Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden

Bitlis Eren Üniversitesi 15 Öğretim Üyesi alacak Bitlis Eren Üniversitesi 15 Öğretim Üyesi alacak


ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI İLANI


Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 02.11.2018 tarih ve 30583 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik hükümleri, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi hükümleri ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır. İlan edilen kadrolara uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Profesör kadrosu daimi statüde olup başvuracak adayların “Başlıca Araştırma Eseri” ile birlikte başvurusunu aşağıda belirtilen açıklamaya göre ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde online olarak yapmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu daimi statüde olup başvuracak adayların başvurusunu aşağıda belirtilen açıklamaya göre ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde online olarak yapmaları gerekmektedir.

Öğretim Üyesi Kadroları için Başvuru Şekli, Diğer Açıklamalar ve Önemli Hususlar
1- Adaylar başvurularını, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde https://akbys.sbu.edu.tr adresi üzerinden Sağlık Bilimleri Üniversitesi Akademik Bilgi Yönetim Sistemini (AKBYS) kullanarak elektronik ortamda online olarak yapacaklardır.
Başvuru sırasında başvuruya esas bilimsel faaliyetlerin yanısıra kimlik ve istenilen diğer onaylı belgelerin eksiksiz olarak sisteme okunaklı şekilde yüklenmesi gerekmektedir. Şahsen veya posta/kargo ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

2- Adaylar https://akbys.sbu.edu.tr adresinden seçecekleri giriş yöntemiyle sisteme giriş yaparak özgeçmiş ve bilimsel faaliyetleri ile diğer bilgi ve belgelerini sistem menülerini kullanarak sisteme yükledikten sonra atanmak istedikleri kadro için başvuru talebi oluşturacaklardır. Adayların başvuru talebi ile oluşturacakları Aday Özgeçmiş ve Bilimsel Faaliyet Dosyasını başvuru gönderme ve izleme menüsü üzerinden açık ilanda yer alan ilgili kadro ile ilişkilendirip başvuru gönder ikonu ile başvurusunu onay işlemi için göndermesi gerekmektedir. (Not: Herhangi bir ilana yapılmış olan başvuru aday tarafından olası hatalar için ilanın açık kaldığı süre içerisinde gerekçe belirtilerek geri çekilebilir ve tekrar onay işlemi için gönderilebilir.) Başvuran adayların Başvuru İçin Gerekli Belgeler sayfasında yer alan ""Yayın Listesini içeren Akademik Özgeçmiş, Vesikalık Fotoğraf, Kimlik Belgesi (Ön ve arka yüz), Yabancı Dil Belgesi, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/uzmanlık, Yan Dal Uzmanlık Belgesi, Doçentlik Belgesi, Askerlik Durum Belgesi, (Erkek adaylar için), Hizmet Belgesi (Çalıştığı kurumdan alınan onaylı veya E-Devlet HİTAP Hizmet Dökümü), Yurtdışından alınmış diplomalar için Denklik Belgesi"" belgelerini varsa arka yüzleri ile birlikte eksiksiz yüklemeleri
gerekmektedir.

3- Evrak incelemesi ilgili komisyonca adayın online başvuruda sisteme yüklediği belgeler üzerinden yapılacak olup başvuruya esas ve istenilen nitelikte olmayan belgelerin tespit edilmesi halinde adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır.

4- Başvuru sistemine gerçeğe aykırı beyanda bulunanların atamaları yapılmış olsa bile atamaları iptal edilecek olup yasal yollara başvurulacaktır.

5- Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin aslının veya onaylı suretinin istenen belgelere eklenmesi gerekmektedir.

6- Adaylar bu ilandaki başvuru şartlarını sağladığı sadece bir kadroya başvurabilecektir. Birden fazla kadroya başvuru yapmış olan adayların başvuruları iptal edilecektir.

7- Başvuru sonrasındaki iş ve işlemler Rektörlük Personel Daire Başkanlığınca yürütülecektir.

NOT:
1- Üniversitemiz kadrolarına atanan öğretim üyeleri ihtiyaç duyulması halinde Üniversitemizin diğer yurtiçi ve yurtdışı birimlerinde iki yıl süreyle görevlendirilebilir.
2- Ataması yapılan Üniversitemiz personeli iki yıl içinde başka bir kurum için muvafakat veya istifa talebinde bulunamaz.
3- Üniversitemiz gerekli gördüğü takdirde ilan süresi içerisinde ilanda yayınlanan herhangi bir kadroyu iptal etme veya ilan şartlarında değişiklik yapma hakkına sahiptir.
4- Atanmaya hak kazanan adayların başvuru sırasında online olarak sisteme yüklemiş oldukları zorunlu belgelerin asıl suretlerini istenmesi halinde başvuru birimine teslim etmeleri gerekmektedir. 
 

SIRA NO BİRİM BÖLÜM ANABİLİM DALI UNVAN DRC ARANAN ŞARTLAR
1 Adana Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Enfeksiyon Hastalıkları Doçent 2 Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanında doçent unvanına sahip olmak. Kene çıkarma tekniklerinin karşılaştırılması ve işlem sırasındaki teknik hataların değerlendirilmesi konusunda çalışması olmak.
2 Ankara Atatürk Senatoryum SUAM Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları Doçent 2 Göğüs Hastalıkları alanında doçent unvanına sahip olmak. KOAH'ı olan yaşlı hastalarda etkin multidisipliner pulmoner rehabilitasyon uygulaması konusunda çalışması olmak.
3 Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Doçent 1 Üroloji alanında doçent unvanına sahip olmak. Perkütan nefrolitotomi sonrası kan transfüzyonu gerektiren kanamaları tahmin edici faktörler konusunda çalışması olmak.
4 Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Doçent 2 Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon alanında doçent unvanına sahip olmak. Akut stroku olan hastalarda fonksiyonel elektrik stimülasyonunun omuz ağrısı üzerindeki etkileri konusunda çalışması olmak.
5 Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Doçent 2 Radyoloji alanında doçent unvanına sahip olmak. Frontal sinüsün farklı anatomik sınıflandırılması ile ilgili çalışması olmak.
6 Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM Dahili Tıp Bilimleri Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 2 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları alanında doçent unvanına sahip olmak. Obsesif kompulsif bozuklukta bilişsel davranışçı psikoterapinin değerlendirilmesi konusunda çalışması olmak.
7 Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 2 Çocuk Kardiyolojisi alanında doçent unvanına sahip olmak. Çocuklarda konjenital kalp hastalığına eşlik eden persistan sol superior vena cava konusunda çalışması olmak.
8 Ankara Gülhane SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları alanında doçent unvanına sahip olmak. Alerjik riniti olan çocukların nazal semptomlarının iyileşmesinde soydum hiyaluronatın etkisi konusunda çalışması olmak.
9 Ankara Gülhane SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 Çocuk Endokrinolojisi alanında doçent unvanına sahip olmak. Çocuklarda levotiroksinin ideal kullanım zamanıyla ilgili çalışması olmak.
10 Ankara Gülhane SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 1 Tıbbi Onkoloji yan dal uzmanı olup İç Hastalıkları alanında doçent unvanına sahip olmak. Otolog hematopoietik kök hücre transplantasyonu ile metastatik germ hücre tümörlerinin tedavisi konusunda çalışması olmak.
11 Ankara Gülhane SUAM Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyokimya Doçent 2 Tıbbi Biyokimya alanında doçent unvanına sahip olmak. Karbonmonoksit zehirlenmesine neden olan apoptozis düzeyi konusunda çalışması olmak.
12 Ankara SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Doçent 2 Beyin ve Sinir Cerrahisi alanında doçent unvanına sahip olmak. Kranioplastide otolog kemik ve farklı malzemelerin karşılaştırılması konusunda çalışması olmak.
13 Ankara SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Doçent 2 Cerrahi Onkooji alanında doçent unvanına sahip olmak. Gastrik kanseri olan hastalarda sağ kalım üzerine preoperatif enflamasyon temelli faktörlerin etkisi konusunda çalışması olmak.
14 Ankara SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Doçent 1 Göz Hastalıkları alanında doçent unvanına sahip olmak. Kuru göz hastalığı olanlarda nötrofil/lenfosit ve trombosit/lenfosit oranlarının değerlendirilmesi konusunda çalışması olmak.
15 Ankara SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Doçent 2 Göz Hastalıkları alanında doçent unvanına sahip olmak. Santral seröz korioretinopatide maküler ganglion hücre kompleksi kalınlığı konusunda çalışması olmak.
16 Ankara SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Doçent 1 Kulak Burun Boğaz Hastalıkları alanında doçent unvanına sahip olmak. Ani sensorinöral işitme kaybında enflamatuar hücre sayılarının prognostik değeri konusunda çalışması olmak.
17 Ankara SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Doçent 2 Üroloji alanında doçent unvanına sahip olmak. Optik internal üretrotomide intraüretral lidokainin etkisi konusunda çalışması olmak.
18 Ankara SUAM Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Doçent 2 Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon alanında doçent unvanına sahip olmak. Psoriatik artrit ve romatoid artriti olan hastalarda fibromiyaljinin etkisi konusunda çalışması olmak.
19 Ankara SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Profesör 1 İç Hastalıkları (Nefroloji) alanında doçent unvanına sahip olmak. Hemodiyaliz hastalarında hemoglobin değişkenliğini etkileyen faktörler ve mortalite ile ilişkisi konusunda çalışması olmak.
20 Ankara SUAM Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Doçent 2 Nöroloji alanında doçent unvanına sahip olmak. Epilepsi hastalarında oksidan/antioksidan dengesinin antiepileptik tedavi üzerine etkisi konusunda çalışması olmak.
21 Ankara SUAM Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Doçent 2 Radyoloji alanında doçent unvanına sahip olmak. Sentetik kanabinoid kullananlarda DTI-MRI bulguları konusunda çalışması olmak.
22 Ankara Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Doçent 1 Yoğun Bakım alanında doçent unvanına sahip olmak. Sepsisi olan yoğun bakım hastalarında klinik sonuçların tahmin edilmesinde laktat/albümin oranının kullanımı konusunda çalışması olmak.
23 Ankara Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Doçent 1 Gastroenteroloji Cerrahisi alanında doçent unvanına sahip olmak. Hilar kolanjiokarsinomun rezeksiyonu sonrası pozitif proksimal marjinin sonuçları konusunda çalışması olmak.
24 Ankara Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Doçent 2 Göz Hastalıkları alanında doçent unvanına sahip olmak. Sağlıklı prematür bebeklerde intraoküler basınç ve santral korneal kalınlıkların normal değerlerinin belirlenmesi konusunda çalışması olmak.
25 Ankara Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Doçent 2 Göz Hastalıkları alanında doçent unvanına sahip olmak. Migren hastalarının optik koherans tomografi anjiyografisi ile değerlendirilmesi konusunda çalışması olmak.
26 Ankara Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Doçent 1 Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında doçent unvanına sahip olmak. Endometrioid endometrial adenokarsinomda solid büyümenin prognostik önemi konusunda çalışması olmak.
27 Ankara Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Doçent 2 Perinatoloji yan dal uzmanı olup Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında doçent uvnanına sahip olmak. Covid 19'u olan gebelerde hastalık derecesi ile ilişkili serum elektrolitleri ile obstetrik komplikasyonlar arasındaki ilişki konusunda çalışması olmak.
28 Ankara Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 2 Çocuk Endokrinolojisi alanında doçent unvanına sahip olmak. Obez çocuklarda ve adölesanlarda oksidatif stresin değerlendirilmesinde tiyol/disülfit homeostazisinin önemi konusunda çalışması olmak.
29 Ankara Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 2 Neonatoloji alanında doçent unvanına sahip olmak. Hipoksik iskemik ensefalopatisi olan yeni doğanlarda işitme takibi konusunda çalışması olmak.
30 Ankara Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Doçent 2 Kardiyoloji alanında doçent unvanına sahip olmak. Enflamatuar bağırsak hastalığında aort sertliği ve sol ventrikül fonksiyonu arasındaki ilişki konusunda çalışması olmak.
31 Ankara Ulucanlar Göz SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Doçent 1 Göz Hastalıkları alanında doçent unvanına sahip olmak. Çapraz bağlı keratokonik gözlerde santral korneal kalınlığın karşılaştırılması konusunda çalışması olmak.
32 Ankara Ulucanlar Göz SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Doçent 1 Göz Hastalıkları alanında doçent unvanına sahip olmak. Retinopatisi olan ve olmayan mikroalbüminürik diyabet hastalarında retinal mikrodolaşımdaki değişim konusunda çalışması olmak.
33 Antalya SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Doçent 1 Genel Cerrahi alanında doçent unvanına sahip olmak. Akut distal kolitin iyileşmesinde medikal ozon tedavisinin etkisi konusunda çalışması olmak.
34 Bursa Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Doçent 1 Kardiyoloji alanında doçent unvanına sahip olmak. Radial arter çapı üzerine geçici ulnar arter kompresyonunun etkisi konusunda çalışması olmak.
35 Bursa Yüksek İhtisas SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Doçent 1 Genel Cerrahi alanında doçent unvanına sahip olmak. Safra kesesi malignitesinin tespitinde cerrahi değerlendirilme ile histopatolojik incelemenin karşılaştırılması konusunda çalışması olmak.
36 Bursa Yüksek İhtisas SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Doçent 1 Kulak Burun Boğaz Hastalıkları alanında doçent unvanına sahip olmak. Septorinoplasti ile ilişkili periorbital ödemin intraoküler basınç üzerine etkisi konusunda çalışması olmak.
37 Bursa Yüksek İhtisas SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Doçent 1 Ortopedi ve Travmatoloji alanında doçent unvanına sahip olmak. Sanders tipi intraartiküler kalkeneus kırıklarında kemik grefti kullanılmadan osteosentez uygulamasının değerlendirilmesi konusunda çalışması olmak.
38 Bursa Yüksek İhtisas SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Doçent 1 Üroloji alanında doçent unvanına sahip olmak. Mesane tümörü olan hastalarda komplians ile takip ve tedavi protokolleri arasındaki ilişki konusunda çalışması olmak.
39 Bursa Yüksek İhtisas SUAM Dahili Tıp Bilimleri Enfeksiyon Hastalıkları Doçent 1 Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanında doçent unvanına sahip olmak. Diyaliz hastalarında hepatit B immünizasyon cevabını etkileyen faktörler konusunda çalışması olmak.
40 Bursa Yüksek İhtisas SUAM Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Doçent 1 Nöroloji alanında doçent unvanına sahip olmak. Hemodiyaliz hastalarında huzursuz bacak ve uykusuzluk hastalığı konusunda çalışması olmak.
41 Bursa Yüksek İhtisas SUAM Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Doçent 1 Nöroloji alanında doçent unvanına sahip olmak. Parkinson hastalığında kokudaki bozulma ile bilişsel fonksiyonlar arasındaki ilişki konusunda çalışması olmak.
42 Bursa Yüksek İhtisas SUAM Dahili Tıp Bilimleri Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları alanında doçent unvanına sahip olmak. Kronik şizofrenisi olan hastalarda egzersizin kavrama üzerine etkisi konusunda çalışması olmak.
43 Diyarbakır Gazi Yaşargil SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Doçent 1 Beyin ve Sinir Cerrahisi alanında doçent unvanına sahip olmak. Hidrosefalisi olan çocuklarda optik sinir kılıf çapı ile ventriküloperitoneal şant disfonksiyonun belirlenmesi konusunda çalışması olmak.
44 Diyarbakır Gazi Yaşargil SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Doçent 1 Beyin ve Sinir Cerrahisi alanında doçent unvanına sahip olmak. Meninjiomalarda progesteron reseptör statüsünün prognostik faktör olarak değerlendirilmesi konusunda çalışması olmak.
45 Diyarbakır Gazi Yaşargil SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Doçent 1 Genel Cerrahi alanında doçent unvanına sahip olmak. Hemodiyaliz ve böbrek transplantasyonu yapılan hastalarda Covid 19 enfeksiyonunun analizi konusunda çalışması olmak.
46 Diyarbakır Gazi Yaşargil SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Doçent 1 Göz Hastalıkları alanında doçent unvanına sahip olmak. Obez kadınlarda subfoveal koroidal ve dış retinal tabaka kalınlıklarının değerlendirilmesi konusunda çalışması olmak.
47 Diyarbakır Gazi Yaşargil SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Doçent 1 Göz Hastalıkları alanında doçent unvanına sahip olmak. Uzun süre hidroksiklorokinin tedavisi alan SLE hastalarında korneal güvenliğin değerlendirilmesi konusunda çalışması olmak.
48 Diyarbakır Gazi Yaşargil SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında doçent unvanına sahip olmak. L-troksin uygulama süresinin konjenital hipotiroidizmin diferansiyasyonunda geçerliliği konusunda çalışması olmak.
49 Diyarbakır Gazi Yaşargil SUAM Dahili Tıp Bilimleri Deri ve Zührevi Hastalıkları Doçent 1 Deri ve Zührevi Hastalıkları alanında doçent unvanına sahip olmak. Aknesi olan hastalarda VEGF reseptörleri üzerine retinoik asit formunun etkisi konusunda çalışması olmak.
50 İstanbul Bağcılar SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Tıbbi Patoloji Doçent 2 Tıbbi Patoloji alanında doçent unvanına sahip olmak. Kolorektal kanseri olan hastaların histopatolojik analizi konusunda çalışması olmak.
51 İstanbul Bağcılar SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Tıbbi Patoloji Doçent 2 Tıbbi Patoloji alanında doçent unvanına sahip olmak. Kronik gastriti olan hastalarda yüksek duyarlılıklı C reaktif proteinin rolü konusunda çalışması olmak.
52 İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Doçent 2 Göz Hastalıkları alanında doçent unvanına sahip olmak. Üçüncü düzey retinopatide fluorescein anjiyografi bulgularının karşılaştırılması konusunda çalışması olmak.
53 İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Doçent 2 Üroloji alanında doçent unvanına sahip olmak. Laparoskopik ürolojik cerrahide intraabdominal basıncın hematolojik parametreler üzerine etkisi konusunda çalışması olmak.
54 İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 2 Geriatri alanında doçent unvanına sahip olmak. Hastanede yatan hastalarda sarkopeninin tahmin edilmesinde nütrisyonel risk izleme araçlarının karşılaştırılması konusunda çalışması olmak.
55 İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Profesör 1 Nöroşirürji alanında doçent unvanına sahip olmak. Hipokampal sklerozun cerrahi tedavisinin sonuçları konusunda çalışması olmak.
56 İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Doçent 2 Kardiyoloji alanında doçent unvanına sahip olmak. Azalmış implante kardiyak defibrilatörü olan hastalarda erken mortalitenin tahmin edilmesi konusunda çalışması olmak.
57 İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Doçent 2 Kalp ve Damar Cerrahisi alanında doçent unvanına sahip olmak. Kardiyotomi sonrası ECMO desteği alan hastalarda böbrek yetmezliğinin tahmininde nötrofil/lenfosit oranının kullanımı konusunda çalışması olmak.
58 İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Doçent 2 Kardiyoloji alanında doçent unvanına sahip olmak. Topikal beta bloker ilişkili oluşan atrioventriküler bloğun tedavisi konusunda çalışması olmak.
59 İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Doçent 2 Kardiyoloji alanında doçent unvanına sahip olmak. Dekompanse kalp yetmezliği olan hastalarda mitral geri kaçışın şiddeti üzerine volüm yüklenmesinin etkisi konusunda çalışması olmak.
60 İstanbul Fatih Sultan Mehmet SUAM Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Doçent 2 Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon alanında doçent unvanına sahip olmak. Diyabet hastalarının el fonksiyonları konusunda çalışması olmak.
61 İstanbul Gaziosmanpaşa SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Doçent 2 Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanında doçent unvanına sahip olmak. Çocuklarda quadratus lumborum bloğunun postoperatif analjezik etkisi konusunda çalışması olmak.
62 İstanbul Gaziosmanpaşa SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Doçent 2 Ortopedi ve Travmatoloji alanında doçent unvanına sahip olmak. Spinal füzyon üzerine epidermal büyüme faktörünün etkisi konusunda çalışması olmak.
63 İstanbul Gaziosmanpaşa SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 2 Gastroenteroloji alanında doçent unvanına sahip olmak. Serum neopterin düzeyleri ile Covid 19'un klinik durumu konusunda çalışması olmak.
64 İstanbul Haseki SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 2 Nefroloji alanında doçent unvanına sahip olmak. İleri evre diyabetik nefropati ile enflamatuar belirteçlerin değişimi konusunda çalışması olmak.
65 İstanbul Haydarpaşa Numune SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Doçent 2 Ortopedi ve Travmatoloji alanında doçent unvanına sahip olmak. Skolyozda Cobb açısı ölçümü için farklı mobil aplikasyonların güvenilirliği konusunda çalışması olmak.
66 İstanbul Haydarpaşa Numune SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Doçent 2 Üroloji alanında doçent unvanına sahip olmak. Monosemptomatik nokturnal enürezisi olan hastalarda davranış problemlerinin değerlendirilmesi konusunda çalışması olmak.
67 İstanbul Kanuni Sultan Süleyman SUAM Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Doçent 2 Nöroloji alanında doçent unvanına sahip olmak. İdiyopatik/genetik epilepside baş ağrısı konusunda çalışması olmak.
68 İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 2 Nefroloji alanında doçent unvanına sahip olmak. Obstrüktif uyku apnesi sendromunda sürekli pozitif hava basıncı ile mikroalbüminürinin düzeltilmesi konusunda çalışması olmak.
69 İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Doçent 1 Gastroenteroloji Cerrahisi alanında doçent unvanına sahip olmak. Laparoskopik kolorektal cerrahi yapılan hastalarda intraoperatif laktat artışının risk faktörleri konusunda çalışması olmak.
70 İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Doçent 2 Gastroenteroloji Cerrahisi alanında doçent unvanına sahip olmak. İleri evre gastrik kanseri olan hastalarda perinöral invazyonun prognostik etkisi konusunda çalışması olmak.
71 İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Doçent 1 Kalp ve Damar Cerrahisi alanında doçent unvanına sahip olmak. Antikoagülan ilaçların yara iyileşmesi süreçleri üzerine etkileri konusunda çalışması olmak.
72 İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Doçent 2 Kalp ve Damar Cerrahisi alanında doçent unvanına sahip olmak. Kombine koroner revaskülerizasyona farklı yaklaşımların erken dönem sonuçları ile ilgili çalışması olmak.
73 İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Doçent 2 Kardiyoloji alanında doçent unvanına sahip olmak. Gensini skoru ile karotid arter stenozu arasındaki ilişki konusunda çalışması olmak.
74 İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Doçent 1 Kardiyoloji alanında doçent unvanına sahip olmak. İleri kalp yetmezliği olan hastalarda ana pulmoner arter çapının çıkan aort çapına oranının prognostik değeri konusunda çalışması olmak.
75 İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Doçent 1 Kardiyoloji alanında doçent unvanına sahip olmak. Abdominal aort anevrizmasında reaktif C protein/albümin oranının değerlendirilmesi konusunda çalışması olmak.
76 İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Doçent 2 Kardiyoloji alanında doçent unvanına sahip olmak. On- pump izole koroner arter bypass cerrahisi yapılan hastalarda atrial fibrilasyonun SYNTAX skoru ile tahmini konusunda çalışması olmak.
77 İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Doçent 2 Kardiyoloji alanında doçent unvanına sahip olmak. Aort stenozu olan hastalarda TAVI sonrası mortalitenin tahmininde fragmente QRS dalgasının kullanımı konusunda çalışması olmak.
78 İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Doçent 1 Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanında doçent unvanına sahip olmak. Ultrason eşliğinde kaudal blok ile pudental sinir bloğunun postoperatif aneljezik etkilerinin karşılaştırılması konusunda çalışması olmak.
79 İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Doçent 1 Kulak Burun Boğaz Hastalıkları alanında doçent unvanına sahip olmak. Vestibüler migrende vestibüler uyarılmış miyojenik potansiyellerin analizi konusunda çalışması olmak.
80 İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Doçent 2 Ortopedi ve Travmatoloji alanında doçent unvanına sahip olmak. Kompleks distal tibia kırıklarında sirküler eksternal fiksasyonun orta dönem sonuçları konusunda çalışması olmak.
81 İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları alanında doçent unvanına sahip olmak. Çocukluk çağı atopik dermatitin şiddeti ve sürekliliğinin tahmin edilmesinde periostin düzeyinin değerlendirilmesi konusunda çalışması olmak.
82 İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 1 Gastroenteroloji alanında doçent unvanına sahip olmak. Çölyak hastalığı ve Covid 19 pandemisi konusunda çalışması olmak.
83 İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Doçent 2 Radyoloji alanında doçent unvanına sahip olmak. Kadınlarda lomber vertebranın normal yaşlanması konusunda çalışması olmak.
84 İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Doçent 2 Radyoloji alanında doçent unvanına sahip olmak. Küçük renal kitlelerin ultrason eşliğinde perkütan mikrodalga ablasyonu konusunda çalışması olmak.
85 İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir SUAM Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyokimya Doçent 1 Tıbbi Biyokimya alanında doçent unvanına sahip olmak. Hipotiroidisi olan hastalarda serum galektin 3 düzeyinin değerlendirilmesi konusunda çalışması olmak.
86 İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir SUAM Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Mikrobiyoloji Doçent 2 Tıbbi Mikrobiyoloji alanında doçent unvanına sahip olmak. Karbapenem dirençli klebsiella pnömonisi izolatlarında karbapenamaz ve mcr-1 genlerinin araştırılması konusunda çalışması olmak.
87 İstanbul Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Doçent 1 Kulak Burun Boğaz Hastalıkları alanında doçent unvanına sahip olmak. Obez çocuklarda uyku apnesinin tahmin edilmesinde kan sayımı değerlerinin ve oranlarının kullanımı konusunda çalışması olmak.
88 İstanbul SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Doçent 1 Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında doçent unvanına sahip olmak. Gündüz yapılan sezaryen doğumların gece yapılanlara göre ikinci seviye laktogenez üzerine etkisi konusunda çalışması olmak.
89 İstanbul SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Doçent 1 Ortopedi ve Travmatoloji alanında doçent unvanına sahip olmak. Akut akromioklavikular dislokasyonların artroskopik fiksasyonu sonrası redüksiyon sıklığı konusunda çalışması olmak.
90 İstanbul SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında doçent unvanına sahip olmak. Vitamin D eksikliği olan çocuk hastalarda obstrüktif uyku apnesinin risk değerlendirmesi konusunda çalışması olmak.
91 İstanbul SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 2 Neonatoloji alanında doçent unvanına sahip olmak. Yeni doğanlarda serum vitamin D düzeyleri ile aort intima- media kalınlıkları arasındaki ilişki konusunda çalışması olmak.
92 İstanbul SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 2 İç Hastalıkları alanında doçent unvanına sahip olmak. Diyabette insülin tedavisinin erken dönem renal değişiklikler üzerine etkisi konusunda çalışması olmak.
93 İstanbul SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 2 Nefroloji alanında doçent unvanına sahip olmak. Renal transplantasyon yapılan hastalarda koroner arter kalsifikasyonu ve uzun dönem kardiyovasküler sonuçları konusunda çalışması olmak.
94 İstanbul SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Profesör 1 İç Hastalıkları (Tıbbi Onkoloji) alanında doçent unvanına sahip olmak. Pankreatik adenokarsinomun tanısında biyobelirteç olarak monosit kemoreaktan protein-1'in kullanımı konusunda çalışması olmak.
95 İstanbul SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Doçent 1 Kardiyoloji alanında doçent unvanına sahip olmak. Sirozu olan hastalarda pulmoner arter sertliğinin değerlendirilmesi konusunda çalışması olmak.
96 İstanbul SUAM Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyokimya Profesör 1 Biyokimya (Klinik Biyokimya ) alanında doçent unvanına sahip olmak. Düşük evreli gliomalarda dinamik tiyol/disülfit homeostazisi konusunda çalışması olmak.
97 İstanbul Sultan 2. Abdülhamid Han SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Doçent 2 Genel Cerrahi alanında doçent unvanına sahip olmak. Antral gastriti olan hastalarda intestinal metaplazi ile helikobakter pilori pozitifliğinin karşılaştırılması konusunda çalışması olmak.
98 İstanbul Sultan 2. Abdülhamid Han SUAM Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Doçent 2 Nöroloji alanında doçent unvanına sahip olmak. Etyolojisi bilinmeyen status epileptikusda antinöral antikorların araştırılması konusunda çalışması olmak.
99 İstanbul Şişli Hamidiye Etfal SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Doçent 1 Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanında doçent unvanına sahip olmak. Kolonoskopi prosedürlerinde sedasyon amaçlı ketamin kullanımı konusunda çalışması olmak.
100 İstanbul Şişli Hamidiye Etfal SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Doçent 2 Anesteziyoloji ve Reanimasyon alalnında doçent unvanına sahip olmak. Lokal anesteziklerin yara iyileşmesi üzerine etkileri konusunda çalışması olmak.
101 İstanbul Şişli Hamidiye Etfal SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Doçent 1 Genel Cerrahi alanında doçent unvanına sahip olmak. Mastalji etyolojisinin belirlenmesinde EMG bulgularının önemi konusunda çalışması olmak.
102 İstanbul Şişli Hamidiye Etfal SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Doçent 1 Göz Hastalıkları alanında doçent unvanına sahip olmak. İleri düzey miyopisi olanlarda optik koherans tomografi anjiyografisi bulguları konusunda çalışması olmak
103 İstanbul Şişli Hamidiye Etfal SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Doçent 2 Göz Hastalıkları alanında doçent unvanına sahip olmak. Okul çağındaki çocuklarda foveal gelişim üzerine prematüritenin etkisi konusunda çalışması olmak.
104 İstanbul Şişli Hamidiye Etfal SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Doçent 1 Kulak Burun Boğaz Hastalıkları alanında doçent unvanına sahip olmak. Koku fonksiyonu üzerine eksternal septoplasti yaklaşımının etkisi konusunda çalışması olmak.
105 İstanbul Şişli Hamidiye Etfal SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Doçent 2 Kulak Burun Boğaz Hastalıkları alanında doçent unvanına sahip olmak. Adenotonsiller hipertrofisi olan çocuklarda albüminüri konusunda çalışması olmak.
106 İstanbul Şişli Hamidiye Etfal SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Doçent 1 Kardiyoloji alanında doçent unvanına sahip olmak. Akut koroner sendromu olan yaşlı hastalarda hastane içi kanamalar konusunda çalışması olmak.
107 İstanbul Şişli Hamidiye Etfal SUAM Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Doçent 2 Radyoloji alanında doçent unvanına sahip olmak. Osteoid osteomanın bilgisayarlı tomografi destekli perkütan radyofrekansı ile ablasyonunun güvenilirliği konusunda çalışması olmak.
108 İstanbul Ümraniye SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Doçent 2 Genel Cerrahi alanında doçent unvanına sahip olmak. ERCP sonrası komplikasyonların risk faktörleri konusunda çalışması olmak.
109 İstanbul Ümraniye SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 1 Gastroenteroloji alanında doçent unvanına sahip olmak. Anti-TNF tedavisi sırasında hepatit B reaktivasyonu riski konusunda çalışması olmak.
110 İstanbul Ümraniye SUAM Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Doçent 1 Nöroloji alanında doçent unvanına sahip olmak. EEG kayıtları üzerine bölgesel paroksismal hızlı ritimlerin etkisi konusunda çalışması olmak.
111 İstanbul Ümraniye SUAM Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Doçent 1 Radyoloji alanında doçent unvanına sahip olmak. Lomber interlaminar pencerenin radyolojik anatomisi konusunda çalışması olmak.
112 İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi SUAM Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları Doçent 1 Göğüs Hastalıkları alanında doçent unvanına sahip olmak. Covid 19 hastalarında mortalitenin tahmin edilmesinde mediastinal lenfadenopatinin kullanımı konusunda çalışması olmak.
113 İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 Neonatoloji alanında doçent unvanına sahip olmak. Çok düşük doğum ağırlıklı prematüre bebeklerde beslenme intoleransı için oral klaritromisin tedavisi konusunda çalışması olmak.
114 İzmir Bozyaka SUAM Dahili Tıp Bilimleri Deri ve Zührevi Hastalıkları Doçent 2 Deri ve Zührevi Hastalıkları alanında doçent unvanına sahip olmak. Pigmentli bazal hücre karsinomunun mavi beyaz varyantı konusunda çalışması olmak.
115 İzmir Bozyaka SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 1 İç Hastalıkları alanında doçent unvanına sahip olmak. Polikistik over sendromunda miyonektin düzeyleri ile metabolik ve hormonal düzensizliklerin ilişkisi konusunda çalışması olmak.
116 İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 2 Çocuk Yoğun Bakımı yan dal uzmanı olup Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında doçent unvanına sahip olmak. Karaciğer hasarı olan çocuklarda N-Asetil sistein tedavisi ile hepatik iyileşme arasındaki ilişki konusunda çalışması olmak.
117 İzmir Tepecik SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Doçent 2 Göz Hastalıkları alanında doçent unvanına sahip olmak. Epiretinal membran cerrahisi sonrası retinal vasküler yapının değerlendirilmesi konusunda çalışması olmak.
118 İzmir Tepecik SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Doçent 2 Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında doçent unvanına sahip olmak. Gebelerde embriyo implantasyonu üzerine nikotin maruziyetinin etkileri konusunda çalışması olmak.
119 İzmir Tepecik SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Doçent 1 Kulak Burun Boğaz Hastalıkları alanında doçent unvanına sahip olmak. Çocuklarda tonsillektomi sonrası sekonder kanamanın risk faktörleri konusunda çalışması olmak.
120 Kayseri Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Doçent 2 Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında doçent unvanına sahip olmak. Doğum öncesi fetal ağırlığın ultrasonografik olarak tahmin edilmesi konusunda çalışması olmak.
121 Şanlıurfa Mehmet Akif İnan SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 2 Gastroenteroloji alanında doçent unvanına sahip olmak. İntraabdominal nörojenik tümörlerin klinikopatolojik karakteristikleri konusunda çalışması olmak.