Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 21 akademik personel alacak

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünden:
AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI
(PROFESÖR, DOÇENT VE DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ)


Üniversitemizin akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İçin Gerekli Koşullar ve Uygulama Esaslarının ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır. İlan kadrolarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular
geçersiz sayılacak olup, postadaki gecikmeler ve süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru süresi ilanın Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren başlamaktadır.
Başvuru Tarihi:13.09.2021, Son başvuru tarihi:27.09.2021 Pazartesi günü mesai bitimi.
İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin https://www.agri.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
Adayların https://www.agri.edu.tr/detail.aspx?id=1001&bid=265&tid=7 adresinde bulunan öğretim üyesi başvuru formunu doldurarak ekinde;
Özgeçmiş, Onaylı veya e-devletten alınmış karekodlu Öğrenim Belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora veya Uzmanlık Belgesi), İki (2) Adet Fotoğraf, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, Askerlik Belgesi, Adli Sicil Kaydı Belgesi, Hizmet Cetveli (Herhangi Bir Kurumda Çalışıyor veya Daha Önce Çalışmış İse), Yayın Listesi, Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İçin Gerekli Koşullar ve Uygulama Esasları Puanlama Tablosu (Aday tarafından imzalanacaktır.), Doçentlik Belgesi (Profesör ve Doçent kadroları için), Yabancı Dil Belgesi (Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İçin Gerekli Koşullar ve Uygulama Esasları gereğince Yükseköğretim
Kurulu tarafından belirlenen merkezî bir Yabancı Dil Sınavından en az elli beş (55) puan veya uluslararası geçerliliği kabul edilen bir yabancı dil sınavından buna denk bir puan; bilim alanının belli bir yabancı dille ilgili olması halinde ise seksen (80)veya buna denk bir puan almış olmak gerekmektedir. (Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için)), “Dijital Çağda Yükseköğretimde Öğrenme ve Öğretme” dersinden başarılı olduğuna dair
belge *(1) (Kurum dışından başvuracak adaylar arasından bu belgeye sahip olmayanların 1 (bir) yıl içinde başarılı olmayı taahhüt ettiklerine dair taahhütname senedini https://www.agri.edu.tr/detail.aspx?id=5125&bid=265&tid=7 adresinden indirip imzalamaları ve başvuru dosyasına eklemeleri gerekmektedir.)
Yukarıda istenen belgeler ile birlikte 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İçin Gerekli Koşullar ve Uygulama Esasları gereğince hazırlanan bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet fiziki dosya ve beraberinde;
1 - Profesör kadrosu için 6 (altı) adet, Doçent kadrosu için 4 (dört) adet dijital dosya (Flashdisk/DVD/CD) ile birlikte Personel Daire Başkanlığına şahsen, posta veya e posta ile müracaat etmeleri gerekmektedir.
2 - Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için 4 (dört) adet dijital dosya (Flashdisk/DVD/CD) ile birlikte Tıp Fakültesindeki kadrolara başvuran adayların Eczacılık Fakültesine, diğer kadrolara başvuran adayların ise ilgili Fakülteye/Yüksekokula şahsen, posta veya e posta ile müracaat etmeleri gerekmektedir.
Ayrıca Üniversitemizce oluşturulacak olan ön değerlendirme komisyonunun olumlu raporu ve Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İçin Gerekli Koşullar ve Uygulama Esaslarında
belirlenen puanı almış olmak.

*(1)Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İçin Gerekli Koşullar ve Uygulama Esaslarının 3. maddesinin 3. fıkrası gereği “Doktor öğretim üyesi, doçentlik ve profesörlük kadrolarına atanmalarda “Dijital Çağda Yükseköğretimde Öğrenme ve Öğretme”  dersinden başarılı olma şartı aranır. Öğretim üyeliği için kurum dışı başvurular bağlamında yapılacak atamalarda, adaylardan bu dersten bir yıl içerisinde başarılı olmayı taahhüt etme şartı aranacaktır. Bu koşulu yerine getirmeyen öğretim üyeleri, atanmalarına ilişkin her türlü haklarından gayri kabil rücu olarak feragat ettiklerini beyan ve taahhüt etmiş sayılacaklardır.”

NOT:
- Yabancı ülkelerden alınan doktora diploması ile unvanların Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
- Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştıkları kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesi ile askerlik durum belgelerini müracaat belgelerine ekleyeceklerdir.


İLAN EDİLEN KADROLARA AİT BİLGİLER

BİRİMİ

BÖLÜM / ANABİLİM DALI

UNVANI

KADRO ADET

KADRO DRC

BAŞVURU KOŞULU

E-POSTA ADRESLERİ

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri
/ Tıbbi Patoloji A.D

Profesör

1

1

İlgili alanda Doçentliğini almış olmak.

[email protected]

Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi / Türkçe Eğitimi A.D.

Doçent

1

1

Türkçe Eğitimi Alanında Doçentlik Unvanı Almış Olmak. 5E ve Artırılmış Gerçeklik alanında akademik çalışmalar
yapmış olmak.

[email protected]

Spor Bilimleri Fakültesi

Beden Eğitimi ve Spor/ Beden Eğitimi ve Spor A.D.

Doçent

1

3

Yüksek lisans ve doktorasını Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalından yapmış olmak, Spor Bilimleri Temel alanından
Doçentliğini almış olmak.

[email protected]

Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi / Matematik Eğitimi A.D.

Doktor Öğretim Üyesi

1

4

İlköğretim Matematik Eğitimi programında doktora yapmış olmak ve eğitimde teknoloji kullanımı ile ilgili çalışmaları
olmak

[email protected] [email protected]

Fen-Edebiyat Fakültesi

Psikoloji / Klinik Psikoloji A.D.

Doktor Öğretim Üyesi

1

4

Klinik Psikoloji veya PDR alanında doktora yapmış olmak.

[email protected]

Fen-Edebiyat Fakültesi

Matematik/ Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi A.D.

Doktor Öğretim Üyesi

1

5

Matematik lisans mezunu olmak. İlgili alanda Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak.

[email protected]

Spor Bilimleri Fakültesi

Spor Yöneticiliği /Spor Yöneticiliği A.D

Doktor Öğretim Üyesi

1

4

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği lisans programından mezun olmak.
Spor Yönetim Bilimleri alanında
Doktorasını yapmış olmak.

[email protected]

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri / Kardiyoloji A.D.

Doktor Öğretim Üyesi

1

4

İlgili alanda Uzmanlığını almış olmak

[email protected]

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri / İç Hastalıkları A.D.

Doktor Öğretim Üyesi

1

4

İlgili alanda Uzmanlığını almış olmak

[email protected]

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri /
Radyoloji A.D.

Doktor
Öğretim Üyesi

1

4

İlgili alanda Uzmanlığını almış
olmak

[email protected]

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri / Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D.

Doktor Öğretim Üyesi

1

4

İlgili alanda Uzmanlığını almış olmak

[email protected]

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri / Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları A.D.

Doktor Öğretim Üyesi

1

4

İlgili alanda Uzmanlığını almış olmak

[email protected]

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri / Deri
ve Zührevi Hastalıklar A.D.

Doktor Öğretim Üyesi

1

4

İlgili alanda Uzmanlığını almış olmak

[email protected]

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri
/Ortopedi ve Travmatoloji A.D.

Doktor Öğretim Üyesi

1

4

İlgili alanda Uzmanlığını almış olmak

[email protected]

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri / Acil
Tıp A.D.

Doktor
Öğretim Üyesi

1

4

İlgili alanda Uzmanlığını almış
olmak

[email protected]

Sağlık Yüksekokulu

Beslenme ve Diyetetik / Beslenme ve Diyetetik A.D.

Doktor Öğretim Üyesi

1

5

Beslenme ve Diyetetik lisans mezunu olup, Beslenme ve Diyetetik alanında doktora
yapmış olmak.

[email protected]

Meslek Yüksekokulu

Bilgisayar Teknolojileri / Bilgisayar Programcılığı Pr.

Doktor Öğretim Üyesi

1

4

Bilgisayar Mühendisliği lisans mezunu olup, Bilgisayar Bilimleri Bilim Dalında Doktorasını yapmış olmak.

[email protected]

Meslek Yüksekokulu

Ulaştırma Hizmetleri / Posta Hizmetleri Pr.

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

İktisat bölümü lisans mezunu olup, iktisat alanında doktora yapmış olmak. Posta Hizmetleri alanında çalışmalar yapmış
olmak.

[email protected]

Eleşkirt Meslek Yüksekokulu

Finans Bankacılık ve Sigortacılık / Bankacılık ve Sigortacılık Pr.

Doktor Öğretim Üyesi

1

2

İşletme Bölümü Mezunu olup Muhasebe ve Finansman alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Katılım Bankacılılığı alanında çalışmalar
yapmış olmak

[email protected]

Yabancı Diller Yüksekokulu

Mütercim Tercümanlık / Mütercim Tercümanlık (İngilizce) A.D

Doktor Öğretim Üyesi

1

5

İngilizce Mütercim Tercümanlık veya İngiliz Dili Edebiyatı mezunu olmak. Bu alanlardan birinden doktorasını yapmış olmak.

[email protected]

Patnos Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler / Anestezi Pr.

Doktor Öğretim Üyesi

1

5

Anestezi alanında tıpta uzmanlığını almış olmak veya Moleküler Biyoloji ve Genetik
alanında doktora yapmış olmak.

[email protected]