EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞINDAN DUYURU

EK-1

 

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü, Adli Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü ve Trafik Enstitüsüne Anayasanın 132’nci maddesi, 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanunu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu, 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ilgili maddeleri ile Akademimiz web sayfasında yayınlanan Polis Akademisi Öğretim Elemanlığına Atama ve Yükseltme Kriterleri çerçevesinde naklen veya açıktan atama ile
Doktor Öğretim Üyesi unvanında (4), Öğretim Görevlisi unvanında (9) ve Araştırma Görevlisi unvanında (3) öğretim elamanı alınacaktır.

İlan ile ilgili tüm bilgilere Akademimiz www.pa.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Adayların Başvuracakları Bilim Dalları İle İlgili Olarak;
 

İhtiyaç Duyulan Öğretim Elemanı Alan, Unvan, Kadro Sayıları Ve Başvuracakları Bilim Dalları İle İlgili Olarak Adaylarda Aranan Özel Şartları Gösterir Tablo


BİRİMİ


ALANI


ÜNVANI

KADRO SAYISI


AÇIKLAMA

Güvenlik Bilimleri Enstitüsü
MüdürlüğüYabancı Diller


Doktor Öğretim Üyesi1

İngilizce Mütercim-Tercümanlık alanında lisans, Eğitim Programları ve Öğretim alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Akademik amaçlı İngilizce derslerinin değerlendirilmesi ve İngilizce hazırlık programlarının değerlendirilmesi konularında çalışmaları bulunmak.Yabancı DillerÖğretim Görevlisi8

İngiliz Dili Eğitimi, İngilizce Öğretmenliği, Mütercim- Tercümanlık (İngilizce), Çeviribilim (İngilizce), İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dilbilimi bölümlerinin birinden mezun olmak ve alanında tezli yüksek lisans mezunu olmak. İlgili yabancı dilpuanının 90 ve üzeri olması.


Yabancı Diller


Öğretim Görevlisi


1

Türk Dili ve Edebiyatı alanında lisans, Türk Halk Edebiyatı alanında yüksek lisans yapmış olmak. Türk Halk Bilimi alanında doktora yapıyor olmak. Kültür ve medya konularında çalışmaları bulunmak.


Hukuk


Araştırma Görevlisi

Uşak adli tercüman listesine başvuru duyurusu Uşak adli tercüman listesine başvuru duyurusu


1

Hukuk alanında lisans, Kamu Hukuku alanında yüksek lisans yapmış ve doktora yapıyor olmak. İnsan hakları koruma mekanizmaları konularında çalışmaları bulunmak.

Hukuk

Araştırma Görevlisi

1

Hukuk alanında lisans, İstihbarat Araştırmaları alanında İngilizce yüksek lisans yapmış olmak.


Uluslararası Güvenlik


Araştırma Görevlisi


1

Uluslararası İlişkiler alanında İngilizce lisans mezunu olmak, Uluslararası Güvenlik alanında İngilizce yüksek lisans yapmış ve Uluslararası Güvenlik alanında İngilizce
doktora yapıyor olmak.

Adli Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü


Ölçme ve Değerlendirme


Doktor Öğretim Üyesi


1

Yabancı Dil Eğitimi alanında lisans, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Test sınavları ve yeterlilik konularında çalışmaları bulunmak.

Trafik Enstitüsü

Ulaşım Güvenliği ve Yönetimi

Doktor Öğretim Üyesi

1

Şehir ve Bölge Planlama alanında İngilizce lisans Şehir Politikası Planlama ve Yerel Yönetimler alanında İngilizce yüksek lisans, Şehir ve Bölge Planlama alanında İngilizce doktora yapmış olmak. Şehir içi ulaşım, akıllı kent ve hizmetlere erişilebilirlik konularında çalışmaları bulunmak.

Psikoloji

Doktor Öğretim Üyesi

1

Psikoloji alanında İngilizce lisans, yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Trafikte sürücü davranışları, yaya davranışları ve kültürel farklılıkların trafiğe etkileri konularında çalışmaları bulunmak.

Başvuru Adresi: Eymir Mah. 49. Sk. PK: 06834 Ankara/Gölbaşı
Polis Akademisi Başkanlığı - İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü İdari Birimler Bloğu Kat: 2 Tel: 0312 462 85 21
Polis Akademisi Başkanlığı Öğretim Elemanı İş Talep Formu için tıklayınız.