Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi 14 akademik personel alacak

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörlüğünden


Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimleri için 2547 sayılı Kanunun 26. 24. ve 23. maddesinde belirtilen asgari koşulların yanında, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır.

Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım yayınlarını (CD veya USB) taşınabilir belleğe ekleyerek Rektörlüğümüze ilan tarihinden itibaren on beş (15) gün içinde bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu daimi statüde olup, atanmak isteyen adayların özgeçmişlerini, noterden tasdikli doçentlik belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını (CD veya USB) taşınabilir belleğe 4 nüsha halinde dilekçelerine ekleyerek ilan tarihinden itibaren on beş (15) gün içinde bizzat başvurmaları, ayrıca Doçent kadrosuna başvuracak adayların Üniversitelerarası Kurul tarafından değişecek bilim alanları için ayrı ayrı belirlenen ve halen yürürlükte olan Doçentlik kriterlerini sağlamış olmaları gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, noter tasdikli doktora belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını (CD veya USB) taşınabilir belleğe 4 nüsha halinde dilekçelerine ekleyerek ilan tarihinden itibaren on beş (15) gün içinde ilgili birime bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. maddesinin 7. fıkrasının (ç) bendi uyarınca yabancı dille eğitim yapan bölümlerde yabancı dil şartı aranmaktadır.

Yurt dışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
 

TIP FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adet

Aranan Şartlar

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

- Yenidoğan (neonatoloji) yan dal uzmanı olmak.

Tıbbi Biyokimya

Profesör

1

- Proteomik teknolojileri konusunda deneyimli olmak.

İç Hastalıkları

Profesör

1

- Genel Dahiliye uzmanı olmak.

Kalp ve Damar Cerrahisi

Profesör

1

- Kalp ve Damar Cerrahisi Doçenti olmak.

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Doçent

1

- Nöroanatomi laboratuvar çalışmalarında deneyimli olmak.

Doçent

1

- Pediatrik nöroşirurji alanında deneyimli olmak.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Dr. Öğr. Üyesi

1

- Çocuk Alerji ve immünoloji uzmanı olmak.

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Bölüm

Kadro Unvanı

Adet

Aranan Şartlar

Tıp Mühendisliği

Profesör

1

- Sağlık Bilimleri, Biyokimya alanında Doçent olmak,
- Biyoteknolojik ilaç geliştirme konusunda deneyimli olmak.

1

- Biyoloji alanında Doçent olmak,
- Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği konusunda deneyimli olmak.

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Bölüm

Kadro Unvanı

Adet

Aranan Şartlar

Psikoloji (İngilizce)

Doçent

1

- Uygulamalı Psikoloji alanında Doçent olmak.

 

ECZACILIK FAKÜLTESİ

Bölüm

Kadro Unvanı

Adet

Aranan Şartlar

Farmasötik Teknoloji

Dr. Öğr. Üyesi

1

- Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olmak,
- Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.

 

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Kadro Unvanı

Adet

Aranan Şartlar

Doçent

1

- Tıbbi Patoloji alanında Doçent olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

- Anatomi alanında doktora yapmış olmak

Dr. Öğr. Üyesi

1

- Göz Hastalıkları uzmanı olmak.


BAŞVURU ADRESİ:
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
Kerem Aydınlar Kampüsü, Kayışdağı Cad. No: 32 Ataşehir-İSTANBUL
Tel: 0216 500 44 44