2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Üniversitemize Öğretim Üyesi alınacaktır.

Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sözleşmeli personel alım ilanı Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sözleşmeli personel alım ilanı


1- Profesör kadrosu için adayların başvuru formuna (http://www.ilan.sakarya.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir) fotoğraflı özgeçmişini, nüfus cüzdan suretini, Doçentlik Belgesini, Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri çerçevesinde yayın listesini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora çalışmalarını veya yüksek lisans çalışmalarını kapsayan dosyasını https://akb.sabis.sakarya.edu.tr adresinden giriş yaparak pdf veya zip biçiminde yükleyip on-line başvuru yapmaları gerekmektedir.
2- Doçent kadrosu için adayların başvuru formuna (http://www.ilan.sakarya.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir) fotoğraflı özgeçmişini, nüfus cüzdan suretini, öğrenim belgelerini, Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri çerçevesinde yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını https://akb.sabis.sakarya.edu.tr adresinden giriş yaparak pdf veya zip biçiminde yükleyip on-line başvuru yapmaları gerekmektedir.
3- Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için adayların, başvuru formuna (http://www.ilan.sakarya.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir) fotoğraflı özgeçmişini, nüfus cüzdan suretini, öğrenim belgelerini, yabancı dil belgesini, Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri çerçevesinde yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını https://akb.sabis.sakarya.edu.tr adresinden giriş yaparak pdf veya zip biçiminde yükleyip on-line başvuru yapmaları gerekmektedir.
4- Doçent unvanı almış bulunanlar Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuru yapamazlar.
5- Yurtdışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen Denklik Belgesi ile birlikte yüklenmesi gerekmektedir.
6- Sakarya Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerine http://www.ilan.sakarya.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
7- Başvurular on-line olarak ""https://akb.sabis.sakarya.edu.tr"" web sayfası üzerinden alınacaktır. Kişisel beyana dayalı olarak sisteme yüklenen belgelerin aslı kurumumuz tarafından istenildiğinde sunamayanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
8- Son başvuru tarihi ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür. Başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik ya da yanlış yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İLGİLİ BİRİM ADET DERECE UNVANI AÇIKLAMA
DEVLET KONSERVATUVARI
ÇALGI EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
TÜRK HALK MÜZİĞİ ANABİLİM DALI
1 1 DOÇENT Müzikoloji ve Müzik Teorisi alanında doktora yapmış olmak. Müzik alanında doçentliğini almış olmak. Türk halk müziği, etnomüzikoloji ve müzikoloji alanlarında; kültür ve saha araştırmaları üzerine bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI
1 4 DR. ÖĞR. ÜYESİ Yaygın eğitimde öğretim programları ve din dersi öğretim programları üzerine çalışmaları olmak, dış kaynaklı proje deneyimi bulunmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ EĞİTİM YÖNETİMİ ANABİLİM DALI
1 1 DR. ÖĞR. ÜYESİ Eğitim yönetimi alanında doktora yapmış olmak, biyografi temeli değerler eğitimi ve yerelleşme konularında çalışmaları bulunmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİ
MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
1 3 DR. ÖĞR. ÜYESİ Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini Fen Bilgisi Eğitimi alanında tamamlamış olmak. Bilimsel gelişim süreci ve yansıtıcı düşünmeyle
ilgili çalışmalar yapmış olmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİ
TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
1 2 DR. ÖĞR. ÜYESİ Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini Türkçe Eğitimi alanında
tamamlamış olmak, Dinleme eğitimi ve dil bilgisi öğretimi alanında akademik çalışmaları bulunmak.
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ TEFSİR ANABİLİM DALI
1 1 DR. ÖĞR. ÜYESİ Kur’an’ın Anlaşılmasında Dil, Uslüp ve Belagat üzerine çalışmaları
olmak.
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ
TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI
1 1 DR. ÖĞR. ÜYESİ Lisans, Yüksek lisans ve doktora derecelerini Kimya alanında almış olmak. Sıvı membran, polimer içerikli membranlar konularında SCI
veya SCI-E dergilerinde yayını olmak.
TIP FAKÜLTESİ
CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
1 1 DOÇENT
TIP FAKÜLTESİ
DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
1 1 PROFESÖR Gastroenteroloji uzmanı olmak-Biliyer kanülasyon teknikleri konusunda
çalışması olmak.
TIP FAKÜLTESİ
DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ RADYOLOJİ ANABİLİM DALI
1 1 DOÇENT DTI ile beyin parselasyonu ve traktografi hazırlama konusunda tecrübe
sahibi olmak.
TIP FAKÜLTESİ
DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI
1 1 DR. ÖĞR. ÜYESİ Doktorasını Halk Sağlığı alanında yapmış olmak. Salgın modelleme,
sağlıkta büyük veri, dijital epidemiyoloji ve coğrafi bilgi sistemleri alanında bilimsel çalışmaları olmak.
TIP FAKÜLTESİ
TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ BİYOİSTATİSTİK ANABİLİM DALI
1 1 PROFESÖR Doçentliğini Biyoistatistik alanından almış olmak.
TIP FAKÜLTESİ
TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI
1 1 DOÇENT Biyokimya alanında tıpta uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak. Laboratuvar uzmanları için temel ve ileri istatistik eğitimi almış olmak,
biyolojik varyasyon uygulamaları alanında çalışmalar yapmış olmak.