OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Başvuru Tarihi  : 09.09.2022
Son Başvuru Tarihi  : 23.09.2022
Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alım ilanımız için;
Ön Değerlendirme Tarihi : 26.09.2022
Sınav Tarihi : 28.09.2022
Sonuç Açıklama Tarihi : 30.09.2022
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 7100 sayılı Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara tam zamanlı öğretim elemanı alınacaktır.
Müracaat edecek adayların ilgili Yönetmelik hükümlerinde belirtilen asgari başvuru koşullarını sağlamaları ve aşağıda istenilen belgeler ile birlikte Profesör ve Doçent kadrosuna müracaat edecek Rektörlük İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına müracaat edecek adayların ilgili Fakülte Dekanlıklarına veya Yüksekokul Müdürlüğüne şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

ADRES  : OSTİM Teknik Üniversitesi OSTİM 06374 ANKARA

 

Abdullah Gül Üniversitesi 9 Öğretim Elemanı alım ilanı Abdullah Gül Üniversitesi 9 Öğretim Elemanı alım ilanı
TÜM ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER PROFESÖR, DOÇENT ve DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSU İÇİN İSTENEN BELGELER ÖĞRETİM GÖREVLİSİ / ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1. Başvurdukları birimi belirten dilekçe.
2. Özgeçmiş.
3. İki adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı, soyadı ve başvurulan kadro yazılacaktır).
4. Nüfus Cüzdanı Örneği.
5. Onaylı diploma fotokopileri (lisans, yüksek lisans ve varsa doktora). Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
6. SGK Hizmet Dökümü.
7. Adli Sicil Belgesi.
8. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.
9. İkametgah
10. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
1. Yayın listesi
2. Doçentlik belgesi
3. İngilizce eğitim veren bölümler için İngilizce dilinden en az 80 puan alındığını gösterir, YÖK Tarafından Kabul Edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavı veya Eşdeğeri Kabul Edilen Sınav Sonuç Belgesi.
4. Profesörler için bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 6 adet CD. Doçentler ve Doktor Öğretim Üyeleri için bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 4 adet CD.
1. Öğretim görevlileri için en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ve bunu belgelemek. Araştırma Görevlileri için en az tezli yüksek lisans yaptığını veya yapıyor olduğunu belgelemek.
2. Son 5 (beş) yıl içinde düzenlenmiş ALES’ten en az 70,00 (yetmiş) alındığına dair ÖSYM sınav sonuç belgesi.
3. Onaylı lisans ve yüksek lisans (varsa doktora) transkript belgeleri.
4. İngilizce eğitim veren bölümler için İngilizce dilinden en az 80 puan alındığını gösterir, YÖK Tarafından Kabul Edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavı veya Eşdeğeri Kabul Edilen
Sınav Sonuç Belgesi.


ÖZEL ŞARTLAR
• İdarenin uygun görmesi halinde ilanın her aşamasında ilan iptal edilebilir.
• Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak ilgili birimin dekanlığına/müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.
• İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
• Tüm adayların 657 sayılı Kanun’un 48.maddesindeki şartları taşıması gerekir.
 

BİRİM BÖLÜM / PROGRAM Prof. Doç. Dr. Öğr. üyesi ÖĞRETİM ÜYESİ (Prof. Dr., Doç., Dr. Öğr. Üyesi) KADROLARI İÇİN ARANAN ŞARTLAR
Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı 1 Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Bilgi Güvenliği Teknolojisi, Yönetim Bilişim Sistemleri, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği bölümlerinin birinde lisans ve ilgili bölümlerin herhangi birinden doktora derecesine sahip olmak. Tercihen en az iki yıl akademik veya
sektör tecrübesine sahip olmak.
Meslek Yüksekokulu Bilişim Güvenliği Teknolojisi 1 Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Bilgi Güvenliği Teknolojisi, Yönetim Bilişim Sistemleri ve Elektrik Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği bölümlerinin birinde lisans ve ilgili bölümlerin herhangi birinden doktora derecesine sahip olmak. Tercihen en az iki yıl akademik veya
sektör tecrübesine sahip olmak.
Meslek Yüksekokulu İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü 1 Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Uçak Gövde Motor Bakım, Uçak Elektrik Elektroniği, Uçak Gövde Motor Bakımı, Havacılık Elektrik Elektroniği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uçak ve Uzay Mühendisliği bölümlerin birinden lisans, ilgili bölümlerin herhangi birinden doktora derecesine sahip olmak. İlgili alanda sektör
tecrübesine sahip olmak
Meslek Yüksekokulu E-Ticaret ve Pazarlama 1 İşletme alanında doktora derecesine sahip olmak. Artırılmış gerçeklik teknolojisi ve arama motoru optimizasyonu konularında akademik çalışmalar yapmış olmak. Yüksek Öğretim Kurumlarında ders
verme tecrübesine sahip olmak.

Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) 3 Bilgisayar, Bilişim Sistemleri Mühendisliği veya ilgili alanlarda lisans, lisansüstü, doktora derecelerine sahip olmak. Alanında akademik çalışmalar yapmış
olmak ve tercihen sektör tecrübesine sahip olmak.
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (Türkçe) 3 Bilgisayar, Bilişim Sistemleri Mühendisliği veya ilgili alanlarda lisans, lisansüstü, doktora derecelerine sahip olmak. Alanında akademik çalışmalar yapmış
olmak ve tercihen sektör tecrübesine sahip olmak.
Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği (Türkçe) 1 Doktora derecesini endüstri mühendisliği alanında almış olmak; endüstri mühendisliği alanlarında akademik çalışmalar yapmış olmak; Tercihen sektör
tecrübesine sahibi olmak.
Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) 1 Doktora derecesini endüstri mühendisliği alanında almış olmak; endüstri mühendisliği alanlarında akademik çalışmalar yapmış olmak; Tercihen sektör
tecrübesine sahibi olmak.
Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği (İngilizce) 1 Makine Mühendisliği veya ilgili alanlarda lisans, lisansüstü, doktora derecelerine sahip olmak, makine mühendisliği alanlarında akademik çalışmalar yapmış olmak; Tercihen sektör tecrübesine sahibi
olmak
Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) 1 Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği alanlarından lisans, lisansüstü, doktora derecelerine sahip olmak. Elektronik, sayısal elektronik, haberleşme, işaret işleme, kontrol konularından birinde çalışmalar yapmış olmak. Tercihen sektör
tecrübesine sahip olmak.
Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Türkçe) 1 Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği alanlarından lisans, lisansüstü, doktora derecelerine sahip olmak. Elektronik, sayısal elektronik, haberleşme, işaret işleme, kontrol konularından birinde çalışmalar yapmış olmak. Tercihen sektör
tecrübesine sahip olmak.
Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği (Türkçe) 3 Yazılım Mühendisliği veya ilgili alanlarda lisans, lisansüstü, doktora derecelerine sahip olmak. Alanında akademik çalışmalar yapmış olmak ve
tercihen sektör tecrübesine sahip olmak.
Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) 3 Yazılım Mühendisliği veya ilgili alanlarda lisans, lisansüstü, doktora derecelerine sahip olmak. Alanında akademik çalışmalar yapmış olmak ve
tercihen sektör tecrübesine sahip olmak.
Mühendislik Fakültesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) 2 Makine Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği veya ilgili alanlarda lisans, lisansüstü, doktora derecelerine sahip olmak. Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanında çalışmalar yapmış olmak ve
tercihen sektör tecrübesine sahip olmak.
Mühendislik Fakültesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) 1 Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği veya ilgili alanlarda lisans, lisansüstü, doktora derecelerine sahip olmak. Optimizasyon ve Nümerik Metodlar alanında çalışmaları bulunmak.
Tercihen sektör tecrübesine sahip olmak.
Mühendislik Fakültesi Yapay Zeka Mühendisliği (Türkçe) 2 Bilgisayar, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya ilgili alanlarda lisans, lisansüstü, doktora derecelerine sahip olmak. Yapay Zeka alanında akademik çalışmalar yapmış olmak ve
tercihen sektör tecrübesine sahip olmak.
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım (Türkçe) 2 Üniversitelerin Endüstriyel Tasarım, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Endüstriyel Tasarım Mühendisliği veya Makine Mühendisliği Bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak. Alanında en az doktora derecesine
sahip olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme (İngilizce) 1 Lisans ve lisansüstü derecelerini İşletme, İstatistik, Sayısal Yöntemler, Endüstri Mühendisliği veya ilgili bölümlerin birinden almış olmak. Tercihen Sayısal Yöntemler alanında bilimsel araştırma ve projeler yapmış olmak, İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak. YÖK tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavı veya eşdeğeri kabul edilen sınavların birinden (İngilizce) en az 80 puan almış olmak. Tercihen SSCI ve SCI endekslerinde yayın yapmış
olmak veya yayın yapma yeterliliğine sahip olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) 1 Lisans ve lisansüstü derecelerini Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, Temel Bilimler, Matematik ve/veya Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi veya Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri alanlarından almış olmak. Tercihen yazılım yapabilme ve öğretebilme yetkinliğine sahip olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak. YÖK tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavı veya eşdeğeri kabul edilen sınavların birinden (İngilizce) en az 80 puan almış olmak. Tercihen SSCI ve SCI endekslerinde yayın yapmış olmak veya yayın
yapma yeterliliğine sahip olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) 1 Lisans ve lisansüstü derecelerini Yönetim Bilişim Sistemleri, Maliye, İşletme, İktisat alanlarından almış olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine ve tecrübesine sahip olmak. YÖK tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavı veya eşdeğeri kabul edilen sınavların birinden (İngilizce) en az 85 puan almış olmak. Tercihen SSCI ve SCI endekslerinde yayın yapmış olmak veya yayın yapma yeterliliğine sahip olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi (İngilizce) 2 Ekonomi, Mühendislik, İşletme gibi alanlarda lisans; Ekonomi, İstatistik veya Ekonometri alanında yüksek lisans; Ekonomi veya Ekonometri alanında doktora derecesine sahip olmak. İstatistik ve Ekonometride kullanılan başlıca yazılımları bilmek. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak, tercihen eğitim tecrübesi bulunmak. Ekonomi alanında uluslararası veya ulusal, tercihen WoS kapsamında olan dergilerde yayın yapmış olmak. YÖK tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavı veya eşdeğeri kabul edilen sınavların birinden (İngilizce) en az 80 puan almış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) 1 Uluslararası ticaret, işletme, uluslararası pazarlama, pazarlama gibi alanlarda lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerine sahip olmak. Uluslararası ticaret, uluslararası pazarlama, pazarlama, elektronik ticaret gibi alanlarda akademik yayınlara sahip olmak. Tercihen alanında SSCI yayın ve sektör tecrübesine (özellikle uluslararası ticaret işlemleri ve elektronik ticaret alanında) sahip olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak. YÖK tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavı veya eşdeğeri kabul edilen sınavların birinden (İngilizce) en az 80 puan almış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Türkçe) 1 Lisans ve lisansüstü derecelerini Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, Temel Bilimler, Matematik ve/veya Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi veya Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri alanlarından almış olmak. Yazılım yapabilme ve öğretebilme yetkinliğine sahip olmak. YÖK tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavı veya eşdeğeri kabul edilen sınavların birinden (İngilizce) en az 70 puan almış olmak. Tercihen SSCI ve SCI endekslerinde yayın yapmış olmak veya
yayın yapma yeterliliğine sahip olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Pazarlama (İngilizce) 1 Lisans ve lisansüstü derecelerini İşletme, Üretim Yönetimi ve Pazarlama veya Pazarlama alanlarından birinden almış olmak. Pazarlama Yönetimi, Görsel İletişim Tasarımı ve Reklam Yönetimi, Uluslararası Pazarlama, Sosyal Medya Pazarlamacılığı ve Web Tasarımı, Pazarlama Bilgi Sistemleri ve Semantik Web Teknolojileri, Dijital Pazarlama, Marka Yönetimi, Satış Yönetimi, Tüketici Davranışları ve Pazarlama Araştırması alanlarında akademik çalışmaları olmak. Pazarlama alanında ders ve eğitimler vermiş olmak. YÖK tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavı veya eşdeğeri kabul edilen sınavların birinden (İngilizce) en az 80 puan almış olmak. Tercihen SSCI ve SCI endekslerinde yayın yapmış olmak veya
yayın yapma yeterliliğine sahip olmak.
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS VERECEK) /ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
Rektörlük Yabancı Diller Bölümü Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 10 İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi, Mütercim-Tercümanlık (İngilizce), Çeviri Bilim (İngilizce) alanların birisinden lisans mezunu olmak; ilgili alanlarda tezli yüksek lisans yapmış olmak. Alanındaki ALES puan türünden en az 70 puan almış olmak. ÖSYM tarafından yapılan İngilizce YÖKDİL veya YDS’den en az 85 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak. Yurtdışı mezunu olanlardan denklik belgesi
istenilmektedir.
Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)
2
Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Bilgi Güvenliği Teknolojisi, Yönetim Bilişim Sistemleri, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği ve Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği bölümlerinin birinden lisans ve ilgili bölümlerin herhangi birinden yüksek lisans yapmış olmak. Tercihen
en az iki yıl akademik veya sektörel tecrübeye sahip olmak.
Meslek Yüksekokulu İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)
1
Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği veya Kontrol Otomasyon Mühendisliği bölümlerinden birinde lisans eğitimini, bu alanlardan ve/veya Savunma Teknolojileri alanından yüksek lisans eğitimini tamamlamak, Alternatif Enerji Kaynakları ve İnsansız Hava Araçları konularında çalışmaları olmak, YÖK tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavı (İngilizce) veya eşdeğeri kabul edilen sınavların birinden ve ALES' ten alanında (sayısal) en az 70 puan almış olmak
Meslek Yüksekokulu Bilişim Güvenliği Teknolojisi Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)
2
Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Bilgi Güvenliği Teknolojisi, Yönetim Bilişim Sistemleri ve Elektrik Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği ve Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği bölümlerinin birinden lisans ve ilgili bölümlerin herhangi birinden yüksek lisans yapmış olmak. Tercihen en az iki yıl akademik veya sektörel tecrübeye sahip
olmak.
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Araştırma Görevlisi 2 Bilgisayar mühendisliği, Bilişim Sistemleri müh. veya yazılım mühendisliği bölümünden lisans mezunu olmak; alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. YÖK Tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından veya eşdeğeri Kabul edilen
sınavlardan en az 80 puan almak.
Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) Araştırma Görevlisi 1 Bilgisayar mühendisliği veya yazılım mühendisliği bölümünden lisans mezunu olmak; alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. YÖK Tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından veya eşdeğeri Kabul edilen sınavlardan en az 80 puan
almak.
Mühendislik Fakültesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) Araştırma Görevlisi 1 Makine Mühendisliği veya Havacılık ve Uzay Mühendisliği lisans mezunu olmak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanında yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. YÖK Tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından veya eşdeğeri Kabul edilen
sınavlardan en az 80 puan almak.
Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği (İngilizce) Araştırma Görevlisi 1 Makine Mühendisliği lisans mezunu olmak, alanında yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. YÖK Tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından veya eşdeğeri Kabul edilen sınavlardan en
az 80 puan almak.
Mühendislik Fakültesi Elektrik- Elektronik Mühendisliği
(İngilizce)
Araştırma Görevlisi 2 Elektrik-Elektronik mühendisliği bölümünden lisans mezunu olmak; alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. YÖK Tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından veya
eşdeğeri Kabul edilen sınavlardan en az 80 puan almak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Araştırma Görevlisi 1 Yönetim Bilişim Sistemleri, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, İşletme, İktisat, Maliye veya Ekonomi lisans programlarının birinden mezun olmak. Yukarıda bahsi geçen tüm alanlarda Yüksek Lisans veya doktora programlarından en az birinde devam ediyor olmak. ALES Eşit Ağırlık alanından en az 70 puan almış olmak. YÖK tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavı veya eşdeğeri kabul
edilen sınavların birinden (İngilizce) en az 55 puan almış olmak.