Afyon Kocatepe Üniversitesi 33 akademik personel alacak

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğünden
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI


Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve “Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi”ne göre öğretim üyesi alınacaktır. İlan edilen kadrolar aşağıda belirtilmiş olup, istenen evraklar ve başvuru dosyalarının nasıl hazırlanacağına ilişkin detaylı bilgilere www.aku.edu.tr web sayfasında yer verilecektir.
Başvurular Rektörlük Personel Daire Başkanlığına COVID-19 salgını nedeniyle alınan önlemlerden dolayı şahsen, posta veya kargo yoluyla yapılacaktır.
GENEL AÇIKLAMALAR:
1. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin (lisans ve yüksek lisans Y.Ö.K. tarafından, doktora Ü.A.K. tarafından) onaylanmış olması şarttır.
2. Adayların 657 sayılı Kanunun 48.maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.
3. Öğretim üyesi kadrolarına müracaat edecek adayların aranan koşullara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak “Ön İnceleme Komisyonu” tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.
4. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir.
5. Başvuru süresi ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür.
6. Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir. Başvurular COVID-19 salgını nedeniyle alınan önlemlerden dolayı şahsen, posta veya kargo yoluyla yapılacaktır.
7. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.
8. Üniversitemiz irtibat numaraları: 0 272 218 12 31
Adres: A.K.Ü. Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Gazlıgöl Yolu, Afyonkarahisar

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM -
ANASANAT DALI/ PROGRAM

UNVANI

DERECE

ADEDİ

AÇIKLAMALAR

Afyon M.Y.O.

Bilgisayar Teknolojileri

Bilgisayar Programcılığı

Profesör

1

1

Alanından doçentliğini almış olup, yapay zeka ve derin öğrenme üzerine çalışmaları
bulunmak.

Afyon M.Y.O.

Elektrik ve Enerji

Elektrik

Doçent

1

1

Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Fizik alanından doçentliğini almış olup, elektron çarpışmaları
üzerine çalışmaları bulunmak.

Afyon M.Y.O.

İnşaat

Mermer Teknolojisi

Profesör

1

1

Alanından doçentliğini almış
olup, mermer ve doğal taşlar üzerine çalışmaları bulunmak.

Bolvadin M.Y.O.

Elektrik ve Enerji

Elektrik

Doçent

1

1

Yenilenebilir enerji sistemleri
üzerine çalışmaları bulunmak.

Bolvadin Uyg. Bil.
Y.O.

Muhasebe ve Finans Yönetimi

Muhasebe ve Finans Yönetimi

Dr. Öğr. Üyesi

3

1

İşletme Anabilim Dalında doktora yapmış olup, Ar-Ge harcamaları üzerine
çalışmaları bulunmak.

Devlet Konservatuvarı

Türk Halk Müziği

Türk Halk Müziği Çalgı Eğitimi

Dr. Öğr. Üyesi

3

1

Lisans ve lisansüstü eğitimini Müzik Eğitimi alanında yapmış olup, bağlama çalgısı ve öğretimi üzerine çalışmaları
bulunmak.

Devlet Konservatuvarı

Türk Sanat Müziği

Türk Sanat Müziği Ses Eğitimi

Doçent

1

1

Türk Sanat Müziği Ses Eğitimi Yorumculuk alanından doçentliğini almış olup, ilgili
alanda çalışmaları bulunmak.

Dinar Uyg. Bil.
Y.O.

Sigortacılık

Sigortacılık

Doçent

1

1

Sigortacılık üzerine
çalışmaları bulunmak.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve Öğretim

Doçent

1

1

Eğitim Programları ve Öğretim alanından doçentliğini almış olup, eleştirel düşünme becerisi üzerine çalışmaları
bulunmak.

Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi

Profesör

1

1

Fen Bilgisi Eğitimi alanından doçentliğini almış olup, bilimsel süreç becerileri
üzerine çalışmaları bulunmak.

Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi

Doçent

1

1

Fen Bilgisi Eğitimi alanından doçentliğini almış olup, bağlam-temelli fen eğitimi üzerine çalışmaları
bulunmak.

Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Matematik Eğitimi

Doçent

1

1

Matematik alanından doçentliğini almış olup, matematik eğitimi üzerine
çalışmaları bulunmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Matematik

Geometri

Profesör

1

1

Matematik alanından doçentliğini almış olup, hiperbolik geometri üzerine
çalışmaları bulunmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Matematik

Matematiğin Temelleri ve Matematiklojik

Doçent

1

1

Matematik alanından doçentliğini almış olup, integral eşitsizlikler üzerine
çalışmaları bulunmak.

İ.İ.B.F.

İktisat

İktisadi Gelişme- Uluslararası İktisat

Profesör

1

1

Uluslararası İktisat bilim alanından doçentliğini almış
olmak.

İ.İ.B.F.

İşletme

Yönetim ve Organizasyon

Doçent

1

1

Yönetim ve Strateji alanından doçentliğini almış olmak.

İ.İ.B.F.

Uluslararası Ticaret ve Finansman

Finans

Dr. Öğr. Üyesi

3

1

Finans alanında doktora yapmış olup, kurumsal finans
üzerine çalışmaları bulunmak.

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

Hukuk Tarihi

Doçent

1

1

Hukuk Fakültesi lisans mezunu olup, Hukuk Tarihi alanından doçentliğini almış
olmak.

Mühendislik Fakültesi

Elektrik Mühendisliği

Elektrik Tesisleri

Dr. Öğr. Üyesi

3

1

Alanında doktora yapmış olmak.

Mühendislik
Fakültesi

Harita Mühendisliği

Ölçme Tekniği

Profesör

1

1

Alanından doçentliğini almış
olmak.

Mühendislik
Fakültesi

Jeoloji Mühendisliği

Genel Jeoloji

Profesör

1

1

Alanından doçentliğini almış
olmak.

Mühendislik Fakültesi

Kimya Mühendisliği

Temel İş ve Termodinamik

Profesör

1

1

Kimya Mühendisliği veya
Kimya alanından doçentliğini almış olmak.

Mühendislik
Fakültesi

Maden Mühendisliği

Maden İşletmesi

Doçent

1

1

Alanından doçentliğini almış
olmak.

Sandıklı M.Y.O.

Büro Hizmetleri ve Sekreterlik

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Dr. Öğr. Üyesi

3

1

İşletme Anabilim Dalında doktora yapmış olup, yönetim ve organizasyon üzerine
çalışmaları bulunmak.

Sandıklı Uyg. Bil.
Y.O.

Sosyal Hizmet

Sosyal Hizmet

Dr. Öğr. Üyesi

3

1

Sosyal Hizmet veya Sosyoloji alanında doktora yapmış olup, suçluluk üzerine
çalışmaları bulunmak.

Teknoloji Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi

3

1

Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında doktora yapmış olup, batarya yönetim sistemleri üzerine çalışmaları
bulunmak.

Teknoloji Fakültesi

Makine Mühendisliği

Makine Mühendisliği

Doçent

1

1

Makine Mühendisliği alanından doçentliğini almış olup, jeotermal ve hidrojen enerjileri üzerine çalışmaları
bulunmak.

Turizm Fakültesi

Turizm Rehberliği

Turizm Rehberliği

Dr. Öğr. Üyesi

3

1

Turizm / Turist Rehberliği alanında çalışmaları
bulunmak.

Uzaktan Eğitim M.Y.O.

Mimarlık ve Şehir Planlama

Harita ve Kadastro (Uzaktan Öğretim)

Dr. Öğr. Üyesi

3

1

Harita Mühendisliği alanında doktora yapmış olup,
GNSS (Globsl Navigation Sateilite Systems) konum doğruluğu üzerine çalışmaları
bulunmak.

Veteriner Fakültesi

Besin-Gıda Hijyeni ve Teknolojisi

Veterinerlik Besin,
Gıda Hijyeni ve Teknolojisi

Doçent

1

1

Veteriner Fakültesi mezunu
olup, ilgili alandan doçentliğini almış olmak.

Veteriner Fakültesi

Klinik Bilimler

Veterinerlik Cerrahisi

Profesör

1

1

Veteriner Fakültesi mezunu
olup, ilgili alandan doçentliğini almış olmak.

Veteriner Fakültesi

Veteriner Hekimliği Temel Bilimleri

Veterinerlik Biyokimyası

Profesör

1

1

Veteriner Fakültesi mezunu olup, ilgili alandan doçentliğini
almış olmak.

Veteriner Fakültesi

Zootekni ve Hayvan Besleme

Veterinerlik Zootekni

Doçent

1

1

Veteriner Fakültesi mezunu
olup, ilgili alandan doçentliğini almış olmak.