Abdullah Gül Üniversitesi 6 akademik personel alacak

Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Eğitim dili İngilizce olan Üniversitemize; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı   Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartlar, 10/07/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, ve 09/11/2018 tarihli, 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddeleri uyarınca; “Öğretim Görevlisi” ve “Araştırma Görevlisi” alınacaktır.

İLAN EDİLEN KADROLARA AİT BİLGİLER

İLAN
S.N.


BİRİM


BÖLÜMÜ

ANABİLİM
DALI


UNVAN


DER.


ADET

YABANCI
DİL


ALES


ÖZEL ŞARTLAR


1


Yabancı Diller
Yüksekokulu


Yabancı
Diller


Yabancı Diller

Öğretim Görevlisi (Zorunlu Ortak Ders)


6


2


90


70

İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği, Yabancı Dil Olarak İngilizce Öğretimi, İngiliz Dil Bilimi, İngiliz Dili Eğitimi, İngilizce Mütercim- Tercümanlık, İngilizce Çeviri Bilim ya da Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümü lisans mezunu olmak. Yukarıda belirtilen   alanların herhangi birinde ya da Eğitim Programları ve Öğretimi alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.2


Yabancı Diller
Yüksekokulu


Yabancı
DillerYabancı Diller

Öğretim Görevlisi (Zorunlu Ortak Ders)539070

İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği, Yabancı Dil Olarak İngilizce Öğretimi, İngiliz Dil Bilimi, İngiliz Dili Eğitimi, İngilizce Mütercim- Tercümanlık, İngilizce Çeviri   Bilim ya da Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümü lisans   mezunu   olmak. Yukarıda belirtilen alanların herhangi birinde ya da Eğitim Programları ve Öğretimi alanında (tezli) yüksek lisans yapmış olmak.
3
Yönetim Bilimleri Fakültesi
İşletme
Muhasebe ve Finansman
Araştırma
Görevlisi
5
1
85
80 (EA)

Fakültelerin İşletme veya İşletme Mühendisliği ile bu   lisans programlarına eşdeğerliliği YÖK tarafından kabul edilmiş bölümlerden lisans mezunu olmak. Türkiye’de yerleşik bir üniversitede İşletme veya Muhasebe ve Finansman anabilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.


-Genel Şartlar-

 

 1. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvuru yapabilir.

 2. Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuru yapacak adaylarda en az “Tezli Yüksek Lisans” derecesine sahip olmak şartı aranır.

 3. Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanmış olması gerekmektedir.

 4. Araştırma Görevlileri ilanlarında atamalar 2547 sayılı Kanunun 50-d maddesine göre yapılacaktır.

 5. Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.

 6. Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) kadro başvurularında adayın lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türünden, alan türü değişen lisans programlarından mezun olanların, lisans öğrenimine başladıkları alandaki ALES puan türünden veya mezun olanların, lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türünden)


-Başvuruda İstenilen Belgeler-

  1. Başvuru Dilekçesi (www.agu.edu.tr)

  2. Özgeçmiş

  3. Nüfus cüzdan fotokopisi

  4. Lisans/ lisansüstü diploma fotokopisi

  5. Lisans transkript belgesi fotokopisi

  6. ALES Belgesi

  7. Yabancı Dil Belgesi

  8. Lisansüstü öğrenci olduğuna dair belge (Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuru yapacak adaylar için)

  9. Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olan ve/veya ayrılmış olan adaylar için)

-Açıklamalar-

 1. İlanımızın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Öğretim Görevlisi (Zorunlu Ortak Ders) ve Araştırma Görevlisi kadro başvuruları ilgili birimlere, Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) kadro başvurularının ise Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yolu ile yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

 2. Şartları taşımayan veya sonradan şartları taşımadığı tespit edilen adayların ataması yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir.

 3. Üniversitemiz Rektörlüğü uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

 4. Sınav takvimi Üniversitemiz web sayfasında ilan edilecek olup, ilan ile ilgili bilgilere Üniversitemizin www.agu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.