Altınbaş Üniversitesi 14 akademik personel alacak

Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğünden


Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31. maddesine göre öğretim görevlisi ve 50/d maddesine göre araştırma görevlisi ataması yapılmak üzere “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:
1. Başvuru dilekçesi (Resmî Gazete yayın tarihi belirtilerek İlgili Fakültesi/Enstitü/Yüksekokul Dekanlığı/Müdürlüğü hitaplı)
2. Üniversitemiz web sayfası İnsan Kaynakları bölümündeki YÖK Formatındaki özgeçmiş ve başvuru formunun doldurulması gerekmektedir.
3. 2 Adet Fotoğraf
4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
5. ALES Belgesi (barkodlu veya noter onaylı)
6. Diploma fotokopileri ve Resmi Transkriptler (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Yabancı ülkelerden alınmış diplomalar için YÖK denklik belgesinin ibraz edilmesi zorunludur)
7. Erkek adaylar için, askerlik durumunu gösteren resmi belge
8. Hizmet belgesi (Son çalışılan yerden alınan, çalışma süresini ve görevini belirten yazı)
9. YÖKDİL, YDS, ÜDS veya eşdeğerliliği YÖK tarafından onaylanan İngilizce dil sınavlarına ilişkin sonuç belgesi örneği. (barkodlu veya Noter Onaylı)
10. İkametgâh Belgesi (e-Devletten alınabilir.)

Başvurular, Altınbaş Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’na (Mahmutbey Mah., Dilmenler Cad., Bağcılar, İstanbul) Posta veya Şahsen yapılacaktır.

SINAV TAKVİMİ
İlan Başvuru Tarihi : 20.10.2021
Başvuru Bitiş : 04.11.2021
Ön Değerlendirme : 05.11.2021
Sınav Tarihi : 08.11.2021
Sonuç İlan : 09.11.2021 
 

Sıra No

Fakülte/ Yüksekokul/

Bölüm/Program/ Anabilim Dalı

Unvan

Kadro Sayısı

ALES- YDS/
Eşdeğeri Puanı

Özel İlan Şartı

1

Eczacılık Fakültesi

a) Farmasötik Mikrobiyoloji (İngilizce)

Araştırma
Görevlisi

1

ALES: 70
YDS:85

Eczacılık Fakültesi veya Tıp Fakültesi mezunu olup,
Mikrobiyoloji alanında lisansüstü eğitim yapıyor olmak.

2

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

a) Psikoloji (İngilizce)

Araştırma Görevlisi

1

ALES: 70 YDS:85

Psikoloji lisans mezunu olup, Psikoloji alnında lisansüstü eğitim yapıyor olmak.

b) Sosyoloji (İngilizce)

Araştırma Görevlisi

1

ALES: 70
YDS: 85

Sosyoloji bölümü mezunu olup, Sosyoloji bölümünde lisansüstü eğitim yapıyor olmak.

c) Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

Araştırma Görevlisi

1

ALES: 70 YDS:85

Uluslararası İlişkiler lisans mezunu olup, Uluslararası İlişkiler bölümünde lisansüstü eğitim yapıyor olmak.

3

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

a) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)

Araştırma
Görevlisi

1

ALES: 70
YDS: 85

Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans mezunu olup, ilgili
alanında yüksek lisans yapıyor olmak.

b) Endüstri Mühendisliği (İngilizce)

Araştırma Görevlisi

1

ALES: 70
YDS: 85

Endüstri Mühendisliği lisans mezunu olup, ilgili alanda yüksek lisans yapıyor olmak.

c) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce)

Öğretim Görevlisi

1

ALES: 70
YDS: 85

Mimarlık, İç Mimarlık veya İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı lisans bölümlerinden birinden mezun olup, ilgili alanlardan birinde lisansüstü eğitim yapıyor olmak.

d) Yazılım Mühendisliği (Türkçe)

Araştırma Görevlisi

1

ALES: 70
YDS: 50

Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik- Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri bölümlerinden birinden lisans mezunu olup, ilgili alanların birinde lisansüstü eğitim yapıyor olmak.

e) Yazılım Mühendisliği (İngilizce)

Öğretim Görevlisi

1

ALES: 70
YDS: 85

Yazılım Mühendisliği lisans mezunu olmak. İlgili alanda tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak.

Araştırma Görevlisi

2

ALES: 70
YDS: 85

Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik- Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri bölümlerinden birinden mezunu olup,
ilgili alanların birinde lisansüstü eğitim yapıyor olmak.

4

Yabancı Diller Yüksekokulu

a) Temel İngilizce

Öğretim Görevlisi

3

ALES: 70
YDS: 85

İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Filolojisi, İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dil Bilimi ve Mütercim Tercümanlık Bölümlerinden lisans mezunu olup,
alanında en az tezli yüksek lisans derecesine sahibi olmak.