Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi 4 akademik personel alacak

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Rektörlüğünden


Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği gereğince, Profesör ve Doktor Öğretim Üyesi istihdam edilecektir.

Profesör  ve  Doktor  Öğretim  Üyesi  Kadrosuna  Müracaat  Edecek  Adaylarda  İstenen Evraklar:
• Başvurulan kadroyu ve iletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi,
• Profesör kadrosuna başvuracak adayların dilekçeleri ekinde özgeçmiş, kimlik fotokopisi, 2  adet  fotoğraf,  noterden  tasdikli  lisans,  yüksek  lisans,  doktora  ve  doçentlik  belgesi  (Yabancı ülkelerden alınmış olan diplomaların denklik belgesi), yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan CD ortamında 6 adet ve basılı 1 takım dosya,
• Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların dilekçeleri ekinde YÖK formatlı özgeçmiş,  kimlik  fotokopisi,  2  adet  fotoğraf,  noterden  tasdikli  lisans,  yüksek  lisans,  doktora belgesi  (Yabancı  ülkelerden  alınmış  olan  diplomaların  denklik  belgesi)  ile  bilimsel  çalışma  ve yayınlarını kapsayan CD ortamında 4 adet ve basılı 1 takım dosya,
• Üniversitemiz https://www.alanyahep.edu.tr sayfasında yayımlanan Alanya Hamdullah Emin  Paşa  Üniversitesi  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltme  ve  Atanma  Yönergesi  ekinde  yer  alan değerlendirme ölçütleri formunun aday tarafından doldurulmuş ve imzalanmış hali,
• Eğitim dili  Türkçe  olan  bölümlerimiz  için  İngilizce  dilinden  en  az  55  puan  alındığını gösterir, YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğeri kabul edilen sınav sonuç belgesi,
• Eğitim dili İngilizce olan bölümlerimiz için İngilizce dilinden en az 80 puan alındığını gösterir, YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğeri kabul edilen sınav sonuç belgesi ile birlikte İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne başvuru yapmaları gerekmektedir.

Başvuru Takvimi:
İlk Başvuru Tarihi     : 03/05/2021
Son Başvuru Tarihi   : 17/05/2021
Başvuru  süresi,  ilan  tarihinden  itibaren  15  gündür.  

Adayların;  son  başvuru  tarihi  mesai bitimine kadar yukarıda belirtilen evrakları Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesine şahsen veya  posta  yoluyla  ulaştırmaları  gerekmektedir.  Süresi  içinde  yapılmayan  başvurular  ve  eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru  Adresi:  Alanya  Hamdullah  Emin  Paşa  Üniversitesi  Cikcilli  Mah.  Saraybeleni Cad. No: 7   07400 Alanya

 

Fakülte/Yüksekokul/Bölüm

Unvan

Kadro Sayısı

Özel Şart

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü (İngilizce)

Profesör

1

Turizm İşletmeciliği, İşletme, Yönetim Organizasyon veya Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik bölümlerinden birinden Doktora
programını tamamlamış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü (İngilizce)

Doktor Öğretim Üyesi

1

Turizm İşletmeciliği veya Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik bölümlerinden birinden Doktora programını tamamlamış
olmak.

Sanat ve Tasarım Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü (Türkçe)

Doktor Öğretim Üyesi

1

Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği, Beslenme ve Diyetetik veya Beslenme Bilimleri bölümlerinden birinden Lisans ve/veya
Doktora programını tamamlamış olmak.

Mimarlık Fakültesi
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü
(Türkçe)

Doktor Öğretim Üyesi

1

İç Mimarlık veya İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümlerinden Lisans Mezunu olmak ve İç Mimarlık veya İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı alanında Doktora
programını tamamlamış olmak.