Özel eğitim öğretmenlerine toplu sözleşme hükümleri doğrultusunda haftada 2 saat ek ders ücreti ödenir mi?

2022 Yılında yürürlüğe giren 6. dönem toplu sözleşmede ek ders ücretlerine yönelik aşağıda ki düzenlemeye yer verilmiştir.

"İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme

Öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri karşılığı ek ders ücretleri
MADDE 27- (1) Okul Öncesi ve sınıf öğretmenleri ile bölüm, atölye ve laboratuvar şefliği görevi verilen öğretmenlerden örgün eğitim kuramlarında ilgili mevzuatında belirtilen sosyal etkinlik faaliyetlerinde danışman öğretmen, olarak görevlendirilenler ile sınıf veya şube sorumluluğu verilen sınıf/şube rehber öğretmenlerinin bu görevlerinin haftada 2 saati ek ders gören sayılır. Bu dersler, ders dağıtım çizelgesinde "Öğrenci Sosyal ve Kişilik Hizmetleri" adıyla gösterilir. Bu kapsamda aynı kişiye hem danışman Öğretmenlik hem de sınıf/şube rehber öğretmenliği görevi verilmesi halinde sadece bir görev için ek ders ücreti ödenir."

Bu hüküm uyarınca madde de geçen ek ders ücretinden özel eğitim öğretmenlerinin yararlanıp yararlanmayacağı hususunda tereddüte düşülmüştür. Konuyla ilgili CİMER üzerinden Milli Eğitim Bakanlığı'na yapılan bir müracaat bakanlık tereddütleri gidermiş ve özel eğitim öğretmenlerini sevindiricek bir cevap vermiştir. Bakanlık cevabında özetle "Bu çerçeve de özel eğitim öğretmenlerinin söz konusu görevleri karşılığında "Öğrenci ve Sosyal Kişilik Hizmetleri" adı altında haftada 2 saat ek ders ücretinden yararlandırılmaları gerektiği değerlendirilmektedir." ifadelerine yer verilerek özel eğitim öğretmenlerinin de haftalık 2 saat ek ders ücretinden yararlandırılmaları gerektiği yönünde görüş verilmiştir.

İşte MEB'in 1 Ocak - 30 Haziran Harcamaları İşte MEB'in 1 Ocak - 30 Haziran Harcamaları