Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi 3 akademik personel alacak

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemizin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’ne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. maddesi ile 09 Kasım 2018 tarihli, 30590 sayılı Resmî Gazete’de ve 03 Ekim 2019 tarih, 30907 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ve bazı maddelerinde değişiklik yapılan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri uyarınca unvanı ve nitelikleri belirtilen kadroya Öğretim Görevlisi alınacaktır. (Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması ve Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)
GENEL ŞARTLAR
Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES’den en az 70, Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir merkezi yabancı dil sınavdan en az 50 veya bu puan muadili bir puan almış olmak. Yabancı dil şartı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu kadrolarına başvuracak adaylarda aranmaz.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:
1. Özgeçmiş
2. Dilekçe
3. 1 Adet Fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
5. Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopisi
6. Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili)
7. Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge

BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ
İLK BAŞVURU TARİHİ : 23.06.2021
SON BAŞVURU TARİHİ : 07.07.2021
ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ : 09.07.2021
GİRİŞ SINAV GİRİŞ TARİHİ : 12.07.2021
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ : 14.07.2021
Not: İnternet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
BAŞVURU ADRESİ:
Ataşehir Yerleşkesi: Kerem Aydınlar Kampüsü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü İçerenköy Mah. Kayışdağı Cad. No: 32 Ataşehir/İSTANBUL Tel: (216) 500 44 44
İLGİLİLERE DUYURULUR

Unvanı

İlanın Çıkacağı
Birim

Bölüm/ AnabilimDalı/
Program

Kadro Sayısı

Başvuru Şekli

Sonuçların Açıklanacağı İnternet
Adresi

Başvuru Yeri

İlan Özel Şart

Öğr. Gör.Dr.

Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu

Optisyenlik

1

Şahsen/Posta

www.acibadem.edu.tr

Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu

- Tıp Fakültesinden mezun olmak,
- Göz Hastalıkları alanında uzmanlığını tamamlamış olmak.

Öğr. Gör.Dr.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

1

Şahsen/Posta

www.acibadem.edu.tr

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

- Tıp Fakültesinden mezun olmak,
- Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji alanında uzmanlığını tamamlamış olmak,
- Yükseköğretim Kurumlarında alanında ders
vermiş olmak.

Öğr. Gör.Dr.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

1

Şahsen/Posta

www.acibadem.edu.tr

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

- Tıp Fakültesinden mezun olmak,
- Aile Hekimliği alanında uzmanlığını tamamlamış olmak,
- Yükseköğretim Kurumlarında alanında ders
vermiş olmak.