Adalet Bakanlığı 23 sözleşmeli personel alacak

Adalet Bakanlığından:
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI


Bilgi   İşlem   Genel   Müdürlüğü   emrinde   istihdam   edilmek   üzere   375   sayılı   Kanun Hükmünde   Kararname’nin  Ek  6’ncı   maddesi   ile  31.12.2008  tarih  ve   27097   sayılı  Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik'in 8’inci maddesi  uyarınca  sözlü  sınav  başarı  sırasına  göre  yapılacak  yerleştirme  ile  25  (yirmibeş) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.
 

Başvuru Grubu

Bilişim Personeli Pozisyonu

Alınacak
Personel Sayısı

A-1

Kıdemli Yazılım Mimarı

2

Kıdemli Yapay Zekâ Mimarı

A-2

Kıdemli Sistem Mimarı

1

Kıdemli Bilgi Güvenliği Mimarı

Kıdemli Çözüm Mimarı

B-1

Kıdemli Java Yazılım Geliştirme Uzmanı

4

Kıdemli Yapay Zekâ Geliştirme Uzmanı

B-2

Kıdemli Sistem Uzmanı (Windows)

2

Kıdemli Bilgi Güvenliği Uzmanı

C-1

Java Yazılım Geliştirme Uzmanı

5

Yapay Zekâ Geliştirme Uzmanı

.Net Yazılım Geliştirme Uzmanı

C-2

Network (Ağ) Uzmanı

4

Sistem Uzmanı Windows

Sistem Uzmanı

Veri Tabanı Güvenliği Uzmanı

SIEM Uzmanı

Sızma ve Zafiyet Test Uzmanı

Önyüz Geliştirme Uzmanı

Yazılım Geliştirme Uzmanı

D-1

Java Yazılım Geliştirme Uzmanı

4

Web Önyüz Geliştirme Uzmanı

Yapay Zekâ Geliştirme Uzmanı

D-2

Sistem Uzmanı

3

Network (Ağ) Uzmanı

Sızma ve Zafiyet Test Uzmanı

İletişim Sistemleri Geliştirme Uzmanı

Disk Sistemleri Uzmanı

TOPLAM

25


Adaylar  başvurularını  28/06/2021-12/07/2021  tarihleri  arasında  saat  23:59:59’a  kadar https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden giriş yaparak,  e-Devlet  üzerinde  belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştireceklerdir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvurular  için  gerekli  koşullar,  istenilen  belgeler,  sınav  süreci  ile  ilgili  diğer  bilgiler Bakanlığımız internet adresinde www.adalet.gov.tr yer almaktadır.

Kamuoyuna duyurulur.