Sağlık Bilimleri Üniversitesi 6 Öğretim Elemanı ve 408 Öğretim Üyesi alacak

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI


Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 02.11.2018 tarih ve 30583 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik hükümleri, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi hükümleri ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır. İlan edilen kadrolara uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların “Başlıca Araştırma Eseri” ile birlikte başvurusunu aşağıda belirtilen açıklamaya göre ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde online olarak yapmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların başvurusunu aşağıda belirtilen açıklamaya göre ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde online olarak yapmaları gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların başvurusunu aşağıda belirtilen açıklamaya göre ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde online olarak yapmaları gerekmektedir.

Öğretim Üyesi Kadroları için Başvuru Şekli Diğer Açıklamalar ve Önemli Hususlar

1- Adaylar başvurularını, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde https://akbys.sbu.edu.tr adresi üzerinden Sağlık Bilimleri Üniversitesi Akademik Bilgi Yönetim Sistemini (AKBYS) kullanarak elektronik ortamda online olarak yapacaklardır. Başvuru sırasında başvuruya esas bilimsel faaliyetlerin yanı sıra kimlik ve istenilen diğer onaylı belgelerin eksiksiz olarak sisteme okunaklı şekilde yüklenmesi gerekmektedir. Şahsen veya posta/kargo ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

2- Adaylar https://akbys.sbu.edu.tr adresinden seçecekleri giriş yöntemiyle sisteme giriş yaparak özgeçmiş ve bilimsel faaliyetleri ile diğer bilgi ve belgelerini sistem menülerini kullanarak sisteme yükledikten sonra atanmak istedikleri kadro için başvuru talebi oluşturacaklardır. Adayların başvuru talebi ile oluşturacakları Aday Özgeçmiş ve Bilimsel Faaliyet Dosyasını başvuru gönderme ve izleme menüsü üzerinden açık ilanda yer alan ilgili kadro ile ilişkilendirip başvuru gönder ikonu ile başvurusunu onay işlemi için göndermesi gerekmektedir. (Not: Herhangi bir ilana yapılmış olan başvuru aday tarafından olası hatalar için ilanın açık kaldığı süre içerisinde gerekçe belirtilerek geri çekilebilir ve tekrar onay işlemi için gönderilebilir.) Başvuran adayların Başvuru İçin Gerekli Belgeler sayfasında yer alan "CV, Resim, Kimlik Belgesi, Yabancı Dil Belgesi, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/uzmanlık, Yan Dal Uzmanlık, Doçentlik Belgesi, Askerlik Durum Belgesi, (Erkek adaylar için), Hizmet Belgesi (Çalıştığı kurumdan alınan onaylı belge olacak), Yurtdışından alınmış diplomalar için Denklik Belgesi" belgelerini eksiksiz yüklemeleri gerekmektedir.

3- Evrak incelemesi ilgili komisyonca adayın online başvuruda sisteme yüklediği belgeler üzerinden yapılacak olup başvuruya esas ve istenilen nitelikte olmayan belgelerin tespit edilmesi halinde adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır. 

Dicle Üniversitesi 33 Öğretim Üyesi alım ilanı Dicle Üniversitesi 33 Öğretim Üyesi alım ilanı

 

SIRA NO BİRİM BÖLÜM ANABİLİM DALI UNVAN DRC ARANAN ŞARTLAR
1 Gülhane Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kardiyopulmoner Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doktor Öğretim Üyesi 5 Fizyoterapi            ve            Rehabilitasyon programında     doktora     yapmış     olmak. Kronik    boyun    ağrısı    olan    hastalarda servikal  stabilizasyon  egzersizi  ile  klasik masajın etkisi konusunda çalışması olmak.
2 Gülhane Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Bilimleri Halk Sağlığı Hemşireliği Doktor Öğretim Üyesi 3 Halk    Sağlığı    Hemşireliği    programında doktora  yapmış  olmak.  Yetişkinlerde  kas iskelet ağrısı ile ilişkili faktörler ve postür profilleri konusunda çalışması olmak.
3 Gülhane Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Bilimleri Onkoloji Hemşireliği Doktor Öğretim Üyesi 2 Hemşirelik  programında  doktora  yapmış olmak.  Hemşirelik öğrencilerinin   sosyal medya   bağımlılığı   konusunda   çalışması olmak.
4 Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Toplum Beslenmesi Doktor Öğretim Üyesi 3 Beslenme     ve     Diyetetik     programında doktora    yapmış    olmak.    Gebelerin    ve doğurganlık yaşında olanların folik asit ve folat  alımı  konusunda  farkındalıkları  ve bilgi       düzeylerinin      değerlendirilmesi konusunda çalışması olmak.
5 Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi Ortez ve Protez Ortez ve Protez Doktor Öğretim Üyesi 3 Fizik       Tedavi       ve       Rehabilitasyon programında doktora yapmış olmak. Erken dönem  Duchenne  musküler  disrofisi  olan çocuklarda   pulmoner   ve   üst   ekstremite fonksiyonları ile ilgili çalışması olmak.
6 Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi Ortez ve Protez Ortez ve Protez Doktor Öğretim Üyesi 3 Fizyoterapi     ve     Rehabilitasyon     lisans mezunu     olup     Fizyoloji     programında doktora  yapmış  olmak.  Yaşlılarda  sürüş becerisi       üzerine       alışılmış       fiziksel aktivitenin   etkileri   konusunda   çalışması olmak.
7 Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Sosyal Hizmet Doktor Öğretim Üyesi 2 Klinik Odaklı Sosyal Hizmet programında doktora  yapmış  olmak.  Dikkat  bozukluğu olan  hiperaktif  çocuklarda  kötü  muamele ve  ilişkili  faktörler  konusunda  çalışması olmak.
8 Gülhane Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Doçent 1 Anesteziyoloji  ve  Reanimasyon  alanında doçent  unvanına  sahip  olmak.  Kronik  bel ağrısında   ultrasonografi   ve     fluoroskopi eşliğinde          epidural          enjeksiyonun karşılaştırılması      konusunda      çalışması olmak.
9 Gülhane Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Profesör 1 Plastik,  Rekonstrüktif  ve  Estetik  Cerrahi alanında   doçent   unvanına   sahip   olmak. Yanık     modelinde     apoptozis     üzerine subkutan       mezankimal       kök       hücre enjeksiyonunun etkisi konusunda çalışması olmak.
10 Gülhane Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Hematoloji) alanında   doçent   unvanına   sahip   olmak. Beta-talesemi      majör      hastalığı      olan çocuklarda plazma asimetrik dimetilarjinin seviyeleri konusunda çalışması olmak.
11 Gülhane Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Doçent 1 Kardiyoloji    alanında    doçent    unvanına sahip     olmak.     Koroner     risk     skoru sistemlerinin   koroner   arter   hastalığının ciddiyetini tahmin etmede karşılaştırılması konusunda çalışması olmak.
12 Gülhane Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Nükleer Tıp Doçent 1 Nükleer   Tıp   alanında   doçent   unvanına sahip  olmak.    Akut  osteomiyelit  şüphesi olan       hastalardaki       tanı       testlerinin karşılaştırılması      konusunda      çalışması olmak.
13 Gülhane Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Radyasyon Onkolojisi Profesör 1 Radyasyon   Onkolojisi   alanında    doçent unvanına   sahip   olmak.   Küçük   hücreli olmayan       akciğer       kanseri       adrenal metastazlarının     tedavisinde     sterotaktik radyoterapinin                  değerlendirilmesi konusunda çalışması olmak.
14 Gülhane Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Radyasyon Onkolojisi Profesör 1 Radyasyon   Onkolojisi   alanında    doçent unvanına  sahip  olmak.  Tekrarlayan  beyin metastazlarında    fraksiyone    stereotaktik radyocerrahisinin    kullanımı    konusunda çalışması olmak.
15 Gülhane Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Fizyoloji Doktor Öğretim Üyesi 3 Fizyoloji  alanında  tıpta  uzmanlık  yapmış olmak.    Asetaminofenin    neden    olduğu karaciğer      toksisitesinde      mitokondrial transplantasyonun      etkileri      konusunda çalışması olmak.
16 Gülhane Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyokimya Profesör 1 Biyokimya  (Klinik  Biyokimya)  alanında doçent  unvanına  sahip  olmak.  Covid  19 hastalarında  eritrosit  membranı  yağ  asidi kompozisyonlarının interlökin 6 ile ilişkisi konusunda çalışması olmak.
17 Hamidiye Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Protetik Diş Tedavisi Doktor Öğretim Üyesi 1 Protetik Diş Tedavisi programında doktora yapmış olmak. Farklı kalınlıklarda yüksek ve    yarı    translusent    zirkonya    üzerine kaplama ve hidrotermal yaşlanmanın etkisi konusunda çalışması olmak.
18 Hamidiye Eczacılık Fakültesi Temel Eczacılık Bilimleri Farmasötik Mikrobiyoloji Doktor Öğretim Üyesi 3 Biyoloji    programında    doktora    yapmış olmak. İndol amid        türevlerinin antimikrobiyal  özelliklerinin değerlendirilmesi konusunda   çalışması olmak.
19 Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Doktor Öğretim Üyesi 3 Afet  Tıbbı  programında  doktora  yapmış olmak.  Kitlesel toplanmada    tıbbi sonuçların   analizi   konusunda   çalışması olmak.
20 Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ortopedik Fizyoterapi Profesör 1 Fizyoterapi   ve   Rehabilitasyon   alanında doçent  unvanına  sahip  olmak.  Ligament rekonstrüksiyonu   yapılan   hastalarda   alt ekstremite    egzersizlerinin  kas  gerginliği üzerine etkisi konusunda çalışması olmak.
21 Hamidiye Uluslararası Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Tıbbi Farmakoloji Doktor Öğretim Üyesi 3 Tıbbi     Farmakoloji     veya     Farmakoloji programında  doktora  yapmış  olmak.  Beta 3 adrenerjik reseptör agonisti kullanımının depresyon,  anksiyete,  öğrenme  ve  hafıza üzerine etkisi konusunda çalışması olmak.
22 Hamidiye Uluslararası Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyoloji Doktor Öğretim Üyesi 3 Biyoteknoloji programında doktora yapmış olmak.      Alzheimer      hastalığının      erken döneminde periferal lenfositlerin mitokondrial kayıpları konusunda çalışması olmak
23 İzmir Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Fizyoloji Doçent 1 Tıp    Fakültesi    mezunu    olup    Fizyoloji alanında   doçent   unvanına   sahip   olmak. Covid   19'a   karşı   at   orjinli   hiperimmün serum üretimi konusunda çalışması olmak.
24 Savunma Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Hava ve Uzay Hekimliği Doktor Öğretim Üyesi 1 Hava  ve  Uzay  Hekimliği  uzmanı  olmak. Hipobarik hipoksi eğitiminde dekompresyon hastalığı    insidansı    konusunda    çalışması olmak.
25 Adana Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Profesör 1 Algoloji       yan       dal       uzmanı       olup Anesteziyoloji  alanında  doçent  unvanına sahip    olmak.    Sinir    hasarı    bölgesinde metilprednizolon ile nöropatik ağrı tedavisi
konusunda çalışması olmak.
26 Adana Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Doçent 1 Anesteziyoloji  ve  Reanimasyon  alanında doçent        unvanına        sahip        olmak. İntraabdominal  sepsisi  olan  yoğun  bakım hastalarında         mortalite         tahmininde RDW'nin    önemi    konusunda    çalışması
olmak.
27 Adana Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Doçent 1 Beyin  ve  Sinir  Cerrahisi  alanında  doçent unvanına sahip olmak. Serebral anevrizma rüptüründe      miyeloperoksidazın      etkisi
konusunda çalışması olmak.
28 Adana Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Profesör 1 Gastroenteroloji  Cerrahisi  alanında  doçent unvanına sahip olmak. Covid 19 pandemisi sırasında   elektif   gastrointestinal   kanser cerrahisi   fizibilitesinin   değerlendirilmesi
konusunda çalışması olmak.
29 Adana Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Doçent 1 Genel  Cerrahi  alanında  doçent  unvanına sahip  olmak.  Tekrarlayan  yetmezlik  için ikiden         fazla         karaciğer         grefti retransplantasyonu   konusunda   çalışması olmak.
30 Adana Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Profesör 1 Cerrahi   Onkoloji   yan   dal   uzmanı   olup Genel  Cerrahi  alanında  doçent  unvanına sahip  olmak.  Agressif  ve  malign  meme yumuşak  doku  tümörlerinin  etkin  tedavisi
konusunda çalışması olmak.
31 Adana Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Doçent 1 Kadın   Hastalıkları   ve   Doğum   alanında doçent   unvanına   sahip  olmak.   Sezaryen sırasında tubal sterilizasyon ile ilgili klinik
ve demografik analiz çalışması olmak.
32 Adana Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Doçent 2 Kadın   Hastalıkları   ve   Doğum   alanında doçent   unvanına   sahip   olmak.   Doğum sonrası  kemik  mineral  yoğunluğu  üzerine hyperemesis         gravidarumun         etkisi
konusunda çalışması olmak.
33 Adana Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Doçent 2 Kulak  Burun  Boğaz  Hastalıkları  alanında doçent  unvanına  sahip  olmak.  Çocuklarda adenoid   hipertropiye   yatkınlık   ile   gen polimorfizmi  arasındaki  ilişki  konusunda
çalışması olmak.
34 Adana Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Doçent 1 Ortopedi  ve  Travmatoloji  alanında  doçent unvanına   sahip   olmak.   Kemik   kırıkları olan   yaşlı   hastalarda   glukagon   benzeri peptit     ile     vitamin     D     düzeylerinin değerlendirilmesi     konusunda     çalışması
olmak.
35 Adana Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Doçent 2 Ortopedi  ve  Travmatoloji  alanında  doçent unvanına   sahip   olmak.   Gonatrozu   olan hastalarda  ünikondiler  diz  artroplastisinin sonuçları      üzerine      obezitenin      etkisi
konusunda çalışması olmak.
36 Adana Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Doçent 2 Ortopedi  ve  Travmatoloji  alanında  doçent unvanına     sahip     olmak.     Elde     kitlesi olanların   analizi   ve   tedavi   metodlarının değerlendirilmesi     konusunda     çalışması
olmak.
37 Adana Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Acil Tıp Profesör 1 Acil  Tıp  alanında  doçent  unvanına  sahip olmak.   Organofosfat   zehirlenmesi   olan hastalarda   genotoksisite   ve   sitotoksisite konusunda çalışması olmak.
38 Adana Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 Çocuk   Acil   alanında   doçent   unvanına sahip   olmak.   Akrep   sokan   çocuklarda miyokardit  ve    erken  kardiyak  belirteçler
konusunda  çalışması olmak.
39 Adana Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Enfeksiyon Hastalıkları Doçent 1 Enfeksiyon      Hastalıkları      ve      Klinik Mikrobiyoloji   alanında   doçent   unvanına sahip  olmak.  HBsAG  ve  AntiHBs  pozitif kronik  hepatit  B  hastalarında  gen  analizi
konusunda çalışması olmak.
40 Adana Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 1 Nefroloji  alanında  doçent  unvanına  sahip olmak.  Yoğun  bakımda  çoklu  antibiyotik direncine  sahip  mikroorganizmalara  karşı kullanılan  antibiyotik  tedavisinin  prognoz ve     nefrotoksisiteye     etkisi     konusunda çalışması olmak.
41 Adana Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 1 Gastroenteroloji  alanında  doçent  unvanına sahip olmak. Tip 2 diyabeti olan hastaların kolonoskopiye    hazırlanmasında    otonom nöropatinin   etkisi   konusunda   çalışması
olmak.
42 Adana Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 2 Geriatri  alanında  doçent  unvanına  sahip olmak.  Yaşlılarda  alt  taraf  kas  kitlesi  ve gerginliği     konusunda     toplum     temelli validasyon çalışması olmak.
43 Adana Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 2 Hematoloji alanında doçent unvanına sahip olmak.    Covid    19    pandemisi    ile    kan grupları     arasındaki     ilişki     konusunda çalışması olmak.
44 Adana Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 2 İç    Hastalıkları    (Hematoloji)    alanında doçent    unvanına    sahip    olmak.    Renal yetmezliği      olan      multipli      miyelom hastalarının   değerlendirilmesi   konusunda
çalışması olmak.
45 Adana Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Doçent 1 Kardiyoloji    alanında    doçent    unvanına sahip  olmak.  Çıkan  aort  anevrizması  olan hastalarda    miyokardiyal    repolarizasyon değişikliği konusunda çalışması olmak.
46 Adana Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Doçent 1 Kardiyoloji    alanında    doçent    unvanına sahip   olmak.   Miyokart   enfarktüsü   olan hastalarda   anjiyografi   sonrası   no-reflow tahmininde       vitamin       D       düzeyinin kullanılması konusunda çalışması olmak.
47 Adana Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Doçent 2 Kardiyoloji    alanında    doçent    unvanına sahip    olmak.    TAVI    sonrası    mortalite üzerine    nutrisyonel    indekslerin    etkisi konusunda çalışması olmak.
48 Adana Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Doçent 2 Klinik  Nörofizyoloji  yan  dal  uzmanı  olup Nöroloji  alanında  doçent  unvanına  sahip olmak. İntramusküler enjeksiyon nedeniyle oluşan siyatik sinir hasarında sinir ileti hızı ve     nöropatik     ağrı     arasındaki     ilişki konusunda çalışması olmak.
49 Adana Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Doçent 1 Çocuk  Radyolojisi  yan  dal  uzmanı  olup Radyoloji  alanında  doçent  unvanına  sahip olmak. Covid 19 hastalığı olan çocuklarda görüntüleme       bulgularının       sistematik değerlendirilmesi     konusunda     çalışması olmak.
50 Adana Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Profesör 1 Radyodiagnostik alanında doçent unvanına sahip     olmak.     Safen     venlerin     lazer ablasyonu sonrası kronik venöz yetersizlik semptomlarının    erken    klinik    sonuçları
konusunda çalışması olmak.
51 Adana Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Doçent 2 Radyodiagnostik alanında doçent unvanına sahip olmak. Hidatik karaciğer hastalığı ile ilişkili  Budd-Chiari  sendromu  konusunda çalışması olmak.
52 Adana Şehir SUAM Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyokimya Doçent 2 Tıbbi Biyokimya alanında doçent unvanına sahip    olmak.    Serum    nöron    spesifik enolazın   biyolojik   farklılığı   ve   referans değerlerindeki        değişim        konusunda çalışması olmak.
53 Ankara Atatürk Senatoryum SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Profesör 1 Anesteziyoloji  alanında  doçent  unvanına sahip  olmak.  Torasik  paravertebral  blok altında video destekli torakoskopik cerrahi
konusunda çalışması olmak.
54 Ankara Atatürk Senatoryum SUAM Dahili Tıp Bilimleri Acil Tıp Doçent 1 Acil  Tıp  alanında  doçent  unvanına  sahip olmak.        Şehirlerdeki        acil        servis başvurularında   Covid   19   pandemisinin
etkisi konusunda çalışması olmak.
55 Ankara Atatürk Senatoryum SUAM Dahili Tıp Bilimleri Aile Hekimliği Doçent 2 Aile   Hekimliği   alanında   doçent   unvanına sahip     olmak.     Silica     maruziyeti     olan çalışanlarda          dinamik          disülfid/tiyol homeostazisinin  değerlendirilmesi  konusunda çalışması olmak.
56 Ankara Atatürk Senatoryum SUAM Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları Doçent 1 Göğüs     Hastalıkları     alanında     doçent unvanına  sahip  olmak.  Covid  19  sonrası semptomları etkileyen faktörler konusunda
çalışması olmak.
57 Ankara Atatürk Senatoryum SUAM Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları Doçent 1 Göğüs     Hastalıkları     alanında     doçent unvanına        sahip        olmak.        KOAH değerlendirme       testi       ile       pulmoner rehabilitasyonun  etkinliğini  değerlendirme
konusunda çalışması olmak.
58 Ankara Atatürk Senatoryum SUAM Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Doçent 2 Nöroloji  alanında  doçent  unvanına  sahip olmak.  Acil  servislerde  akut  migren  ile ilişkili   baş   ağrılarının   tedavisinde   geniş oksipital      sinir      blokajının      etkinliği konusunda çalışması olmak.
59 Ankara Atatürk Senatoryum SUAM Dahili Tıp Bilimleri Nükleer Tıp Profesör 1 Nükleer   Tıp   alanında   doçent   unvanına sahip    olmak.    Tüberküloz    plörizisinin malign      mezoteliomadan      ayrılmasında PET/CT'nin    rolü    konusunda    çalışması
olmak.
60 Ankara Atatürk Senatoryum SUAM Dahili Tıp Bilimleri Nükleer Tıp Doçent 2 Nükleer   Tıp   alanında   doçent   unvanına sahip  olmak.  Göğüs  duvarının  nörolojik tümörleri      ve      mediastinal      kitlelerin değerlendirilmesinde     PET/CT'nin     rolü
konusunda çalışması olmak.
61 Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Doçent 1 Anesteziyoloji  ve  Reanimasyon  alanında doçent        unvanına        sahip        olmak. Laparoskopik      kolesistektomi      yapılan hastalarda  fast-track  anestezi  uygulaması
konusunda çalışması olmak.
62 Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Profesör 1 Anesteziyoloji  alanında  doçent  unvanına sahip     olmak.     Nazal     cerrahi     sonrası ajitasyonda         deksmedetomidin         ve remifentanil infüzyonunun karşılaştırılması
konusunda çalışması olmak.
63 Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Doçent 2 Anesteziyoloji  ve  Reanimasyon  alanında doçent unvanına sahip olmak. Kraniyotomi sonrası  melatonin  düzeyi  ve  enflamatuvar cevap    üzerine    uyku    kalitesinin    etkisi
konusunda çalışması olmak.
64 Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Doçent 2 Anesteziyoloji  ve  Reanimasyon  alanında doçent        unvanına        sahip        olmak. Laporoskopik   inguinal    herni   tamirinde erektör   spina   plan   bloğunun   analjezik
etkisi konusunda çalışması olmak.
65 Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Doçent 1 Beyin  ve  Sinir  Cerrahisi  alanında  doçent unvanına   sahip   olmak.   Cerrahi   olarak rezeke   edilen   anaplastik   astrositoma   ve gliablastomanın      sonuçları      konusunda
çalışması olmak.
66 Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Doçent 1 Göz Hastalıkları alanında doçent unvanına sahip  olmak.  Prematüre  retinopatisi  olan hastalarda  avasküler  fibröz  membran  ile ilişkili  risk  faktörleri  konusunda  çalışması
olmak.
67 Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Doçent 2 Göz Hastalıkları alanında doçent unvanına sahip    olmak.    Obstrüktif    uyku    apnesi sendromunda oküler yüzey  üzerine pozitif hava  yolu  basıncının  uzun  süreli  etkileri konusunda çalışması olmak.
68 Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Doçent 2 Göz Hastalıkları alanında doçent unvanına sahip  olmak.  Kontakt  lens  kullanımında zorlanan    hastalarda    korneal    konfokal mikroskopi     ile     kuru     göz     bulguları
konusunda çalışması olmak.
69 Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Doçent 1 Kulak  Burun  Boğaz  Hastalıkları  alanında doçent  unvanına  sahip  olmak.  İdiyopatik ani      işitme      kaybında      intratimpanik deksametazon       kullanımı       konusunda
çalışması olmak.
70 Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Doçent 1 Ortopedi  ve  Travmatoloji  alanında  doçent unvanına  sahip  olmak.  Üst  ekstremitenin glomus   tümörleri   konusunda   çalışması olmak.
71 Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Profesör 1 Ortopedi  ve  Travmatoloji  alanında  doçent unvanına  sahip  olmak.  Artroskopi  sonrası analjezi  için  farklı  türden  ilaç  etkilerinin karşılaştırılması      konusunda      çalışması
olmak.
72 Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Tıbbi Patoloji Doçent 1 Tıbbi  Patoloji  alanında  doçent  unvanına sahip olmak. Merkezi sinir sistemi  primer lenfomalarının        stereotaktik        biyopsi bulgularının  analizi  konusunda  çalışması
olmak.
73 Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Profesör 1 Üroloji   alanında   doçent   unvanına   sahip olmak.    Retrograd    intrarenal    cerrahide litotripsi  üzerine  farklı  lazer  cihazlarının etkisi konusunda çalışması olmak.
74 Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM Dahili Tıp Bilimleri Deri ve Zührevi Hastalıkları Doçent 2 Deri   ve   Zührevi   Hastalıkları   alanında doçent        unvanına        sahip        olmak. Kortikotropin          salgılatıcı          hormon sisteminin   liken   planus   patogenezindeki
rolü konusunda çalışması olmak.
75 Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM Dahili Tıp Bilimleri Deri ve Zührevi Hastalıkları Profesör 1 Dermatoloji    alanında    doçent    unvanına sahip  olmak.  İki  yaş  altındaki  çocuklarda atopik  dermatit  tedavisinde  hidrokortizon asetatın    etkinliği    konusunda    çalışması
olmak.
76 Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları Doçent 2 Göğüs     Hastalıkları     alanında     doçent unvanına       sahip       olmak.       Solunum yetmezliği      tedavisi      gören      geriatrik hastalarda         nütrisyon         indekslerinin karşılaştırılması      konusunda      çalışması olmak.
77 Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Profesör 1 İç  Hastalıkları  (Nefroloji) alanında  doçent unvanına    sahip    olmak.    Covid    19'lu hemodiyaliz      hastalarının      tedavisinde yoğun     bakıma     gidiş     ve     mortalite bakımından        nötrofil/lenfosit    oranının
önemi konusunda çalışması olmak.
78 Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 1 Tıbbi  Onkoloji  alanında  doçent  unvanına sahip  olmak.  Enflamatuar  parametrelerin ileri  düzey  meme  kanserinin  neoadjuvan kemoterapiye cevabı ile ilişkisi konusunda
çalışması olmak.
79 Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 1 Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları alanında   doçent   unvanına   sahip   olmak. Belirleyici stioloji sonuçları olmayan tiroid modüllerinde    preoperatif    elestografinin
tanı değeri konusunda çalışması olmak.
80 Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 2 Hematoloji alanında doçent unvanına sahip olmak.   Kronik   lenfositik   lösemisi   olan hastalarda         CD25         ekspresyonunun otoimmünite      ile      ilişkisi      konusunda
çalışması olmak.
81 Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 2 Tıbbi  Onkoloji  alanında  doçent  unvanına sahip   olmak.   Testiküler   tümörlerin   ileri evrelerinin           tahmin           edilmesinde hematolojik    enflamasyon    belirteçlerinin
kullanımı konusunda çalışması olmak.
82 Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 1 Romatoloji alanında doçent unvanına sahip olmak.    Behçet    hastalarında    ultrasonik radyofrekansı  ile  subklinik  aterosklerozun değerlendirilmesi     konusunda     çalışması
olmak.
83 Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 2 Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları alanında   doçent   unvanına   sahip   olmak. Kronik      pankreatiti      olan      hastalarda glutamik  asit  dekarboksilazın  tanı  değeri
konusunda çalışması olmak.
84 Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Doçent 1 Kardiyoloji    alanında    doçent    unvanına sahip olmak. Akut koroner sendromu olan hastalarda   düzeltilmiş   QT   intervali   ile nötrofil/lenfosit    oranı    arasındaki    ilişki konusunda çalışması olmak.
85 Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Doçent 1 Kardiyoloji    alanında    doçent    unvanına sahip olmak. Kalp yetmezliğinde kardiyak resenkronizasyon        tedavisinin        etkisi
konusunda çalışması olmak.
86 Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Doçent 2 Kardiyoloji    alanında    doçent    unvanına sahip olmak. Akut pulmoner embolisi olan hastaların   uzun   süreli   takibinde   serum albümün   düzeylerinin   prognostik   önemi
konusunda çalışması olmak.
87 Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Doçent 2 Kardiyoloji    alanında    doçent    unvanına sahip  olmak.  Artmış  nabız  basıncı    olan hipertansif hastalarda atrial ileti zamanında oluşan   değişimler   konusunda   çalışması olmak.
88 Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Doçent 2 Kardiyoloji    alanında    doçent    unvanına sahip olmak. Miyokard enfarktüsü geçiren hastalarda       sol       ventrikül       sistolik fonksiyonunun       tahmin       edilmesinde kopeptin  düzeyinin  kullanımı  konusunda
çalışması olmak.
89 Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Doçent 1 Nöroloji  alanında  doçent  unvanına  sahip olmak.  Epileptik  hastalarda  uyku  kalitesi ile     klinik     bulgular     arasındaki     ilişki
konusunda çalışması olmak.
90 Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Doçent 2 Nöroloji  alanında  doçent  unvanına  sahip olmak.    Migren    hastalarında    komorbid fibromiyalji konusunda çalışması olmak.
91 Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM Dahili Tıp Bilimleri Nükleer Tıp Doçent 2 Nükleer   Tıp   alanında   doçent   unvanına sahip        olmak.        Diferansiye        tiroid kanserlerinde   tiroidektomi   sonrası   tiroid dokusu    kalıntısını    etkileyen    faktörler
konusunda çalışması olmak.
92 Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Doçent 1 Radyoloji  alanında  doçent  unvanına  sahip olmak.  Akut  pankreatit  üzerine  vücut  yağ dağılımı  ile  iskelet  kası  ve  kas  kalitesinin
etkileri konusunda çalışması olmak.
93 Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Doçent 2 Radyoloji  alanında  doçent  unvanına  sahip olmak.     Doppler     ultrasonografisi     ile ameliyat   öncesi   önkol   arterlerinin   akım karakteristiklerinin                   belirlenmesi konusunda çalışması olmak.
94 Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Doçent 2 Radyoloji  alanında  doçent  unvanına  sahip olmak.   Yaşlı   hastaların   travma   ilişkili lezyonlarının          radyolojik          görüntü karekteristikleri      konusunda      çalışması
olmak.
95 Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Profesör 1 Radyodiagnostik alanında doçent unvanına sahip   olmak.   İnaktive   Covid   19   aşısı sonrası    ipsilateral   lenfadenopati    sıklığı
konusunda çalışması olmak.
96 Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM Dahili Tıp Bilimleri Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 Psikiyatri    (Erişkin    Psikiyatri)    alanında doçent        unvanına        sahip        olmak. Mültecilerin  mental  sağlık  gereksinimleri
konusunda çalışması olmak.
97 Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM Dahili Tıp Bilimleri Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 Ruh    Sağlığı    ve    Hastalıkları    alanında doçent    unvanına    sahip    olmak.    Erkek şizofrenlerde  antipsikotik  ilaçların  kemik mineral yoğunluğu  ve  cinsiyet  hormonları
üzerine etkisi konusunda çalışması olmak.
98 Ankara Dr. Abdurrahman Yurtarslan Onkoloji SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Doçent 1 Genel  Cerrahi  alanında  doçent  unvanına sahip       olmak.       Metilentetrahidrofolat redüktaz  polimorfizmi  ile  safra  ve  üriner sistem   taşı   ilişkisi   konusunda   çalışması
olmak.
99 Ankara Dr. Abdurrahman Yurtarslan Onkoloji SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Doçent 1 Kalp  ve  Damar  Cerrahisi  alanında  doçent unvanına      sahip      olmak.      Senkronize laparaskopik   kolesistektomi   ile   koroner arter        revaskülarizasyonunun        klinik
sonuçları üzerine çalışması olmak.
100 Ankara Dr. Abdurrahman Yurtarslan Onkoloji SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Doçent 1 Kulak  Burun  Boğaz  Hastalıkları  alanında doçent unvanına sahip olmak. Nazofarinks kanserinin   gecikmiş   komplikasyonlarının önlenmesinde         doz         modülasyonlu radyoterapinin        etkinliği        konusunda
çalışması olmak.
101 Ankara Dr. Abdurrahman Yurtarslan Onkoloji SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Doçent 2 Kulak  Burun  Boğaz  Hastalıkları  alanında doçent unvanına sahip olmak. Radyoterapi sonrası  temporamandibuler  eklem  üzerine PRP    uygulamasının    etkisi    konusunda
deneysel çalışması olmak.
102 Ankara Dr. Abdurrahman Yurtarslan Onkoloji SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Doçent 1 Üroloji   alanında   doçent   unvanına   sahip olmak.    Berrak    hücreli    renal    hücreli karsinomda  preoperatif  yüksek  duyarlıklı C-reaktif    proteininin    ve    prokalsitonin düzeylerinin  değerlendirilmesi  konusunda
çalışması olmak.
103 Ankara Dr. Abdurrahman Yurtarslan Onkoloji SUAM Dahili Tıp Bilimleri Enfeksiyon Hastalıkları Profesör 1 Enfeksiyon      Hastalıkları      ve      Klinik Mikrobiyoloji   alanında   doçent   unvanına sahip    olmak.    Covid    19    hastalarında vitamin  D  düzeyleri  konusunda  çalışması
olmak.
104 Ankara Dr. Abdurrahman Yurtarslan Onkoloji SUAM Dahili Tıp Bilimleri Enfeksiyon Hastalıkları Doçent 1 Enfeksiyon      Hastalıkları      ve      Klinik Mikrobiyoloji   alanında   doçent   unvanına sahip  olmak.  Lenfoması  olan  hastalarda hepatit   B   ve   C   virüsleri   seroprevelansı
konusunda çalışması olmak.
105 Ankara Dr. Abdurrahman Yurtarslan Onkoloji SUAM Dahili Tıp Bilimleri Enfeksiyon Hastalıkları Doçent 2 Enfeksiyon      Hastalıkları      ve      Klinik Mikrobiyoloji   alanında   doçent   unvanına sahip   olmak.   Hepatit   C   taraması   ve   3. basamak hastaneye   yönlendirilme ihtiyacı
konusunda çalışması olmak.
106 Ankara Dr. Abdurrahman Yurtarslan Onkoloji SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Profesör 1 Kardiyoloji    alanında    doçent    unvanına sahip    olmak.    Konektif    doku    hastalığı olanlarda   TAVI   uygulaması   konusunda
çalışması olmak.
107 Ankara Dr. Abdurrahman Yurtarslan Onkoloji SUAM Dahili Tıp Bilimleri Radyasyon Onkolojisi Doçent 2 Radyasyon   Onkolojisi   alanında    doçent unvanına  sahip  olmak.  Osteolitik  kemik metastazları      olan      hastalarda      kemik turnover     belirteçleri     üzerine     palyatif radyoterapinin  etkisi  konusunda  çalışması
olmak.
108 Ankara Dr. Abdurrahman Yurtarslan Onkoloji SUAM Dahili Tıp Bilimleri Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 Ruh    Sağlığı    ve    Hastalıkları    alanında doçent  unvanına  sahip  olmak.  Kök  hücre transplantasyonu   periyodunda   psikiyatrik konsültasyon  ihtiyacının  tahmin  edilmesi
konusunda çalışması olmak.
109 Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
SUAM
Cerrahi Tıp Bilimleri Çocuk Cerrahisi Doçent 1 Çocuk Cerrahisi alanında doçent unvanına sahip olmak. Nekrotizan enterekolitte dual enerjili   bilgisayarlı   tomografinin   tanısal
değeri hakkında çalışması olmak.
110 Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
SUAM
Cerrahi Tıp Bilimleri Çocuk Cerrahisi Doçent 2 Çocuk Cerrahisi alanında doçent unvanına sahip olmak. İntestinal iskemi-reperfüzyon hasarının   akut   fazında   ozonun   etkileri
konusunda çalışması olmak.
111 Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Doçent 1 Jinekolojik   Onkoloji   Cerrahisi   yan   dal uzmanı olup Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında   doçent   unvanına   sahip   olmak. Yüksek   riskli   endometrial   kanseri   olan hastalarda     lenf     nodu     metastazlarının tahmin edilmesinde PET/CT temelli farklı
bir skorlama konusunda çalışması olmak.
112 Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Doçent 2 Kadın   Hastalıkları   ve   Doğum   alanında doçent  unvanına  sahip  olmak.  Gebeliğin son döneminde anemi ile depressif durum arasındaki    ilişki    konusunda    çalışması
olmak.
113 Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Doçent 2 Perinatoloji  yan  dal  uzmanı  olup  Kadın Hastalıkları   ve   Doğum   alanında   doçent uvnanına sahip olmak. Preeklampsisi olan gebelerde         üriner         anjiotensinojen, hipertansiyon    ve    proteinüri    arasındaki
ilişki konusunda çalışması olmak.
114 Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Doçent 1 Ortopedi  ve  Travmatoloji  alanında  doçent unvanına    sahip    olmak.    Grafen    oksit kontsantrasyonu          ve          in          vitro osteointegrasyon     konusunda     çalışması olmak.
115 Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 Çocuk   Sağlığı   ve   Hastalıkları   alanında doçent    unvanına    sahip    olmak.    Çocuk hastalarda        sekonder        hemofagositik lenfohistiyositoz     konusunda     çalışması
olmak.
116 Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 Çocuk   Sağlığı   ve   Hastalıkları   alanında doçent unvanına sahip olmak. Çocuklarına yapılacak    lomber    ponksiyon    hakkında ebeveynlerin tutum ve bilgileri konusunda
çalışması olmak.
117 Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 Çocuk   Sağlığı   ve   Hastalıkları   alanında doçent   unvanına   sahip   olmak.   Pediatrik yoğun               bakımlarda               yerinde ekokardiyografinin klinik etkisi konusunda çalışması olmak.
118 Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 2 Çocuk     Romatolojisi     alanında     doçent unvanına  sahip  olmak.  Jüvenil  idiopatik artriti   olan   hastaların   klinik   özellikleri
konusunda çalışması olmak.
119 Ankara Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Doçent 1 Kadın   Hastalıkları   ve   Doğum   alanında doçent   unvanına   sahip  olmak.   Sezaryen doğumda        maternal        obezite        ve intraabdominal        adhezyon        oluşumu
konusunda çalışması olmak.
120 Ankara Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon SUAM Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Doçent 1 Fiziksel  Tıp  ve  Rehabilitasyon  alanında doçent     unvanına     sahip     olmak.     Alt ekstremite   amputasyonu   olan   bireylerin kardiyometabolik          risk          faktörleri konusunda çalışması olmak.
121 Ankara Gülhane SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Doçent 1 Anesteziyoloji  ve  Reanimasyon  alanında doçent   unvanına   sahip   olmak.   Santral venöz port kataterlerinin komplikasyonları
ve tehlikeleri konusunda çalışması olmak.
122 Ankara Gülhane SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Göğüs Cerrahisi Doçent 1 Göğüs Cerrahisi alanında doçent unvanına sahip  olmak.  Pnömomediastinum  ile  ilgili karşılaştırmalı çalışması olmak.
123 Ankara Gülhane SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Doçent 1 Kalp  ve  Damar  Cerrahisi  alanında  doçent unvanına   sahip   olmak.   Reimplantasyon tekniği   kullanılarak   aort   kökü   tamirinin orta  vadeli  sonuçları  konusunda  çalışması olmak.
124 Ankara Gülhane SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Doçent 1 Kulak  Burun  Boğaz  Hastalıkları  alanında doçent   unvanına   sahip   olmak.   Akustik travma       maruziyetinde       intratimpanik oksitosin    tedavisinin    etkisi    konusunda
çalışması olmak.
125 Ankara Gülhane SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Doçent 1 Üroloji   alanında   doçent   unvanına   sahip olmak.   Varikosel   ağrısı   üzerine   fiziksel aktivitenin     etkisi     ve     varikoselektomi teknikleri       ile       ağrının       giderilmesi
konusunda çalışması olmak.
126 Ankara Gülhane SUAM Dahili Tıp Bilimleri Aile Hekimliği Doçent 1 Aile  Hekimliği  alanında  doçent  unvanına sahip olmak. Uzun süreli açlıkta diyabetin kontrolü        için        aile        hekimlerinin yaklaşımları  ve  farkındalıkları  konusunda çalışması olmak.
127 Ankara Gülhane SUAM Dahili Tıp Bilimleri Aile Hekimliği Doçent 1 Aile  Hekimliği  alanında  doçent  unvanına sahip     olmak.     Tip     1     diyabeti     olan yetişkinlerde   çölyak   hastalığı   prevelansı konusunda çalışması olmak.
128 Ankara Gülhane SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 1 Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları alanında   doçent   unvanına   sahip   olmak. Papiller     tiroid     mikrokarsinomu     olan hastalarda     lenf     nodu     metastazlarının tahmin    edilmesi    konusunda    çalışması olmak.
129 Ankara SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Doçent 1 Anesteziyoloji  ve  Reanimasyon  alanında doçent    unvanına    sahip    olmak.    ERCP sırasında        nazal        maske        üzerinde sevofluranın   etkisi   konusunda   çalışması olmak.
130 Ankara SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Doçent 2 Anesteziyoloji  ve  Reanimasyon  alanında doçent    unvanına    sahip    olmak.    Flep canlılığı      üzerine      kalsitriolün      etkisi
konusunda çalışması olmak.
131 Ankara SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Doçent 1 Genel  Cerrahi  alanında  doçent  unvanına sahip   olmak.   İnguinal   herni   tamirinin üroflovmetre  parametreleri  üzerine  etkisi konusunda çalışması olmak.
132 Ankara SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Doçent 2 Genel  Cerrahi  alanında  doçent  unvanına sahip olmak. Karaciğer iskemi reperfüzyon hasarı üzerine erdosteinin iyileştirici etkisi konusunda çalışması olmak.
133 Ankara SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Doçent 2 Göz Hastalıkları alanında doçent unvanına sahip    olmak.    Maküler    dejenerasyonda posterior vitreus dekolmanının anti VEGF tedavisinin      sonuçları      üzerine      etkisi
konusunda çalışması olmak.
134 Ankara SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Doçent 2 Kulak  Burun  Boğaz  Hastalıkları  alanında doçent  unvanına  sahip  olmak.  Septoplasti yapılan hastalarda preoperatif anksiyete ile postoperatif    ağrı    konusunda    çalışması
olmak.
135 Ankara SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Doçent 1 Ortopedi  ve  Travmatoloji  alanında  doçent unvanına    sahip    olmak.    Karpal    tünel sendromunun         cerrahi         tedavisinde epinörektominin     gerekliliği     konusunda çalışması olmak.
136 Ankara SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Profesör 1 Üroloji   alanında   doçent   unvanına   sahip olmak.      Obez      hastalarda      retrograd intrarenal      taş      cerrahisinin      etkinliği konusunda çalışması olmak.
137 Ankara SUAM Dahili Tıp Bilimleri Acil Tıp Doçent 2 Acil  Tıp  alanında  doçent  unvanına  sahip olmak.   Karbonmonoksit   zehirlenmesinin gecikmiş  nöropsikiyatrik  belirteci  olarak serum         glukoz/potasyum         oranının değerlendirilmesi     konusunda     çalışması olmak.
138 Ankara SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 Neonatoloji    alanında    doçent    unvanına sahip    olmak.    Yeni    doğanların    geçici takipnesi  için  ventilasyon  desteği  ihtiyacı
konusunda çalışması olmak.
139 Ankara SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 2 Çocuk      Nörolojisi      alanında      doçent unvanına    sahip    olmak.    Akut    vertigo semptomları       olan       çocukların       ve adolesanların     klinik      ve      demografik
özellikleri konusunda çalışması olmak.
140 Ankara SUAM Dahili Tıp Bilimleri Deri ve Zührevi Hastalıkları Doçent 2 Deri   ve   Zührevi   Hastalıkları   alanında doçent    unvanına    sahip    olmak.    Roza hastalığı     olanlarda     serum     ürik     asit düzeylerinin  değerlendirilmesi  konusunda
çalışması olmak.
141 Ankara SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Profesör 1 Kardiyoloji    alanında    doçent    unvanına sahip   olmak.   Perkütan   koroner   girişim sonucu  kontrast  madde  ile  oluşan  böbrek yetmezliği      üzerine      serum      albümin düzeyinin    etkisi    konusunda    çalışması
olmak.
142 Ankara SUAM Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Doçent 1 Nöroloji  alanında  doçent  unvanına  sahip olmak. Serebral venöz sinüs trombozunun klinik  özellikleri  ve  sonuçları  konusunda
çalışması olmak.
143 Ankara SUAM Dahili Tıp Bilimleri Nükleer Tıp Doçent 2 Nükleer   Tıp   alanında   doçent   unvanına sahip   olmak.   Renal   iskemi   reperfüzyon hasarında     koenzim     Q'nun     koruyucu etkisinin               sintigrafik               olarak değerlendirilmesi     konusunda     çalışması
olmak.
144 Ankara SUAM Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Doçent 1 Radyoloji  alanında  doçent  unvanına  sahip olmak.      Granülamatöz      mastiti      olan hastalarda         görüntüleme         bulguları konusunda çalışması olmak.
145 Ankara SUAM Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Profesör 1 Radyodiagnostik       alanında       doçentlik unvanına   sahip   olmak.   Transvers   aort arkının      uzamasını      belirlemek      için manyetik  rezonans  anjiyografisi  çalışması olmak.
146 Ankara Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Doçent 2 Anesteziyoloji  ve  Reanimasyon  alanında doçent    unvanına    sahip    olmak.    Beyin ölümü     tanısında     RDW'nin     kullanımı konusunda çalışması olmak.
147 Ankara Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Profesör 1 Anesteziyoloji  alanında  doçent  unvanına sahip   olmak.   Artroskopik   menisektomi sonrası     ortaya     çıkan     ağrı     üzerine intraartüküler  uygulanan  ajanların  etkileri konusunda çalışması olmak.
148 Ankara Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Doçent 2 Anesteziyoloji  ve  Reanimasyon  alanında doçent    unvanına    sahip    olmak.    Renal iskemi-reperfüzyon   hasarının   azaltılması
ile ilgili deneysel çalışması olmak.
149 Ankara Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Profesör 1 Yoğun    Bakım    yan    dal    uzmanı    olup Anesteziyoloji  alanında  doçent  unvanına sahip  olmak.  Zayıf  prognozu  olan  kritik yaşlı    hastalarda    görülen    hipernatremi konusunda çalışması olmak.
150 Ankara Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Çocuk Cerrahisi Doçent 1 Çocuk Cerrahisi alanında doçent unvanına sahip    olmak.    İatrojenik    vas    deferens hasarının    iyileşmesi    üzerine    amniotik membranın   katkısı   konusunda   çalışması
olmak.
151 Ankara Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Profesör 1 Genel  Cerrahi  alanında  doçent  unvanına sahip   olmak.   Laparoskopik   ayarlanabilir gastrik   bantlamanın   uzun   süreli   etkisi
konusunda çalışması olmak.
152 Ankara Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Doçent 1 Göz Hastalıkları alanında doçent unvanına sahip   olmak.   Graves   oftalmopatisi   olan hastalarda mitokondrial biyogenez üzerine sigaranın     etkisi     konusunda     çalışması
olmak.
153 Ankara Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Doçent 1 Kadın   Hastalıkları   ve   Doğum   alanında doçent unvanına sahip olmak. Gestasyonel diyabetin  erken  tanısında  ultrasonografik fetal         pankreatik         hiperekojenitenin
kullanımı konusunda çalışması olmak.
154 Ankara Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Profesör 1 Perinatoloji  yan  dal  uzmanı  olup  Kadın Hastalıkları   ve   Doğum   alanında   doçent unvanına    sahip    olmak.    Açlık    plazma glukoz düzeyinin erken dönem gestasyonel diyabetes melitusu tahmin etme konusunda
çalışması olmak.
155 Ankara Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Doçent 2 Jinekolojik   Onkoloji   Cerrahisi   yan   dal uzmanı olup Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında   doçent   unvanına   sahip   olmak. Uterus     karsinosarkomlarının     onkolojik sonuçları  üzerine  adjuvan  tedavinin  etkisi
konusunda çalışması olmak.
156 Ankara Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Profesör 1 Perinatoloji  yan  dal  uzmanı  olup  Kadın Hastalıkları   ve   Doğum   alanında   doçent unvanına     sahip     olmak.     Covid     19 enfeksiyonu  olan  gebe  kadınların  tedavisi
konusunda çalışması olmak.
157 Ankara Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Profesör 1 Kalp  ve  Damar  Cerrahisi  alanında  doçent unvanına   sahip   olmak.   Abdominal   aort anevrizmasının  tamiri  sonrası     mortalite tahmininde  Glasgow  anevrizma  skorunun
kullanımı konusunda çalışması olmak.
158 Ankara Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Doçent 1 Kulak  Burun  Boğaz  Hastalıkları  alanında doçent    unvanına    sahip    olmak.    Koku fonksiyonlarına  sürekli  pozitif  hava  yolu basıncının   tedavi   edici   etkinliği   üzerine
yaşın etkisi konusunda çalışması olmak.
159 Ankara Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Doçent 1 Ortopedi  ve  Travmatoloji  alanında  doçent unvanına  sahip  olmak.  Gelişimsel  kalça displazisi     nedeniyle     dega     osteotomi yapılan   hastalarda   erken   dönem   kalça gelişiminin   değerlendirilmesi   konusunda
çalışması olmak.
160 Ankara Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Profesör 1 Ortopedi  ve  Travmatoloji  alanında  doçent unvanına     sahip     olmak.     Total     diz artroplastisinde            patellar            yüzey değişikliğinin      izokinetik      performansa
etkisi konusunda çalışması olmak.
161 Ankara Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 Çocuk   Sağlığı   ve   Hastalıkları   alanında doçent  unvanına  sahip  olmak.  Modifiye otizm   kontrol   listesi   kullanılarak   küçük çocukların   otizm   spektrum   bozuklukları bakımından   değerlendirilmesi   konusunda çalışması olmak.
162 Ankara Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 Çocuk   Sağlığı   ve   Hastalıkları   alanında doçent   unvanına   sahip   olmak.   Primer dismenoresi  olan  adölasanlarda  menstural siklus ağrısı ile ovülasyon arasındaki ilişki
konusunda çalışması olmak.
163 Ankara Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 2 Çocuk   Sağlığı   ve   Hastalıkları   alalnında doçent        unvanına        sahip        olmak. Adölesanlarda   vitamin   D   reseptör   gen polimorfizmi    ile        büyüme    hormonu arasındaki    ilişki    konusunda    çalışması
olmak.
164 Ankara Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 2 Çocuk     Romatolojisi     alanında     doçent unvanına   sahip   olmak.   Sitomegalovirüs enfeksiyonu      olan      immünokompetent çocukların        nörolojik        gelişimlerinin takibinin     değerlendirilmesi     konusunda çalışması olmak.
165 Ankara Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 2 Neonatoloji    alanında    doçent    unvanına sahip  olmak.  Patent  duktus  arteriozusda sürekli   ve   kesintili   bolus   parasetamol infüzyonunun  karşılaştırılması  konusunda
çalışması olmak.
166 Ankara Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 Çocuk   Sağlığı   ve   Hastalıkları   (Çocuk Hematolojisi    ve    Onkolojisi)    alanında doçent   unvanına   sahip   olmak.   İmmun yetmezliği  ve  malignitesi  olan  çocukların klinik durumlarıyla ilgili çalışması olmak.
167 Ankara Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 Çocuk   Sağlığı   ve   Hastalıkları   (Çocuk Kardiyolojisi)   alanında   doçent   unvanına sahip  olmak.  Akut  viral  miyokarditi  olan hastalarda     farklı     tedavi     sonuçlarının değerlendirilmesi     konusunda     çalışması
olmak.
168 Ankara Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk ve Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 2 Çocuk     ve     Ergen     Ruh     Sağlığı     ve Hastalıkları    alanında    doçent    unvanına sahip     olmak.     Kistik     fibrozisi     olan çocuklarda   ve   adölasanlarda   psikiyatrik morbidite   ve   yaşam   kalitesi   konusunda
çalışması olmak.
169 Ankara Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 2 Gastroenteroloji  alanında  doçent  unvanına sahip  olmak.  Otoimmün  gastritte  otonom sinir   sistemi   fonksiyonunun   değişiminin tahmin  edilmesinde  laboratuvar  skorunun kullanımı konusunda çalışması olmak.
170 Ankara Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Doçent 1 Kardiyoloji    alanında    doçent    unvanına sahip     olmak.     Koroner     anomalilerin belirlenmesinde  radiyal  arter  kanülasyon yaklaşımının     güvenillirliği     konusunda
çalışması olmak.
171 Ankara Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Profesör 1 Kardiyoloji    alanında    doçent    unvanına sahip         olmak.         Abdominal         aort anevrizmasının   izlenmesinde   transtorasik ekokardiyografinin       rolü       konusunda çalışması olmak.
172 Ankara Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Doçent 1 Kardiyoloji    alanında    doçent    unvanına sahip  olmak.  Kardiyak  resenkronizasyon tedavisine   cevabın   tahmin   edilmesinde indirek    enflamatuar    belirteçlerin    rolü
konusunda çalışması olmak.
173 Ankara Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Doçent 1 Nöroloji  alanında  doçent  unvanına  sahip olmak.   Katapleksisi   olan   veya   olmayan narkolepside  difüzyon  tensör  görüntüleme konusunda çalışması olmak.
174 Ankara Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 Ruh    Sağlığı    ve    Hastalıkları    alanında doçent   unvanına   sahip   olmak.   Tip   1 bipolar  bozukluğu  olan  hastalarda  intihar girişimi    ile    ilgili    faktörler    konusunda çalışması olmak.
175 Ankara Şehir SUAM Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Mikrobiyoloji Profesör 1 Mikrobiyoloji      (Klinik      Mikrobiyoloji) alanında   doçent   unvanına   sahip   olmak. Sağlıklı  kişiler  ile  akut  ve  kronik  ishali olan  hastalarda  mikrosporidia  prevelansı
konusunda çalışması olmak.
176 Ankara Ulucanlar Göz SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Doçent 1 Göz Hastalıkları alanında doçent unvanına sahip olmak. Tek taraflı akut santral seröz korioretinopatisi          olan          hastalarda
elektroretinografi çalışması olmak.
177 Antalya SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Doçent 1 Gastroenteroloji  Cerrahisi  alanında  doçent unvanına sahip olmak. Covid 19 pandemisi sürecinde    acil    servise    başvuran    akut kolesistit     hastalarına     klinik     yaklaşım konusunda çalışması olmak.
178 Antalya SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Doçent 1 Göz Hastalıkları alanında doçent unvanına sahip olmak. Multispektral retina ve koroid görüntülemesinde    taşınabilir   çok    geniş açılı fundus kamerası kullanımı konusunda
çalışması olmak.
179 Antalya SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Doçent 1 Perinatoloji  yan  dal  uzmanı  olup  Kadın Hastalıkları   ve   Doğum   alanında   doçent unvanına  sahip  olmak.  Endotoksin  ilişkili fetal beyin hasarına karşı immünmodülatör ajan     kullanımının     etkisi     konusunda
çalışması olmak.
180 Antalya SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Doçent 1 Jinekolojik   Onkoloji   Cerrahisi   yan   dal uzmanı olup Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında   doçent   unvanına   sahip   olmak. Evre     1A     endometrial     kanseri     olan hastalarda     nüksetmeyi     tahmin     edici faktörler konusunda çalışması olmak.
181 Antalya SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Doçent 1 Jinekolojik   Onkoloji   Cerrahisi   alanında yan dal uzmanı olup Kadın Hastalıkları ve Doğum   alanında   doçent   unvanına   sahip olmak. İleri evre seröz over karsinomunda seröz tubal intraepitelial karsinomun klinik
etkisi konusunda çalışması olmak.
182 Antalya SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Doçent 1 Kalp  ve  Damar  Cerrahisi  alanında  doçent unvanına      sahip      olmak.      İliofemoral arterlerin   total   oklüzyonunda   retrograd transpopliteal   yaklaşımın   erken   ve   orta dönem    sonuçları    konusunda    çalışması
olmak.
183 Antalya SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Doçent 1 Kulak  Burun  Boğaz  Hastalıkları  alanında doçent   unvanına   sahip   olmak.   Kohlear implant  kullanan  çocuklarda  temporal  cilt elastikiyetinin           kantitatif           olarak değerlendirilmesi     konusunda     çalışması
olmak.
184 Antalya SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Profesör 1 Kulak  Burun  Boğaz  Hastalıkları  alanında doçent  unvanına  sahip  olmak.  Akut  otitis medianın       tedavisinde       beta-glukanın
etkinliği konusunda çalışması olmak.
185 Antalya SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Doçent 1 Kulak  Burun  Boğaz  Hastalıkları  alanında doçent  unvanına  sahip  olmak.  Orta  kulak mukozası   ve   kohlear   fonksiyon   üzerine polilaktik  asit  filminin  etkileri  konusunda
çalışması olmak.
186 Antalya SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Tıbbi Patoloji Profesör 1 Tıbbi  Patoloji  alanında  doçent  unvanına sahip    olmak.    Küçük    hücreli    olmayan akciğer kanserinin  sitoloji  örnekleri ile  alt gruplandırması      konusunda      çalışması
olmak.
187 Antalya SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Tıbbi Patoloji Doçent 1 Tıbbi  Patoloji  alanında  doçent  unvanına sahip       olmak.       Meme       kanserinde siklooksijenaz-2 ve Bcl-2 gen ekspresyonu
konusunda çalışması olmak.
188 Antalya SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Doçent 1 Üroloji   alanında   doçent   unvanına   sahip olmak.    Robotik    radikal    prostatektomi sonrası         biyokimyasal         belirteçlerin tahmininde       preoperatif       enflamasyon belirteçlerinin   rolü   konusunda   çalışması
olmak.
189 Antalya SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Doçent 1 Üroloji   alanında   doçent   unvanına   sahip olmak.  ESWL  ilişkili  ağrı  ile  menstrual siklus    ve    menopoz    arasındaki    ilişki
konusunda çalışması olmak.
190 Antalya SUAM Dahili Tıp Bilimleri Acil Tıp Doçent 1 Acil  Tıp  alanında  doçent  unvanına  sahip olmak. Dijital sinir bloğu sırasında ağrının azaltılması   üzerine   vapokoalant   spreyin
etkisi konusunda çalışması olmak.
191 Antalya SUAM Dahili Tıp Bilimleri Acil Tıp Doçent 1 Acil  Tıp  alanında  doçent  unvanına  sahip olmak.   Acil   serviste   akut   pankreatitin derecesini  belirlemede  farklı  bir belirteçin
kullanımı konusunda çalışması olmak.
192 Antalya SUAM Dahili Tıp Bilimleri Aile Hekimliği Doçent 1 Aile  Hekimliği  alanında  doçent  unvanına sahip      olmak.      Geriatrik      hastalarda trombosit/lenfosit      ve      nötrofil/lenfosit oranlarının mortalite ile ilişkisi konusunda
çalışması olmak.
193 Antalya SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi alanında doçent unvanına sahip olmak. Orak hücreli anemisi     olan     çocuklarda     transkranial Doppler     akış    hızları     ile     klinik     ve laboratuvar    bulguları    arasındaki    ilişki konusunda çalışması olmak.
194 Antalya SUAM Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Profesör 1 Fiziksel  Tıp  ve  Rehabilitasyon  alanında doçent  unvanına  sahip  olmak.  Kronik  bel ağrısında farklı lazer tedavilerinin etkinliği
konusunda çalışması olmak.
195 Antalya SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Profesör 1 İç  Hastalıkları  (Gastroenteroloji)  alanında doçent   unvanına   sahip   olmak.   Migren hastalarında          Helicobacter          pylori enfeksiyonu  ile  beyaz  cevher  lezyonları arasındaki    ilişki    konusunda    çalışması olmak.
196 Antalya SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 1 İç  Hastalıkları  alanında  doçent  unvanına sahip   olmak.   Prokalsitonin   seviyesi   ile sirotik asitin kontrolü konusunda çalışması olmak.
197 Antalya SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 1 Nefroloji  alanında  doçent  unvanına  sahip olmak.    Otozomal    dominant    polikistik böbrek  hastalığında  fibulin  seviyeleri  ve arterial  sertlik  arasındaki  ilişki  konusunda
çalışması olmak.
198 Antalya SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 1 Gastroenteroloji  alanında  doçent  unvanına sahip  olmak.  Hastanede  yatan  hastalarda hedef   kalori   alımının   önemi   konusunda çalışması olmak.
199 Antalya SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Profesör 1 İç       Hastalıkları       (Endokrinoloji       ve Metabolizma Hastalıkları) alanında doçent unvanına       sahip       olmak.       Haşimoto hastalarında    trombosit    fonksiyonlarının değerlendirilmesi     konusunda     çalışması olmak.
200 Antalya SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 1 Hematoloji alanında doçent unvanına sahip olmak.  Talesemisi  olan  hastalarda  yüksek doz demir yüklemesinin kalp ve karaciğer dokusu üzerine etkisi konusunda çalışması
olmak.
201 Antalya SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Profesör 1 İç  Hastalıkları  (Tıbbi  Onkoloji)  alanında doçent  unvanına  sahip  olmak.  Farklı  tipte kanser  hastalarında  bifosfanatın  oksidatif stres  üzerine  etkisi  konusunda  çalışması
olmak.
202 Antalya SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Profesör 1 Kardiyoloji    alanında    doçent    unvanına sahip      olmak.      Karotis      arter      stent uygulamasında     asemptomatik     serebral emboli  üzerine  plak  morfolojisinin  etkisi konusunda çalışması olmak.
203 Antalya SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Doçent 1 Kardiyoloji    alanında    doçent    unvanına sahip  olmak.  Kompleks  olmayan  koroner lezyonlar  için  kronik  total  oklüzyon  ile perkütan              koroner              girişimin karşılaştırılması      konusunda      çalışması olmak.
204 Antalya SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Profesör 1 Kardiyoloji    alanında    doçent    unvanına sahip  olmak.  TAVI  uygulaması  ile  ortaya çıkacak nörolojik komplikasyonların çıkan aort intima-media kalınlık artışı ile tahmini konusunda çalışması olmak.
205 Antalya SUAM Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Doçent 1 Nöroloji  alanında  doçent  unvanına  sahip olmak. Üniversite öğrencileri arasında baş ağrısı  sıklığı  ve  günlük  yaşam  aktiviteleri üzerine etkisi konusunda çalışması olmak.
206 Antalya SUAM Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Doçent 1 Nöroloji  alanında  doçent  unvanına  sahip olmak. Status epileptikus hastalık skoru ile konvulsif     olmayan     statüs     epileptikus etyolojisi    arasındaki    ilişki    konusunda
çalışması olmak.
207 Antalya SUAM Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Profesör 1 Nöroloji  alanında  doçent  unvanına  sahip olmak.  Multiple  sklerozu  olan  hastalarda plazma          tiol/disülfit          homeostazisi konusunda çalışması olmak.
208 Antalya SUAM Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Profesör 1 Radyodiagnostik alanında doçent unvanına sahip     olmak.          Erkek     fertilitesinin tahmininde         testiküler         elastisitenin güvenililirliği konusunda çalışması olmak.
209 Antalya SUAM Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Doçent 1 Radyoloji  alanında  doçent  unvanına  sahip olmak.      Pediatrik      tiroid      kanserinde sonografik   olarak   saptanabilen   ekojenik odak     paternleri     konusunda     çalışması
olmak.
210 Antalya SUAM Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Doçent 1 Radyoloji  alanında  doçent  unvanına  sahip olmak.     İleri     düzey     obsrüktif     uyku apnesinin  retrobulbar  kan  akımı  üzerine
etkisi konusunda çalışması olmak.
211 Antalya SUAM Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyokimya Profesör 1 Tıbbi Biyokimya alanında doçent unvanına sahip    olmak.    Venöz    tromboembolide oksidan-antioksidan dengesinin tanı değeri
konusunda çalışması olmak.
212 Antalya SUAM Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Mikrobiyoloji Profesör 1 Mikrobiyoloji   alanında   doçent   unvanına sahip   olmak.   Staphylococcus   aureusun hızlı idantifikasyonu için farklı metodların karşılaştırılması      konusunda      çalışması
olmak.
213 Antalya SUAM Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Mikrobiyoloji Profesör 1 Mikrobiyoloji   alanında   doçent   unvanına sahip  olmak.  Hastanede  yatan  hastalarda asidik      sıvı     oluşumu      ile      seyreden enfeksiyon            tahmininde            serum prokalsitonin seviyelerinin rolü konusunda
çalışması olmak.
214 Balıkesir Atatürk Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Doçent 1 Göz Hastalıkları alanında doçent unvanına sahip      olmak.      Endometriozisi      olan hastalarda      oküler      yüzeyin      sitolojik değerlendirilmesi     konusunda     çalışması
olmak.
215 Balıkesir Atatürk Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Doçent 1 Perinatoloji  alanında  yan  dal  uzmanı  olup Kadın   Hastalıkları   ve   Doğum   alanında doçent   unvanına   sahip   olmak.   Neonatal akustik    emisyon    testi    üzerine    doğum sırasında    kullanılan    anestezinin    etkisi
konusunda çalışması olmak.
216 Balıkesir Atatürk Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Doçent 1 Ortopedi  ve  Travmatoloji  alanında  doçent unvanına   sahip   olmak.   Yaşlılarda   stabil olmayan  intertrokanterik  femur  kırığı  ile mobilite     arasındaki     ilişki     konusunda çalışması olmak.
217 Balıkesir Atatürk Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 1 İç  Hastalıkları  (Nefroloji) alanında  doçent unvanına   sahip   olmak.   Kronik   diyaliz hastalarında  tek  doz  H1N1  influanza  aşısı sonrası  oluşan  antikor  cevabı  konusunda
çalışması olmak.
218 Bursa Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Profesör 1 Yoğun    Bakım    yan    dal    uzmanı    olup Anesteziyoloji  alanında  doçent  unvanına sahip olmak. Pandemik H1N1 influenza A virüsü   ile  enfekte   olan   kritik  hastaların retrospektif   değerlendirilmesi   konusunda
çalışması olmak.
219 Bursa Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Doçent 1 Kalp  ve  Damar  Cerrahisi  alanında  doçent unvanına  sahip  olmak.  Off-pump  koroner arter   bypass   cerrahisinin     erken   dönem sonuçları konusunda çalışması olmak.
220 Bursa Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Doçent 1 Kalp  ve  Damar  Cerrahisi  alanında  doçent unvanına     sahip     olmak.     Hemodiyaliz hastalarında           arteriovenöz           fistül uygulamasının                  komplikasyonları
konusunda çalışması olmak.
221 Bursa Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Acil Tıp Profesör 1 Acil  Tıp  alanında  doçent  unvanına  sahip olmak.   Travmatik   beyin   hasarında   tau proteininin   beyin   hasarı   belirteci   olarak kullanımı konusunda çalışması olmak.
222 Bursa Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Acil Tıp Doçent 1 Acil  Tıp  alanında  doçent  unvanına  sahip olmak. Üreter taşı şüphesi olan  hastalarda değerlendirme        skorlarının        etkinliği
konusunda çalışması olmak.
223 Bursa Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Doçent 1 Fiziksel  Tıp  ve  Rehabilitasyon  alanında doçent  unvanına  sahip  olmak.  Osteoartriti olan    hastalarda    uyku    kalitesi    üzerine balneoterapi   ve   fizik   tedavinin   etkileri
konusunda çalışması olmak.
224 Bursa Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 1 İç  Hastalıkları  alanında  doçent  unvanına sahip  olmak.  Aksiyal  spondilatritte  optik koherans  tomografi anjiyografisi  bulguları
konusunda çalışması olmak.
225 Bursa Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Doçent 1 Nöroloji  alanında  doçent  unvanına  sahip olmak.    Jüvenil    miyoklonik    epilepside bilateral     talamusun     proton     magnetik rezonans spektroskopisi ile ilgili çalışması
olmak.
226 Bursa Yüksek İhtisas SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Doçent 1 Kadın   Hastalıkları   ve   Doğum   alanında doçent   unvanına   sahip   olmak.   Azalmış over   rezervi   olan   genç   kadınlarda   LH hormon   takviyesinin   önemi   konusunda
çalışması olmak.
227 Bursa Yüksek İhtisas SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Profesör 1 Kalp  ve  Damar  Cerrahisi  alanında  doçent unvanına  sahip  olmak.  On-Pump  Koroner endarterektominin      erken      postoperatif
sonuçları konusunda çalışması olmak.
228 Bursa Yüksek İhtisas SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Doçent 1 Kalp  ve  Damar  Cerrahisi  alanında  doçent unvanına    sahip    olmak.    Koroner    arter bypass cerrahisi yapılan hastalarda iskemik mitral     geri     kaçış     tamiri     konusunda
çalışması olmak.
229 Bursa Yüksek İhtisas SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Doçent 1 Üroloji   alanında   doçent   unvanına   sahip olmak. Sigarayı bıraktırmak için kullanılan özgün    nikotinik    asetil    kolin    reseptör agonistinin  nefrotoksik  etkileri  konusunda
çalışması olmak.
230 Bursa Yüksek İhtisas SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Profesör 1 Üroloji   alanında   doçent   unvanına   sahip olmak.  Obstrüktif  uyku  apnesi  sendromu olan hastalarda aşırı aktif mesane sıklığı ve etkileyen   faktörler   konusunda   çalışması
olmak.
231 Bursa Yüksek İhtisas SUAM Dahili Tıp Bilimleri Aile Hekimliği Profesör 1 Aile  Hekimliği  alanında  doçent  unvanına sahip olmak. KOAH testi ile çok merkezli tarama çalışması olmak.
232 Bursa Yüksek İhtisas SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 Çocuk   Endokrinolojisi   alanında   doçent unvanına  sahip  olmak.  Büyüme  hormonu yetmezliğinde     hipofiz     bezinin     MRI sonuçları     ile     klinik     ve     laboratuvar bulgularının  değerlendirilmesi  konusunda
çalışması olmak.
233 Bursa Yüksek İhtisas SUAM Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Doçent 1 Fiziksel  Tıp  ve  Rehabilitasyon  alanında doçent unvanına sahip olmak. Semtomatik el   osteoartritinde   parafin   tedavisinin   ve egzersiz  programlarının  kısa  süreli  etkisi
konusunda çalışması olmak.
234 Diyarbakır Gazi Yaşargil SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Doçent 1 Anesteziyoloji  ve  Reanimasyon  alanında doçent        unvanına        sahip        olmak. Septorinoplastide        genel        anesteziye kombine sinir bloğunun etkileri konusunda çalışması olmak.
235 Diyarbakır Gazi Yaşargil SUAM Dahili Tıp Bilimleri Acil Tıp Doçent 1 Acil  Tıp  alanında  doçent  unvanına  sahip olmak.   Covid   19   pandemisinde   hastane çalışanlarının         mental         durumunun
araştırılması konusunda çalışması olmak.
236 Diyarbakır Gazi Yaşargil SUAM Dahili Tıp Bilimleri Aile Hekimliği Doçent 1 Aile  Hekimliği  alanında  doçent  unvanına sahip  olmak.  Kadın  sağlık  çalışanlarının kendilerinin      meme       muayenesi      ve mamografi   konusunda   bilgi,   tutum   ve
davranışları ile ilgili çalışması olmak.
237 Elazığ Fethi Sekin Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Doçent 1 Genel  Cerrahi  alanında  doçent  unvanına sahip olmak. İmmatür granülosit sayısı ve delta   nötrofil   indeksinin   meme   kanseri metastazının         tahminde         kullanımı konusunda çalışması olmak.
238 Elazığ Fethi Sekin Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Doçent 1 Kulak  Burun  Boğaz  Hastalıkları  alanında doçent  unvanına  sahip  olmak.  Efüzyonu olan      otitis      mediada      timpanometrik gradyentin     değer     aralığı     konusunda
çalışması olmak.
239 Elazığ Fethi Sekin Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Deri ve Zührevi Hastalıkları Doçent 1 Deri   ve   Zührevi   Hastalıkları   alanında doçent   unvanına   sahip   olmak.   Lepranın merkezi    sinir    sistemi    üzerine    etkisi
konusunda çalışması olmak.
240 Elazığ Fethi Sekin Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Doçent 1 Kardiyoloji    alanında    doçent    unvanına sahip olmak. Akut koroner sendromu olan hastalarda    kontrast    madde    ile    oluşan nefropatinin       enflamatuar       belirteçleri konusunda çalışması olmak.
241 Erzurum Bölge SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Doçent 1 Kadın   Hastalıkları   ve   Doğum   alanında doçent   unvanına   sahip   olmak.   Anemik gebe kadınların kanında çinko ve karbonik anhidraz      aktivitesi     arasındaki      ilişki
konusunda çalışması olmak.
242 Erzurum Bölge SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Doçent 1 Üroloji   alanında   doçent   unvanına   sahip olmak.     Prostatın     benign     ve     malign hastalıklarında           serum     paraokzonaz aktivitelerinin                   değerlendirilmesi
konusunda çalışması olmak.
243 Erzurum Bölge SUAM Dahili Tıp Bilimleri Enfeksiyon Hastalıkları Doçent 1 Enfeksiyon      Hastalıkları      ve      Klinik Mikrobiyoloji   alanında   doçent   unvanına sahip  olmak.  Yaşlı  hastalarda  enfeksiyon tanısı ve prognozu için C-reaktif proteinin önemi konusunda çalışması olmak.
244 Erzurum Bölge SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 1 İç  Hastalıkları  alanında  doçent  unvanına sahip    olmak.    Alkolik    olmayan    yağlı karaciğer  hastalığının  girişimsel  olmayan tanısı konusunda çalışması olmak.
245 Erzurum Bölge SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Doçent 1 Kardiyoloji    alanında    doçent    unvanına sahip     olmak.     Mitral     stenozu     olan hastalarda               sağ               ventriküler diskfonksiyonunun           değerlendirilmesi
konusunda çalışması olmak.
246 Eskişehir Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Doçent 1 Üroloji   alanında   doçent   unvanına   sahip olmak.  Açık  radikal  prostatektomi  sonrası PSA     seviyesinin     onkolojik     sonuçlar üzerinde     etkisi     konusunda     çalışması olmak.
247 Eskişehir Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Doçent 1 Üroloji   alanında   doçent   unvanına   sahip olmak.    Geriatrik    hastalarda    retrograd intrarenal       cerrahinin       etkinliği       ve güvenirliliği konusunda çalışması olmak.
248 Eskişehir Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Doçent 1 Üroloji   alanında   doçent   unvanına   sahip olmak. Abdominal yağ parametrelerinin ve böbrek taşı yoğunluğunun ESWL sonuçları üzerine etkisi konusunda çalışması olmak.
249 Eskişehir Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 1 Hematoloji alanında doçent unvanına sahip olmak. Mantle hücreli lenfoma konusunda çok merkezli çalışması olmak.
250 Eskişehir Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Doçent 2 Kardiyoloji    alanında    doçent    unvanına sahip    olmak.    Covid    19    hastalarında mortalitenin tahmin edilmesinde aterojenik plazma   indeksinin   kullanımı   konusunda
çalışması olmak.
251 İstanbul Bağcılar SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Doçent 2 Anesteziyoloji  ve  Reanimasyon  alanında doçent        unvanına        sahip        olmak. Nörokoknitif   süreçler   üzerine   izofluran maruziyetinin  etkisi  konusunda  deneysel
çalışması olmak.
252 İstanbul Bağcılar SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Doçent 2 Ortopedi  ve  Travmatoloji  alanında  doçent unvanına    sahip    olmak.    Primer    kalça osteoartriti    olan    hastalarda    asetebular displazinin    değerlendirme    parametreleri konusunda çalışması olmak.
253 İstanbul Bağcılar SUAM Dahili Tıp Bilimleri Deri ve Zührevi Hastalıkları Doçent 2 Deri   ve   Zührevi   Hastalıkları   alanında doçent   unvanına   sahip   olmak.   Psoriazis hastalarında metabolik sendrom prevalansı ile   psoriazis   süresi,   derecesi   ve   uyku kalitesi     ilişkisi     konusunda     çalışması
olmak.
254 İstanbul Bağcılar SUAM Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Doçent 2 Nöroloji  alanında  doçent  unvanına  sahip olmak.   İnmesi  olan   hastalarda   Warfarin kullanımının    etkinliği    ve    güvenilirliği konusunda çalışması olmak.
255 İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Doçent 2 Anesteziyoloji  ve  Reanimasyon  alanında doçent unvanına sahip olmak. Akut böbrek yetmezliği  olan  yoğun  bakım  hastalarında erken  renal  replasman  tedavisinin  tanısal değeri konusunda çalışması olmak.
256 İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Doçent 2 Beyin  ve  Sinir  Cerrahisi  alanında  doçent unvanına  sahip  olmak.  Anatomik  çalışma için   baş   ve   boyun   damarlarına   enjekte edilen     slikon     hazırlama     ile     ilişkili
konusunda çalışması olmak.
257 İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Profesör 1 Genel  Cerrahi  alanında  doçent  unvanına sahip    olmak.    Pankreas    kanseri    olan hastalarda biyobelirteç olarak anneksin A2
ile ilgili çalışması olmak.
258 İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Profesör 1 Ortopedi  ve  Travmatoloji  alanında  doçent unvanına sahip olmak. Pediatrik travmatik kalça      dislokasyonunun      tedavisi      ve
sonuçları konusunda çalışması olmak.
259 İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 2 Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları alanında  doçent  unvanına    sahip  olmak. İleri  düzey  kombine  immün  yetmezliğin
erken tanısı konusunda çalışması olmak.
260 İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 2 Çocuk   Sağlığı   ve   Hastalıkları   (Çocuk Endokrinolojisi) alanında doçent unvanına sahip  olmak.  Östrojen  tedavisi  uygulanan Turner      sendromlu      kız      çocuklarının pubertal     gelişimi     ve     büyümelerinin değerlendirilmesi     konusunda     çalışması
olmak.
261 İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk SUAM Dahili Tıp Bilimleri Enfeksiyon Hastalıkları Doçent 2 Enfeksiyon      Hastalıkları      ve      Klinik Mikrobiyoloji   alanında   doçent   unvanına sahip olmak. Covid 19'un bilinen sebepleri ile aşıya karşı tutum ve bilgi kaynaklarına güven      arasındaki      ilişki      konusunda
çalışması olmak.
262 İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Profesör 1 İç  Hastalıkları  (Tıbbi  Onkoloji)  alanında doçent unvanına sahip olmak. Neoadjuvan kemoterapi  sonrası  reseptör  diskordansları ve    bunların    sağkalım    üzerine    etkileri
konusunda çalışması olmak.
263 İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 2 Nefroloji  alanında  doçent  unvanına  sahip olmak.   Covid   19   pandemisi   sürecinde hemodiyaliz   hastaları   arasında   depressif semptomların  sıklığı  konusunda  çalışması
olmak.
264 İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları SUAM Dahili Tıp Bilimleri Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 2 Ruh    Sağlığı    ve    Hastalıkları    alanında doçent   unvanına   sahip   olmak.   Bipolar bozuklukta     antidepresan     kullanımının klinik   özellikleri   ve   manik   durum   ile
ilişkisi konusunda çalışması olmak.
265 İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Profesör 1 Nöroşirurji alanında doçent unvanına sahip olmak.  Vazospastik  femoral  arter  üzerine çinkonun   etkisinin   morfometrik   analizi
konusunda çalışması olmak.
266 İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Profesör 1 Genel  Cerrahi  alanında    doçent  unvanına sahip olmak. Manuel volümetre ve yazılım destekli  interaktif  volümetre  ile  karaciğer greft      hacminin      tahmini      konusunda
çalışması olmak.
267 İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Profesör 1 Jinekolojik   Onkoloji   Cerrahisi   yan   dal uzmanı olup Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında   doçent   unvanına   sahip   olmak. Siklofosfamid    etkisi    ile    oluşan    over toksisitesine     karşı     klorojenik     asidin koruyucu    etkisi    konusunda    çalışması
olmak.
268 İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Doçent 2 El   Cerrahisi   alanında   doçent   unvanına sahip olmak. Parmak ucu yaralanmalarında inerve    dijital    arter    perforatör    flepin sonuçlarının  değerlendirilmesi  konusunda çalışması olmak.
269 İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 Çocuk   Sağlığı   ve   Hastalıkları   (Çocuk Kardiyolojisi)   alanında   doçent   uvnanına sahip    olmak.    Pediatrik    kateterizasyon ünitesinde    infrared    spektroskopisi    ile monitorizasyon      konusunda      çalışması
olmak.
270 İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları yan  dal  uzmanı  olup  Çocuk  Sağlığı  ve Hastalıkları    alanında    doçent    unvanına sahip     olmak.     Papüler     ürtikeri     olan çocuklarda  atopik  hastalıkların  prevelansı
konusunda çalışması olmak.
271 İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Profesör 1 Fiziksel  Tıp  ve  Rehabilitasyon  alanında doçent unvanına sahip olmak. Spinal kord yaralanması   olan   hastaların   glomerular filtrasyon    hızının    tahmin    edilmesinde kullanılan          metodların          doğruluğu konusunda çalışması olmak.
272 İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Profesör 1 Nöroloji  alanında  doçent  unvanına  sahip olmak.      Yaşlılarda      serebral      iskemi reperfüzyon    hasarı    sonrası    curcuminin nöroprotektif   etkisi   konusunda   deneysel
çalışması olmak.
273 İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir SUAM Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyokimya Doçent 2 Tıbbi Biyokimya alanında doçent unvanına sahip olmak. Sağlıklı bireylerde glukoz ve glikolize       hemoglobin       seviyelerinde biyolojik   farklılıkların   değerlendirilmesi
konusunda çalışması olmak.
274 İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir SUAM Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Mikrobiyoloji Doçent 2 Tıbbi  Viroloji  yan  dal  uzmanı  olup  Tıbbi Mikrobiyoloji   alanında   doçent   unvanına sahip olmak. İlaç bağımlılığı olan kişilerde hepatit ve HIV sıklığı konusunda çalışması
olmak.
275 İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Profesör 1 Çocuk   Kalp   Damar   Cerrahisi   yan   dal uzmanı   olup   Kalp   ve   Damar   Cerrahisi alanında   doçent   unvanına   sahip   olmak. Konjenital  kalp  hastalığı  olan  çocuklarda on-pump    cerrahi    sonrası    oksidan    ve antioksidan düzeyleri konusunda çalışması
olmak.
276 İstanbul Fatih Sultan Mehmet SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Doçent 2 Beyin  ve  Sinir  Cerrahisi  alanında  doçent unvanına      sahip      olmak.      İntrakranial meninjiomalarda      cerrahi      klevaj      ile preoperatif       nöroradyolojik       bulgular arasındaki    ilişki    konusunda    çalışması
olmak.
277 İstanbul Fatih Sultan Mehmet SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Doçent 2 Beyin  ve  Sinir  Cerrahisi  alanında  doçent unvanına   sahip   olmak.   Bel   ağrısı   olan hastalarda         yaşlanma         paradigması
konusunda çalışması olmak.
278 İstanbul Fatih Sultan Mehmet SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Profesör 1 Nöroşirurji alanında doçent unvanına sahip olmak.       Spinal       kord       travmasında meloksikamın        nöroprotektif        etkisi konusunda çalışması olmak.
279 İstanbul Fatih Sultan Mehmet SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Profesör 1 Göz Hastalıkları alanında doçent unvanına sahip   olmak.   Kontrol   edilemeyen   geniş açılı  glokomu  olan  hastalarda  mikropuls lazer     trabekuloplastinin     uzun     dönem
sonuçları konusunda çalışması olmak.
280 İstanbul Fatih Sultan Mehmet SUAM Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Doçent 2 Radyoloji  alanında  doçent  unvanına  sahip olmak.   Pelvik   radyografi   ve   manyetik rezonans       görüntülerinde       morfolojik parametrelerin analizi konusunda çalışması
olmak.
281 İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Doçent 2 Ortopedi  ve  Travmatoloji  alanında  doçent unvanına    sahip    olmak.    Aşil    tendonu iyileşmesi        üzerine        splenektominin immünohistokimyasal     ve     biyomekanik etkileri    konusunda    deneysel    çalışması olmak.
282 İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon SUAM Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Doçent 2 Fiziksel  Tıp  ve  Rehabilitasyon  alanında doçent unvanına sahip olmak. Karpal tünel sendromunda  el  indeksinin  geçerlilik  ve
güvenilirliği konusunda çalışması olmak.
283 İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon SUAM Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Profesör 1 Fiziksel  Tıp  ve  Rehabilitasyon  alanında doçent  unvanına  sahip  olmak.  Tüm  vücut vibrasyonunun    tendon    refleksi    üzerine
etkisi konusunda çalışması olmak.
284 İstanbul Haseki SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Profesör 1 Kardiyoloji    alanında    doçent    unvanına sahip  olmak.  Kronik  kalp  yetmezliği  olan hastalarda  atrial  fibrilasyon  ile  vitamin  D düzeyi     arasındaki     ilişkisi     konusunda çalışması olmak.
285 İstanbul Haydarpaşa Numune SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Doçent 2 Beyin  ve  Sinir  Cerrahisi  alanında  doçent unvanına    sahip    olmak.    Posttravmatik epilepsiye     karşı     gabapentin     ve     N- asetilsistein  ile  kombine  tedavinin  etkisi
konusunda çalışması olmak.
286 İstanbul Haydarpaşa Numune SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Doçent 2 Gastroenteroloji  Cerrahisi  alanında  doçent unvanına sahip olmak. Kemoterapi sonrası kolon    anostomozu    iyileşmesi    üzerine melatoninin   etkisi   konusunda   çalışması
olmak.
287 İstanbul Haydarpaşa Numune SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Profesör 1 Kadın   Hastalıkları   ve   Doğum   alanında doçent unvanına sahip olmak. Endometrial kanserlerde      enflamutuar      belirteçlerin karşılaştırılması      konusunda      çalışması olmak.
288 İstanbul Haydarpaşa Numune SUAM Dahili Tıp Bilimleri Enfeksiyon Hastalıkları Profesör 1 Enfeksiyon      Hastalıkları      ve      Klinik Mikrobiyoloji   alanında   doçent   unvanına sahip    olmak.    Üriner    izolatlarda    geniş spekturumlu         betalaktamaz         üreten Escherichia coli ve Klebsiella alt tiplerinin antibiyotik    dirençleri    ve        prevelansı
konusunda çalışması olmak.
289 İstanbul Haydarpaşa Numune SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Profesör 1 Gastroentreloji   yan   dal   uzmanı   olup   İç Hastalıkları    alanında    doçent    unvanına sahip olmak. Kronik hepatit B hastalarında belirgin     fibrozis     ve     sirozun     tahmin edilmesinde    AST/Trombosit    indeksinin kullanımı konusunda çalışması olmak.
290 İstanbul Kanuni Sultan Süleyman SUAM Dahili Tıp Bilimleri Acil Tıp Doçent 2 Acil  Tıp  alanında  doçent  unvanına  sahip olmak.      Çocuklarda      burun      kırığının belirlenmesinde      ultrasonun      kullanımı
konusunda çalışması olmak.
291 İstanbul Kanuni Sultan Süleyman SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 2 Nefroloji  alanında  doçent  unvanına  sahip olmak.    Hemodiyalize    giren    hastalarda kateter  kaynaklı  enfeksiyonlar  konusunda
çalışması olmak.
292 İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Doçent 2 Anesteziyoloji  ve  Reanimasyon  alanında doçent    unvanına    sahip    olmak.    Savaş sırasında     yanık     merkezindeki     yanık hastalarının retrospektif analizi konusunda çalışması olmak.
293 İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Doçent 2 Ortopedi  ve  Travmatoloji  alanında  doçent unvanına  sahip  olmak.  Ayak  deformitesi olanlarda   interfalanjial   füzyon   için   ikili komponent  implantı  konusunda  çalışması
olmak.
294 İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Aile Hekimliği Doçent 2 Aile  Hekimliği  alanında  doçent  unvanına sahip  olmak.  İlk  defa  sezaryen  ile  doğum yapan  kadınlarda  sosyal  faktörlerin  etkisi
konusunda çalışması olmak.
295 İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Profesör 1 İç       Hastalıkları       (Endokrinoloji       ve Metabolizma Hastalıkları) alanında doçent unvanına  sahip  olmak.  Akromegalisi  olan difarensiye    troid    kanseri    hastalarında genetik   değişimler   konusunda   çalışması olmak.
296 İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Doçent 2 Nöroloji  alanında  doçent  unvanına  sahip olmak.   Akut   inmenin   tedavisinde   farklı efektif   bir   yöntem   konusunda   çalışması
olmak.
297 İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Radyasyon Onkolojisi Doçent 2 Radyasyon   Onkolojisi   alanında    doçent unvanına                  sahip                  olmak. Erken   dönem   meme   kanseri   olanlarda beyin metastazlarının değerlendirilmesinde lenf   nodu   sayısının   önemi   konusunda
çalışması olmak.
298 İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Doçent 1 Anesteziyoloji  ve  Reanimasyon  alanında doçent   unvanına   sahip   olmak.   Pediatrik kalp   cerrahisinde   uzamış   entübasyonun sonlandırılmasında              nötrofil/lenfosit oranının   kullanımı   konusunda   çalışması olmak.
299 İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Profesör 1 Çocuk   Kalp   Damar   Cerrahisi   yan   dal uzmanı   olup   Kalp   ve   Damar   Cerrahisi alanında   doçent   unvanına   sahip   olmak. Açık   kalp   cerrahisi   yapılan   bebeklerde kardiyopleji         sonrası         miyokardiyal proteinlerin       ekspresyonu       konusunda
çalışması olmak.
300 İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Doçent 1 Kardiyoloji    alanında    doçent    unvanına sahip      olmak.      Atrial      fibrilasyonun kriobalon      ablasyonu      sonrası      EKG parametrelerindeki        akut        değişimler
konusunda çalışması olmak.
301 İstanbul Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları SUAM Dahili Tıp Bilimleri Spor Hekimliği Doçent 2 Spor  Hekimliği  alanında  doçent  unvanına sahip  olmak.  Lateral  epikondilit  üzerine ekstrakorporal  şok  dalga  tedavisinin  uzun
süreli etkisi konusunda çalışması olmak.
302 İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Profesör 1 Göz Hastalıkları alanında doçent unvanına sahip olmak. Farklı lubrikan ajanların kuru göz      hastalığı      olanlarda      göz      yaşı ozmolaritesi        ve        diğer        gözyaşı fonksiyonlarına etkisi konusunda çalışması
olmak.
303 İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Profesör 1 Kalp  ve  Damar  Cerrahisi  alanında  doçent unvanına    sahip    olmak.    Koroner    arter kalsiyum  skoru  ile  aortada  aterosklerotik plak  oluşumu  arasındaki  ilişki  konusunda
çalışması olmak.
304 İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Profesör 1 Kulak  Burun  Boğaz  Hastalıkları  alanında doçent  unvanına  sahip  olmak.  Vestibüler uyarılmış miyojenik potansiyeller ile video baş   itme   testinin   parkinson   hastalığının erken    tanısında    kullanımı    konusunda
çalışması olmak.
305 İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Profesör 1 Kulak  Burun  Boğaz  Hastalıkları  alanında doçent  unvanına  sahip  olmak.  Efüzyonu olan kronik otitis media gelişiminde timik stromal   lemfopoietinin   rolü   konusunda çalışması olmak.
306 İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Doçent 1 Ortopedi  ve  Travmatoloji  alanında  doçent unvanına  sahip  olmak.  Orta  hat  klavikula kırıklarında        kinezyotaping        tedavisi
konusunda çalışması olmak.
307 İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Acil Tıp Profesör 1 Acil  Tıp  alanında  doçent  unvanına  sahip olmak.   Epileptik   nöbet   ayırıcı   tanısında biyobelirteç çalışması olmak.
308 İstanbul Beyoğlu Göz SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Doçent 1 Göz Hastalıkları alanında doçent unvanına sahip     olmak.     Korneal     biyomekanik anterior      segment      parametreleri      ve geometrik  korneal  parametreler  arasındaki ilişki konusunda çalışması olmak.
309 İstanbul Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Profesör 1 Kalp  ve  Damar  Cerrahisi  alanında  doçent unvanına     sahip     olmak.     Covid     19 pandemisinde   yoğun   bakım   ihtiyacının azalmasında       ve       klinik       süreçlerin iyileşmesinde  agressif  tromboproflaksinin
önemi konusunda çalışması olmak.
310 İstanbul Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank SUAM Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Profesör 1 Klinik  Nörofizyoloji  yan  dal  uzmanı  olup Nöroloji  alanında  doçent  unvanına  sahip olmak.        Depressif        pseudodemansın Alzheimer        hastalığından        ayrılması
konusunda çalışması olmak.
311 İstanbul SUAM Dahili Tıp Bilimleri Acil Tıp Doçent 2 Acil  Tıp  alanında  doçent  unvanına  sahip olmak.    Akut    solunum    sıkıntısı    olan hastaların  majör  pulmoner  problemlerinin tahmininde  serum  kortizolünün  kullanımı
konusunda çalışması olmak.
312 İstanbul SUAM Dahili Tıp Bilimleri Nükleer Tıp Doçent 2 Nükleer   Tıp   alanında   doçent   unvanına sahip   olmak.   PET/CT'nin   safra   kesesi karsinomlarının      derecelendirilmesindeki
rolü konusunda çalışması olmak.
313 İstanbul Sultan 2. Abdülhamid Han SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Doçent 1 Genel  Cerrahi  alanında  doçent  unvanına sahip     olmak.     Akut     ülseratif     kolit modelinde   adenozinin   etkisi   konusunda
çalışması olmak.
314 İstanbul Sultan 2. Abdülhamid Han SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Tıbbi Patoloji Profesör 1 Tıbbi  Patoloji  alanında  doçent  unvanına sahip olmak.  Baş ve boyun skuamoz hücre kanserlerinde  telomeraz  ters  transkriptaz geni      promotor      bölge      mutasyonları
konusunda çalışması olmak.
315 İstanbul Sultan 2. Abdülhamid Han SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Profesör 1 Üroloji   alanında   doçent   unvanına   sahip olmak.     Noninvazif     yöntemle     benign prostat    hiperpilazisi    tanısı    konusunda
çalışması olmak.
316 İstanbul Sultan 2. Abdülhamid Han SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Profesör 1 Kardiyoloji    alanında    doçent    unvanına sahip   olmak.   Prostetik   kalp   kapakların normal      fonksiyonunun      hemodinamik değerlendirilmesi     konusunda     çalışması
olmak.
317 İstanbul Sultan 2. Abdülhamid Han SUAM Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Profesör 1 Nöroloji  alanında  doçent  unvanına  sahip olmak.   Karpal   tünel   sendromunda   uzun dönem   ve   sık   elektrofizyolojik   gözlem konusunda çalışması olmak.
318 İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi SUAM Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları Doçent 1 Göğüs     Hastalıkları     alanında     doçent unvanına sahip olmak. KOAH'ın şiddetinin belirlenmesinde  nötropil/lenfosit  oranının kullanımı konusunda çalışması olmak.
319 İstanbul Şişli Hamidiye Etfal SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Profesör 1 Genel  Cerrahi  alanında  doçent  unvanına sahip    olmak.    Safra    kesesi    kanserinde tümör/stroma     oranının     tanısal     değeri
konusunda çalışması olmak.
320 İstanbul Şişli Hamidiye Etfal SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Doçent 1 Ortopedi  ve  Travmatoloji  alanında  doçent unvanına  sahip  olmak.  Ayak  bileği  kırığı olan  hastalarda  plaka-vida  fiksasyonunun postoperatif sonuçları konusunda çalışması olmak.
321 İstanbul Şişli Hamidiye Etfal SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Doçent 1 Plastik,  Rekonstrüktif  ve  Estetik  Cerrahi alanında   doçent   unvanına   sahip   olmak. Deneysel     yanık     yaralarında     mekanik izalasyon    tedavisinin    etkisi    konusunda
çalışması olmak.
322 İstanbul Şişli Hamidiye Etfal SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Doçent 2 Üroloji   alanında   doçent   unvanına   sahip olmak.           Vezikoüreteral           reflünün endoskopik   enjeksiyon   tedavisinde   sting
metodu ile ilgili çalışması olmak.
323 İstanbul Şişli Hamidiye Etfal SUAM Dahili Tıp Bilimleri Acil Tıp Doçent 1 Acil   Tıp   alanında   doçentlik   unvanına sahip   olmak.      GİS   kanaması   olanların mortalite  tahmininde    risk  faktörü  olarak nötrofil/lenfosit      oranı      ve      RDW'nin
kullanımı konusunda çalışması olmak.
324 İstanbul Şişli Hamidiye Etfal SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 Çocuk   Sağlığı   ve   Hastalıkları   alanında doçent        unvanına        sahip        olmak. Ventriküloperitoneal şant enfeksiyonu olan çocuklarda     intraventriküler     antibiyotik tedavisinin    rolü    konusunda    çalışması
olmak.
325 İstanbul Şişli Hamidiye Etfal SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 Çocuk   Sağlığı   ve   Hastalıkları   (Çocuk Endokrinolojisi) alanında doçent unvanına sahip  olmak.  Beta-talesemi  majör  nedeni ile  transfüzyon  yapılan  hastalarda  adrenal hormonların       salınım       dinamiklerinin değerlendirilmesi     konusunda     çalışması
olmak.
326 İstanbul Şişli Hamidiye Etfal SUAM Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Profesör 1 Radyodiagnostik alanında doçent unvanına sahip       olmak.       Tiroid       nodüllerinin karekterizasyonunda    ultrasonun    tanısal
etkinliği konusunda çalışması olmak.
327 İstanbul Ümraniye SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Doçent 1 Genel  Cerrahi  alanında  doçent  unvanına sahip olmak. Retrorektal tümörlerin klinik özellikleri ve cerrahi zorlukları konusunda
çalışması olmak.
328 İstanbul Ümraniye SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Doçent 2 Genel  Cerrahi  alanında  doçent  unvanına sahip  olmak.  Laparoskopik  kolesistektomi sonrası      ağrı      ile      Glisson      kapsülü koterizasyonu  arasındaki  ilişki  konusunda çalışması olmak.
329 İstanbul Ümraniye SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Doçent 2 Genel  Cerrahi  alanında  doçent  unvanına sahip    olmak.    Abdominal    ateşli    silah yaralanmalarının  cerrahi  olmayan  tedavisi konusunda çalışması olmak.
330 İstanbul Ümraniye SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Profesör 1 Göz Hastalıkları alanında doçent unvanına sahip olmak. Covid 19 hastalarında oküler semptomların değerlendirilmesi konusunda çalışması olmak.
331 İstanbul Ümraniye SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Doçent 1 Çocuk   Kalp   Damar   Cerrahisi   yan   dal uzmanı   olup   Kalp   ve   Damar   Cerrahisi alanında   doçent   unvanına   sahip   olmak. Kalp  kapağı  replasman  cerrahisi  sonrası akut   böbrek   yetmezliğinin   risk   tahmini konusunda çalışması olmak.
332 İstanbul Ümraniye SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Doçent 2 Ortopedi  ve  Travmatoloji  alanında  doçent unvanına sahip olmak. Septik artrit ve akut osteomiyeliti     olan     çocukların     serum parametleri      ve      klinik      bulgularının karşılaştırılması      konusunda      çalışması
olmak.
333 İstanbul Ümraniye SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Doçent 2 Ortopedi  ve  Travmatoloji  alanında  doçent unvanına      sahip      olmak.      Dupuytren hastalığının  cerrahi  tedavisinin  sonuçları
konusunda çalışması olmak.
334 İstanbul Ümraniye SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Doçent 2 Ortopedi  ve  Travmatoloji  alanında  doçent unvanına  sahip  olmak.  Koruyucu  tedavi metodlarına  göre  distal  radius  kırıklarının klinik       sonuçlarının       karşılaştırılması
konusunda çalışması olmak.
335 İstanbul Ümraniye SUAM Dahili Tıp Bilimleri Acil Tıp Profesör 1 Acil  Tıp  alanında  doçent  unvanına  sahip olmak.  Covid  19  pnömonisinin    solunum sistemi     üzerine     etkisini     belirlemede solunum     fonksiyon     testlerinin     önemi
konusunda çalışması olmak.
336 İstanbul Ümraniye SUAM Dahili Tıp Bilimleri Acil Tıp Doçent 1 Acil  Tıp  alanında  doçent  unvanına  sahip olmak.     Strokta     mortalitenin     tahmin edilmesinde     klinik     ve     biyomekanik parametrelerin  rolü  konusunda  çalışması
olmak.
337 İstanbul Ümraniye SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 Çocuk   Endokrinolojisi   alanında   doçent unvanına sahip olmak. D vitamini bağımlı Riket    hastalarının    genetik    ve    klinik
özellikleri konusunda çalışması olmak.
338 İstanbul Ümraniye SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 Çocuk        Sağlığı        ve        Hastalıkları (Endokrinoloji)  alanında  doçent  unvanına sahip   olmak.   Çocuklarda   ailesel   erken obezite       başlangıcıyla       ilişkili       gen
polimorfizmi  çalışması olmak.
339 İstanbul Ümraniye SUAM Dahili Tıp Bilimleri Enfeksiyon Hastalıkları Profesör 1 Enfeksiyon      Hastalıkları      ve      Klinik Mikrobiyoloji   alanında   doçent   unvanına sahip    olmak.    Hepatoselüler    karsinomu olan     kronik     hepatit     B     hastalarında aflatoksin  düzeyleri  konusunda  çalışması
olmak.
340 İstanbul Ümraniye SUAM Dahili Tıp Bilimleri Radyasyon Onkolojisi Profesör 1 Radyasyon   Onkolojisi   alanında    doçent unvanına    sahip    olmak.    Radyoterapide yapay  zeka  uygulamalarının  etik  yönden değerlendirmesi      konusunda      çalışması
olmak.
341 İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Profesör 1 Kadın   Hastalıkları   ve   Doğum   alanında doçent unvanına sahip olmak. Düşük riskli gebelerde     erken     dönem     gestasyonel diyabetin    tahmin    edilmesi    konusunda
çalışması olmak.
342 İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Profesör 1 Kadın   Hastalıkları   ve   Doğum   alanında doçent  unvanına  sahip  olmak.  Sezaryenle tek doğum yapan kadınların normal doğum yapabilmelerine     ilişkin     değerlendirme
ölçütleri konusunda çalışması olmak.
343 İzmir Bozyaka SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Profesör 1 Kulak  Burun  Boğaz  Hastalıkları  alanında doçent unvanına sahip olmak.   Çift taraflı kohlear    implant    uygulanan    çocukların cerrahi      kompikasyonlar      ve      hastane süreçleri      açısından      değerlendirilmesi
konusunda çalışması olmak.
344 İzmir Bozyaka SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Doçent 1 Ortopedi  ve  Travmatoloji  alanında  doçent unvanına  sahip  olmak.  Kompleks  femur kırığı modelinde farklı çivi uygulamasının biyomekanik  ve  aksiyel  stabiliteye  etkisi
konusunda çalışması olmak.
345 İzmir Bozyaka SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Profesör 1 Üroloji   alanında   doçent   unvanına   sahip olmak.    Retrograd    intrarenal    cerrahide mevcut           skorlama           sistemlerinin karşılaştırılması  ve  geçerliliği  konusunda
çalışması olmak.
346 İzmir Bozyaka SUAM Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Profesör 1 Fiziksel  Tıp  ve  Rehabilitasyon  alanında doçent   unvanına   sahip   olmak.   Lateral epikondilopati       tedavisinde       dekstroz proloterapisinin etkisi konusunda çalışması
olmak.
347 İzmir Bozyaka SUAM Dahili Tıp Bilimleri Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 Ruh    Sağlığı    ve    Hastalıkları    alanında doçent   unvanına   sahip   olmak.   Dikkat eksikliği olan hiperaktif yetişkinlerde optik koherans          tomografi          bulgularının değerlendirilmesi     konusunda     çalışması
olmak.
348 İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 Çocuk   Sağlığı   ve   Hastalıkları   alanında doçent  unvanına  sahip  olmak.  Çocuklarda urakal   kalıntıların   değerlendirilmesi   ve
tedavisi konusunda çalışması olmak.
349 İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 Çocuk  Gastroenterolojisi  yan  dal  uzmanı olup     Çocuk     Sağlığı     ve     Hastalıkları alanında   doçent   unvanına   sahip   olmak. Çocuklarda   peptik   ülser   prevelansı   ve ortaya     çıkan     semptomlar     konusunda
çalışması olmak.
350 İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 Çocuk  Sağlığı  ve  Hastalıkları  (Nefroloji) alanında   doçent   unvanına   sahip   olmak. Erken  dönem  kronik  allograft  nefropatide eNOS     gen     polimorfizmi     konusunda çalışması olmak.
351 İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi SUAM Dahili Tıp Bilimleri Deri ve Zührevi Hastalıkları Doçent 1 Deri   ve   Zührevi   Hastalıkları   alanında doçent   unvanına   sahip   olmak.   Pediatrik liken nitidus konusunda çalışması olmak.
352 İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi SUAM Dahili Tıp Bilimleri Nükleer Tıp Doçent 2 Nükleer   Tıp   alanında   doçent   unvanına sahip      olmak.      İleri      evre      akciğer adenokarsinomunda    sağkalımın    tahmin edilmesinde             volümetrik             PET parametrelerinin     kullanımı     konusunda çalışması olmak.
353 İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi SUAM Dahili Tıp Bilimleri Nükleer Tıp Doçent 2 Nükleer   Tıp   alanında   doçent   unvanına sahip    olmak.    Küçük    hücreli    akciğer kanserinin    tanısında    PET/CT'nin    rolü konusunda çalışması olmak.
354 İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi SUAM Dahili Tıp Bilimleri Radyasyon Onkolojisi Doçent 1 Radyasyon   Onkolojisi   alanında    doçent unvanına sahip olmak. Kemoterapi sonrası küçük     hücreli     akciğer     kanserlerinin sonuçları     üzerinde     konsolide     torasik radyoterapinin  etkisi  konusunda  çalışması olmak.
355 İzmir Tepecik SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Doçent 2 Beyin  ve  Sinir  Cerrahisi  alanında  doçent unvanına   sahip   olmak.   Spinal   travmada dekompressif   duraplastinin   nöroprotektif
etkisi konusunda çalışması olmak.
356 İzmir Tepecik SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Doçent 1 Genel  Cerrahi  alanında  doçent  unvanına sahip  olmak.  Furnier  Gangreni  olanlarda mortalite   oranının   farklı   parametrelerle tahmin    edilmesi    konusunda    çalışması olmak.
357 İzmir Tepecik SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Doçent 1 Göz Hastalıkları alanında doçent unvanına sahip   olmak.   Eksfoliatif   ve   geniş   açılı glokomda   ganglion   iç   pleksiform   hücre tabaka     kalınlıklarının     karşılaştırılması
konusunda çalışması olmak.
358 İzmir Tepecik SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Doçent 1 Kadın   Hastalıkları   ve   Doğum   alanında doçent unvanına sahip olmak. Levotiroksin kullanan  gebelerde  erken  dönem plesental
fonksiyonlar konusunda çalışması olmak.
359 İzmir Tepecik SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Doçent 2 Kadın   Hastalıkları   ve   Doğum   alanında doçent  unvanına  sahip  olmak.  İleri  evre lokalize     serviks     kanserinin     tanısında volümetrik         PET         parametrelerinin kullanımı konusunda çalışması olmak.
360 İzmir Tepecik SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Profesör 1 Kulak  Burun  Boğaz  Hastalıkları  alanında doçent unvanına sahip olmak. Amikasinin neden     olduğu     ototoksisitede     otolog serumun    etkileri    konusunda    çalışması
olmak.
361 İzmir Tepecik SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Profesör 1 Ortopedi  ve  Travmatoloji  alanında  doçent unvanına  sahip  olmak.  Metatarsal  kemik kırığına   eşlik   eden   ayak   bileği   hasarı
konusunda çalışması olmak.
362 İzmir Tepecik SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Tıbbi Patoloji Profesör 1 Tıbbi  Patoloji  alanında  doçent  unvanına sahip   olmak.   Sisplatinin   neden   olduğu nöropatiyi   önlemede   vitamin   C'nin   rolü
konusunda çalışması olmak.
363 İzmir Tepecik SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Tıbbi Patoloji Profesör 1 Tıbbi  Patoloji  alanında  doçent  unvanına sahip  olmak.  Primer  ve  skleroderma  ile görülen            Sjögren            sedromunun histopatolojik      farklılıkları      konusunda
çalışması olmak.
364 İzmir Tepecik SUAM Dahili Tıp Bilimleri Acil Tıp Profesör 1 Acil  Tıp  alanında  doçent  unvanına  sahip olmak.    Spontan    subaraknoid    kanama tanısında    tomografi  ile  belirlenen  optik sinir  kılıfı  çapının  tanısal  ve  prognostik
değeri konusunda çalışması olmak.
365 İzmir Tepecik SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 Çocuk  Acil  yan  dal  uzmanı  olup  Çocuk Sağlığı   ve   Hastalıkları   alanında   doçent unvanına     sahip     olmak.     Covid     19 enfeksiyonu   olan   çocukların   klinik   ve laboratuvar   bulgularının   karakteristikleri
konusunda çalışması olmak.
366 İzmir Tepecik SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 2 Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları alanında  doçentlik  unvanına  sahip  olmak. Akromegalisi            olan            bireylerde kardiyovasküler  risk  tahmininde  ürotensin II'nin    kullanımı    konusunda    çalışması
olmak.
367 İzmir Tepecik SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Profesör 1 İç    Hastalıkları    (Romatoloji)    alanında doçent    unvanına    sahip    olmak.    Erken dönem   romatoid   artriti   olan   hastalarda hastalığın   aktivitesi   ile   leptin   düzeyleri arasındaki    ilişki    konusunda    çalışması olmak.
368 İzmir Tepecik SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Profesör 1 İç  Hastalıkları  (Nefroloji) alanında  doçent unvanına         sahip         olmak.         Renal transplantasyon   yapılan   hastalarda   renal tübular      asidoz      gelişimi      konusunda
çalışması olmak.
369 İzmir Tepecik SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Profesör 1 Kardiyoloji    alanında    doçent    unvanına sahip    olmak.    TAVI    sonrası    sistolik disfonksiyonu   olan   hastalarda   sağkalım tahmininde      ejeksiyon      fraksiyonunun
kullanımı konusunda çalışması olmak.
370 İzmir Tepecik SUAM Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Doçent 1 Nöroloji  alanında  doçent  unvanına  sahip olmak.  Kanser  hastalarında  akut  iskemik inmenin  risk  faktörleri  ve  klinik sonuçları konusunda çalışması olmak.
371 İzmir Tepecik SUAM Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Doçent 1 Radyoloji  alanında  doçent  unvanına  sahip olmak.      Uterus      leiomiyosarcomasının karekterizasyonun   belirlenmesinde   MRI bulgularının     tanı      değeri     konusunda
çalışması olmak.
372 İzmir Tepecik SUAM Dahili Tıp Bilimleri Tıbbi Genetik Doçent 1 Tıbbi  Genetik  alanında  doçent  unvanına sahip  olmak.  Kalpainopatilerin  moleküler genetik ve histopatolojik değerlendirilmesi konusunda çalışması olmak.
373 İzmir Tepecik SUAM Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyokimya Profesör 1 Biyokimya  (Klinik  Biyokimya)  alanında doçent        unvanına        sahip        olmak. Bakteriyeminin           erken           tanısında nötrofil/lenfosit      ve      trombosit/lenfosit oranları     ile     prokalsitonin     düzeyinin kullanımı konusunda çalışması olmak.
374 Kayseri Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Doçent 1 Nöroşirurji alanında doçent unvanına sahip olmak.  Kafeik  asit  fenil  esterin  etanol  ile oluşan    nörotoksisite    üzerine    koruyucu
etkisi konusunda çalışması olmak.
375 Kayseri Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Göğüs Cerrahisi Doçent 1 Göğüs Cerrahisi alanında doçent unvanına sahip     olmak.     Covid     19'da     spontan pnömomediastinumun  tanı  faktörü  olarak kullanılabilirliği      konusunda      çalışması
olmak.
376 Kayseri Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Doçent 1 Göz Hastalıkları alanında doçent unvanına sahip  olmak.  Subfoveal  koroidal  kalınlık üzerine  topikal  prostoglandin  analoğunun etkisi konusunda çalışması olmak.
377 Kayseri Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Doçent 2 Göz Hastalıkları alanında doçent unvanına sahip olmak. Polikistik over sendromunda nörodejenerasyonun                 belirlenmesi konusunda çalışması olmak.
378 Kayseri Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Doçent 1 Kadın   Hastalıkları   ve   Doğum   alanında doçent   unvanına   sahip   olmak.   Üreme çağındaki   kadınlarda   Covid   19'un   over hasarı  üzerine  etkisi  konusunda  çalışması
olmak.
379 Kayseri Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Doçent 1 Kulak  Burun  Boğaz  Hastalıkları  alanında doçent  unvanına  sahip  olmak.  Efüzyonu olan    otitis    media    ile    oksidatif    stres arasındaki    ilişki    konusunda    çalışması
olmak.
380 Kayseri Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Doçent 2 Ortopedi  ve  Travmatoloji  alanında  doçent unvanına      sahip      olmak.      Yaşlılarda intertrokanterik     kırık     konusunda     çok
merkezli çalışması olmak.
381 Kayseri Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Doçent 2 Ortopedi  ve  Travmatoloji  alanında  doçent unvanına   sahip   olmak.   Ekstansör   zon defektinde      çapraz      parmak      flebinin
kullanımı konusunda çalışması olmak.
382 Kayseri Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Tıbbi Patoloji Doçent 1 Tıbbi  Patoloji  alanında  doçent  unvanına sahip  olmak.  Kardiyak  kitlelerin  patolojik ve  cerrahi  özellikleri  konusunda  çalışması
olmak.
383 Kayseri Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Acil Tıp Doçent 1 Acil  Tıp  alanında  doçent  unvanına  sahip olmak.    Akut    ve    perfore    apandisitin ayırımında       C-reaktif       proetin/lenfosit
oranının rolü konusunda çalışması olmak.
384 Kayseri Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 Neonatoloji    alanında    doçent    unvanına sahip    olmak.    Olgunlaşmamış    beyinde hiperoksinin    olumsuz    etkileri    üzerine likopenin    etkisi    konusunda    çalışması
olmak.
385 Kayseri Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Deri ve Zührevi Hastalıkları Doçent 1 Deri   ve   Zührevi   Hastalıkları   alanında doçent   unvanına   sahip   olmak.   Behçet hastalarında   tromboz   veya   üveitin   risk faktörü      olarak      serum      ürik      asitin değerlendirilmesi     konusunda     çalışması olmak.
386 Kayseri Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Deri ve Zührevi Hastalıkları Doçent 2 Deri   ve   Zührevi   Hastalıkları   alanında doçent unvanına sahip olmak. Fasial deride demodeks  yoğunluğu  üzerine  lazerin  hızlı
etkisi konusunda çalışması olmak.
387 Kayseri Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 1 İç  Hastalıkları  alanında  doçent  unvanına sahip     olmak.     Hirsutizmde     aterojenik dislipidemi     ve     enflamasyonun     etkisi konusunda çalışması olmak.
388 Kayseri Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 2 İç  Hastalıkları  alanında  doçent  unvanına sahip     olmak.     İntihar     girişimi     olan hastalarda   metformin   intoksikasyonunun klinik ve laboratuvar özellikleri konusunda çalışması olmak.
389 Kayseri Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Nükleer Tıp Profesör 1 Nükleer   Tıp   alanında   doçent   unvanına sahip   olmak.   KOAH   ve   astımın   ayırıcı tanısında       Tc-99m       DTPA       aerosol sintigrafisinin   rolü   konusunda   çalışması
olmak.
390 Kocaeli Darıca SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Profesör 1 İç  Hastalıkları  (Nefroloji) alanında  doçent unvanına   sahip   olmak.   Hızlı   ilerleyen glomerülonefritin   klinik   ve   laboratuvar bulguları konusunda çalışması olmak.
391 Kocaeli Derince SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Doçent 1 Anesteziyoloji  ve  Reanimasyon  alanında doçent   unvanına   sahip   olmak.   Koroner arter by-pass cerrahisi sonrası akut böbrek hasarını   tahmin   etmede   idrar   çıkışının kullanımı konusunda çalışması olmak.
392 Kocaeli Derince SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Doçent 1 Kardiyoloji    alanında    doçent    unvanına sahip  olmak.  Kardiyak  resenkronizasyon tedavisi  ile  sol  ventrikül  desenkronunun düzeltilmesi konusunda çalışması olmak.
393 Kocaeli Derince SUAM Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Doçent 2 Nöroloji  alanında  doçent  unvanına  sahip olmak.  Obstrüktif  uyku  apnesi  sendromu olan     hastalarda     aşırı     aktif     mesane sendromu    ve    mesane    duvar    kalınlığı
konusunda çalışması olmak.
394 Konya Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Doçent 1 Kadın   Hastalıkları   ve   Doğum   alanında doçent unvanına sahip olmak. Gestasyonel diyabetin      tahmininde      serum      irisin düzeylerinin        kullanımı        konusunda çalışması olmak.
395 Konya Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 2 Nefroloji  alanında  doçent  unvanına  sahip olmak.  Heterozigot  ailesel  akdeniz  ateşi mutasyonu olan böbrek nakli vericilerinde uzun    süreli    risk    faktörleri    konusunda
çalışması olmak.
396 Mersin Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Doçent 2 Üroloji   alanında   doçent   unvanına   sahip olmak.    Ürogenital    kanser    ile    ilişkili hematospermi konusunda çalışması olmak.
397 Mersin Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Acil Tıp Doçent 1 Acil  Tıp  alanında  doçent  unvanına  sahip olmak.     Kardiyopulmoner     resusitasyon yapılan    hastalarda    sağkalımı    etkileyen faktörler konusunda çalışması olmak.
398 Şanlıurfa Mehmet Akif İnan SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Doçent 1 Anesteziyoloji  ve  Reanimasyon  alanında doçent        unvanına        sahip        olmak. İnfraklavikular    brakial    pleksüs    bloğu sonrası    üst    ekstremite    doku    oksijen saturasyonu değişimi konusunda çalışması
olmak.
399 Şanlıurfa Mehmet Akif İnan SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Doçent 1 Kardiyoloji    alanında    doçent    unvanına sahip olmak. Laparoskopik cerrahi ile kilo kaybının sol ventrikül diastolik fonksiyonu
üzerine etkisi konusunda çalışması olmak.
400 Şanlıurfa Mehmet Akif İnan SUAM Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Doçent 2 Radyoloji  alanında  doçent  unvanına  sahip olmak.   Akut   apandisiti   olan   hastalarda periton kalınlığının perforasyonu tahminde kullanımı konusunda çalışması olmak.
401 Trabzon Ahi Evren Kalp ve Damar Cerrahisi SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Doçent 1 Kardiyoloji    alanında    doçent    unvanına sahip   olmak.   Migren   atakları   sırasında ventriküler                            repolarizasyon parametrelerinin               değerlendirilmesi
konusunda çalışması olmak.
402 Trabzon Ahi Evren Kalp ve Damar Cerrahisi SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Doçent 2 Kardiyoloji    alanında    doçent    unvanına sahip  olmak.  Akut  miyokard  enfarktüsü olan hastalarda syntax skoru ile  presistolik dalganın    ilişkisi    konusunda    çalışması
olmak.
403 Trabzon Ahi Evren Kalp ve Damar Cerrahisi SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Profesör 1 Kardiyoloji    alanında    doçent    unvanına sahip   olmak.   Covid   19   sonrası   düşük kardiyak riski olan hastalarda sol ventrikül gerimi üzerine çalışması olmak.
404 Trabzon Kanuni SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Doçent 1 Anesteziyoloji  ve  Reanimasyon  alanında doçent        unvanına        sahip        olmak. Hemodinamik  cevap   üzerine  laringoskop
tipinin etkisi konusunda çalışması olmak.
405 Trabzon Kanuni SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Doçent 1 Genel  Cerrahi  alanında  doçent  unvanına sahip olmak. Abdominal ağrı sebebi olarak skar  endometriozisi  konusunda  çalışması olmak.
406 Trabzon Kanuni SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Doçent 1 Göz Hastalıkları alanında doçent unvanına sahip   olmak.   Hipoparatiroidi   ile   ilişkili oküler     bulgular     konusunda     çalışması olmak.
407 Trabzon Kanuni SUAM Dahili Tıp Bilimleri Acil Tıp Doçent 2 Acil  Tıp  alanında  doçent  unvanına  sahip olmak.  Travmatik  beyin  yaralanması  ve hemorajik   şokta   hipoterminin   apoptozis
üzerine etkisi konusunda çalışması olmak.
408 Trabzon Kanuni SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk ve Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 Çocuk     ve     Ergen     Ruh     Sağlığı     ve Hastalıkları    alanında    doçent    unvanına sahip  olmak.  Çocukluk  dönemi  eşik  altı psikiyatrik                             bozukluklarda sosyodemografik    faktörler    ile    ebeveyn tutumları    arasındaki    ilişki    konusunda
çalışması olmak.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI


Üniversitemizin aşağıdaki tabloda bilgileri bulunan birimlerine 09 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi ve Araştırma görevlisi alınacaktır.

GENEL ve ÖZEL ŞARTLAR
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2- ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
3- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliliğinin belirlenmesinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.
4- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.
5- Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır. Adayların lisansüstü azami eğitim süresini aşmamış olması gerekmektedir.
6- Araştırma Görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Kanun'un 50 inci maddesinin (d) fıkrası uyarınca atama yapılacaktır.
7- Meslek Yüksekokullarında ilan edilen kadrolar yabancı dil şartından muaftır.
8- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kuramlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

SINAV TAKVİMİ

İlan Yayım Tarihi 19.08.2022
Ön Değerlendirme Sonucu Açıklanma Tarihi 08.09.2022
Başvuru Başlangıç Tarihî 19.08.2022
Giriş Sınavı Tarihi 14.09.2022
Son Başvuru Tarihi 02.09.2022
Nihai Değerlendirme Sonucu Açıklama Tarihi 19.09.2022
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi http://www.sbu.edu.tr/ 

İLAN EDİLEN KADROLARA AİT BİLGİLER

 

SIRA NO BİRİM BÖLÜM ANABİLİM DALI / PROGRAM UNVAN DRC ARANAN ŞARTLAR
1 Gülhane Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Arş. Gör. 5 Hemşirelik Lisans mezunu olup Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları     Hemşireliği     programında     tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
2 Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu Dişçilik Hizmetleri Ağız ve Diş Sağlığı Öğr. Gör. (Ders verecek) 5 Diş  Hekimliği  Fakültesi  mezunu  olup  Ortodonti programında doktora yapmış olmak.
3 Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler İlk ve Acil Yardım Öğr. Gör. (Ders verecek) 5 Acil  Yardım  ve  Afet  Yönetimi  lisans  mezunu olup Acil Yardım ve Afet Yönetimi veya İşletme programında  tezli  yüksek  lisans  yapmış  olmak.
Yükseköğretim      kurumlarında      ders      verme deneyimine sahip olmak.
4 Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Patoloji Laboratuvar Teknikleri Öğr. Gör. (Ders verecek) 5 Moleküler  Biyoloji  ve  Genetik  lisans  mezunu olup    Tıbbi    Mikrobiyoloji    programında    tezli yüksek lisans yapmış olmak.
5 Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Elektronörofizyoloji Öğr. Gör. (Ders verecek) 5 Bilgisayar    Mühendisliği    veya    Bilgisayar    ve Öğretim     Teknolojileri     Öğretmenliği     lisans mezunu   olmak.   Bilgisayar   Mühendisliği   veya Elektronik   ve   Bilgisayar   Eğitimi   programında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında en az 5 yıl süre ile çalışmış olmak.
6 Rektörlük Türk Dili - Öğr. Gör. (Ders verecek) 5 Çağdaş   Türk   Lehçeleri   ve   Edebiyatı   lisans mezunu olup Çağdaş Türk Lehçeleri programında doktora       yapmış       olmak.       Yükseköğretim kurumlarında    ders    verme    deneyimine    sahip olmak.


DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR
 

1- Adaylar son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar bu ilanın ilgili birimlere şahsen veya posta ile başvuruda bulunacaklardır, ilgili birimlere yapılmayan veya süresi içinde yapılmayan ya da eksik belgeyle yapılan başvurular ile internet üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.
2- Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.
3- Aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış sureti istenilen belgelerin asıl veya onaysız bir belge olması durumunda adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.
4- Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin aslının veya onaylı suretinin istenen belgelere eklenmesi gerekmektedir.
5- İlanda yer alacak özel şartlara göre öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adayların ilave istenen koşullara göre (sertifika, kurs belgesi ...vb.) başvurularına kanıtlayan belgeleri eklemeleri zorunludur.
6- Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma ve ilanın her aşamasında iptal etme hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Kadrolarına Başvuruda İstenen Belgeler
1- Başvuru Formu. (http://www.sbu.edu.tr/ adresinden temin edilebilir.)
2- Akademik Özgeçmiş.
3- Nüfus cüzdanı fotokopisi.
4- Son altı ay içerisinde çekilmiş iki (2) adet fotoğraf.
5- ALES ve Yabancı Dil Sonuç Belgesi.
6- Doktora / Lisans/ Yüksek Lisans mezuniyet belgeleri (e-Devlet'ten alınabilir) veya Denklik Belgesi (Noter onaylı)
7- Lisans / Yüksekokul Transkript belgesi. (Aslını ibraz etmek şartıyla fotokopisi)
8- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğu belirten askerlik belgesi.
9- Alanında İş Tecrübe Belgesi. (SGK belgesi ile birlikte ıslak imzalı veya elektronik imzalı olmalıdır.)
10- Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar ıslak imzalı veya elektronik imzalı olmalıdır.)

İlanla ilgili ayrıntılı bilgilere Üniversitemizin http://www.sbu.edu.tr/ adresinden veya 0216 418 96 16 numaralı telefondan ulaşılabilir.