Altınbaş Üniversitesi 36 akademik personel alacak

Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğünden


2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Üniversitemizin akademik birimlerine öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvuru Koşulları:
• Adayların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunundaki genel koşulları ve kadrolarının karşısında belirtilen özel koşulları karşılıyor olmaları gerekir.

Bütün Kadrolar için Gerekli Başvuru Belgeleri:
• Başvuru dilekçesi;
• YÖK formatında detaylı özgeçmiş ve yayın listesi; (Üniversitemiz web sayfası İnsan Kaynakları bölümündeki YÖK Formatındaki özgeçmiş ve başvuru formunun doldurulması gerekmektedir.)
• Üniversitemiz web sayfası İnsan Kaynakları bölümünde yer alan Altınbaş Üniversitesi Akademik Bilgi Forumunun doldurulması zorunludur.
• Lisans / Yüksek Lisans / Doktora diplomalarının/Doçentlik belgesinin noter tasdikli örneği ya da e-Devletten alınan diploma belgesi örneği;
• Yurt dışından doktora alan adaylar için, YÖK denklik belgesinin aslı ya da noter tasdikli örneği;
• YÖK tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarına ilişkin sonuç belgesi aslı veya noter tasdikli örneği;
• Nüfus cüzdanı fotokopisi;
• 2 adet vesikalık fotoğraf;
• İkametgâh Belgesi (e-Devletten alınabilir.);
• En son çalışılan kurumdan çalışma belgesi;
• Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştıkları kurumdan alacakları ayrıntılı hizmet belgelerini dosyalarında sunmaları zorunludur.

Profesör kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 5 adet CD, Doçent kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 3 adet CD ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 3 adet CD’yi ekleyerek, aşağıdaki adrese şahsen veya posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Profesör kadrolarına başvuranların yayın dosyalarındaki eserlerden biri “başlıca araştırma eseri” olarak belirtilmelidir.
Son başvuru tarihi ilanın Resmî Gazete’de yayımlanma tarihinden itibaren 15 gündür. Süresi içinde yapılmayan veya eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İlan başlama tarihi : 20.10.2021
İlan için son başvuru tarihi : 04.11.2021

Başvurular, Altınbaş Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’na (Mahmutbey Mah., Dilmenler Cad., Bağcılar, İstanbul) Posta veya Şahsen yapılacaktır. 
 

Sıra No

Fakülte/Enstitü/ Yüksekokul

Bölüm/Program/ Anabilim Dalı

Unvan

Kadro Sayısı

Özel Şart

1

Diş Hekimliği Fakültesi

a) Ağız Diş ve Çene Cerrahisi (İngilizce)

Doktor Öğretim Üyesi

1

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi alanında doktora veya uzmanlığını almış olmak. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı dil öğretimi ve yabancı dille öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte
belirlenen yeterlilikte olmak.

b) Çocuk Diş Hekimliği (İngilizce)

Doçent

1

Çocuk Diş Hekimliği alanında doktora veya uzmanlığını almış olmak. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı dil öğretimi ve yabancı dille öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirlenen
yeterlilikte olmak.

c) Çocuk Diş Hekimliği (Türkçe)

Doktor
Öğretim Üyesi

1

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak. Çocuk Diş Hekimliği Anabilim
dalında doktora veya uzmanlık almış olmak.

d) Endodonti (Türkçe)

Doktor
Öğretim Üyesi

1

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak. Endodonti anabilim dalında
doktora veya uzmanlık yapmış olmak.

e) Restoratif Diş Tedavisi (Türkçe)

Doktor
Öğretim Üyesi

1

Restoratif Diş Tedavisi alanında doktora veya uzmanlık yapmış olmak.

f) Protetik Diş Tedavisi (İngilizce)

Doktor Öğretim Üyesi

1

Protetik Diş Tedavisi alanında doktora veya uzmanlık yapmış olmak. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı dil öğretimi ve yabancı dille öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirlenen yeterlilikte olmak.

g) Protetik Diş Tedavisi (Türkçe)

Profesör

1

Protetik Diş Tedavisi alanında doktora veya uzmanlık yapmış olmak.

h) Ortodonti (İngilizce)

Profesör

1

Ortodonti anabilim dalında doktora veya uzmanlık yapmış olmak. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı dil öğretimi ve yabancı dille öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirlenen yeterlilikte
olmak.

ı) Ortodonti (Türkçe)

Doktor
Öğretim Üyesi

1

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak, Ortodonti alanında doktora veya
uzmanlık yapmış olmak.

2

Eczacılık Fakültesi

a) Analitik Kimya Anabilim Dalı (İngilizce)

Doktor Öğretim Üyesi

1

Kimya doktorası yapmış olmak. Lisans ve lisanüstü ders verme deneyimine sahip olmak. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı dil öğretimi ve yabancı dille öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirlenen
yeterlilikte olmak.

3

Hukuk Fakültesi

a) Özel Hukuk - Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı

Doçent

1

Özel Hukuk alanında doktora yapmış olmak. Doçentliğini Milletlerarası Özel Hukuk alanında almış olmak. İlgili alanda en az iki yıl ders vermiş olmak.

4

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

a) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce)

Doçent

1

Uluslararası İlişkiler alanında doçentliğini almış, Türk Dış politikası, savaş çalışmaları ve siyaset felsefesi alanında akademik çalışmalar yapmış ve ders vermiş olmak. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı dil öğretimi ve yabancı dille öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte
belirlenen yeterlilikte olmak.

b) Psikoloji (İngilizce)

Doktor Öğretim Üyesi

1

Tıp Fakültesi mezunu olup Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim dalında uzmanlığını tamamlamış olmak. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı dil öğretimi ve yabancı dille öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin
yönetmelikte belirlenen yeterlilikte olmak.

Doktor Öğretim Üyesi

1

Deneysel Psikoloji, Sinirbilim/Nörobilim ya da Bilişsel Psikoloji alanlarında doktora derecesine sahip olmak. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı dil öğretimi ve yabancı dille öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin
yönetmelikte belirlenen yeterlilikte olmak.

Doktor Öğretim Üyesi

2

Klinik Psikoloji alanında doktora derecesine sahip olmak. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı dil öğretimi ve yabancı dille öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirlenen
yeterlilikte olmak.

5

Lisansüstü
Eğitim Enstitüsü

a) Psikoloji (Türkçe)

Doktor
Öğretim Üyesi

1

Doktorasını Psikoloji alanında yapmış olmak

6

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

a) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)

Doktor Öğretim Üyesi

1

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri alanlarının birinde doktora derecesine sahip olmak. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı dil öğretimi ve yabancı dille öğretim yapılmasında uyulacak
esaslara ilişkin yönetmelikte belirlenen yeterlilikte olmak.

b) Endüstri Mühendisliği (İngilizce)

Doktor Öğretim Üyesi

2

Endüstri mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Yöneylem Araştırması alanlarından birinde doktora yapmış olmak. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı dil öğretimi ve yabancı dille öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirlenen
yeterlilikte olmak.

Doktor Öğretim Üyesi

1

Endüstri mühendisliği, uygulamalı istatistik ve olasılık alanlarından birinde doktora yapmış olmak. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı dil öğretimi ve yabancı dille öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin
yönetmelikte belirlenen yeterlilikte olmak.

c) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Türkçe)

Doktor Öğretim Üyesi

1

Mimarlık, İç Mimarlık veya İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı lisans bölümlerinden birinden mezun olmak ve ilgili alanlardan birinde doktora
yapmış olmak.

d) Mimarlık (İngilizce)

Doktor Öğretim Üyesi

1

Mimarlık, İç Mimarlık veya İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı lisans bölümlerinden birinden mezun olmak ve ilgili alanlardan birinde doktora yapmış olmak. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı dil öğretimi ve yabancı dille öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin
yönetmelikte belirlenen yeterlilikte olmak.

7

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

a) Odyometri (Türkçe)

Doçent

2

Kulak burun boğaz hastalıkları alanında uzmanlığını almış olmak.

b) İlk ve Acil Yardım (Türkçe)

Doktor
Öğretim Üyesi

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı veya Çocuk Gastroenteroloji,
Hepatoloji ve Beslenme yandal Uzmanı olmak.

Doktor
Öğretim Üyesi

1

Biyoloji lisans ve tezli yüksek lisans mezunu olmak ve moleküler tıp
alanında doktora yapmış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı ve Çocuk Nöroloji Yan Dal Uzmanı olmak.

Profesör

1

Kardiyoloji alanında uzmanlığını almış olmak

8

Tıp Fakültesi

a) Kardiyoloji (İngilizce)

Doktor Öğretim Üyesi

1

Kardiyoloji uzmanı olmak. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı dil öğretimi ve yabancı dille öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirlenen yeterlilikte olmak.

b) Tıbbi Biyokimya (İngilizce)

Doktor Öğretim Üyesi

1

Tıbbi Biyokimya alanında doktorasını yapmış olmak. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı dil öğretimi ve yabancı dille öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirlenen yeterlilikte olmak.

c) Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi (İngilizce)

Profesör

1

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanı olmak. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı dil öğretimi ve yabancı dille öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirlenen yeterlilikte olmak.

9

Uygulamalı Bilimler Fakültesi

a) Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce)

Doktor Öğretim Üyesi

1

Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Eğitim Teknolojileri, Yazılım Mühendisliği, alanlarından birinde tamamlamış olmak, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı dil öğretimi ve yabancı dille öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirlenen yeterlilikte olmak.

Doktor Öğretim Üyesi

1

Doktorasını Bilgi, Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Bilimleri, Eğitim Teknolojileri, Bilgisayar Öğretmenliği, Yazılım Mühendisliği, Görsel Tasarım, Grafik Tasarım, İletişim Tasarımı, Görsel İletişim Tasarımı, Çizgi Film ve Animasyon, Oyun Tasarımı alanlarından birinde tamamlamış olmak. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı dil öğretimi ve yabancı dille öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirlenen yeterlilikte olmak.

b) Yönetim Bilişim Sistemleri (Türkçe)

Doçent

1

Doçentliğini yönetim ve strateji alanında yapmış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi

1

Doktorasını Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri, Yönetim Bilişim Sistemleri (Bilişim/programlama alanında), Yazılım Mühendisliği alanlarının birinde tamamlamış ve programlama/yazılım alanlarında çalışmalar yapmış olmak.