20-21 Eylül 2022 tarihleri arasında uzaktan öğretim yöntemiyle büyükşehirlerin ilçe millî eğitim müdürlüklerinde görevli özel öğretimden sorumlu şube müdürlerine yönelik Özel Öğretim Kurumları Mevzuatı ile Genel Müdürlüğümüzün iş ve işlemlerine yönelik seminer düzenlenmiştir.

Bakan Özer: "6 Ağustos 2021 itibariyle 5 yaştaki okullaşma oranı yüzde 78 iken, bu oran bugün yüzde 94’e ulaştı" Bakan Özer: "6 Ağustos 2021 itibariyle 5 yaştaki okullaşma oranı yüzde 78 iken, bu oran bugün yüzde 94’e ulaştı"

Öğretim Progrogramları Daire Başkanlığının koodinasyonuyla düzenlenen eğitimler Genel Müdürümüz Sayın Ömer İNAN'ın açılış konuşması, eğitimlerin faydasına yönelik iyi niyet ve temennileri ile başladı. Genel Müdürlüğümüz Daire Başkanlıklarında alanında uzman olan şube müdürleri ve milli eğitim uzmanlarınca, özel öğretim kurumlar mevzuatı ve alanda karşılaşılan sorunlara yönelik sunumlar gerçekleştirildi.