Sabancı Üniversitesi Rektörlüğünden:


 

2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen akademik birime karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Elemanları alınacaktır.

Müracaat süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, başvurular kadro alımı yapacak olan ilgili birime istenen belgeler ile birlikte posta yoluyla yapılacaktır. (Not: Süresi içerisinde yapılmayan ve eksik belgesi olan başvurular kabul edilmeyecektir.)

İlan Tarihi       : 04.08.2022
Son Başvuru Tarihi     : 18.08.2022
Ön Değerlendirme Duyuru Tarihi      : 24.08.2022
Giriş Sınavı Tarihi      : 01.09.2022
Sonuç Açıklama Tarihi           : 02.09.2022
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi      : https://sl.sabanciuniv.edu/
Başvuru Şekli : Posta Yolu ile
Başvuru Adresi          : Diller Okulu, Orta Mah. Üniversite Cad. No:27 34956 Orhanlı - Tuzla / İSTANBUL (Evrakların gönderileceği kişi: Sn. Ebru Özgür)
Sorular için iletişim bilgileri   :
e-posta: ebru.ozgurkati@sabanciuniv.edu /
telefon: 0216 483 91 31
İlana Çıkılan Birim, Kadro Unvanı ve Özel Şartlara Ait Bilgiler:


Birim


Bölüm

Kadro Unvanı

Kadro Sayısı

ALES
Puan Şartı

YDS /
Eşdeğeri Puan Şartı


Özel ŞartlarRektörlükOrtak Dersler BölümüÖğr. Gör.170

Amasya Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Öğretim Üyesi alım ilanı Amasya Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Öğretim Üyesi alım ilanı85

Dil Eğitimi (İngiliz Dili Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi vb.) veya Beşeri Bilimler (Tarih, Siyaset Bilimi vb.) ile ilgili bir lisans derecesine sahip olmak. Lisans derecesi Dil Eğitimi üzerine ise Beşeri Bilimler, Beşeri Bilimler üzerine ise de Dil Eğitimi üzerine tezli yüksek lisans yapmış olan adaylara öncelik verilecektir. Üniversite seviyesinde 2 sene ve üzeri eğitmenlik deneyimi ile birlikte hem dil becerileri uzmanlığı hem de sosyal bilimler alanında eğitim/araştırma geçmişine sahip olmak.


Genel Şartlar:

1. 657 sayılı kanunun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak gerekmektedir.
2. Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES en az 70 puan almış olmak gerekmektedir.
3. YDS veya muadili sınavlardan en az 85 puan almış olmak. .
4. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

İstenen Belgeler:
1. Başvuru Dilekçesi (Başvuruda bulunulan ilgili Üniversite/Fakülteyi, İlan numarasını, Kadro unvanını ve iletişim bilgilerini belirten imzalı başvuru dilekçesi.)
2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.
3. Özgeçmiş. (YÖK Formatında olmalı ve e en az üç referans e-posta ve iletişim bilgileri ile belirtilmelidir.)
4. Öğrenim Belgeleri (Lisans, Tezli Yüksek Lisans varsa Doktora Diploma ve Lisans Transkripti. Fotokopilerinin noter onaylı olması - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması ve fotokopisinin de noter onaylı olması gerekmektedir.)
5. ALES belgesinin sistem barkodlu kopyası (ALES muafiyeti var ise daha önce çalıştığı kurumdan alınmış, "2547 sayılı Yükseköğretim Kurulu Mevzuatına göre Öğretim Görevlisi olarak çalışmıştır." kaşeli, onaylı yazısı.)
6. YDS ve dengi Yabancı Dil Belgeleri fotokopileri (Belgenin kontrol kodlu ve barkodlu olması gerekmektedir.)
7. Adli Sicil Kaydı Belgesi (e-Devletten alınan belgeler geçerlidir.)
8. Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge. (Bakaya durumda olmamak).
Resmi onaylı ve karekodlu doğrulanabilir tüm dijital belgelerle başvuru yapılabilir. Başvuru süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, kargo ile gönderilen belgelerin son başvuru tarihine kadar Sabancı Üniversitesi Diller Okulu Ofisine ulaşmış olması gerekmektedir. Kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Sonuçlar Diller Okulu https://sl.sabanciuniv.edu web adresinde yayınlanacaktır. Ayrıca duyuru yapılmayacaktır.