Aksaray Üniversitesi 5 akademik personel alacak

Aksaray Üniversitesi Rektörlüğünden:


Üniversitemizin aşağıda yer alan birimlerine 2547 sayılı Kanun’un 50/d maddesi, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atananların Lisansüstü Eğitimleri ile Diğer Hususlara ilişkin Usul ve Esaslar’ın ilgili maddeleri uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak, ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
2) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.
3) Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmanın yanı sıra sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak şartı aranır.

MUAFİYET
Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının  Yükseköğretim  Kurulu  tarafından  belirlenen  uzmanlık  alanlarına  atanacak  olanlarda,  yükseköğretim  kurumlarında  öğretim  elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi  sınav şartı  aranmaz.  Meslek  yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin  6.maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
1) Başvurulan ilan sıra numarası, unvan, birim, bölüm, anabilim dalı ile iletişim bilgilerinin eksiksiz şekilde belirtildiği bir dilekçe,
2) Özgeçmiş,
3) ALES sonuç belgesinin çıktısı,
4) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınava ait sonuç belgesinin çıktısı,
5) Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi,
6) Lisans transkript belgesi,
7) Lisansüstü öğrenci belgesi ve transkript belgesi,
8) Son altı ay içerisinde çekilmiş 1 (bir) adet vesikalık fotoğraf,
9) Nüfus cüzdan fotokopisi,
10) Halen bir kamu kurumunda çalışan veya daha önce çalışmış adaylardan hizmet belgesi.

DİĞER HUSUSLAR
1) Öncelikli alanlardaki araştırma görevlisi kadrolarına atamalarda, ön değerlendirme sonucunda giriş sınavına katılmaya hak kazananlar için, giriş sınavı sözlü olarak yapılır. Sözlü sınav sonucu 70 puanın altında puan alanlar, nihai değerlendirme aşamasına geçemezler.
2)  Adayların  tek  bir  kadro  ilanına  müracaat  etmeleri  gerekmektedir.  Birden  fazla  kadroya  başvuran  adayların  başvuruları  değerlendirmeye alınmayacaktır.
3) ALES puanının geçerlilik süresi açıklandığı tarihinden itibaren 5 (beş) yıldır.
4) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
5) Lisansüstü eğitim öğrencilik azami süresi dolan ve ilgili Yönetmelikler gereğince azami süreleri yeniden başlayanlar ile azami sürelerinin dolması
nedeniyle kadro ile ilişkileri kesilen araştırma görevlileri ilan edilen kadrolara müracaat edemezler.
6) İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır; yapılmış olsa dahi
iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
7) Atanmaya hak kazanan adayların tüm belgeleri onaylı olmak zorundadır.
8) İdare uygun gördüğü takdirde her aşamada ilanı iptal edebilir.
9) İlanımıza http://www.aksaray.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.
10) Başvurular şahsen veya posta ile yapılabilir. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihi mesai bitimine kadar başvuru yapılacak ilgili Birime ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

SINAV TAKVİMİ

İlan Yayım Tarihi

: 01.12.2021

Başvuru Başlangıç Tarihi

: 01.12.2021

Son Başvuru Tarihi

: 16.12.2021

Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi

: 21.12.2021

Giriş Sınavı (SÖZLÜ) Tarihi

: 27.12.2021

Nihai Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi

: 30.12.2021

İlan Sıra No

Birim

Bölüm

Anabilim Dalı/Program

ALES
Puan Türü

Unvan

Kadro Derece

Adet

Başvuru Yeri

Sonuçların İlan Edileceği Adres

Şartlar

1

Eğitim Fakültesi

Özel Eğitim Bölümü

Görme Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı

SÖZ

Arş. Gör.

6

1

Eğitim Fakültesi Dekanlığına

https://egitim.aksaray.edu.tr/

Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü lisans mezunu olup, Özel Eğitim veya Görme Engelliler Eğitimi alanında tezli yüksek
lisans yapıyor olmak.

2

Eğitim Fakültesi

Özel Eğitim Bölümü

Zihin Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı

SÖZ

Arş. Gör.

6

1

Eğitim Fakültesi Dekanlığına

https://egitim.aksaray.edu.tr/

Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü lisans mezunu olup, Özel Eğitim veya Zihin Engelliler Eğitimi alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

3

Eğitim Fakültesi

Özel Eğitim Bölümü

İşitme Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı

SÖZ

Arş. Gör.

6

1

Eğitim Fakültesi Dekanlığına

https://egitim.aksaray.edu.tr/

Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü lisans mezunu olup, Özel Eğitim veya İşitme Engelliler Eğitimi alanında tezli yüksek
lisans yapıyor olmak.

4

Mühendislik Fakültesi

Yazılım Mühendisliği Bölümü

Yazılım Mühendisliği Anabilim Dalı

SAY

Arş. Gör.

6

1

Mühendislik Fakültesi Dekanlığına

https://muh.aksaray.edu.tr/

Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup, Yazılım Mühendisliği alanında tezli yüksek
lisans yapıyor olmak.

5

Mühendislik Fakültesi

Yazılım Mühendisliği Bölümü

Yazılım Mühendisliği Anabilim Dalı

SAY

Arş. Gör.

6

1

Mühendislik Fakültesi Dekanlığına

https://muh.aksaray.edu.tr/

Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup, Yazılım Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.