddesinin (b) fıkrası uyarınca, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle istihdam edilmek üzere toplam (24) sözleşmeli personel alınacaktır

 

Alım Yapılacak Kişi Adedi Öğrenim Durumu Cinsiyet Kadro Unvanı
5 Ön lisans - Büro Personeli
4 Ortaöğretim Erkek Koruma ve Güvenlik Güvenlisi
1 Ön Lisans Erkek Tekniker
11 Ortaöğretim Kadın : 2 Kişi Destek Personeli (Temizlik Hizmetleri)
Erkek : 9 Kişi
3 Ortaöğretim Erkek Destek Personeli (Basit Bakım + Temizlik Hizmetleri)

 


I- GENEL ŞARTLAR (Tüm Unvanlar İçin):
1
.Türk vatandaşı olmak.
2.Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
3.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
4.Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği (Askerliğini yapmış veya tecil ettirmiş) olmamak.
Koruma ve Güvenlik Görevlisi için başvuracak adayların askerliğini yapmış olması gerekmektedir.
5.Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;
a. Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.
b. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.
c. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.
6.Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemek.
7. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak.
8.Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi (40) saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dahil) şartını kabul etmek, vardiyalı çalışmasına engel durumu bulunmamak.
9. Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan, “Sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” amir hüküm gereği, ilgili durumu karşılayanlar, son müracaat tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir.

II-ÖZEL ŞARTLAR:

A-Büro Personeli:

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 78 Akademik Personel alacak Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 78 Akademik Personel alacak
Puan Türü Adet Öğrenim Durumu Özel Şartlar
2020 KPSS (P93) 5 Ön lisans - Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Büro Hizmetleri ve Sekreterlik, Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, İnsan Kaynakları, İnsan Kaynakları Yönetimi, İşletme, İşletme Yönetimi ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
- 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS (P93) puan türünden en az (65) puan almış olmak.
- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.


B-Koruma ve Güvenlik Görevlisi:

Puan Türü Adet Öğrenim Durumu Cinsiyet Özel Şartlar
2020 KPSS
(P94)         
4 Ortaöğretim Erkek - Lise veya dengi okuldan mezun olmak.
- 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS (P94) puan türünden en az (60) puan almış olmak.
- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
- Üniversitemiz tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.
- Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
- Askerliğini yapmış olmak.


C-Tekniker:

Puan Türü Adet Öğrenim Durumu Cinsiyet Özel Şartlar
2020  KPSS(P93) 1 Ön lisans Erkek - Doğalgaz, Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi, Sıhhi Tesisat ve Doğalgaz, Doğalgaz ve Isıtma, Doğal Gaz ve Isıtma, Doğalgaz ve Boru Hatları Teknolojisi, Gaz ve Tesisatı Teknolojisi, Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak.
- 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS (P93) puan türünden en az (70) puan almış olmak.
- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
- Üniversitemiz tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.


D-Destek Personeli (Temizlik Hizmetleri):

Puan Türü Adet Öğrenim Durumu Cinsiyet Özel Şartlar
2020 KPSS (P94) 11 Ortaöğretim Erkek** 9 Kişi - Ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu olmak.
- 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (P94) puan türünden en az (50) puan almış olmak.
- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
Kadın** 2 Kişi - Ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu olmak.
- 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (P94) puan türünden en az (50) puan almış olmak.
- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.


** Cinsiyete göre belirlenen kontenjanın doldurulamaması durumunda, toplam kadro adedini sağlamak üzere, ilan edilen diğer cinsiyet için başvuru değerlendirmesi yapılabilecektir.

E-Destek Personeli (Basit Bakım + Temizlik Hizmetleri):

Puan Türü Adet Öğrenim Durumu Cinsiyet Hizmet Alanı Özel Şartlar
2020 KPSS (P94) 2 Ortaöğretim Erkek Marangoz - Ortaöğretim Kurumlarının; ahşap teknolojisi alanı ve dalları veya mobilya ve iç mekan tasarımı alanı ve dallarının birinden veya inşaat teknolojisi alanının ahşap yapı sistemleri dalından veya dengi alan/dalının birinden ya da Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olup MEB onaylı ağaç işleri-mobilyacılık alanında ustalık ya da kalfalık belgesine sahip olmak veya Ağaç İşleri/Ahşap/mobilya teknolojisi işlerinde en az 1 (bir) yıl tecrübeye sahip olmak ve bu durumu SGK hizmet dökümüyle belgelendirmek.
- Temizlik, basit bakım ve onarım, ısıtma-soğutma vb. iklimlendirme hizmetleri, bahçe bakım hizmetleri, dağıtım ve taşıma hizmetlerinde görev yapacaktır.
- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.
- 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (P94) puan türünden en az (50) puan almış olmak.
- Rektörlük tarafından belirlenecek hizmet birimlerinde görev yapacaktır.
2020 KPSS (P94) 1 Ortaöğretim Erkek Karo ve Seramik Ustası - Ortaöğretim Kurumlarının İnşaat Teknolojisi Alanı ve Dallarından veya Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olup MEB onaylı Karo ve Seramik Alanında Ustalık ya da Kalfalık Belgesine sahip olmak veya her türlü duvar ve zemin, fayans, seramik, karo, mermer, andezit vb. kaplama işlerinde en az 1 (bir) yıl tecrübeye sahip olmak ve ilgili alanda çalıştığını (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura vb.) belgelemek.
- Temizlik, basit bakım ve onarım, ısıtma-soğutma vb. iklimlendirme hizmetleri, bahçe bakım hizmetleri, dağıtım ve taşıma hizmetlerinde görev yapacaktır.
- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.
- 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (P94) puan türünden en az (50) puan almış olmak.
- Rektörlük tarafından belirlenecek hizmet birimlerinde görev yapacaktır.


III-BAŞVURU EVRAKLARI, ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ
Başvuru sırasında aşağıda listelenen belgelerin teslimi zorunludur.
1.Nüfus cüzdanı fotokopisi.
2.Diplomanın okul ya da noter onaylı sureti veya e-Devlet’ten alınan ve doğrulama kodu bulunan mezuniyet belgesi.
3. 2020 yılı KPSS (P93) veya KPSS (P94) puan türünden birini içeren, üzerinde doğrulama kodu bulunan KPSS sonuç belgesi.
4.Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet üzerinden barkodlu belge) (Erkek adaylar)
5. SGK Tüm Hizmet Dökümü (e-Devlet üzerinden barkodlu belge) “SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi” sekmesi üzerinden tüm hizmet bilgilerini içerir (4A, 4B ve 4C Tescil Bilgileri) barkodlu belge oluşturulacaktır. Destek Hizmetleri-Basit Bakım pozisyonuna başvuranlar için Sertifika, Ustalık ya da Kalfalık belgesine sahip başvuru adayı, ilgili belgeyi ibraz edecektir. 
6.Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden barkodlu belge)
7.Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuranlar için
Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı

*** Her aday ilan edilen kadrolardan, listede yer alan sadece bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

*** Başvuruda bulunacak adayların, Resmî Gazete ilanı ile eş zamanlı olarak Üniversitemiz http://pdb.metu.edu.tr adresinde bulunacak olan dilekçenin doldurulması ve yukarıdaki belgelerin tamamlanması suretiyle, Üniversitemiz Evrak ve Arşiv Müdürlüğüne elden, posta ya da kargo yoluyla ilgili belgeleri ulaştırmaları zorunludur. Posta yoluyla yapılan başvurularda istenilen belgelerin son başvuru tarihinin mesai saati bitimine kadar Evrak ve Arşiv Müdürlüğümüze ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikme nedeniyle son başvuru tarihinden sonra Evrak ve Arşiv Müdürlüğüne ulaşan başvurular işleme konulmayacaktır.

*** Başvurular, bu ilanın Resmî Gazete’de yayım tarihi itibarıyla başlayacak olup 30/09/2022 Cuma günü 17:30 mesai bitiminde sona erecektir.
Başvuru Adresi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi/Evrak ve Arşiv Müdürlüğü– Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:1 Çankaya/Ankara

IV- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ

Başvuru tarihinden sonra yapılan müracaatlar ile istenilen belgeleri eksik getiren ve nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatları işleme alınmayacaktır.

Yerleştirme işlemi, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan özel şartları taşıyan adaylar arasından 2020 KPSS (B) grubu ilgili puan türü sıralaması esas alınmak suretiyle yapılacaktır.

Başvurular incelendikten sonra, başarılı adayların isim listesi, 07/10/2022 tarihi mesai bitimine kadar http://pdb.metu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Kontenjan sayısının 5 katı kadar yedek belirlenecektir. İlanda, atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek diğer belgeler ve belge teslim şekli ile süresi hakkında bilgiler yer alacaktır. Süresi içinde istenilen belgeleri teslim etmeyen adaylar (atanmak üzere başvuru yapmadığı takdirde) hakkını kaybetmiş sayılacak ve ilan edilen yedek adaylar sırasıyla çağrılacaktır.

Asil adaylar, arşiv araştırmasının olumlu gelmesi neticesinde göreve başlayacaktır.

Göreve başlamaya hak kazananlardan geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içerisinde görevine başlamayanların veya sözleşme imzalamaktan vazgeçenlerin yerine yedek adaylar arasından başarı listesindeki sıralamaya göre yerleştirme yapılacaktır.

* İlan edilen pozisyonlara atanmaya hak kazanan adaylardan gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunduğu tespit edilenler ile istenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri yapılmış ise derhal fesih edilecek, haklarında yasal işlem yapılacak ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindekitutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar, bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.

* İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

İlanen duyurulur.

Personel Daire Başkanlığı İletişim Tel: 0312-210 3436 – 0312-210 3437 – 0312-210 2126 - 0312-210 3460 – 0312-210 3438