Ankara Bilim Üniversitesi düzeltme ilanı

Ankara Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME İLANI
31.03.2021 tarih ve 31440 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan Üniversitemiz Öğretim Elemanı Alımı İlanında bulunan 3 ve 5’inci satırlardaki kadrolara yönelik ilanlar aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.

 





İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi





İşletme (İngilizce) Bölümü





Dr. Öğretim Üyesi





1

İşletme, İktisat, Bankacılık, Maliye, Ekonometri, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Uluslararası Ticaret, Muhasebe Finansman, Yönetim ve Organizasyon alanlarından birinden doktora derecesine sahip olmak Tercihen; Ekonomi ya da muhasebe finansman alanında çalışmaları olmak ve İngilizce ders verme tecrübesine sahip olmak




İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi




Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce)




Doçent / Dr. Öğretim Üyesi




Doçent: 1 Dr.
Öğretim Üyesi: 2

Doçentliğini veya Doktorasını Siyaset Bilimi,   Uluslararası   İlişkiler,   Siyaset Bilimi   ve   Uluslararası   İlişkiler   veya Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Kamu Yönetimi alanlarından birinden almış olmak.
Tercihen;        Uluslararası        endeksli dergilerde (SSCI, SCI, SCI-E, Scopus) son    unvanı aldıktan    sonra    yayını bulunmak   ve   İngilizce   ders   verme tecrübesine sahip olmak