Yönetmelikte yapılan değişiklikle Özel okul sınıflarında azami öğrenci sayısı 24'den 30'a çıkarıldı

İşte o yönetmelik değişikliği;

3 Ağustos 2022 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31912

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

"MADDE 1-  20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 48 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(1) Okullarda sınıf mevcutları; okul öncesi eğitimde 20, diğer okullarda 30’dan fazla olamaz.” 

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür."

Yönetmeliğin ilgli maddesinin eski hali ise şu şekildeydi;

Sınıf mevcutları ve grupların oluşturulması

"MADDE 48 – (1) Okullarda sınıf mevcutları; okul öncesi eğitimde 20, organize sanayi bölgelerinde açılan mesleki ve teknik Anadolu liselerinde 30, diğer okullarda ise 24’ten fazla olamaz. "

MEB: Önemli Duyuru MEB: Önemli Duyuru