Adıyaman Üniversitesi 33 akademik personel alacak

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize, 2547 sayılı Kanun, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ve “Adıyaman Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma İlkeleri Yönergesi” hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere öğretim üyesi alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir. (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır).
BAŞVURU SÜRECİ: Başvuru şartları için “Adıyaman Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma İlkeleri Yönergesi” 16. Maddesi hükümleri geçerlidir.

Müracaatlar ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapılmalıdır.

Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na, diğer adayların ilgili birimlere; Şahsen başvurmaları gerekmektedir.
1-         Profesör kadrosuna müracaat edeceklerin: Dilekçeleri ekinde; özgeçmiş, doçentlik belgesinin sureti, bilimsel çalışmalarının tamamını kapsayacak şekilde içeren dosyalarını (pdf formatında) 6 adet CD ve taşınabilir bellek; ayrıca 1 adet basılı dosya ile başvurmaları gerekmektedir.
2-         Doçent kadrosuna müracaat edeceklerin: Dilekçeleri ekinde özgeçmiş, doçentlik belgesinin sureti, bilimsel çalışmalarının tamamını kapsayacak şekilde içeren dosyalarını (pdf formatında) 4 adet CD ve taşınabilir bellek; ayrıca 1 adet basılı dosya başvurmaları gerekmektedir.
3-         Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna müracaat edeceklerin: Dilekçeleri ekinde, özgeçmiş, bilimsel çalışmalarının tamamını kapsayan dosyalarını (pdf formatında) 4 adet CD ve taşınabilir bellek; ayrıca 1 adet basılı dosya ile başvurmaları gerekmektedir.
Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına Doçentler başvuramazlar.

SIRA NO

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVAN

DERECE

ADET

İLAN ŞARTI

1

Tıp Fakültesi

Temel Tıp
Bilimleri

Fizyoloji

Prof. Dr.

1

1

Tıbbi Fizyoloji alanında Doçent unvanı almış olmak.


2


Tıp Fakültesi

Dahili Tıp
Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları


Prof. Dr.


1


1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında Doçent
unvanı almış olmak, çocuk yoğun bakım alanında çalışmaları olmak.


3

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi


İktisat


İktisat Teorisi


Prof. Dr.


1


1

Makro İktisat Bilim Dalında Doçent unvanı almış
olmak.


4


Eğitim Fakültesi


Temel Eğitim


Sınıf Eğitimi


Prof. Dr.


1


1

Yakınçağ Tarihi alanında doçent unvanı almış olmak. Eğitim Tarihi alanında çalışmalar yapmış olmak.


5


Ziraat Fakültesi


Tarla Bitkileri


Tarla Bitkileri


Prof. Dr.


1


1

Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı alanında Doçent unvanı almış olmak. Tıbbi ve Aromatik konularında çalışmalar yapmış olmak.6

Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu


Tıbbi Hizmetler ve Teknikler


Patoloji Laboratuvar TeknikleriProf. Dr.11


Tıbbi Biyokimya alanında Doçent unvanı almış
olmak.

7

Tıp Fakültesi

Temel Tıp
Bilimleri

Biyofizik

Doç. Dr.

1

1

Biyofizik alanında Doçent unvanı almış olmak.


8


Tıp Fakültesi

Dahili Tıp
Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
(Neonatoloji)


Doç. Dr.


1


1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olmak. Neonatoloji alanında Doçent unvanı almış olmak.

9

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Çocuk Cerrahisi

Doç. Dr.

1

1

Çocuk Cerrahisi alanında Doçent unvanı almış
olmak.

10

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Üroloji

Doç. Dr.

1

1

Üroloji alanında Doçent unvanı almış olmak.

11

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

Doç. Dr.

1

1

Kalp ve Damar Cerrahisi alanında Doçent unvanı almış olmak.

12

Ziraat Fakültesi

Tarla Bitkileri

Tarla Bitkileri

Doç. Dr.

1

1

Tarla   bitkilerinde            ilaçlama            tekniği alanında çalışmaları bulunmak.


13


Ziraat Fakültesi


Bahçe Bitkileri


Bahçe Bitkileri


Doç. Dr.


1


1

Bahçe Bitkileri Yetiştirme ve Islahı alanında Doçent unvanı almış olmak. Meyve kalite ve özellikleri konusunda çalışmaları olmak.


14


Ziraat Fakültesi

Toprak Bilimi ve Bitki
Besleme

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme


Doç. Dr.


1


1

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında Doçent unvanı almış olmak. Toprak Kalitesi ve Toprak
Karbonu konularında çalışmalar yapmış olmak.15


Fen Edebiyat FakültesiPsikolojiGelişim PsikolojisiDoç. Dr.11

Psikoloji veya Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında doçent unvanı almış olmak. Anne-babaya bağlanma ve duygu düzenleme konusunda
çalışmalar yapmış olmak.16


Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Kimya ve Kimyasal İşleme
TeknikleriKimya TeknolojisiDoç. Dr.11

Anorganik Kimya alanında Doçent unvanı almış olmak. Kimyasal ve elektrokimyasal oksijen üretim teknolojileri alanında bilimsel çalışmalar yapmış
olmak.


17


Eğitim Fakültesi


Eğitim Bilimleri


Öğretim Teknolojileri


Doç. Dr.


1


1

Fen Bilgisi Eğitimi alanında Doçent unvanı almış olmak. Ölçme Değerlendirmede Teknoloji Kullanımı üzerine çalışmaları olmak.


18


Devlet
Konservatuvarı


Müzikoloji


Müzikoloji


Doç. Dr.


1


1

Müzik Eğitimi alanında Doçent unvanı almış olmak. Müzik öğretim yöntemleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.


19


Tıp Fakültesi

Dahili Tıp
Bilimleri


Göğüs Hastalıkları

Dr. Öğr.
Üyesi


1


1


Göğüs Hastalıkları uzmanı olmak


20


Tıp Fakültesi

Dahili Tıp
Bilimleri


Kardiyoloji

Dr. Öğr.
Üyesi


1


1

Kardiyoloji uzmanı olmak. Transkatater aort kapak implantasyonu alanında çalışmalar yapmış olmak.


21


Tıp Fakültesi

Dahili Tıp
Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Çocuk Gastroenterolojisi)

Dr. Öğr.
Üyesi


1


1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olmak. Çocuk Gastroenterolojisi Hepatoloji ve Beslenme yandal uzmanı olmak.


22


Tıp Fakültesi

Dahili Tıp
Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
(Çocuk Kardiyolojisi)

Dr. Öğr.
Üyesi


1


1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olmak. Çocuk Kardiyoloji yandal uzmanı olmak.


23


Tıp Fakültesi

Dahili Tıp
Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Çocuk Acil)

Dr. Öğr.
Üyesi


1


1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olmak, Çocuk Acil alanında yandal uzmanı olmak.

24

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp
Bilimleri

İç Hastalıkları
(Gastroenteroloji)

Dr. Öğr.
Üyesi

1

2

İç Hastalıkları uzmanı olmak. Gastroenteroloji ve Hepatoloji yandal uzmanı olmak.

25

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp
Bilimleri

Enfeksiyon Hastalıkları

Dr. Öğr.
Üyesi

1

1

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
uzmanı olmak.


26


Ziraat Fakültesi


Bitki Koruma


Bitki Koruma

Dr. Öğr.
Üyesi


1


1

Bitki Koruma Anabilim Dalı Fitopatoloji alanında Doktora yapmış olmak. Funguslar ve Kök Hastalıları konularında çalışmalar yapmış olmak.


27

İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi


İktisat


İktisat Teorisi


Dr. Öğr.
Üyesi


1


1

Lisans,   Yüksek   Lisans   ve   Doktorasını   İktisat
alanında yapmış olmak. Kamu   harcamaları ve
yabancı yatırımlar konularında çalışmaları olmak.


28

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam
Bilimleri

Kelam ve İtikadi İslam
Mezhepleri Tarihi

Dr. Öğr.
Üyesi


1


1

İlgili alanda Doktora yapmış olmak. Kaza-Kader konularında çalışmaları olmak.

29

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam
Bilimleri

Tefsir

Dr. Öğr.
Üyesi

1

1

İlgili alanda Doktora yapmış olmak. İbazi Tefsir alanında çalışmaları olmak.

30

Güzel Sanatlar
Fakültesi

Resim

Resim

Dr. Öğr.
Üyesi

1

1

Resim-İş Eğitimi alanında Doktora yapmış olmak.
Müze eğitimi alanında çalışmaları olmak.


31

Teknik Bilimler
Meslek Yüksekokulu

Bilgisayar Teknolojileri


Bilgisayar Programcılığı

Dr. Öğr.
Üyesi


1


1

Matematik Mühendisliğinde Doktora yapmış olmak.
Sonlu   cisimlerde            matrislerin            terslenebilirliği konularında çalışmaları olmak.


32

Sosyal Bilimler
Meslek Yüksekokulu

Yönetim ve Organizasyon


İşletme Yönetimi

Dr. Öğr.
Üyesi


1


1

Doktorasını Yönetim ve Organizasyon alanında
yapmış olmak. İşveren markası ve girişimcilik konularında çalışmalar yapmış olmak.