Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 7100 sayılı Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara tam zamanlı öğretim elemanı alınacaktır.

OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:


Başvuru Tarihi: 13/05/2022
Son Başvuru Tarihi: 27/05/2022

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alım ilanımız için;
Ön Değerlendirme Tarihi: 30/05/2022
Sınav Tarihi    : 31/05/2022
Sonuç Açıklama Tarihi: 02/06/2022

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 7100 sayılı Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara tam zamanlı öğretim elemanı alınacaktır.
Müracaat edecek adayların ilgili Yönetmelik hükümlerinde belirtilen asgari başvuru koşullarını sağlamaları ve aşağıda istenilen belgeler ile birlikte Profesör ve Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylar ile Yabancı Diller Bölümüne müracaat edecek adayların Rektörlük İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına müracaat edecek adayların ilgili Fakülte Dekanlıklarına veya Yüksekokul Müdürlüğüne şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.
ADRES  : OSTİM Teknik Üniversitesi OSTİM 06374 ANKARA


TÜM ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER

PROFESÖR, DOÇENT VE DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSU İÇİN İSTENEN BELGELER

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ / ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSU İÇİN GEREKLİ
BELGELER

1.         Başvurdukları birimi belirten dilekçe.
2.         Özgeçmiş.
3.         İki adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı, soyadı ve başvurulan kadro yazılacaktır).
4.         Nüfus Cüzdanı Örneği.
5.         Onaylı diploma fotokopileri (lisans, yüksek lisans ve varsa doktora). Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
6.         SGK Hizmet Dökümü.
7.         Adli Sicil Belgesi.
8.         Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.
9.         İkametgah
10.       Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

1.         Yayın listesi
2.         Doçentlik belgesi
3.         İngilizce eğitim veren bölümler için İngilizce dilinden en az 80 puan alındığını gösterir, YÖK Tarafından Kabul Edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavı veya Eşdeğeri Kabul Edilen Sınav Sonuç Belgesi.
4.         Profesörler için bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 6 adet CD. Doçentler ve Doktor Öğretim Üyeleri için bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 4 adet CD.

1.         Öğretim görevlileri için en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ve bunu belgelemek. Araştırma Görevlileri için en az tezli yüksek lisans yaptığını veya yapıyor olduğunu belgelemek.
2.         Son 5 (beş) yıl içinde düzenlenmiş ALES’ten en az 70,00 (yetmiş) alındığına dair ÖSYM sınav sonuç belgesi.
3.         Onaylı lisans ve yüksek lisans (varsa doktora) transkript belgeleri.
4.         İngilizce eğitim veren bölümler için İngilizce dilinden en az 80 puan alındığını gösterir, YÖK Tarafından Kabul Edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavı veya Eşdeğeri Kabul Edilen Sınav Sonuç Belgesi.


ÖZEL ŞARTLAR
•          İdarenin uygun görmesi halinde ilanın her aşamasında ilan iptal edilebilir.
•          Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak ilgili birimin dekanlığına/müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.
•          İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
•          Tüm adayların 657 sayılı Kanun’un 48.maddesindeki şartları taşıması gerekir.
•          Öğretim görevlisi adayların yapılacak yazılı sınavından en az 65 puan almaları gerekmektedir. Yazılı sınavdan 65 altı alan adaylar başarısız olarak kabul edilecektir.
•          Müracaat edilen programın açılmasına YÖK izin vermez ise adaylar sınavı kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacaktır.
•          Ön ve nihai değerlendirmede ALES’de Endüstriyel Aşçılık programında EA, diğer programlar için SAY puan türü dikkate alınacaktır.


BİRİM


BÖLÜM / PROGRAM


Prof.


Doç.

Dr. Öğr. Üyesi

ÖĞRETİM ÜYESİ (Prof. Dr., Doç., Dr. Öğr. Üyesi) KADROLARI İÇİN ARANAN ŞARTLAR
Rektörlük
Yabancı Diller Bölümü
1

İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi, Mütercim-Tercümanlık (İngilizce), Çeviri Bilim (İngilizce) alanlarından birisinden lisans, yüksek lisans, doktora yapmış olmak. YDS’den en az 85 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak. Yöneticilik deneyimine sahip
olmak. Yurtdışı mezunu olanlardan denklik belgesi istenilmektedirMühendislik FakültesiElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)1

Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında lisans ve doktora derecelerine sahip olmak. Doçentliğini Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında almış olmak. Elektronik ve Haberleşme, Optik Haberleşme alanlarında akademik çalışmalar yapmış olmak ve tercihen sektör tecrübesine sahip olmak.Mühendislik FakültesiEndüstri Mühendisliği (Türkçe)1

Lisans, Yüksek lisans ve doktora derecelerini Endüstri ve/veya Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanında almış olmak. Üretim süreçlerinin geliştirilmesi ve yalın üretim sistemlerinin kullanılması konularında çalışmalarının olması. Kurum dışı fonlanan projelerde görev almış olmak. Tercihen sektör tecrübesine sahip olmak.


Mühendislik Fakültesi


Endüstri Mühendisliği (Türkçe)


2

Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini endüstri mühendisliği alanında almış olmak; yöneylem araştırması ve endüstri mühendisliği alanlarında akademik çalışmalar yapmış olmak; Tercihen sektör tecrübesine sahibi olmak.


Mühendislik Fakültesi


Endüstri Mühendisliği (İngilizce)


2

Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini endüstri mühendisliği alanında
almış olmak; yöneylem araştırması ve endüstri mühendisliği alanlarında akademik çalışmalar yapmış olmak; Tercihen sektör tecrübesine sahibi olmak.


Mühendislik Fakültesi


Yazılım Mühendisliği (İngilizce)


3

Yazılım Mühendisliği veya ilgili alanlarda lisans, lisansüstü, doktora derecelerine
sahip olmak. Alanında akademik çalışmalar yapmış olmak ve tercihen sektör tecrübesine sahip olmak.


Mühendislik Fakültesi


Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce)


1

Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanında doçentlik ünvanı almış olmak. Havacılık malzemeleri ve yapısal analiz konularında çalışmalar yapmış olmak. Tercihen sektör tecrübesine sahip olmak.


Mühendislik Fakültesi


Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce)


1

Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği veya ilgili alanlarda lisans, lisansüstü, doktora derecelerine sahip olmak. Optimizasyon ve Nümerik Metodlar alanında çalışmaları bulunmak. Tercihen sektör tecrübesine sahip
olmak.


Mühendislik Fakültesi


Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce)


1

Makine Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği veya ilgili alanlarda lisans,
lisansüstü, doktora derecelerine sahip olmak. Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanında çalışmalar yapmış olmak ve tercihen sektör tecrübesine sahip olmak.


Mühendislik Fakültesi


Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)


3

Bilgisayar, Bilişim Sistemleri Mühendisliği veya ilgili alanlarda lisans, lisansüstü, doktora derecelerine sahip olmak. Alanında akademik çalışmalar yapmış olmak ve tercihen sektör tecrübesine sahip olmak.


Mühendislik Fakültesi


Blok Zinciri Mühendisliği (İngilizce)


1

Yazılım, Bilgisayar, Bilişim Sistemleri Müh. veya ilgili alanlarda lisans, lisansüstü, doktora derecelerine sahip olmak. Kripto paralar, Blok zinciri, veri tabanı veya veri madenciliği alanlarında akademik çalışmalar yapmış olmak ve
tercihen sektör tecrübesine sahip olmak.


İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiYönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce)1

Lisans ve lisansüstü derecelerini Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği veya Yönetim Bilişim Sistemleri alanlarından almış olmak. Tercihen Yönetim Bilgi Sistemleri ve Bilişim Teknolojileri alanında bilimsel araştırma ve projeler yapmış olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak. Tercihen SSCI ve
SCI endekslerinde yayın yapmış olmak.İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesiİşletme (İngilizce)1

Lisans ve lisansüstü derecelerini İşletme, İstatistik, Sayısal Yöntemler, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik bölümlerinden veya ilgili alanların birinden almış olmak. Tercihen sayısal yöntemler alanında bilimsel araştırma ve projeler yapmış olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak. Tercihen SSCI ve SCI endekslerinde yayın yapmış olmak.İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce)
1

Lisansüstü derecelerini İşletme, Finans, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Uluslararası Ticaret ve Finansman veya ilgili alanlarından almış olmak; tercihen lojistik, finans ve/veya dış ticaret alanlarında sektör tecrübesine sahip olmak; uluslararası finans piyasalarının entegrasyonu ve lojistik konularında yayın ve araştırmalar yapmış olmak. Tercihen SSCI ve SCI endekslerinde yayın yapmış olmak.Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Görsel İletişim Tasarımı (Türkçe)
1

Üniversitelerin Grafik, Grafik Tasarımı, Görsel İletişim Tasarımı, Çizgi Film - Animasyon, Sinema ve Televizyon, İletişim Tasarımı ve Yönetimi, İletişim Bilimleri Bölümü, İletişim ve Tasarımı Bölümü, Radyo TV ve Sinema, Geleneksel Türk Sanatları, Sahne Sanatları, Resim, Fotoğraf bölümleri veya ilgili alanların birinden lisans mezunu olmak veya ilgili alanların birinde lisansüstü veya doktora
yapmış olmak.Mimarlık ve Tasarım FakültesiDijital Oyun Tasarımı (Türkçe)2

Üniversitelerin Dijital Oyun Tasarımı, Mühendislik, Mimarlık, Bilgisayar Programcılığı, Grafik, Grafik Tasarımı, Görsel İletişim Tasarımı, Çizgi Film - Animasyon, Sinema ve Televizyon, İletişim ve Tasarımı, Radyo TV, Sinema, Resim, Fotoğraf bölümlerinden veya ilgili alanların birinden lisans mezunu olmak veya ilgili alanların birinde lisansüstü veya doktora yapmış olmak.
Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
1

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Bilgi Güvenliği Teknolojisi, Yönetim Bilişim Sistemleri ve Elektrik- Elektronik Mühendisliği bölümlerinin birinde lisans ve ilgili bölümlerin herhangi birinde doktora eğitimini tamamlamış olmak. Veri tabanı ve yazılım, alanlarında çalışmaları bulunmak. Tercihen en az iki yıl akademik veya sektörel tecrübeye
sahip olmak.

Meslek Yüksekokulu

Bilişim Güvenliği Teknolojisi

Gözden kaçırmayın

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sözleşmeli personel alım ilanı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sözleşmeli personel alım ilanı

1

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Bilgi Güvenliği Teknolojisi, Yönetim Bilişim Sistemleri ve Elektrik- Elektronik Mühendisliği bölümlerinin birinde lisans ve ilgili bölümlerin herhangi birinde doktora sahip olmak. Bilgi ve bilişim güvenliği, veri tabanı ve yazılım, alanlarında çalışmaları bulunmak. Tercihen en az iki yıl akademik veya sektörel
tecrübeye sahip olmak.


Meslek Yüksekokulu


Dijital Oyun Teknolojileri


1

Üniversitelerin Dijital Oyun Tasarımı, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Yazılım Geliştirme, Yapay Zekâ Mühendisliği, Yapay Zekâ ve Veri Mühendisliği Bölümlerinin Bilgisayar Programcılığı, Oyun ve Etkileşim Teknolojileri, Oyun Teknolojileri alanlarının birinde lisans mezunu olmak ve ilgili alanların h e r ha ng i birinde doktora eğitimi yapmış olmak. Dijital Oyun Teknolojileri alanında çalışmalar yapmak ve bunu belgelendirmek. Tercihen en
az iki yıl akademik veya sektörel tecrübeye sahip olmak.
Meslek Yüksekokulu
Elektrik
1

Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği veya Kontrol Otomasyon Mühendisliği bölümlerin birinden lisans, ilgili bölümlerin herhangi birinden doktora eğitimini tamamlamış olmak. Tercihen en az iki yıl akademik veya
sektörel tecrübeye sahip olmak.
Meslek Yüksekokulu
Elektronik Teknolojisi
1

Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği veya Kontrol Otomasyon Mühendisliği bölümlerin birinden lisans, ilgili bölümlerin herhangi birinden doktora eğitimini tamamlamış olmak. Tercihen en az iki yıl akademik veya
sektörel tecrübeye sahip olmak.
Meslek Yüksekokulu
Endüstriyel Aşçılık
1

Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Gıda Mühendisliği, Beslenme ve Diyetik, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Turizm İşletmeciliği, Aile Ekonomisi ve Beslenme bölümlerinin birinde lisans mezunu ve ilgili alanların herhangi birinde doktora eğitimini tamamlamış olmak. Mutfak uygulama dersleri vermek üzere ilgili
uzmanlık alanında iki yıl mutfak tecrübesine sahip olmak.
Meslek Yüksekokulu
İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü
1

Uçak Mühendisliği, Uçak Gövde Motor Bakım, Uçak Elektrik Elektroniği, Uçak Gövde Motor Bakımı, Havacılık Elektrik Elektroniği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uçak ve Uzay Mühendisliği, bölümlerin birinde lisans, ilgili bölümlerin herhangi birinden doktora eğitimini tamamlamış olmak. Tercihen en
az iki yıl akademik veya sektörel tecrübeye sahip olmak.Meslek YüksekokuluÜretimde Kalite Kontrol1

Makine Mühendisliği, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği, Malzeme Bilim ve Mühendisliği ve İmalat Mühendisliği bölümlerinin birinde lisans, ilgili bölümlerin herhangi birinde doktora eğitimini tamamlamış olmak. Tercihen en az iki yıl
akademik veya sektörel tecrübeye sahip olmak.
Meslek Yüksekokulu
Uçak Teknolojisi
1

Uçak Mühendisliği, Uçak Gövde Motor Bakım, Uçak Elektrik Elektroniği, Havacılık Elektrik Elektroniği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uçak ve Uzay Mühendisliği, Savunma Elektroniği ve Yazılımı Pilotaj bölümlerinin birinden lisans ve mühendislik alanı ile ilgili bölümlerin herhangi birinden doktora eğitimini tamamlamış olmak. Tercihen en az iki yıl akademik veya sektörel tecrübeye
sahip olmak.
Meslek Yüksekokulu
Sürdürülebilir Tasarım
1

Metalürji ve Malzeme Mühendisliği, Malzeme Bilimi Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Teknolojileri, Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği, İmalat Mühendisliği ve Çevre Mühendisliği bölümlerinin birinden lisans ve ilgili bölümlerin herhangi birinde doktora eğitimini tamamlamış olmak. Sürdürülebilir tasarım konusunda sektörel ya da akademik çalışma yapmış
olmak ve bunu belgelendirmek.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS VERECEK) / ARAŞTIRMA GÖREVLİSİRektörlükYabancı Diller Bölümü


Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)
5

İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi, Mütercim-Tercümanlık (İngilizce), Çeviri Bilim (İngilizce) alanlarından birisinden lisans mezunu olmak; ilgili alanlarda tezli yüksek lisans yapmış olmak. Alanındaki ALES puan türünden en az 70 puan almış olmak. ÖSYM tarafından yapılan İngilizce YÖKDİL veya YDS’den en az 85 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan
almış olmak. Yurtdışı mezunu olanlardan denklik belgesi istenilmektedirMeslek YüksekokuluBilgisayar Programcılığı


Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)
2

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Elektrik Elektronik mühendisliği, Endüstri Mühendisliği bölümlerinin birinden lisans ve bilişim ile ilgili bölümlerin birinden yüksek lisans derecesine sahip olmak, ilgili alanda sektör tecrübesine sahip olmak. Belgelemek kaydıyla daha önce ders vermiş
olmak.Meslek Yüksekokulu


Bilişim Güvenliği Teknolojisi


Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)
2

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Sistem Mühendisliği ve Elektrik- Elektronik Mühendisliği bölümlerinin birinde lisans ve bilişim güvenliği alanıyla ilgili bölümlerin birinden yüksek lisans derecesine sahip olmak. Bilgi ve bilişim güvenliği, veri tabanı ve yazılım, alanlarında çalışmaları bulunmak. Tercihen
en az iki yıl akademik veya sektörel tecrübeye sahip olmak.
Meslek Yüksekokulu
Dijital Oyun TeknolojileriÖğretim Görevlisi (Ders Verecek)
2

Üniversitelerin Dijital Oyun Tasarımı, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Yazılım Geliştirme, Yapay Zekâ Mühendisliği, Yapay Zekâ ve Veri Mühendisliği Bölümlerinin Bilgisayar Programcılığı, Oyun ve Etkileşim Teknolojileri, Oyun Teknolojileri alanlarının birinde lisans mezunu olmak ve ilgili alanların birinde yüksek lisans eğitimi yapmış olmak. Dijital Oyun Teknolojileri alanında çalışmalar yapmak ve bunu
belgelendirmek. Tercihen en az iki yıl akademik veya sektörel tecrübeye sahip olmak.


Meslek Yüksekokulu


Elektronik Teknolojisi

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)
1

Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği
veya Kontrol Otomasyon Mühendisliği bölümlerin birinden lisans, ilgili bölümlerin herhangi birinden yüksek lisans eğitimini tamamlamış olmak. Tercihen en az iki yıl akademik veya sektörel tecrübeye sahip olmak.


Meslek Yüksekokulu

İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve
Operatörlüğü

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)
1

Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği veya Kontrol Otomasyon Mühendisliği bölümlerin birinden lisans, yüksek lisans eğitim ini insansız hava araçları
konusunda yapmış olmak.Meslek YüksekokuluUçak Teknolojisi


Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)
2

Uçak Mühendisliği, Uçak Gövde-Motor, Uçak Gövde-Motor Bakım, Uçak Elektrik- Elektroniği, Havacılık Elektrik Elektroniği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uçak ve Uzay Mühendisliği, Savunma Elektroniği ve Yazılımı ve Pilotaj bölümlerinin birinden lisans ve mühendislik alanlarının birinden yüksek lisans eğitimini tamamlamış olmak. Tercihen
en az iki yıl akademik veya sektörel tecrübeye sahip olmak.Meslek YüksekokuluÜretimde Kalite Kontrol


Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)
1

Makine Mühendisliği, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği, Malzeme Bilim ve Mühendisliği ve İmalat Mühendisliği bölümlerinin birinden lisans ve ilgili mühendislik alanlarının birinden yüksek lisans derecesine sahip olmak. Üretimde Kalite Kontrol ile ilgili sektörel ya da akademik çalışmalar yapmış olmak ve bunu belgelendirmek. Tercihen en az iki yıl
akademik veya sektörel tecrübeye sahip olmak.Meslek YüksekokuluSürdürülebilir Tasarım


Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)
1

Metalürji ve Malzeme Mühendisliği, Malzeme Bilimi Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Teknolojileri, Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği, İmalat Mühendisliği ve Çevre Mühendisliği bölümlerinin birinde lisans ve ilgili bölümlerin birinde yüksek lisans eğitimini tamamlamış olmak. Sürdürülebilir tasarım konusunda sektörel ya da akademik çalışma
yapmış olmak ve bunu belgelendirmek.


Mühendislik Fakültesi


Block Zinciri Mühendisliği (İngilizce)


Araştırma Görevlisi 1

Yazılım, Bilgisayar, Bilişim Sistemleri Müh. veya ilgili alanlarda lisans mezunu olmak. Alanında yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. YÖK Tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından veya eşdeğeri Kabul edilen sınavlardan en az 80 puan almak.


Mühendislik Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Türkçe)

Araştırma Görevlisi 1

Elektrik-Elektronik mühendisliği bölümünden lisans mezunu olmak; alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.


Mühendislik Fakültesi


Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)


Araştırma Görevlisi 1

Elektrik-Elektronik mühendisliği bölümünden lisans mezunu olmak; alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. YÖK Tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından veya eşdeğeri Kabul edilen sınavlardan en az 80
puan almak.


Mühendislik Fakültesi


Yazılım Mühendisliği (İngilizce)


Araştırma Görevlisi 1

Bilgisayar mühendisliği veya yazılım mühendisliği bölümünden lisans mezunu olmak; alanında tezli yüksek lisans veya
doktora yapıyor olmak. YÖK Tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından veya eşdeğeri Kabul edilen sınavlardan en az 80 puan almak.


Mühendislik Fakültesi


Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce)


Araştırma Görevlisi 1

Makine Mühendisliği veya Havacılık ve Uzay Mühendisliği lisans mezunu olmak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanında yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. YÖK Tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından veya eşdeğeri Kabul edilen sınavlardan en az 80 puan almak.